close

Enter

Log in using OpenID

2013 - 2014 Personel Hareketliliği 2. Başvuru Duyurusu

embedDownload
2013-2014
Erasmus
Akademik ve İdari Personel Hareketliliği 2. Başvuru Duyurusu
2013-2014 akademik yılında Erasmus Personel Hareketliliğinden yararlanmak isteyen akademik
ve idari personelimiz 04.02.2014 – 14.03.2014 tarihleri arasında, duyurunun ekinde yer alan ve
Work/Teaching Plan içeren başvuru formunu karşı kurumdan onaylanmış olarak Dışilişkiler
Birimine elden teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler.
Erasmus Personel Hareketliliğinin iki alt grubu bulunmaktadır. Aynı anda her iki hareketlilik grubuna
başvuru yapılabilir.
1) Ders Verme Hareketliliği :
Yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının farklı bir AB ülkesinde Erasmus Üniversite
Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine olanak sağlar.
2) Eğitim Alma Hareketliliği :
Yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları, yönetici kadro ve idari personelin EÜB sahibi bir
yükseköğretim kurumunda veya işletmelerde eğitim almasına olanak sağlar.
Değerlendirme Kriterleri:
Hareketlilikten faydalanmak isteyen personel, başvuru formunu 14.03.2014 mesai saati sonuna kadar
karşı kurumdan onaylı bir şekilde Dışilişkiler Birimine getirmesi gerekmektedir.
14.03.2014 tarihine kadar başvuru formunun ikinci sayfası olan İş Planı/Ders Programının
(Work/Teaching Plan) karşı kurum onayının posta, faks veya taranmış olarak e-posta ile teslim edilmesi
yeterli sayılacaktır. Başvuran personelin seçilmesi halinde bu onaylı başvuru formu resmi
Work/Teaching Plan olarak kabul edilecek ve ıslak imzalı orijinal belge bu tarihten sonra talep
edilecektir. Erasmus Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personelin seçiminde kullanılacak
olan temel belge başvuru sırasında doldurulup onaylanacak olan Work/Teaching Plan olacaktır. Son
Başvuru tarihine kadar karşı kurum onaylı başvuru formunun Dışilişkiler Birimine teslim edilmemesi
halinde başvuru dikkate alınmayacaktır.
Değerlendirme tamamlandıktan sonra Asil listede bulunan kişiler hareketliliğin başlangıcından önce
başvuruda bulunduğu Ülke/üniversitede değişiklik yapamayacaktır.
Değerlendirme kriterlerinde aşağıdaki başlıklar dikkate alınacaktır.
1- Başvurulacak kurum ile ikili anlaşmanın mevcut olması,
2- Daha önceden hareketlilik faaliyetinde yararlanmamış akademik ve idari personel olunması,
3- Daha önce gidilmemiş ülkelere/üniversitelere başvuru yapılmış olunması,
4- Daha önce hareketlilik faaliyetinden yararlanmamış disiplinlere başvurulması,
5- Öğretim Elemanın veya İdari Personelin ikili anlaşmayı kendisi tarafından yapmış olması,
6- Bölüm veya fakülte koordinatörlüğünü yürüten öğretim elemanı olup olmaması,
7- Kullanılacak ikili anlaşmanın hareketlilik başvurusu yapan personel tarafından yapılmış olmasına
göre puanlama yapılacaktır.
Sayfa 1 / 2
2013-2014 Erasmus Ders Verme Hareketliliği için gerekenler
 Ders verme hareketliliğini gerçekleştirecek yükseköğretim kurumları arasında kurumlar arası ikili
anlaşma,
 Her iki kurum tarafından kabul edilen, 5 iş gününe göre ve en az 8 ders saatine göre düzenlenmiş
“Teaching Plan” içeren başvuru formu.
2013-2014 Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği için gerekenler
 Hareketlilik faaliyeti gerçekleştirecek yüksek öğretim kurumları arasında Erasmus ikili anlaşması ve
işletmelerle yüksek öğretim kurumları arasında bir kabul/davet yazısı
 Her iki kurum tarafından kabul edilen ve 5 iş günü olarak hazırlanmış “Work Plan” içeren başvuru
formu.
Kurumlar arası yapılması gereken ikili anlaşmanın ve ders planı veya iş planının ilgili kişiler veya bağlı
oldukları birim tarafından yapılması gerekmektedir. Dışilişkiler Birimi ikili anlaşmalar yapılmasından ve
ilgili yazışmalardan sorumlu değildir.
Hibe:
Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları 28
AB üyesi ülkenin yaşam standartları göz önüne alınarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Ülkeler
Almanya
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Güney Kıbrıs Rum K.
Hollanda
İngiltere
İrlanda
İspanya





Günlük Hibe Miktarı €
112
126
119
77
105
161
91
147
140
105
126
161
133
119
Ülkeler
İsveç
İtalya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovak Cumhuriyeti
Slovenya
Yunanistan
Hırvatistan
Günlük Hibe Miktarı €
147
133
91
91
119
98
98
91
105
84
98
112
112
112
Personelin Hareketlilik faaliyetine ilişkin seyahat harcamaları 400 Avro’ya kadarı karşılanmaktadır.
Üniversitemize ait Erasmus İkili Anlaşmalarına http://international.cu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Başvuru formlarındaki bölümlerin eksiksiz olarak ve elektronik ortamda doldurulması
gerekmektedir.
Personel Hareketliliği faaliyetinden hibesiz olarak da yararlanılabilir.
Personel hareketliliği 30.09.2014 tarihine kadar geçerlidir.
Öğretim Elemanları’nın Ders Verme Hareketliliği Başvuru Formu
Personel Eğitimi Hareketliliği Başvuru Formu
Sayfa 2 / 2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
724 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content