close

Enter

Log in using OpenID

2014 YILI MUHTELİF TEK VE ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR

embedDownload
2014 YILI
MUHTELİF TEK VE ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR YEDEKLERİ İMALATI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- AMAÇ : TTK ihtiyacı olarak Tek Zincirli Konveyör (TZK), Çift Zincirli Konveyör
(ÇZK) imalatında ve yedek olarak kullanılmak üzere muhtelif yedek parça imal ettirilecektir.
2- TEKNİK ÖZELLİKLER:
2.1-İmalat teknik şartname eki resimlerde belirtilen şekil ölçü, malzeme, işleme işareti,
tolerans, sertlik, standart ve izahatlara göre yapılacaktır.
2.2-İmal edilecek parçalar üzerinde toleransı belirtilmeyen ölçüler için toleranslar; işlenen
yüzeyler için DIN 7168’e göre ince mertebede, döküm yüzeyler için ise DIN1683’e ve
DIN1686’ya göre ince mertebede olacaktır.
2.3-Malzemelerin yüzeyleri kusursuz olacak, çatlak, döküm boşluğu, kaynakla dolgu, çapak,
katmer, bünyesine yabancı bir cisim karışması veya kullanılmalarına mani teşkil edebilecek
herhangi bir kusur bulunmayacaktır.
2.4-Döküm malzemelerde dökümden sonra ince taneli ve homojen bir iç yapı elde etmek için
normalize tavlaması yapılacaktır.
2.5-Delikler ekseninde delinecek ve vidalar ekseninde açılacaktır.
2.6-Kaynaklı bağlantılarda imal edilecek malzemeye uygun kaynak elektrotu kullanılacaktır.
Elektrodlar TSE Uygunluk Belgeli olacaktır.
2.7-Kaynak ağızları standartlara uygun olarak açılacaktır.
2.8-Kaynak dikişleri kaynak boşluğu ihtiva etmeyecek, dikişlerin üzerindeki curuflar kırılacak
ve kaynak sıçramaları temizlenmiş olacaktır.
2.9-Kaynaklı parçalarda; şekil değişmesi ( deformasyon ) ve gerginliğin olmaması için
kaynak işlem sırası ve uygulama yöntemlerine riayet edilerek gereken tertibat alınacaktır.
Kaynak yaparken eksen kaçıklığının olmaması sağlanacaktır.
2.10- Kaynak dikiş kalınlıkları standartlara uygun ve sürekli ( kesintisiz) olacaktır.
3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL:
3.1- Kontrol, muayene ve kabul bu şartname esasları dahilinde TTK Makine ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.
3.2- Her parti döküm ile birlikte çelik dökümde DIN-50125’e, pik dökümde DIN 50109’a
göre dökülecek ve malzemelerle birlikte normalizasyona tabi tutulacak 6 adet deney çubuğu
dökümde hazır bulunacak Kurumumuz yetkili elemanı tarafından alınacak ve bu işlem her
parti döküm için tekrarlanacaktır. Döküm zamanını firma en az bir hafta evvelinden
Kurumumuza bildirecektir. Dökümün başlayış ve bitiş saatlerini, dökülen parça sayısını ihtiva
eden bir protokol tanzim edilecektir. Ayrıca normalizasyonun uygunluğu Kurumumuz
elemanınca denetlenecek, tutulan bir protokolle tavlanan parça sayısı, normalizasyon sıcaklığı
ve süresi tespit edilecektir. Tutulan protokollerin bir nüshası ise Makine ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve tesellüm işleri Şube Müdürlüğüne gönderilecektir.
3.3- Döküm esnasında alınan ve döküm malzemelerle birlikte normalize edilen deney
çubukları mekanik özelliklerin ve kimyasal analizin tespitinde kullanılacaktır. Bulgu
değerleri alaşımsız çelik dökümde DIN 1681’deki ve pik dökümde DIN 1691’deki mekanik
özellikleri karşılamadığı taktirde o parti döküm malzemeler ret edilecektir Firma iade edilen
malzemelerin yerine uygun olanları en geç 15 gün içinde teslim edecektir.
