close

Enter

Log in using OpenID

BlackBerry Internet Service

embedDownload
Sürüm: 4.5.1
Yönetim Kılavuzu
BlackBerry Internet Service
Yayın tarihi: 2014-01-15
SWD-20140115151804273
İçindekiler
1
Başlangıç......................................................................................................................................... 6
Yönetim özelliğinin uygunluğu.............................................................................................................................................. 6
Yönetim web sitesinde özelliklerin kullanılabilirliği.................................................................................................................6
Posta kutusunun saklama sınırı............................................................................................................................................ 6
Yönetim web sitesinin ekran dilini değiştirme........................................................................................................................ 7
Sistem gereksinimleri: BlackBerry Internet Service yönetim web sitesi.................................................................................. 7
Daha fazla bilgi bulma.......................................................................................................................................................... 7
Sorun Giderme.....................................................................................................................................................................8
Yönetim web sitesi yanıt vermiyor.................................................................................................................................. 8
2
BlackBerry Internet Service için yönetim web sitesi ...........................................................................9
BlackBerry Internet Service ayarlarını görüntüleyin .............................................................................................................. 9
Yönetim web sitesinin güvenlik ayarlarını değiştirme............................................................................................................. 9
Desteklenen mesajlaşma servis planlarını ve e-posta mesajı ayarlarını görüntüleme............................................................ 10
3
Aboneleri yönetme..........................................................................................................................11
Abone hesaplarını bulma ve yönetme................................................................................................................................. 11
Abone hesabı arama................................................................................................................................................... 11
Abone hesabı ekleme.................................................................................................................................................. 11
Abone hesap ayarlarını değiştirme............................................................................................................................... 12
Abone hesap bilgilerini panoya kopyalama...................................................................................................................12
Mesajlaşma servisi planları arasında abone taşıma.......................................................................................................12
Abone hesabı silme..................................................................................................................................................... 12
Abone erişimini yönetme....................................................................................................................................................13
Abone erişim yöntemleri..............................................................................................................................................13
Otomatik oturum açma özelliğini kullanan aboneler için kullanıcı adı ve parola oluşturma............................................. 13
Abone e-posta adreslerini yönetme.................................................................................................................................... 14
Mevcut e-posta adresi ekleme..................................................................................................................................... 14
BlackBerry e-posta adresi oluşturun............................................................................................................................ 15
Abonenin BlackBerry a-posta adresini geri isteme....................................................................................................... 15
Abonenin e-posta adreslerini görüntüleme...................................................................................................................15
Abonenin e-posta adreslerinin hesap ayarlarını görüntüleme........................................................................................16
E-posta adresi ayarlarını değiştirme............................................................................................................................. 16
Bir e-posta adresini doğrulama.................................................................................................................................... 16
Abone hesabından e-posta adresi silme ...................................................................................................................... 17
Abone e-posta mesajlarının teslimini yönetme ................................................................................................................... 17
E-posta adresinin geçerli yoklama bilgilerini görüntüleme.............................................................................................17
E-posta hesabından abonenin cihazını yoklama .......................................................................................................... 18
E-posta mesaj bilgileri bilgilerini görüntüleme ve değiştirme......................................................................................... 18
Abonenin e-posta mesajı filtrelerini geçici olarak devre dışı bırakma............................................................................. 18
BlackBerry cihazına servis kitapları gönderme............................................................................................................. 19
Abonenin kayıp akıllı telefonunu bulma ve koruma..............................................................................................................19
BlackBerry Protect Hakkında...................................................................................................................................... 19
Abonenin kayıp cihazını çaldırma................................................................................................................................ 20
Abonenin kayıp cihazında mesaj görüntüleyin..............................................................................................................20
Abonenin kayıp cihazını kilitleyin................................................................................................................................. 20
Abonenin kayıp akıllı telefonundan veri yedekleme............................................................................................................. 21
4
BlackBerry Internet Service abonelerinin sorunlarını giderme.......................................................... 22
Abonenin hesabı kilitli........................................................................................................................................................ 22
Abone hesabı hata bilgilerini görüntüleme.......................................................................................................................... 22
E-posta mesajları............................................................................................................................................................... 23
Abone istenmeyen e-posta mesajları alıyor ..................................................................................................................23
BlackBerry Internet Service abonelerinin e-posta mesajları düzgün eşitlenmiyor ..........................................................23
BlackBerry Internet Service abonesinin e-posta adresi artık geçerli değil...................................................................... 24
Abone e-posta mesajları gönderip alamıyor ................................................................................................................. 25
E-posta hesabı ayarları....................................................................................................................................................... 27
Abone e-posta filtreleri oluşturamıyor veya değiştiremiyor ........................................................................................... 27
Abone kişileri senkronize edemiyor ............................................................................................................................. 28
Abone takvimi senkronize edemiyor.............................................................................................................................28
Abone, istediği kullanıcı adıyla bir BlackBerry e-posta adresi oluşturamıyor.................................................................. 29
Abone, BlackBerry akıllı telefonundaki tarayıcıdan imza ekleyemiyor ...........................................................................29
Abone, "E-posta servis sağlayıcınız bu kaynak türüne izin vermiyor" hata mesajı alıyor ................................................. 30
Diğer sorunlar.................................................................................................................................................................... 30
Abone bilgisayardaki tarayıcıyı kullanarak BlackBerry Internet Service hesabına erişemiyor ......................................... 30
Abonenin kayıp akıllı telefonu yönetici web sitesinde görüntülenmiyor..........................................................................31
5
Destek personelini yönetme............................................................................................................ 32
Gruplar ve izinler................................................................................................................................................................ 32
Grup oluşturma........................................................................................................................................................... 32
Grubun izinlerini veya ayarlarını değiştirme.................................................................................................................. 33
Grup silme.................................................................................................................................................................. 33
Grup türleri için kullanılabilen izinler............................................................................................................................ 33
Destek personeli................................................................................................................................................................ 36
Destek personeli üyesi arama...................................................................................................................................... 36
Destek personeli raporu oluşturma.............................................................................................................................. 36
Destek personeli üyesi hesabı ekleme..........................................................................................................................37
Destek personeli üyesi hesabının izinlerini veya ayarlarını değiştirme............................................................................37
Birden çok destek personeli üye hesabını taşıma......................................................................................................... 38
Destek personeli üyesi hesabı silme.............................................................................................................................38
Birden çok destek personeli üye hesabını silme........................................................................................................... 38
Parolayı değiştirme......................................................................................................................................................39
Sorun Giderme...................................................................................................................................................................39
Bir gruba vermek istediğim izinler yok..........................................................................................................................39
Destek personel üyesi bazı özelliklere erişim sağlayamıyor........................................................................................... 40
6
Sözlük............................................................................................................................................ 41
7
Geribildirim sağlama.......................................................................................................................43
8
Yasal bildirim..................................................................................................................................44
Yönetim Kılavuzu
Başlangıç
Başlangıç
1
Yönetim özelliğinin uygunluğu
Bu belge, BlackBerry Internet Service yönetim web sitesinde bulunan tüm yönetim özelliklerini açıklamaktadır.
Bazı özellikler tüm mesajlaşma servisi planlarında bulunmaz.
Yönetim web sitesinde özelliklerin
kullanılabilirliği
BlackBerry Internet Service özelliklerinden bazılarının kullanılabilirliği aşağıdaki öğelere bağlıdır:
•
Ait oldukları gruplara göre yöneticilere veya destek personel üyelerine verilen izinler
•
Yönetim web sitesinin kullandığı BlackBerry Internet Service sürümü
•
BlackBerry ile yapılan hizmet sözleşmesinde belirtilen yönetim web sitesi ayarları ve hizmet özellikleri
Posta kutusunun saklama sınırı
BlackBerry Internet Service, abonelerin BlackBerry Internet Service'e ekledikleri e-posta adresleriyle ilişkili e-posta
hesaplarından doğrudan e-posta mesajlarına erişmek için tasarlanmıştır. BlackBerry Internet Service e-posta mesajlarını
kalıcı olarak saklamaz; bu nedenle, abonelerin BlackBerry Internet Service'a ekledikleri e-posta adresleriyle ilişkili e-posta
hesaplarının posta kutusunda saklayabilecekleri e-posta mesajlarının sayısının sınırlamaları, e-posta servis sağlayıcısı
tarafından belirlenen sınırlamalara bağlıdır.
BlackBerry Internet Service, abonelerin 32K'dan küçük e-posta mesajlarını 30 gün süreyle BlackBerry Internet Service
sunucusunda saklayabileceği şekilde tasarlanmıştır. 30 günün sonunda, e-posta mesajları BlackBerry Internet Service
sunucusundan kalıcı olarak silinir. E-posta mesajları abonelerin BlackBerry akıllı telefonunda kalır, ancak aboneler bu eposta mesajlarına yanıt veremez veya bunları iletemez. Maksimum süreyi aşmaları nedeniyle abonelerin BlackBerry akıllı
telefonlarından erişemedikleri e-posta mesajları, otomatik silinmez ve abonelerin e-posta hesaplarında kalır.
6
Yönetim Kılavuzu
Başlangıç
Yönetim web sitesinin ekran dilini
değiştirme
Varsayılan olarak, BlackBerry Internet Service yönetim web sitesi, hangi dilin görüntüleneceğini belirlemek için tarayıcınızın
dil ayarını kullanır. Yönetim web sitesinin oturum açma web sayfasından ekran dilini değiştirebilirsiniz.
Yönetim web sitesinin oturum açma sayfasındaki Dil açılır listesinde bir dili tıklatın.
Sistem gereksinimleri: BlackBerry Internet
Service yönetim web sitesi
Öğe
Gereksinim
İşletim sistemi
•
Windows XP
•
Windows Vista
•
Windows 7
•
Windows8
•
Windows Internet Explorer 7.0, 8.0, 9.0 veya 10.0
•
Mozilla Firefox 13.0 veya 16.0
•
Google Chrome 22
Tarayıcı
Daha fazla bilgi bulma
BlackBerry Internet Service ve BlackBerry akıllı telefonu hakkında ek bilgi bulmak için www.blackberry.com'u ziyaret edin.
7
Yönetim Kılavuzu
Başlangıç
Sorun Giderme
Yönetim web sitesi yanıt vermiyor
Olası neden
Tarayıcınız BlackBerry Internet Service yönetim web sitesi tarafından kullanılan dosyaların bazılarını ön belleğe alır. Ön
belleğe alınan dosyaların tarihinin geçmesi durumunda web sitesi yanıt vermeyi durdurabilir.
Olası çözüm
1. Tarayıcınızı kullanarak, tarayıcı tarafından ön belleğe alınmış çevrimdışı içeriğin tamamını silin. Tarayıcınıza bağlı olarak
geçici Internet dosyalarını silmeniz veya ön belleği geçmişten temizlemeniz gerekli olabilir.
