close

Enter

Log in using OpenID

AFE 157

embedDownload
DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
Mühendislik Mimarlık için İngilizce I
AFE 157
Ön Koşul Dersleri
-
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin
Koordinatörü
Rana Tubin Kılıç
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
1
2+2
3
4
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Öğrencilere, kendilerini akademik alanda sözlü ve yazılı olarak ifade
etmeleri için gerekli temel bilgi ve beceriler kazandırılacaktır.
Okuma-anlama; Sözlü sunumlar; Tez cümlesi yazma, anahat
çıkarma; Özetleme; Başka sözcüklerle anlatma; Doğrduan
alıntılama; Metin içi referans gösterme ve kaynakça hazırlama;
Eleştirel kompozisyon yazımı; Bağlaçlar, zarf ve sıfat
cümleciklerinin kısaltılması, belirsiz niteleyen, ön ek, son ek ve
noktalama, bildirme fiilleri gibi dilbilgisi konularının tekrarı; Kopuk
cümle sorunu, Yapılar arası benzerlik.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Akademik metinleri okuyup, anlayabilir.
2) Akademik makalenin anahattını hazırlayıp, makale
yazabilir.
3) Metin içi referans göstererek başka kaynakları
özetleyebilir, başka sözcüklerle anlatabilir ve doğrudan
alıntılayabilir.
4) Bir konu ya da metni sözlü olarak sunabilir
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenme
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
3,4,6,8
1,2,3
A,C
2,3,4,6,10
1,2,3
A,C
3,7
1,2,3
A,C
1
1,2,3
A,C
5) Akademik yazıda uygun dilbilgisi kalıplarını kullanabilir
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
1,2,3
A,C
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1

Dersin tanıtımı
2


Metin okuma ve tartışma
Sözlü sunuma giriş
3



Sözlü sunumların incelenmesi
Birinci sözlü sunum için konu seçimi
Metin okuma ve tartışma
4


Metin okuma ve tartışma
Birinci sözlü sunum tarihlerinin belirlenmesi
5

Birinci Sözlü Sunumlar
6





Eleştirel kompozisyon yazım kuralları
Örnek kompozisyon incelemesi
Eleştirel kompozisyon için metin okuma ve tartışma
Ara sınav sunum konularının belirlenmesi
Ödev 1: Eleştirel kompozisyon yazımı
7



Kelime çalışması: Eş anlamlı sözcükler
Dilbilgisi: Bağlaç kullanımı
Konuşma aktiviteleri
8

Ara sınav sunumları
9

Ara sınav sunumları
10


Metin içi atıf yapma
Doğrudan alıntılama, yorumlama ve özetleme çalışmaları
11




Metin içi atıf yapma
Doğrudan alıntılama, yorumlama ve özetleme çalışmaları
Zarf cümleciklerinin kısaltılması
Anlatım bozuklukları
12





Metin içi atıf yapma
Doğrudan alıntılama, yorumlama ve özetleme çalışmaları
Zarf cümleciklerinin kısaltılması
Anlatım bozuklukları
Kısa sınav
13


İkinci ödev için makale okuma ve tartışma
Ödev 2: Eleştirel kompozisyon yazımı



Metin okuma ve tartışma
Cümle düşüklüğü
Konuşma aktiviteleri
14
Ön Hazırlık

15
Final sınavı için konu tekrarı
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
AFE 157 Ders Kitabı
Diğer Kaynaklar -
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ders kitabı, öğrencilerin sunum metinleri, Powepoint sunumları
Ödevler
Araştırma makalesi, Çiftli sunumlar, Bireysel sunum
Sınavlar
Küçük sınav, Final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara sınav (Sözlü Sunum)
1
20
Kısa Sınav
1
15
Ödev
2
20
Sözlü Sunum
1
5
Toplam
60
Finalin Başarıya Oranı
1
40
Yıl içinin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Seçmeli (Bölüm) Ders
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4
1
Öğrenciler temel sunum becerilerini kazanırlar.
2
Tez cümlesinin yazımı tekrar edilir ve anahat çıkarırlar.
5
x
x
3
Özet çıkarabilirler.
x
4
Bir metni başka sözcüklerle anlatabilirler.
x
5
Doğrudan alıntılama yapabilirler.
x
6
Dış kaynakları birleştirerek kullanabilirler.
7
Metin içi referans kullanıp, referans listesi hazırlayabilirler.
8
Akademik bir makaleyi okuyup anlayabilirler.
9
10
x
x
x
Yazı becerilerini geliştrimelerine yardımcı dilbilgisi kalıplarını
x
kullanabilirler.
x
Araştırma makalesi yazımının temellerini öğrenirler.
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi: (Final Sınavı haftası hariç)
15
4
60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
15
2
30
1
1
1
Ödev
15
1
15
Final
1
1
1
Etkinlik
Ara Sınav
Toplam İş Yükü
107
Toplam İş Yükü / 25 (s)
4,28
Dersin AKTS Kredisi
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
370 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content