close

Enter

Log in using OpenID

6552 Sayılı Kanun Vergi Affı Dilekçesi

embedDownload
6552 SAYILI KANUN – MADDE 73
EK : 1/A
KÖRFEZ BELEDİYESİ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Dairenizce takip edilen ve kesinleşmiş bulunan ekte listede belirtilmiş borçlarımızın 6552 sayılı Kanunun 73 ncü maddesi
kapsamında yapılandırılmasını talep ediyor ve yapılandırılan borçlarımızı aşağıda belirttiğimiz şekilde ödemek istiyoruz.
Peşin (Yazı ile……………….……...……..)
18 Taksit (Yazı ile…………………………..)
6 Taksit (Yazı ile…………………………..)
24 Taksit (İl özel idare, belediye, kamu tüzel kişiliğindekiler için)(Yazı ile…………………………..)
9 Taksit (Yazı ile…………………………..)
30 Taksit (İl özel idare, belediye, kamu tüzel kişiliğindekiler için)(Yazı ile…………………………..)
12 Taksit (Yazı ile…………………...…..)
36 Taksit (İl özel idare, belediye, kamu tüzel kişiliğindekiler için)(Yazı ile…………………………..)
İletişim bilgilerimizin bilgilendirme amacıyla kullanılmasına izin veriyoruz. Yapılandırılan borçlarımızla ilgili olarak; dava
açmayacağımızı, kanun yollarına başvurmayacağımızı ve açmış olduğumuz tüm davalardan vazgeçtiğimizi bildirir, gereğinin
yapılmasını arz ederiz.
….. / 10 /2014
İmza / Kaşe
BORÇLUNUN KİMLİK BİLGİLERİ
SİCİL NUMARASI
VERGİ KİMLİK NUMARASI
T.C. KİMLİK NUMARASI
Adres
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Telefon
E-Posta
YAPILANDIRILMASI İSTENEN BORÇLAR İLE KANUNDAN YARARLANMAK İÇİN VAZGEÇİLEN DAVALAR
SIRA
TÜRÜ
DÖNEMLER
THK.ADET
TUTARI
YARGI MERCİİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOPLAM
Ek: 1 Adet Vergi Affı Çizelgesi, Eski (Af Öncesi) ve Yeni (Af Sonrası) Borç Dökümü
1
2
. Yapılandırılan alacak tutarının tamamının ilk taksit süresi içersinde ödenmek istenmesi halinde bu seçenek tercih edilecek ve el yazısı ile " Peşin " ibaresi yazılacaktır.
. Hesaplanacak alacak tutarının rakamla 2'şer aylık dönemler şeklinde taksitle ödenmek istenmesi halinde bu seçeneklerden birisi tercih edilecek ve tercih edilen taksit sayısı
el yazısı ile yazılacaktır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacaktır.
3
4
5
. Tüzel kişilik adına yapılacak başvurular kanuni temsilciler tarafından yapılacaktır.
. T.C. Vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kişilerde yabancı kimlik numarası yazılacaktır.
. Verilen beyannamelerin türleri ve sayıları ayrı ayrı belirtilecektir.
DAVANIN
ESAS
NUMARASI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
74 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content