2. CTRL+F5 tuşlarına basın.
8
Yönetim Kılavuzu
BlackBerry Internet Service için yönetim web sitesi
BlackBerry Internet Service için
yönetim web sitesi
2
BlackBerry ve kablosuz iletişim servis sağlayıcısı, abonelerin kullanabileceği mesajlaşma servisi planlarını belirler. Kablosuz
iletişim servis sağlayıcısı abonelere, BlackBerry Internet Service özelliklerinin tamamını, BlackBerry Internet Service
uygulamasının çeşitli özelliklerini veya her ikisini birden sunar.
BlackBerry ve kablosuz iletişim servis sağlayıcısı, bir hizmet sözleşmesiyle BlackBerry Internet Service web sitesinin
ayarlarını belirler. Yönetim web sitesini kullanarak BlackBerry Internet Service ayarlarınızı görüntüleyebilirsiniz; ayarlardan
hiçbirini yönetim web sitesinden değiştiremezsiniz.
BlackBerry Internet Service ayarlarını
görüntüleyin
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
Site Bilgileri web sayfasında, mesaj servisi planından bağımsız olarak tüm aboneler için hangi özelliklerin açık olduğu
görülebilir. Bu sayfada ayrıca yönetim web sitesinin güvenlik ayarlarına erişim sağlayabilir, servis anlaşmasını
görüntüleyebilir, yeni abonelerin aldığı hoş geldin mesajını görebilir ve desteklenen tüm dillerde e-posta mesajları için
varsayılan imzayı görebilirsiniz.
Web sayfasının üstünde Site Ayarları öğesini tıklatın.
•
Desteklenen dilleri görmek için Dil öğesini tıklatın.
•
Hoş geldin mesajını ve belirli bir dil için varsayılan imzayı görmek için dili tıklatın.
Yönetim web sitesinin güvenlik ayarlarını
değiştirme
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
9
Yönetim Kılavuzu
1.
Web sayfasının üstünde, Site Ayarları öğesini tıklatın.
2.
Yönetim Sitesi Ayarları altında Güvenlik öğesini tıklatın.
3.
BlackBerry Internet Service için yönetim web sitesi
•
Aboneler için izin verilen başarısız oturum açma girişimi sayısını belirtmek için Maksimum oturum açma girişimi
alanına bir sayı girin.
•
En fazla oturum açma girişimi sayısını aşan bir abonenin tekrar oturum açmaya çalışmadan önce beklemesi
gereken süreyi dakika cinsinden belirtmek için Kilitleme süresi alanına bir sayı yazın.
•
Belirli IP adreslerinden abone oturumlarını engellemek için Yetkili etki alanları alanına IP adresi girin.
Kaydet'i tıklatın.
Desteklenen mesajlaşma servis planlarını ve
e-posta mesajı ayarlarını görüntüleme
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
E-posta Yönetimi web sayfası, abonelerin hangi BlackBerry Internet Service mesajlaşma servis planlarını kullanabileceğini
görüntüler. Her bir planın altındaki web sayfası kullanılabilir özellikleri ve hangi özelliklerin açık olduğunu gösterir.
1.
Web sayfasının üstünde, Site Ayarları öğesini tıklatın.
2.
Posta Planı Ayarları sekmesini tıklatın.
3.
Plan ile ilgili özellikleri görmek için bir mesajlaşma servisi planı tıklatın.
10
Yönetim Kılavuzu
Aboneleri yönetme
Aboneleri yönetme
3
Abone hesaplarını bulma ve yönetme
BlackBerry 10 cihazları ve BlackBerry PlayBook tabletler, BlackBerry Internet Service dışında yönetilir.
Abone hesabı arama
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
Bir bilgisayardaki tarayıcıyı kullanarak BlackBerry Internet Service hesaplarına erişen aboneler, bir kullanıcı adına sahip
olur. Genellikle,BlackBerry Internet Service hesaplarına BlackBerry akıllı telefonlarında otomatik olarak erişen abonelerin
bir kullanıcı adı yoktur. Akıllı telefonlarında BlackBerry 7 kurulu olan abonelerin bir kullanıcı adı olmaz.
1.
Web sayfasının üzerinde, Aboneler öğesini tıklatın.
2.
Web sayfasının sol tarafındaki Arama alanında, aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
3.
•
Belirli bir abonenin hesabını bulmak için, bir kullanıcı adı, PIN, e-posta adresi, cihaz kimliği veya fatura kimliği
girin.
•
Hakkında tam bilgi sahibi olmadığınız bir abone hesabını bulmak için, Kullanıcı Adı alanına kullanıcı adının iki
harfini ve ardından yıldız işareti (*) girin.
Arama öğesini tıklatın.
Abone hesabı ekleme
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
1.
Web sayfasının üstünde Aboneler öğesini tıklatın.
2.
Web sayfasının sol tarafındaki Ekle alanında Ekle öğesini tıklatın.
3.
Abonenin akıllı telefonunun PIN ve cihaz kimliği (IMEI, ESN veya MEID) numarasını girin.
4.
İleri seçeneğini tıklatın.
5.
Oturum açma alanlarını tamamlayın. Abone, e-posta hesabı eklemek veya hesap ayarlarını değiştirmek için
BlackBerry Internet Service uygulamasına erişim sağlarken bu bilgileri sağlamalıdır.
11
Yönetim Kılavuzu
6.
Dil açılır listesinde bir dil tıklatın.
7.
İleri seçeneğini tıklatın.
Aboneleri yönetme
Abone hesap ayarlarını değiştirme
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
1.
Abone hesabını arayın.
2.
Abone Arama Sonuçları alanında hesabını değiştirmek istediğiniz aboneyi tıklatın.
3.
Abone Bilgileri alanında abonenin hesabı ile ilgili istediğiniz bilgileri değiştirin.
4.
Kaydet'i tıklatın.
Abone hesap bilgilerini panoya kopyalama
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
Abone hesap bilgilerini kopyalayıp yapıştırabileceğiniz ve yazdırabileceğiniz düz metin şeklinde görüntüleyebilirsiniz.
1.
Abone hesabını arayın.
2.
Abone Arama Sonuçları alanında bilgilerini kopyalamak istediğiniz aboneyi tıklatın.
3.
Abone Bilgileri alanının sağ üst tarafında Yazıcı Dostu Görünüm simgesini tıklatın.
Mesajlaşma servisi planları arasında abone taşıma
Aboneleri mesajlaşma servis planları arasında taşımak için, BlackBerry Provisioning System uygulamasında abone ile
ilişkilendirilmiş mesajlaşma servis planını değiştirmeniz gereklidir.
Abonenin mesajlaşma servisi planını değiştirdiğinizde, BlackBerry Internet Service yeni servis kitaplarını abonenin
BlackBerry cihazına gönderir. Abonenin e-posta adresleri ve ayarları, yeni mesajlaşma servis planı tarafından
desteklendikleri sürece korunur.
Abone hesabı silme
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
1.
Abone hesabını arayın.
2.
Abone Arama Sonuçları alanında hesabını silmek istediğiniz aboneyi tıklatın.
3.
Abone Bilgileri alanının altında Aboneyi Sil öğesini tıklatın.
12
Yönetim Kılavuzu
Aboneleri yönetme
Abone erişimini yönetme
Abone erişim yöntemleri
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
Aboneler BlackBerry Internet Service hesaplarına aşağıdaki şekillerde erişebilirler:
•
BlackBerry ID kullanılarak otomatik oturum açma: Varsayılan olarak bu özellik, BlackBerry 7 ile çalışan bir BlackBerry
akıllı telefonda BlackBerry Internet Service hesabı oluşturan tüm yeni aboneler için açıktır. BlackBerry Internet Service
abonelerin, akıllı telefonlarını ayarlamak için kullandıkları BlackBerry ID kullanarak BlackBerry Internet Service
hesaplarında otomatik olarak oturum açmalarını sağlar.
Varsayılan olarak bu özellik, BlackBerry 7 akıllı telefonlarına yükselmiş olan, mevcut BlackBerry Internet Service
aboneleri için açıktır. BlackBerry Internet Service, BlackBerry 7'ye yükselten abonelerden, akıllı telefona ekledikleri eposta adresleri için parola girerek, yeni akıllı telefon üzerinde e-posta hizmetini etkinleştirmelerini ister.
•
Otomatik oturum açma: Bu özellik varsayılan olarak akıllı telefonlarında BlackBerry 6 veya daha eski bir sürüm kurulu
olan tüm yeni aboneler için açıktır. Otomatik oturum açma özelliği abonelere, e-posta kurulumu uygulamasından ve
akıllı telefonlarındaki tarayıcıdan BlackBerry Internet Service hesabına doğrudan erişim sağlar.
•
Kullanıcı adı ve parola: Aboneler, bilgisayardaki bir tarayıcıyı kullanıp bir kullanıcı adı ve parolayla oturum açarak
BlackBerry Internet Service hesaplarına erişirler. Bir kullanıcı adı ve parolası bulunan aboneler, e-posta kurulum
uygulamasından veya akıllı telefonlarındaki tarayıcıyı kullanarak BlackBerry Internet Service hesaplarında otomatik
olarak oturum açarlar.
BlackBerry Internet Service yönetim web sitesini kullanarak, şu anda otomatik oturum açma kullanan aboneler için
kullanıcı adı ve parola oluşturabilirsiniz. BlackBerry Internet Service uygulamasına tekrar erişim sağladıklarında,
abonelerden ekledikleri e-posta adreslerini onaylamaları istenir.
Not: BlackBerry 7 yüklü bir akıllı telefonda BlackBerry Internet Service hesabı oluşturan aboneler, bir bilgisayarda tarayıcı
kullanarak BlackBerry Internet Service hesaplarına erişemezler. BlackBerry 7'ye yükselten mevcut kullanıcı adı ve parola
aboneleri, bir bilgisayarda tarayıcı kullanarak BlackBerry Internet Service hesaplarına oturum açarak erişmeye devam
edebilirler.
Otomatik oturum açma özelliğini kullanan aboneler için
kullanıcı adı ve parola oluşturma
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
Abonenin BlackBerry cihazında BlackBerry 7 veya daha önceki bir sürüm kuruluysa, bu görevi tamamlayamazsınız.
13
Yönetim Kılavuzu
Aboneleri yönetme
Bilgisayarınızda bir tarayıcı kullanarak BlackBerry Internet Service web sitesine erişim için otomatik oturum açma özelliğini
kullanan bir aboneye izin vermek için abonenin BlackBerry Internet Service hesabında bir kullanıcı adı ve parola
oluşturmalısınız.
Kullanıcı adı ve parola oluşturulduktan sonra, BlackBerry Internet Service'tan abonenin BlackBerry cihazına kullanıcı adı
ve parolayı içeren bir PIN mesajı gönderilir. Abone BlackBerry Internet Service uygulamasına tekrar erişim sağladığında,
eklenen e-posta hesaplarının onaylaması istenir.
1.
Abone hesabını arayın.
2.
Abone Arama Sonuçları alanında kullanıcı adı ve parola oluşturmak istediğiniz aboneyi tıklatın.
3.
Abone Bilgileri alanında Oturum Açma Oluştur öğesini tıklatın.
4.
Oturum açma alanlarını tamamlayın.
5.
İleri öğesini tıklatın.
Abone e-posta adreslerini yönetme
Mevcut e-posta adresi ekleme
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
1.