4- GENEL HÜKÜMLER:
4.1-İmal edilecek malzemeler uygun ambalajlarda veya sandıklarda teslim edilecektir.
4.2-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm şefliğidir.
4.3-Kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ancak montaj esnasında eksik, hatalı
imalat vb. gibi noksanlıklar görüldüğünde durum firmaya bildirilecek ve tespit edilen hususlar
en geç bir hafta içinde ücretsiz olarak firmaca yerine getirilecektir.
4.4-Kısmi teslimat yapabileceklerdir.
4.5-Sıra no : 1÷18 arasındaki ve 19÷36 arasındaki malzemeler kendi arasında bir grup
olup, her bir gruptaki malzemeler için kısmi teklif verilemeyecektir. Malzeme grupları
için kısmi teklif verilebilecektir.
4.6-Her bir malzeme grubu uygun sandıklar içine yerleştirilmiş ve sandıklar üzerine
malzemelerin resim numaraları ve miktarları yazılmış olarak lift ile boşaltılabilecek şekilde
teslim edilecektir.
4.7-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için
firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi
Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri,
faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ:
5.1-Sipariş miktarı aşağıda belirtilmiştir.
5.2-Malzemenin teslim süresi 60 takvim günü olacaktır.
5.3-Faturalar aşağıda belirtilen malzeme dağılım tablosuna uygun olarak ihtiyaç birimlerinin
fatura bilgilerine göre düzenlenecektir
Sıra
no
Resim no
Malzemenin adı
İhtiyaç Birimleri Dağılımı (ad.)
Armutçuk Kozlu
1
F-616-5 KAPAK
10
2
F-616-9 KAPAK
10
6
F-616-15
15 HP REDÜKTÖR
KAPAĞI
F-616-16 (F-625-16)
REDÜKTÖR KAPAĞI
F-616-17
15 HP REDÜKTÖR
KÖR TAPASI
F-616-23 BİLEZİK
10
7
F-616-24 BİLEZİK
3
4
5
12
F-616-26
REDÜKTÖR BİLEZİĞİ
F-616-29
İÇ BİLEZİK
F-616-35²
TAHDİT RONDELİ
F-616-40
REDÜKTÖR
SAÇ KAPAK
F-616-41 RONDELA
13
F-616-42 RONDELA
14
F-616-48 BİLEZİK
15
F-616-51
ARA BİLEZİK
16
F-616-25 BİLEZİK
8
9
10
11
Sipariş
Miktarı
Üzülmez Karadon Amasra Mad.Mak
(ad.)
10
5
15
10
25
35
10
25
35
100
110
10
40
60
10
10
40
60
10
10
40
60
10
10
40
60
10
10
40
60
10
40
50
10
10
10
50
80
150
10
10
50
40
110
10
30
40
10
10
40
60
10
10
30
50
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
F-625-5
15 HP RED.KAPAĞI
F-625-9
RULMAN YATAĞI
F-625-31 CİVATA
F-625-34
ARA BİLEZİK
F-625-49
REDÜKTÖR
CİVATASI
F-625-55
15 HP REDÜKTÖR
KAPAĞI
F-513-2
BAŞ OLUK SOL
YATAK
RULMAN YUVASI
F-513-3
SOL YATAK MİLİ
F-512-4
BAŞ OLUK
ZİNCİR SIYIRICI
F-502-3
REDÜKTÖR RULMAN
KAPAĞI
F-502-11
REDÜKTÖR YAĞ
KAPAĞI
KÖR TAPASI
F-502-21
ÇİFT ZİNCİRLİ
KONVEYÖR
DIŞ SIZDIRMAZLIK
BİLEZİĞİ
F-502-22
REDÜKTÖR İÇ
SIZDIRMAZ BİLEZİĞİ
F-502-10-49
REDÜKTÖR ÜST
GÖVDE KAPAĞI
F-502-24
RED. RULMAN
TAHDİT BİLEZİĞİ
F-502-28
REDÜKTÖR TAHDİT
BİLEZİĞİ
F-502-35
RULMAN
SIKTIRMA BİLEZİĞİ
F-502-39
ÇZK REDÜKTÖR
RULMAN MESAFE
BİLEZİĞİ
F-502-11/a
ÇZK REDÜKTÖR YAĞ
TAPASI
(seviye çubuğu)
15 HP RED. MAŞA
BİLEZİK F-616-44
(Ø: 50 X 3 DIN 471)
10
40
50
10
40
50
50
50
35
45
50
50
100
50
40
100
10
10
10
10
10
10
30
30
10
10
10
10
10
30
50
60
40
50
10
10
50
50
10
10
10
10
20
20
10
10
10
10
20
20
MUAYENE İSTEK FORMU
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
Firma Adı
Sipariş Numarası
Siparişin Konusu
Teslim Edilen Malzeme
Teslim Tarihi
AÇIKLAMALAR
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede
bulunmayacağız.
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
68 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content