Abone hesabını arayın.
2.
Abone Arama Sonuçları alanında aboneyi tıklatın.
3.
Abone Bilgileri alanında E-posta Ekle öğesini tıklatın.
4.
14
•
Mevcut bir e-posta adresini eklemek için, e-posta adresini ve parolayı yazın. İleri seçeneğini tıklatın.
•
POP veya IMAP e-posta adresi eklemek ve sunucu ve kullanıcı adı ayarlarını sağlamak için, POP/IMAP (En
yaygın) öğesini tıklatın. E-posta adresi ayarlarını belirleyin. İleri seçeneğini tıklatın.
•
Microsoft Outlook Web Access hesabı eklemek için, Outlook Web Access (Exchange) öğesini tıklatın. E-posta
adresi ayarlarını belirleyin. İleri seçeneğini tıklatın.
Eğer mümkünse, abonenin e-posta adresiyle BlackBerry cihazı arasında kişileri veya takvim girişlerini senkronize
etmek için, senkronize edilecek veri türlerini seçin. Senkronize Et'i tıklatın.
Yönetim Kılavuzu
Aboneleri yönetme
BlackBerry e-posta adresi oluşturun
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.Bu özellik,
BlackBerry 10 cihazlarında ve BlackBerry PlayBook tabletlerde mevcut değildir. Bunlar, BlackBerry Internet Service
dışında yönetilir.
Bir abone için BlackBerry e-posta adresi oluşturduğunuz zaman, bir de parola oluşturursunuz. BlackBerry Internet Service,
abonenin BlackBerry cihazına, BlackBerry e-posta adresi ve parolasını içeren bir PIN mesajı gönderir. Aboneden,
BlackBerry Internet Service uygulamasına tekrar erişim sağladığında, BlackBerry e-posta adresi için gizli bir soru
oluşturması istenir.
1.
Abone hesabını arayın.
2.
Abone Arama Sonuçları alanında aboneyi tıklatın.
3.
Abone Bilgileri alanında E-posta Ekle öğesini tıklatın.
4.
Yeni E-posta Adresi Oluştur öğesini tıklatın.
5.
BlackBerry e-posta adresi ayarlarını belirtin.
6.
İleri öğesini tıklatın.
Abonenin BlackBerry a-posta adresini geri isteme
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
Abone silmiş olduğu BlackBerry e-posta adresini tekrar kullanmak istiyorsa, adresi geri isteyebilirsiniz.
1.
Abone hesabını arayın.
2.
Abone Arama Sonuçları alanında aboneyi tıklatın.
3.
Abone Bilgileri alanında E-posta Ekle öğesini tıklatın.
4.
Mevcut E-posta Adresini Geri İste öğesini tıklatın.
5.
Kullanıcı adını yazın.
6.
İleri seçeneğini tıklatın.
7.
Gerekiyorsa, parolayı girin. İleri seçeneğini tıklatın.
Abonenin e-posta adreslerini görüntüleme
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
15
Yönetim Kılavuzu
1.
Abone hesabını arayın.
2.
Abone Arama Sonuçları alanında aboneyi tıklatın.
3.
Abone Bilgileri alanında E-posta Hesapları sekmesini tıklatın.
Aboneleri yönetme
Abonenin e-posta adreslerinin hesap ayarlarını
görüntüleme
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
Mesajlaşma servisi planına bağlı olarak bazı alanlar bilgi içermeyebilir.
1.
Abone hesabını arayın.
2.
Abone Arama Sonuçları alanında aboneyi tıklatın.
3.
Abone Bilgileri alanında E-posta Hesapları sekmesini tıklatın.
4.
E-posta adresinin altında, Düzenle öğesini tıklatın.
E-posta adresi ayarlarını değiştirme
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
1.
Abone hesabını arayın.
2.
Abone Arama Sonuçları alanında aboneyi tıklatın.
3.
Abone Bilgileri alanında E-posta Hesapları sekmesini tıklatın.
4.
E-posta adresinin altında, Düzenle öğesini tıklatın.
5.
E-posta adresi ayarlarını değiştirin.
6.
Kaydet'i tıklatın.
Bir e-posta adresini doğrulama
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
Bir e-posta adresi geçerli değilse, abone bu e-posta adresini kullanarak BlackBerry akıllı telefonda e-posta mesajı
gönderemez veya alamaz.
Abonenin e-posta adresinin geçersiz olmasının çeşitli nedenleri olabilir. Örneğin abone BlackBerry Internet Service
uygulamasına eklenmiş bir e-posta adresinin parolasını değiştirirse ve bu bilgileri BlackBerry Internet Service hesabında
16
Yönetim Kılavuzu
Aboneleri yönetme
güncellemezse, e-posta adresi artık geçerli değildir. Ayrıca abone yeni bir akıllı telefona geçerse, güvenlik amacıyla
abonenin tüm e-posta adresleri geçersiz hale gelir ve doğrulanmaları gereklidir.
1.
Abone hesabını arayın.
2.
Abone Arama Sonuçları alanında aboneyi tıklatın.
3.
Abone Bilgileri alanında, geçerli olmayan e-posta adresinin yanındaki Doğrula simgesini tıklatın.
4.
E-posta adresinin geçerli parolasını yazın.
5.
Doğrula öğesini tıklatın.
Abone hesabından e-posta adresi silme
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
1.
Abone hesabını arayın.
2.
Abone Arama Sonuçları alanında aboneyi tıklatın.
3.
Abone Bilgileri alanında E-posta Hesapları sekmesini tıklatın.
4.
E-posta adresinin altında Sil simgesini tıklatın.
Abone e-posta mesajlarının teslimini
yönetme
E-posta adresinin geçerli yoklama bilgilerini
görüntüleme
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
BlackBerry Internet Service, abonelerin BlackBerry Internet Service uygulamasına eklediği mevcut e-posta adresleriyle
ilişkili e-posta hesaplarını otomatik olarak yoklar. En güncel bilgileri görüntülemeden önce bu e-posta hesabı için gösterilen
Sonraki yoklama ve Son yoklama bilgilerini manuel olarak güncellemeniz gerekir.
1.
Abone hesabını arayın.
2.
Abone Arama Sonuçları alanında aboneyi tıklatın.
3.
Abone Bilgileri alanında E-posta Hesapları sekmesini tıklatın.
17
Yönetim Kılavuzu
4.
Aboneleri yönetme
E-posta adresinin altında Yenile öğesini tıklatın.
E-posta hesabından abonenin cihazını yoklama
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
Abonenin BlackBerry Internet Service uygulamasına eklediği bir e-posta hesabı ile ilişkili e-posta hesabının sonraki
zamanlanmış yoklamasını geçersiz kılabilirsiniz.
1.
Abone hesabını arayın.
2.
Abone Arama Sonuçları alanında aboneyi tıklatın.
3.
Abone Bilgileri alanında E-posta Hesapları sekmesini tıklatın.
4.
E-posta adresinin altında Yoklama Mesajı öğesini tıklatın.
E-posta mesaj bilgileri bilgilerini görüntüleme ve
değiştirme
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
1.
Abone hesabını arayın.
2.
Abone Arama Sonuçları alanında aboneyi tıklatın.
3.
Abone Bilgileri alanında E-posta Hesapları sekmesini tıklatın.
4.
E-posta adresinin altında Filtre öğesini tıklatın.
5.
Filtre ayarlarını değiştirin.
6.
Kaydet'i tıklatın.
Abonenin e-posta mesajı filtrelerini geçici olarak devre
dışı bırakma
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
1.
Abone hesabını arayın.
2.
Abone Arama Sonuçları alanında aboneyi tıklatın.
3.
Abone Bilgileri alanında E-posta hesapları için filtreleri göz ardı et onay kutusunu işaretleyin.
4.
Kaydet'i tıklatın.
18
Yönetim Kılavuzu
Aboneleri yönetme
Bitirdikten sonra: E-posta mesajı filtrelerini tekrar açmak için E-posta hesapları için filtreleri göz ardı et onay kutusunun
işaretini kaldırın.
BlackBerry cihazına servis kitapları gönderme
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
Servis kitapları, BlackBerry cihazlarında hangi servislerin kullanılabileceğini belirtir. Bir abonenin e-posta adresi düzgün
çalışmıyorsa servis kitapları göndererek abonenin hesabını yeniden etkinleştirmeyi deneyebilirsiniz. Servis kitapları
göndermek, geçersiz olan BlackBerry Internet Service hesaplarını etkinleştirmez.
Aboneler abone web sitesinden veya e-posta kurulum uygulamalarından da kendi cihazlarına servis kitabı gönderebilir.
1.
Abone hesabını arayın.
2.
Abone Arama Sonuçları alanında aboneyi tıklatın.
3.
Abone Bilgileri alanında E-posta Hesapları sekmesini tıklatın.
4.
Eğer gerekliyse, servis kitabının geçerli durumunu belirlemek için Durumu Yenile düğmesini tıklatın.
5.
Servis Kitapları Gönder'i tıklatın.
Abonenin kayıp akıllı telefonunu bulma ve
koruma
BlackBerry Protect Hakkında
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
BlackBerry Protect, abonelerin kablosuz şebeke üzerinden BlackBerry cihaz verilerini kolayca yedekleyebilmeleri ve geri
yükleyebilmeleri için tasarlanmıştır. BlackBerry Protect ayrıca, kaybolan veya çalınan cihazlarını bulabilmeleri ve
koruyabilmeleri için abonelere yardımcı olabilecek özelliklere sahiptir.
BlackBerry Protect uygulamasını, cihaz üzerinde bir mesaj görüntülenmesini veya cihazın çaldırılmasını sağlayarak
abonenin kaybettiği cihazını bulmasına yardımcı olmak amacıyla kullanabilirsiniz. Kayıp cihazı kilitleyerek ve abonenin
cihazdaki verilerini yedekleyerek, abonenin verilerini korumaya yardımcı olabilirsiniz. BlackBerry Protect kişileri, takvimleri,
notları, görevleri, metin mesajlarını ve diğer verileri yedekleyebilir. Resimler, e-posta mesajları, diğer şirketlere ait
uygulamalar ve ortam dosyaları gibi bazı tür veriler BlackBerry Protect kullanılarak yedeklenemez.
BlackBerry Protect uygulamasının bir abone cihazında kullanılabilmesi için, BlackBerry Protectuygulamasının ilgili cihazda
kurulu ve abone yönetici desteğini açmış olmalıdır. Cihaz aynı zamanda bir BlackBerry Internet Service hesabı ile
ilişkilendirilmiş olabilir. BlackBerry Enterprise Server ile çalışacak şekilde yapılandırılmış cihazlar desteklenmez.
19
Yönetim Kılavuzu
Aboneleri yönetme
Abonenin kayıp cihazını çaldırma
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
Abonenin BlackBerry cihazını çaldırmak için BlackBerry Protect kullanılması, aynı zamanda gelen aramalarda cihazın
çalması için Yüksek Ses profilini etkinleştirir.
1.
Abone hesabını arayın.
2.
Abone Arama Sonuçları alanında aboneyi tıklatın.
3.
Abone Bilgileri alanında BlackBerry Protect sekmesini tıklatın.
4.
Yüksek Ton öğesini tıklatın.
5.
Yüksek Ton öğesini tıklatın.
Eğer cihaz kapalı ya da kablosuz iletişim şebekesine bağlı değil ise, BlackBerry cihazı ulaşılabilir olduğu ilk seferde
çaldıracaktır.
Abonenin kayıp cihazında mesaj görüntüleyin
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
Abonenin BlackBerry cihazında, cihaz kilitli olsa dahi bulan kişinin görebileceği özel bir mesaj görüntüleyebilirsiniz. Bu
mesaj, duvar kağıdının ve cihaz ekranında görüntülenen cihazın sahibine ait her türlü bilginin yerini alır.
1.
Abone hesabını arayın.
2.
Abone Arama Sonuçları alanında aboneyi tıklatın.
3.
Abone Bilgileri alanında BlackBerry Protect sekmesini tıklatın.
4.
Mesaj Görüntüle öğesini tıklatın.
5.
Görüntülemek istediğiniz mesajı girin.
6.
Mesaj Görüntüle öğesini tıklatın.
Cihaz kapalıysa ya da kablosuz iletişim şebekesine bağlı değilse, BlackBerry Protect mesajı cihazın ulaşılabilir olduğu ilk
seferde görüntüleyecektir.
Abonenin kayıp cihazını kilitleyin
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
Eğer bir abone henüz BlackBerry cihazı için bir parola oluşturmadıysa, bu işlemi tamamlayamazsınız.
20
Yönetim Kılavuzu
1.
Abone hesabını arayın.
2.
Abone Arama Sonuçları alanında aboneyi tıklatın.
3.
Abone Bilgileri alanında BlackBerry Protect sekmesini tıklatın.
4.
Cihazı Kilitle öğesini tıklatın.
5.
Kilitle öğesini tıklatın.
Aboneleri yönetme
Eğer cihaz kapalı ya da kablosuz iletişim şebekesine bağlı değil ise, BlackBerry Protect cihazı ulaşılabilir olduğu ilk seferde
kilitleyecektir.
Abonenin kayıp akıllı telefonundan veri
yedekleme
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
BlackBerry Protect uygulamasını kullanarak abonenin BlackBerry akıllı telefonundan kişileri, takvimleri, notları, görevleri,
metin mesajlarını ve diğer verileri yedekleyebilirsiniz. Abone bu verileri herhangi bir BlackBerry akıllı telefonuna BlackBerry
Protect uygulamasını kullanarak yedekleyebilir. Resimler, e-posta mesajları, diğer şirketlere ait uygulamalar ve ortam
dosyaları gibi bazı tür veriler BlackBerry Protect kullanılarak yedeklenemez.
1.
Abone hesabını arayın.
2.
Abone Arama Sonuçları alanında aboneyi tıklatın.
3.
Abone Bilgileri alanında BlackBerry Protect sekmesini tıklatın.
4.
Cihazı Yedekle öğesini tıklatın.
5.
Yedekle seçeneğini tıklatın.
Akıllı telefon kapalı ya da kablosuz iletişim şebekesine bağlı değil ise, BlackBerry Protect akıllı telefonun ulaşılabilir olduğu
ilk seferde abonenin verilerini yedekler.
Abonenin BlackBerry Protect ayarlarına bağlı olarak, akıllı telefonun dolaşımda olması ya da bir Wi-Fi şebekesine bağlı
olmaması halinde abone verilerini yedekleyemeyebilirsiniz. Akıllı telefon dolaşımdayken verilerin yedeklenmesi halinde
ilave ücretler söz konusu olabilir.
21
Yönetim Kılavuzu
BlackBerry Internet Service abonelerinin sorunlarını giderme
BlackBerry Internet Service
abonelerinin sorunlarını
giderme
4
Abonenin hesabı kilitli
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
Olası neden
Abone parolasını birçok kez yanlış yazdı.
Olası çözüm
1. Abone arayın.
2. Abone Arama Sonuçları alanında aboneyi tıklatın.
3. Abone Bilgileri alanında Kilidi Aç öğesini tıklatın.
Abone hesabı hata bilgilerini görüntüleme
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
BlackBerry Internet Service ortaya çıkan abone hesapları hata mesajlarını kaydeder. Belirli bir e-posta hesabı ile ilişkili olan
tüm hatalar, olası çözümlerle birlikte hata günlüğünde görüntülenir.
1.
Abone hesabını arayın.
2.
Abone Arama Sonuçları alanında aboneyi tıklatın.
3.
Abone Bilgileri alanının üstünde Hata Günlüğünü Göster öğesini tıklatın.
22
Yönetim Kılavuzu
BlackBerry Internet Service abonelerinin sorunlarını giderme
E-posta mesajları
Abone istenmeyen e-posta mesajları alıyor
Olası neden
Abone, e-posta hesabı için e-posta mesajı filtreleri oluşturmamış olabilir.
Olası çözüm
1. Aboneden, gelen önemli e-posta mesajlarıyla ilgili bildirim almak veya istenmeyen e-posta mesajlarının BlackBerry akıllı
telefonuna gönderilmesini durdurmak için e-posta mesajı filtrelerini ayarlamasını isteyin.
E-posta mesajı filtreleri ile ilgili daha fazla bilgi için abone çevrimiçi yardımına bakın.
BlackBerry Internet Service abonelerinin e-posta
mesajları düzgün eşitlenmiyor
Olası neden
Olası çözüm
Abonenin BlackBerry akıllı telefonundan gönderdiği e-posta Microsoft Outlook Web Access Sürüm 5.5 e-posta
mesajları, abonenin e-posta hesabının gönderilmiş öğeler
hesapları, e-posta mesajlarını gönderilmiş öğeler klasörüne
klasöründe görünmüyor.
kaydetmez.
Abonenin e-posta hesabından silinen e-posta mesajları,
BlackBerry akıllı telefonundan silinmez.
1. Aboneden, Silinmiş öğeleri bu posta kutusuyla cihazım
arasında senkronize et ayarını belirtmek için POP veya
IMAP e-posta hesabı ayarlarını değiştirmesini isteyin;
böylece e-posta hesaplarından sildikleri e-posta
mesajları BlackBerry akıllı telefonundan da otomatik
silinebilir.
2. Aboneden, BlackBerry akıllı telefonundaki kablosuz
mesaj eşitlemenin açıldığını doğrulamasını isteyin.
Abonenin BlackBerry akıllı telefonunda e-posta
1. Aboneden, BlackBerry akıllı telefonunda kablosuz emesajlarında yaptığı değişiklikler (örneğin e-posta mesajının
posta eşitlemesini açmasını isteyin.
23
Yönetim Kılavuzu
BlackBerry Internet Service abonelerinin sorunlarını giderme
Olası neden
Olası çözüm
açıldı olarak işaretlenmesi) abonenin e-posta hesabına
yansımıyor.
Daha fazla bilgi için, aboneden akıllı telefonunun Ana
ekranındaki Yardım simgesini tıklatmasını isteyin.
Bazı e-posta hesabı türleri ya da belirli posta uygulamaları,
kablosuz e-posta eşitlemesini desteklemez.
Abone, BlackBerry akıllı telefonunda bir e-posta mesajını
açıldı olarak işaretledikten sonra bu değişiklik abonenin eposta hesabına birkaç dakika geçtikten sonra yansıtılıyor.
1. Aboneden, BlackBerry akıllı telefonundaki mesaj
listesinde Şimdi Eşitle'yi tıklatmasını isteyin.
E-posta mesajlarının durum değişiklikleri BlackBerry akıllı
telefonunda saklanır ve düzenli olarak e-posta hesabına
iletilir.
Abone anlaşılmaz ya da boş e-posta mesajları alıyor.
Abone sürekli olarak karışık ya da boş e-postalar alıyorsa
UTF-8 kodlamasını açın.
Büyük ya da karmaşık karakter kümeleri kullanan birçok
dildeki karakterlerin, e-posta uygulamaları ve tarayıcılar gibi Not: UTF-8 kodlaması gerektiren karakterler içeren diğer
uygulamalarda düzgün görüntülenmesi için UTF-8
diller Çince, Japonca ve Kore dilidir.
kodlamasının kullanılmasını gerektirir. Örneğin, bir e-posta
mesajı aksanlı bir Fransızca karakter içeriyorsa ve o içeriğin
iletilmesi sırasında UTF-8 kodlaması kullanılmadıysa, eposta uygulaması mesajı aldığında metin bozulabilir. Metin
bozulursa, e-posta mesajları boş olabilir ya da yanlış
karakterler içerebilir.
Abone, e-posta hesabıyla eşitleme yapmadan BlackBerry
akıllı telefonundaki e-posta mesajlarını silemez.
Abone, belirli bir tarihten önceki tüm e-posta mesajlarını
silmek amacıyla BlackBerry akıllı telefonunda Öncekini Sil
seçeneğini belirttiğinde silinen e-posta mesajları e-posta
hesabından silinmez.
Daha fazla bilgi için, aboneden akıllı telefonunun Ana
ekranındaki Yardım simgesini tıklatmasını isteyin.
BlackBerry Internet Service abonesinin e-posta adresi
artık geçerli değil
Olası neden
Abonenin BlackBerry Internet Service uygulamasına eklenmiş bir e-posta adresi ile ilgili bilgileri (parola gibi) değiştirmesi
ve bu bilgileri BlackBerry Internet Service uygulamasında güncellememesi halinde, e-posta adresi geçerli olmayacaktır.
Abone, BlackBerry Internet Service doğrulayana kadar bu e-posta hesabından e-posta mesajlarını almaz.
24
Yönetim Kılavuzu
BlackBerry Internet Service abonelerinin sorunlarını giderme
Olası çözüm
Aboneden, bir bilgisayardaki tarayıcıdan e-posta adresini doğrulamasını isteyin.
1. BlackBerry Internet Service web sitesindeki sol çerçevede E-posta Hesapları'nı tıklatın.
2. E-posta adresinin yanında bulunan Geçersiz Posta Kutusu simgesini tıklatın.
3. E-posta adresi doğrulanamıyorsa Tamam'ı tıklatın.
4. E-posta adresi bilgilerini değiştirin.
5. Kaydet'i tıklatın.
Olası çözüm
Aboneden BlackBerry akıllı telefonundaki tarayıcıdan e-posta adresini doğrulamasını isteyin.
1. BlackBerry Internet Service web sitesinde E-posta Hesapları'nı tıklatın.
2. Geçersiz bir e-posta adresini tıklatın.
3. Doğrula'yı tıklatın.
4. E-posta adresi geçersizse Evet'i tıklatın.
5. E-posta adresi bilgilerini değiştirin.
6. Kaydet'i tıklatın.
Olası çözüm
Aboneden akıllı telefonundaki e-posta kurulumu uygulamasını kullanarak e-posta adresini doğrulamasını isteyin.
1. E-posta kurulumu uygulamasında, E-posta Hesapları ekranında geçersiz e-posta adresini vurgulayın.
2. Menü tuşuna basın
3. Doğrula'yı tıklatın.
4. E-posta parolasını yazın.
5. İleri seçeneğini tıklatın.
Abone e-posta mesajları gönderip alamıyor
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
Olası neden
Olası çözüm
BlackBerry akıllı telefon, kablosuz kapsama alanı dışında
olabilir veya kablosuz iletişim şebekesine bağlı olmayabilir.
Abonenin kablosuz iletişim kapsama alanında olduğunu ve
BlackBerry akıllı telefonunun kablosuz iletişim şebekesine
bağlı olduğunu doğrulayın.
25
Yönetim Kılavuzu
Olası neden
BlackBerry Internet Service abonelerinin sorunlarını giderme
Olası çözüm
BlackBerry Internet Service, akıllı telefonun kablosuz
kapsama alanında olmaması nedeniyle e-posta
gönderememesi durumunda, BlackBerry Internet Service,
e-posta mesajı gönderme denemelerini akıllı telefon
kablosuz kapsama alanına dönene kadar durdurur.
Abonenin BlackBerry Internet Service hesabı etkin
olmayabilir.
1. BlackBerry Internet Service hesabını tekrar
etkinleştirmek için servis kitaplarını abonenin akıllı
telefonuna gönderin veya aboneden BlackBerry Internet
Service web sitesinden veya e-posta kurulumu
uygulamasından servis kitaplarını BlackBerry akıllı
telefonuna göndermesini isteyin.
E-posta adresinin doğrulanması ilgili daha fazla bilgi almak
için abone çevrimiçi yardımına bakın.
E-posta hesabı geçersiz.
BlackBerry Internet Service aboneleri desteklenen bir eposta adresi eklediklerinde, bazıları veya tüm bilgileri
değişmişse (örneğin abone parolayı değiştirmişse ),
BlackBerry Internet Service e-posta adresinin e-posta
mesajlarına erişemez.
1. Aboneden BlackBerry Internet Service web sitesinde
veya e-posta kurulumu uygulamasında oturum açmasını
ve e-posta adresi bilgilerini güncellemesini isteyin.
Not: Aboneler bu e-posta adresinden BlackBerry Internet
Service doğrulayana kadar e-posta mesajları alamaz.
Abone BlackBerry Internet Service hesabı için bir kullanıcı
adı ve parola oluşturduysa, abonenin e-posta adresi geçerli
olmayabilir. E-posta mesajı alabilmeleri için abonelerin
önce tüm e-posta adreslerini doğrulamaları gerekmektedir.
Abone e-posta hesabına erişmek için masaüstü e-posta
uygulaması kullanıyorsa, uygulama e-posta mesajlarını
mesajlaşma sunucusunda bırakacak şekilde ayarlanmamış
olabilir.
E-posta uygulamasının, e-posta mesajlarını mesajlaşma
sunucusunda bırakacak şekilde ayarlandığını doğrulayın.
Daha fazla bilgi almak için e-posta uygulaması yardım
bölümüne bakın.
E-posta mesaj boyutu çok büyük.
•
Aboneden, BlackBerry e-posta adresi ayarlarını, ekleri
olan e-posta mesajları diğer bir e-posta adresine
otomatik iletilecek şekilde değiştirmesini isteyin. Abone,
e-posta mesajı ekini diğer e-posta hesabından açabilir.
•
Aboneden bir bilgisayarda e-posta uygulamasını
kullanarak e-postayı açmasını isteyin.
•
Aboneden kuralları ve e-posta filtrelerini silmesini
isteyin.
E-posta mesajları, 12 MB'den büyük olamaz.
Mesajlar, abonenin BlackBerry Internet Service
uygulamasına eklenmiş bir e-posta hesabının e-posta
klasörlerinde dosyalanır.
26
Yönetim Kılavuzu
BlackBerry Internet Service abonelerinin sorunlarını giderme
Olası neden
Olası çözüm
Abone, e-posta servis sağlayıcısı aracılığıyla e-posta mesaj
klasörlerine gelen e-posta mesajlarının dosyalanmasını
sağlayacak kurallar veya e-posta mesajı filtreleri koyduysa,
bu e-posta mesajlarına BlackBerry akıllı telefonundan
erişemez.
•
Abone, e-posta mesajlarını BlackBerry akıllı telefonundan
silmiştir.
Aboneden e-posta mesajlarını e-posta hesabının silinmiş
öğeler klasöründe aramayı denemesini isteyin.
Aboneden, bilgisayar kullanarak e-posta hesaplarının eposta klasörlerinde dosyalanan e-posta mesajlarını
açmasını isteyin.
Abonenin BlackBerry akıllı telefonundan sildiği e-posta
mesajları, e-posta hesabı kablosuz e-posta eşitlemesini
destekliyorsa, e-posta hesabından da silinir. İş posta kutusu
türlerinde (örneğin, Microsoft Exchange) ve IMAP posta
kutusu türlerinde, abonenin akıllı telefonundan sildiği eposta mesajları, abonenin e-posta hesabının silinmiş öğeler
klasörüne kopyalanır.
Abone parolayı değiştirmiştir.
1. Aboneden, BlackBerry Internet Service web sitesinde
veya e-posta kurulumu uygulamasında oturum açmasını
Abone, BlackBerry Internet Service uygulamasına eklenmiş
ve parolasını güncellemesini isteyin.
bir e-posta hesabının parolasını değiştirmesi halinde, ilgili eposta adresi ile ilgili parola bilgilerini BlackBerry Internet
Service uygulamasında da güncellemelidir.
E-posta hesabı ayarları
Abone e-posta filtreleri oluşturamıyor veya
değiştiremiyor
Olası neden
Abone,BlackBerry akıllı telefonundaki tarayıcıyı kullanıyor.
Olası çözüm
Abone, BlackBerry Internet Service hesabına erişim yöntemine bağlı olarak, e-posta mesajı filtreleri oluşturmak veya
değiştirmek için BlackBerry akıllı telefonundaki e-posta kurulumu uygulamasını veya bilgisayarındaki tarayıcıyı
kullanmalıdır.
27
Yönetim Kılavuzu
BlackBerry Internet Service abonelerinin sorunlarını giderme
1. BlackBerry Internet Service hesabına erişmek ve e-posta filtrelerini oluşturmak veya değiştirmek için, aboneden bir
BlackBerry akıllı telefonu üzerinde veya bilgisayardaki bir tarayıcıda e-posta kurulum uygulamasını kullanmasını isteyin.
Abone kişileri senkronize edemiyor
Not: Bu özellik yalnızca BlackBerry Device Software 5.0 ila BlackBerry 7.1 ile çalışan BlackBerry cihazlarında desteklenir,
BlackBerry 10 cihazları, farklı teknoloji kullanır.
Aşağıdakileri deneyin:
•
Abonenin kişi senkronizasyonunu (örneğin, Google Mail e-posta adresi veya Yahoo! Mail e-posta adresi gibi)
destekleyen bir e-posta adresini eklediğini doğrulayın.
•
Abonenin e-posta adresi ve BlackBerry cihaz arasında kişileri senkronize etmek seçeneğini ayarladığını doğrulayın.
Abone, cihaz üzerindeki e-posta kurulumu uygulamasındaki e-posta adresi ayarlarını değiştirerek bu seçeneği
ayarlayabilir.
•
Aboneye, cihazındaki kişiler uygulamasında bulunan kişi sayısını sorun ve bu sayının e-posta servis sağlayıcısı kişi
listesinde izin verilen maksimum kişi sayısını aşmadığından emin olun.
•
Aboneye grup, kategori veya dağıtım listelerinin cihaz ile senkronize olup olmadığını sorun. BlackBerry Internet Service
kişi grupları, kişi kategorileri veya dağıtım listelerinin senkronizasyonunu desteklemez.
•
Aboneye, kişi listesi için kablosuz senkronizasyon özelliğinin cihazdaki kişiler uygulaması seçeneklerinde etkinleştirilip
etkinleştirilmediğini sorun.
•
Aboneye, cihazda bir güvenlik etkinleştirmesi yapılıp yapılmadığını sorun. Güvenlik etkinleştirmesini tamamlamak için
abone, e-posta adresi için kişi senkronizasyon işlevi etkinleştirildikten sonra e-posta kurulumu uygulamasını açmalıdır.
•
Aboneye, cihazda BlackBerry Connect yazılımının çalışıp çalışmadığını sorun. BlackBerry Internet Service, BlackBerry
Connect yazılımı bulunan cihazlardaki kişilerin senkronizasyonunu desteklemez.
Abone takvimi senkronize edemiyor
Not: Bu özellik yalnızca BlackBerry Device Software 5.0 ila BlackBerry 7.1 ile çalışan BlackBerry cihazlarında desteklenir,
BlackBerry 10 cihazları, farklı teknoloji kullanır.
Aşağıdakileri deneyin:
•
Abonenin Google Mail e-posta adresini eklemiş olduğunu doğrulayın.
•
Abonenin e-posta adresi ve BlackBerry akıllı telefon arasında takvim kayıtlarını senkronize etme seçeneğini ayarladığını
doğrulayın. Abone, e-posta adresi ayarlarını değiştirerek bu seçeneği ayarlayabilir.
•
Abone bir Google Mail e-posta hesabı ile takvim girişlerini senkronize etmeye çalışıyorsa, abonenin Google Mail
hesabında takvim oluşturduğunu doğrulayın. Abone, takvim girişlerini akıllı telefonla senkronize etmeden önce bir
takvim oluşturmalıdır.
28
Yönetim Kılavuzu
BlackBerry Internet Service abonelerinin sorunlarını giderme
•
Aboneye, akıllı telefonda bir güvenlik etkinleştirmesi yapılıp yapılmadığını sorun. Güvenlik etkinleştirmesini
tamamlamak için abone, e-posta adresi için takvim senkronizasyon işlevi etkinleştirildikten sonra e-posta kurulumu
uygulamasını açmalıdır.
•
Aboneye, akıllı telefonda BlackBerry Connect yazılımının çalışıp çalışmadığını sorun. BlackBerry Connect yazılımı
bulunan akıllı telefonlarda takvim senkronizasyonu desteklenmez.
Abone, istediği kullanıcı adıyla bir BlackBerry e-posta
adresi oluşturamıyor
Olası neden
Olası çözüm
Abonenin yazdığı kullanıcı adı başka bir abone tarafından
önceden alınmış olabilir.
Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
BlackBerry Internet Service kullanıcı adındaki bir karakteri
desteklemiyor olabilir.
Desteklenen karakterler arasında harfler, sayılar, alt çizgi,
tire ve nokta bulunmaktadır.
•
Aboneden BlackBerry Internet Service'in önerdiği
alternatif kullanıcı adlarından birini seçmesini ve tekrar
denemesini isteyin.
•
Aboneden başka bir kullanıcı adı yazmasını isteyin.
Aboneden yalnızca desteklenen karakterleri içeren bir
kullanıcı adı seçmesini ve kullanıcı adını oluşturmayı tekrar
denemesini isteyin.
Abone, BlackBerry akıllı telefonundaki tarayıcıdan
imza ekleyemiyor
Olası neden
BlackBerry Internet Service, BlackBerry akıllı telefonundaki tarayıcıyı kullanarak imza ekleme veya değiştirmeyi
desteklemiyor.
Olası çözüm
Aboneden, imza eklemek veya değiştirmek üzere BlackBerry akıllı telefondaki e-posta kurulumu uygulamasını veya bir
bilgisayardaki tarayıcıyı kullanarak BlackBerry Internet Service'e erişmelerini isteyin.
29
Yönetim Kılavuzu
BlackBerry Internet Service abonelerinin sorunlarını giderme
Abone, "E-posta servis sağlayıcınız bu kaynak türüne
izin vermiyor" hata mesajı alıyor
Olası neden
Kablosuz iletişim servis sağlayıcı abonenin BlackBerry Internet Service'e eklemeye çalıştığı e-posta hesabına erişimine izin
vermiyor.
Olası çözüm
Aboneden farklı bir e-posta adresini eklemeyi denemesini isteyin.
Diğer sorunlar
Abone bilgisayardaki tarayıcıyı kullanarak BlackBerry
Internet Service hesabına erişemiyor
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
Olası neden
Abone, BlackBerry ID veya otomatik oturum açma kullanan otomatik oturum açma yoluyla BlackBerry Internet Service'ına
erişir
Olası çözüm
Bir bilgisayardaki tarayıcıyı kullanarak BlackBerry Internet Service web sitesinde oturum açmak için, abonenin BlackBerry
Internet Service hesabı kullanıcı adı ve parolasına sahip olması gerekir.
Aşağıdaki işlemleri deneyin:
•
Abonenin akıllı telefonunda BlackBerry 6 ya da daha önceki sürümü yüklüyse, abone için bir kullanıcı adı ve parola
oluştur.
•
Abone BlackBerry 7 kurulu olan bir akıllı telefona bir BlackBerry Internet Service hesabı kurarsa, abone için bir kullanıcı
adı ya da parola oluşturamazsınız. Aboneye e-posta kurulum uygulamasını kullanarak e-postalarını yönetmesini tavsiye
edin.
30
Yönetim Kılavuzu
BlackBerry Internet Service abonelerinin sorunlarını giderme
Not: Kullanıcı adı ve parolası olan ve BlackBerry 7 sürümünü kullanan aboneler BlackBerry Internet Service web sitesine
bilgisayarlarındaki tarayıcıdan erişmeye devam edebilir.
Abonenin kayıp akıllı telefonu yönetici web sitesinde
görüntülenmiyor
Olası neden
Abonenin BlackBerry akıllı telefonu bir BlackBerry Internet Service hesabı ile ilişkilendirilmemiş olabilir.
Olası çözüm
Aboneden BlackBerry Protect web sitesinde oturum açmasını ve kayıp akıllı telefonu bulmaya çalışmasını isteyin.
31
Yönetim Kılavuzu
Destek personelini yönetme
Destek personelini yönetme
5
Gruplar ve izinler
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
Destek personeli üyelerine verilen izinler erişim sağlayabilecekleri özellikleri belirler. İzinler, gruplar kullanılarak verilir.
Destek personeli üyelerinin izinlerini, üyeleri farklı bir gruba ekleyerek ya da bulundukları grubun izinlerini değiştirerek
değiştirebilirsiniz. Bir grubun izinlerinin değiştirilmesi gruptaki tüm üyeleri etkiler.
Bir gruba destek personeli üyesi eklemek için destek personeli üyesinin ayarları değiştirilmeli ve yeni bir grup
belirlenmelidir.
BlackBerry Internet Service web sitesinde, izinleri belirli destek rollerine karşılık gelecek şekilde tasarlanmış tanımlı gruplar
bulunmaktadır. Bu sistem tanımlı gruplara destek personeli üyesi eklenebilir, ancak bunların izinleri değiştirilemez.
Kendi izinlerinizi belirlemek için özel gruplar oluşturabilirsiniz. Özel bir grup oluşturduğunuzda, mevcut bir gruptan izinler
kopyalanarak başlanmalıdır. Özel grubun izinlerini, destek personeli üyelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
değiştirebilirsiniz.
Özel grupların, kullanılabilecek izinleri belirleyen bir grup tipi bulunur. Özel bir grup oluşturduğunuzda grup tipi, izinleri
kopyaladığınız gruba göre otomatik olarak ayarlanır. Özel grup ayarlarını değiştirdiğinizde, daha fazla izin eklemek veya
gerekli olmayan izinleri kaldırmak için grup tipini değiştirebilirsiniz.
Grup oluşturma
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
1.
Web sayfasının üstünde Gruplar öğesini tıklatın.
2.
Web sayfasının sol tarafındaki Ekle alanında Ekle öğesini tıklatın.
3.
Grubunun adını girin. İleri seçeneğini tıklatın.
4.
İzinleri şu gruptan kopyala açılır listesinde izinleri kopyalamak için bir grubu tıklatın.
5.
Grup izinlerini ayarlamak için her bir iznin yanında İzin Ver veya Reddet öğesini tıklatın.
6.
İleri seçeneğini tıklatın.
Bitirdikten sonra: Bu gruba destek personeli üyesi eklemek için, mevcut destek personeli üyesinin ayarlarını değiştirin ve
bu grubu seçin veya yeni bir destek personeli üyesi eklerken bu grubu seçin.
32
Yönetim Kılavuzu
Destek personelini yönetme
Grubun izinlerini veya ayarlarını değiştirme
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
Bir grubun izinlerini değiştirdiğinizde yeni izinler grubun tüm üyelerine uygulanır. Sistem tanımlı grupların izinleri veya
ayarları değiştirilemez.
1.
Web sayfasının üstünde Gruplar öğesini tıklatın.
2.
Web sayfasının sol tarafındaki Gruplar alanında, Grup açılır listesinde grubu tıklatın.
3.
Grup Bilgileri alanında grup ile ilgili bilgileri değiştirin.
4.
Kaydet'i tıklatın.
Grup silme
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
Bir grup silinmeden önce geçerli grup üyeleri başka bir gruba atanmalıdır. Sistem tanımlı gruplar silinemez.
1.
Web sayfasının üstünde Gruplar öğesini tıklatın.
2.
Web sayfasının sol tarafındaki Gruplar alanında, Grup açılır listesinde grubu tıklatın.
3.
Grup Bilgileri alanının altında Grubu Sil öğesini tıklatın.
Grup türleri için kullanılabilen izinler
Özel grupların, kullanılabilecek izinleri belirleyen bir grup tipi bulunur. Aşağıdaki tabloda, her bir grup türü için
kullanılabilecek izinler listelenmektedir.
İzinler
Yönetici
Yönetici
Süpervizör
Destek
Salt Okunur
Görüntüle
X
X
X
X
X
PIN Sıfırla
X
X
X
Düzenle
X
X
X
X
E-posta Filtresini
Etkinleştir/Kaldır
X
X
X
X
Abone
33
Yönetim Kılavuzu
İzinler
Destek personelini yönetme
Yönetici
Yönetici
Süpervizör
Sil
X
X
X
Oluştur
X
X
X
Parolayı Sıfırla
X
X
X
Hesabı Askıya Al
X
X
X
Kilidi Aç
X
X
X
X
Servis Kitaplarını Gönder
X
X
X
X
E-Posta Adreslerini
Göster
X
X
X
X
E-posta Adresleri Ekle
X
X
X
X
Plan Değiştir
X
X
X
Hata Günlüğünü Göster
X
X
X
X
Yoklama E_postası
X
X
X
X
Kullanıcı hesabı için SSO
değiştir
X
X
X
X
E-posta Sil
X
X
X
E-posta Filtre İletim
Bayrağını Düzenle
X
X
X
E-posta Senkronizasyon
Ayarlarını Düzenle
X
X
X
X
E-posta Arkadaş Adını
Düzenle
X
X
X
X
E-posta Karakter
Kümesini Düzenle
X
X
X
X
Barındırılan Posta Kutusu
Parolasını Düzenle
X
X
X
X
Parolayı Manuel Olarak
Değiştirin
X
X
X
34
Destek
Salt Okunur
X
X
Yönetim Kılavuzu
İzinler
Destek personelini yönetme
Yönetici
Yönetici
Süpervizör
Destek
Barındırılan Posta Kutusu
Parolasını Manuel Olarak
Düzenleyin
X
X
X
Abone E-Posta Hesabını
Doğrula
X
X
X
X
E-Posta Sunucu
Bilgilerini Düzenle
X
X
X
X
Görüntüle
X
X
Düzenle
X
X
Sil
X
X
Oluştur
X
X
Kendi Parolanı Düzenle
X
X
X
X
Görüntüle
X
X
Düzenle
X
Sil
X
Oluştur
X
Salt Okunur
Destek Personeli
X
Grup
Site
Görüntüle
X
Güvenliği Göster
X
Saha Güvenliğini Düzenle
X
BlackBerry Protect
Görüntüle
X
X
X
X
Cihaz Bağlantı Durumu
X
X
X
X
Cihazı Kilitle
X
X
X
X
35
Yönetim Kılavuzu
İzinler
Destek personelini yönetme
Yönetici
Yönetici
Süpervizör
Destek
Yüksek Ton
X
X
X
X
Mesajı Göster
X
X
X
X
Cihazı Yedekle
X
X
X
X
Salt Okunur
Destek personeli
Destek personeli üyesi arama
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
1.
Web sayfasının üstünde, Destek Personeli öğesini tıklatın.
2.
Web sayfasının sol tarafındaki Arama alanında aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
3.
•
Belirli bir destek personeli üyesini bulmak için Arama Şekli açılır listesinde Kullanıcı Adı öğesini tıklatın. Destek
personeli üyesinin kullanıcı adını veya destek personeli üyesinin adının iki ya da daha fazla harfinin ardından yıldız
işareti (*) girin.
•
Bir gruptaki tüm destek personeli üyelerini bulmak için Arama Şekli açılır listesinde Grup Adı öğesini tıklatın.
Görüntülenen açılır listede destek personeli üyelerinin ait olduğu grubu tıklatın.
Göster öğesini tıklatın.
Destek personeli raporu oluşturma
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
Bir destek personeli üyesi hesabında veya destek personeli üye hesapları grubunda bilgileri derlemek için bir rapor
oluşturabilirsiniz. Bir destek personeli raporu, kullanıcı, grup, faaliyet ve hesap bilgilerini içerir.
1.
Web sayfasının üstünde, Destek Personeli öğesini tıklatın.
2.
Web sayfasının solunda bulunan Arama alanında, bulmak istediğiniz destek personeli üyesi hesabını veya grubunu
seçin.
3.
Aktar'ı tıklatın.
4.
Raporu açmak mı kaydetmek mi istediğinizi seçin.
5.
Tamam'ı tıklatın.
36
Yönetim Kılavuzu
Destek personelini yönetme
Destek personeli üyesi hesabı ekleme
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
1.
Web sayfasının üstünde, Destek Personeli öğesini tıklatın.
2.
Web sayfasının sol tarafındaki Ekle alanında Ekle öğesini tıklatın.
3.
Oturum açma alanlarını tamamlayın.
4.
Destek personeli üyesinin oturum açmak için kullanabileceği bir etki alanı belirlemek için Etki Alanı Ekle öğesini
tıklatın. Etki alanı için IP adresi girin.
5.
Açıklama alanında ek notları girin.
6.
İleri seçeneğini tıklatın.
7.
Grup açılır listesinden bir grubu tıklatın. Seçtiğiniz grup, destek personeli üyesinin izinlerini belirler.
8.
İleri seçeneğini tıklatın.
Destek personeli üyesi hesabının izinlerini veya
ayarlarını değiştirme
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
Destek personeli üyeleri için izinler onları bir gruba atayarak ayarlanır.
1.
Web sayfasının üstünde, Destek Personeli öğesini tıklatın.
2.
Web sayfasının sol tarafındaki Arama alanında aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
•
Belirli bir destek personeli üyesini bulmak için, Arama Şekli açılır listesinde Kullanıcı Adı öğesini tıklatın ve destek
personeli üyesinin adını veya iki ya da daha fazla harfin ardından yıldız işareti (*) girin.
•
Bir gruptaki tüm destek personeli üyelerini bulmak için Arama Şekli açılır listesinde Grup Adı öğesini tıklatın.
İkinci açılır listede destek personeli üyelerinin ait olduğu grubu tıklatın.
3.
Göster öğesini tıklatın.
4.
Destek Personeli Arama Sonuçları alanında hesabını değiştirmek istediğiniz destek personeli öğesini tıklatın.
5.
Destek personeli üyesi hesabı bilgilerini değiştirin.
6.
Kaydet'i tıklatın.
37
Yönetim Kılavuzu
Destek personelini yönetme
Birden çok destek personeli üye hesabını taşıma
Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
Birden çok destek personeli üye hesabını yeni veya mevcut bir gruba taşıyabilirsiniz.
1.
Web sayfasının üstünde, Destek Personeli öğesini tıklatın.
2.
Bir gruba taşımak istediğiniz destek personeli üye hesaplarını arayın veya Tümünü Göster'i tıklatın.
3.
Taşımak istediğiniz destek personeli üye hesaplarını seçin.
4.
Taşı'yı tıklatın.
5.
Destek Personeli Üyelerini Taşı diyalog kutusunda seçilen destek personeli üye hesaplarını inceleyin.
6.
İleri seçeneğini tıklatın.
7.
Destek personeli üye hesaplarını taşımak istediğiniz grubu seçin.
8.
Tümünü Taşı'yı tıklatın.
9.
Kapat'ı tıklatın.
Destek personeli üyesi hesabı silme
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
1.
Web sayfasının üstünde, Destek Personeli öğesini tıklatın.
2.
Web sayfasının sol tarafındaki Arama alanında aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
•
Belirli bir destek personeli üyesini bulmak için Arama Şekli açılır listesinde Kullanıcı Adı öğesini tıklatın. Destek
personeli üyesinin kullanıcı adını veya destek personeli üyesinin adının iki ya da daha fazla harfinin ardından yıldız
işareti (*) girin.
•
Bir gruptaki tüm destek personeli üyelerini bulmak için Arama Şekli açılır listesinde Grup Adı öğesini tıklatın.
İkinci açılır listede destek personeli üyelerinin ait olduğu grubu tıklatın.
3.
Göster öğesini tıklatın.
4.
Destek Personeli Arama Sonuçları bölümünde hesabını silmek istediğiniz destek personeli öğesini tıklatın.
5.
Destek Personeli Bilgileri bölümünün altında Destek Personeli Üyesini Sil öğesini tıklatın.
Birden çok destek personeli üye hesabını silme
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
38
Yönetim Kılavuzu
Destek personelini yönetme
Bir destek personeli üye hesapları grubunu silebilirsiniz.
1.
Web sayfasının üstünde, Destek Personeli öğesini tıklatın.
2.
Silmek istediğiniz destek personeli üye hesaplarını arayın veya Tümünü Göster'i tıklatın.
3.
Silmek istediğiniz destek personeli üye hesaplarını seçin.
4.
Sil'i tıklatın.
5.
Birden Çok Destek Personeli Onayı diyalog kutusundaki bilgileri inceleyin.
6.
Sil'i tıklatın.
7.
Kapat'ı tıklatın.
Parolayı değiştirme
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
Parolalar büyük-küçük harf duyarlıdır ve en az sekiz harften oluşmalı, en az birer adet büyük harf, rakam ve simge
içermelidir. Parolalarda aksan işaretli karakter veya boşluk bulunamaz.
1.
Web sayfasının üstünde, Parola Değiştir öğesini tıklatın.
2.
Geçerli parolayı ve kullanmak istediğiniz yeni parolayı girin.
3.
Değiştir öğesini tıklatın.
Sorun Giderme
Bir gruba vermek istediğim izinler yok
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
Yeni bir grup oluşturduğunuzda, kullanılabilecek izinler izinleri kopyaladığınız geçerli gruba bağlıdır. Geçerli grubun
ayarlarını değiştirirken, kullanılabilir izinler seçilen grup tipine bağlıdır. Kullanılabilir izinler listesini değiştirmek için, izinlerin
kopyalanacağı farklı bir grup ya da farklı bir grup tipi seçin.
39
Yönetim Kılavuzu
Destek personelini yönetme
Destek personel üyesi bazı özelliklere erişim
sağlayamıyor
Not: Yöneticinizin size vermiş olduğu izinlere bağlı olarak bazı özellikler ya da seçenekler kullanılamıyor olabilir.
Bir destek personel üyesinin erişim sağlayabileceği özellikler, üyenin ait olduğu grup ve bu gruba verilmiş olan izinlere göre
belirlenir. Eğer bir destek personel üyesi daha önce erişim sağlayabildiği bir özelliğe artık erişim sağlayamıyorsa, grubun
izinleri değiştirilmiş olabilir. Grup izinleri değiştirildiğinde, yeni izinler grubun tüm üyelerini etkiler. Aşağıdaki işlemlerden
birini yapmayı deneyin:
•
Destek personel üyesini başka bir gruba ekleyin.
•
Destek personeli üyesinin ait olduğu grubun izinlerini değiştirin.
40
Yönetim Kılavuzu
Sözlük
Sözlük
6
BlackBerry özellikli
cihaz
BlackBerry özellikli cihazlar BlackBerry Built-In veya BlackBerry Connect yazılımına sahip
cihazlar veya BlackBerry Application Suite uygulamasını çalıştıran cihazlardır. BlackBerry
özellikli cihazlar kullanıcıların BlackBerry cihaz uygulamalarına ve BlackBerry servislerine
erişmelerini sağlar.
BlackBerry ID
Aboneler, BlackBerry ID destekleyen herhangi bir BlackBerry ürününde oturum açmak veya
ürüne otomatik olarak erişim sağlamak için bir BlackBerry ID oluşturabilir. Bir BlackBerry ID, tek
bir e-posta adresi ve bir paroladan oluşur. Aboneler BlackBerry ID için herhangi bir e-posta
adresini kullanabilirler; aboneler BlackBerry cihazlarına ekledikleri e-posta adresini kullanmak
zorunda değildir.
Bir BlackBerry ID, abonelere BlackBerry Internet Service, BlackBerry Protect ve BlackBerry App
World sanal mağaza dahil olmak üzere, çoklu BlackBerry ürünlerine kolay erişim sunmak için
tasarlanmıştır.
BlackBerry Internet
Service
BlackBerry Internet Service, abonelerin e-posta mesajlarının otomatik teslimatını, e-posta
eklerine ve resimlere mobil erişimi ve Internet içeriklerine rahatça ulaşılmasını sağlamak için
tasarlanmıştır.
Aboneler mevcut desteklenen e-posta hesaplarının e-posta adreslerini BlackBerry Internet
Service uygulamasına ekleyebilir. BlackBerry Internet Service, e-posta mesajlarını bu e-posta
hesaplarından almak ve abonenin BlackBerry cihazına göndermek üzere tasarlanmıştır.
BlackBerry Internet Service, aynı zamanda abonelerin e-posta mesajlarını BlackBerry cihazları
ile e-posta hesapları arasında kablosuz iletişim şebekesi üzerinden eşitlemek ve böylece e-posta
mesajlarını tek seferde yönetebilmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
Aboneler, bilgisayarlarındaki tarayıcıyı, BlackBerry cihazlarındaki tarayıcıyı veya BlackBerry
cihazlarındaki e-posta kurulumu uygulamasını kullanarak BlackBerry Internet Service üzerinde
oturum açabilir.
CIDR
sınıfsız etki alanları arası yönlendirme
ESN
elektronik seri numarası
GPRS
Genel Paket Kablosuz İletişim Servisi
HTTP
Secure Sockets Layer üzerinden Köprü Metni Aktarma Protokolü
IMAP
İnternet Mesaj Erişim Protokolü.
41
Yönetim Kılavuzu
Sözlük
IMEI
Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği
ISS
İnternet servis sağlayıcı
LAN
yerel alan ağı
PIN
PIN, personal identification number (kişisel tanımlama numarası)
POP
Posta Ofisi Protokolü
servis defterleri
Servis kitapları, BlackBerry cihazlarında hangi servislerin kullanılabileceğini belirtir.
SSL
SSL, Secure Sockets Layer (Güvenli Yuva Katmanı)
UCS
Evrensel İçerik Akışı
UTF-8
8-bit UCS/Unicode Dönüştürme Formatı
WAP
WAP, Wireless Application Protocol (Kablosuz Uygulama Protokolü)
42
Yönetim Kılavuzu
Geribildirim sağlama
Geribildirim sağlama
7
Bu ürün ile ilgili geri bildirm sağlamak için www.blackberry.com/docsfeedback adresini ziyaret edin.
43
Yönetim Kılavuzu
Yasal bildirim
Yasal bildirim
8
©2014 BlackBerry. Tüm hakları saklıdır. BlackBerry® ve ilgili ticari markalar, adlar ve logolar, BlackBerry Limited'in
mülkiyetindedir ve ABD'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde kayıtlıdır ve/veya kullanılmaktadır.
Microsoft, Hotmail, Outlook, Windows, Windows Vista, Windows Internet Explorer, Microsoft Corporation'ın ticari
markalarıdır. Google Chrome ve Google Mail, Google Inc'nin ticari markalarıdır. Mozilla ve Firefox, , Mozilla Foundation'ın
ticari markalarıdır. Yahoo! Yahoo! Inc.'nin ticari markasıdır.''in ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar sahiplerinin
mülkiyetindedir.
Bu belge, www.blackberry.com/go/docs adresinde sağlanan veya kullanılabilir hale getirilen belgeler gibi burada
başvurulan tüm belgeler de dahil olmak üzere, "OLDUĞU GİBİ" ve "MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE" ve BlackBerry Limited ve
bağlı şirketlerince ("BlackBerry") herhangi bir koşul, onay, beyan veya garanti olmaksızın sağlanır ve erişilebilir hale getirilir
ve BlackBerry, belgedeki yazım hataları, teknik hatalar ya da diğer yanlışlıklardan, hatalardan veya atlanmış sözcüklerden
dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu belge, BlackBerry'nin mülki ve gizli bilgilerini ve/veya ticari sırlarını korumak
amacıyla, BlackBerry teknolojisinin bazı yönlerini yalnızca genel terimlerle açıklayabilir. BlackBerry, bu belgede bulunan
bilgileri düzenli olarak değiştirme hakkını saklı tutmaktadır; ancak BlackBerry, bu belgede yapacağı değişiklikleri,
güncellemeleri, geliştirmeleri ya da diğer ekleri size zamanında ya da herhangi bir şekilde bildirme konusunda hiçbir
taahhütte bulunmamaktadır.
Bu belgede, telif hakları ve/veya başka şirketlerin web siteleri (topluca "Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetler")
tarafından içeriği korunan bileşenler ve içerik dahil olmak üzere başka şirketlerce sağlanan bilgi kaynaklarına, donanım
veya yazılıma, ürünlere veya hizmetlere başvurular olabilir. BlackBerry, içeriği, doğruluğu, telif haklarına uygunluğu,
uyumluluğu, performansı, güvenilirliği, yasallığı, ahlak kurallarına uygunluğu, bağlantıları ve diğer yönleri dahil olmak üzere,
ama bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetler üzerinde kontrole sahip değildir ve
bu bilgilerle ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu belgeye Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetlere
başvurular eklenmiş olması, BlackBerry'nin söz konusu şirketlerin ürün ve hizmetlerini ve bu şirketleri herhangi bir şekilde
onayladığını göstermez.
YARGI BÖLGENİZDE YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARLA ÖZELLİKLE YASAKLANAN SINIRLAR DIŞINDA, TÜM KOŞULLAR,
ONAYLAR, BEYANLAR VEYA HER TÜR GARANTİ, BURADA BAŞVURULAN AÇIK YA DA DOLAYLI TÜM KOŞULLAR,
ONAYLAR, GARANTİLER, BEYANLAR VEYA DAYANIKLILIK GARANTİSİ, BELİRLİ BİR AMACA YA DA KULLANIMA
UYGUNLUK, SATILABİLİRLİK, SATILABİLİR KALİTE, İHLAL ETMEME, TATMİN EDİCİ KALİTE VEYA HAK ELDE ETME VEYA
BİR YÖNETMELİK, GELENEK, ÖNCEKİ BİR ANLAŞMANIN YORUMLANMASI YADA TİCARİ TEAMÜLLERDEN
KAYNAKLANANLAR VEYA BELGE YA DA BELGENİN KULLANIMIYLA İLGİLİ VEYA HERHANGİ BİR YAZILIM, DONANIM,
HİZMET YA DA BAŞKA ŞİRKETLERİN ÜRÜNLERİ VE HİZMETLERİNİN ÇALIŞMASI YA DA ÇALIŞMAMASI DA DAHİL OLMAK
ÜZERE, AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA BURADA KAPSAM DIŞINDA BIRAKILMIŞTIR. ÜLKE VEYA
EYALETE BAĞLI OLARAK BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR. BAZI YARGI BÖLGELERİNDE DOLAYLI GARANTİLERİN VE
KOŞULLARIN KAPSAM DIŞINDA BIRAKILMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERİLMEYEBİLİR. YASALARLA İZİN
VERİLEN SINIRLAR DAHİLİNDE, BELGEYLE İLGİLİ TÜM DOLAYLI GARANTİLER YA DA KOŞULLAR YUKARIDA
BELİRTİLDİĞİ ŞEKLİYLE KAPSAM DIŞINDA BIRAKILAMADIKLARI ANCAK SINIRLANDIRILABİLDEKLERİ SINIRLAR
44
Yönetim Kılavuzu
Yasal bildirim
DAHİLİNDE, BURADA İDDİA KONUSU BELGEYİ YA DA ÖĞEYİ İLK ALDIĞINIZ TARİHTEN İTİBAREN DOKSAN (90) GÜN İLE
SINIRLANDIRILIR.
YARGI BÖLGENİZDE YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN EN GENİŞ SINIRLAR DAHİLİNDE, BU
BELGENİN KULLANIMIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR ZARARDAN VEYA AŞAĞIDAKİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI
OLMAMAK ÜZERE BURADA BELİRTİLEN HERHANGİ BİR YAZILIM, DONANIM, HİZMET VEYA BAŞKA ŞİRKETLERCE
SAĞLANAN ÜRÜNLER VE HİZMETLERİN ÇALIŞMASI YA DA ÇALIŞMAMASINDAN, BLACKBERRY HİÇBİR KOŞULDA
SORUMLU TUTULAMAZ: ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLSÜN YA DA ÖNGÖRÜLMESİN VE BLACKBERRY BU TÜR ZARARLARIN
OLABİLECEĞİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE, DOĞRUDAN, SONUÇTA MEYDANA GELEN, ÖRNEK TEŞKİL
EDEN, TESADÜFİ, DOLAYLI, ÖZEL, CEZA GEREKTİREN VEYA AĞIR ZARARLAR, GELİR YA DA KAR KAYBI ZARARLARI,
BEKLENEN TASARRUFLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMEMESİ, İŞ KESİLMESİ, İŞ BİLGİLERİNİN KAYBI, İŞ FIRSATLARININ
KAYBI VEYA VERİ KAYBI YA DA BOZULMASI, HERHANGİ BİR VERİNİN GÖNDERİLEMEMESİ YA DA ALINAMAMASI,
BLACKBERRY ÜRÜNLERİ VEYA HİZMETLERİ VEYA BUNLARIN PARÇALARI YA DA AĞ SERVİSLERİYLE BİRLİKTE
KULLANILAN HERHANGİ BİR UYGULAMADAN KAYNAKLANAN SORUNLAR, YERİNE KULLANILAN ÜRÜNLERİN
MALİYETİ, MUHAFAZA, TESİSLER VEYA HİZMETLERİN MALİYETLERİ YA DA DİĞER BENZER MADDİ KAYIPLAR.
YARGI BÖLGENİZDE YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN EN GENİŞ SINIRLAR DAHİLİNDE,
HERHANGİ BİR İHMALDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK VEYA KESİN SORUMLULUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE,
BLACKBERRY'NİN SÖZLEŞMEDE VEYA HAKSIZ FİİLDE BAŞKA BİR MECBURİYETİ, SORUMLULUĞU VEYA
YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR.
BURADAKİ SINIRLANDIRMALAR, İSTİSNALAR VE FERAGATNAMELER ŞUNLAR İÇİN GEÇERLİDİR: (A) SÖZLEŞME İHLALİ,
İHMAL, HAKSIZ FİİL, KESİN SORUMLULUK VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR YASAL DOKTRİN DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK
BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE VE TEMEL BİR İHLAL VEYA İHLALLER YA DA BU SÖZLEŞMENİN ASIL AMACININ
GERÇEKLEŞMEMESİ VEYA BURADA DAHİL EDİLEN TÜM YASAL ÇÖZÜM YOLLARINDAN ETKİLENMEMEK KAYDIYLA,
NİTELİĞİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK DAVA GEREKÇESİ, HAK TALEBİ VEYA AÇTIĞINIZ DAVA VE (B) BLACKBERRY VE
BAĞLI ŞİRKETLERİ, BUNLARIN HALEFLERİ, DEVRALANLARI, ARACILARI, TEDARİKÇİLERİ (ŞEBEKE SERVİS
SAĞLAYICILARI DAHİL), YETKİLİ BLACKBERRY DİSTRİBÜTÖRLERİ (YİNE ŞEBEKE SERVİS SAĞLAYICILARI DAHİL) VE
BUNLARIN İLGİLİ MÜDÜRLERİ, ÇALIŞANLARI VE BAĞIMSIZ YÜKLENİCİLERİ.
YUKARIDA BELİRLENEN SINIRLANDIRMALAR VE İSTİSNALARA EK OLARAK, HİÇBİR DURUMDA BLACKBERRY'NİN
VEYA BLACKBERRY'NİN BAĞLI ŞİRKETLERİNİN HERHANGİ BİR MÜDÜR, ÇALIŞAN, TEMSİLCİ, DAĞITIMCI, TEDARİKÇİ
VEYA BAĞIMSIZ YÜKLENİCİSİNİN BU BELGEDEN KAYNAKLANAN VEYA BU BELGEYLE İLGİLİ BİR SORUMLULUĞU
YOKTUR.
Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetlere abone olmadan ya da bunları yüklemeden veya kullanmadan önce
şebeke servis sağlayıcınızın ilgili diğer şirket ürünlerinin ve hizmetlerinin tüm özelliklerini desteklemeyi kabul ettiğini kontrol
etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Bazı ağ servis sağlayıcıları, BlackBerry® Internet Service aboneliği için Internet tarama
işlevi sunmuyor olabilir. Kullanılabilirlik, dolaşım (roaming) anlaşmaları, hizmet planları ve özelliklerle ilgili olarak servis
sağlayıcınızla görüşün. Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetlerin BlackBerry ürünleri ya da hizmetlerine
kurulması ve bunlarla kullanılması, diğer şirketlerin haklarının çiğnenmesini önlemek için bir ya da daha fazla patent, ticari
marka, telif hakkı veya başka lisanslar gerektirebilir. Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetlerin kullanılmasının ve
bu kullanım için başka şirketlerin lisanslarının gerekli olup olmadığının belirlenmesinde tüm sorumluluk size aittir.
Gerekliyse, bunların alınmasının sorumluluğu size aittir. Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetleri gerekli tüm
lisanslar alınana kadar kurmamalı veya kullanmamalısınız. BlackBerry ürünleri ve hizmetleri ile birlikte sağlanan tüm Başka
Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetler kullanım kolaylığı sağlaması için sağlanır ve BlackBerry tarafından herhangi bir
açık veya dolaylı koşul, onaylama, beyan veya garanti olmaksızın "OLDUĞU GİBİ" sağlanır ve bunlarla ilgili hiçbir
45
Yönetim Kılavuzu
Yasal bildirim
yükümlülük kabul edilmez. Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetleri kullanmanız, BlackBerry ile ilgili bir lisans
veya başka sözleşmenin açıkça kapsadığı durumlar dışında, bu şirketlerle ilgili ayrı lisansların ve diğer sözleşmelerin
koşullarına göre yönetilecek ve bunları kabul etmenize bağlı olacaktır.
Bu belgede belirtilen özelliklerden bazıları için BlackBerry® Enterprise Server, BlackBerry® Desktop Software ve/veya
BlackBerry® Device Software'in en küçük sürümü gerekir.
Herhangi bir BlackBerry ürününün veya hizmetinin kullanım koşulları, BlackBerry ile ilgili ayrı bir lisans veya diğer
sözleşmede belirtilir. BU BELGEDEKİ HİÇBİR ŞEY, BU BELGE DIŞINDAKİ HERHANGİ BİR BLACKBERRY ÜRÜNÜ VE
HİZMETİNİN PARÇALARI İÇİN SAĞLANAN AÇIK YAZILI SÖZLEŞME VEYA GARANTİNİN YERİNİ ALMAYI AMAÇLAMAZ.
BlackBerry Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Kanada
BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Birleşik Krallık
Kanada'da Yayınlanmıştır
46
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
894 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content