close

Enter

Log in using OpenID

2014 YILI MARTOPERFARATÖR YEDEKLERİ TEKNİK

embedDownload
2014 YILI
MARTOPERFARATÖR YEDEKLERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1 - AMAÇ
TTK ihtiyacı olarak aşağıda cins ve miktarları belirtilen martoperfaratör yedekleri ekli resimlere
göre imal ettirilecektir.
2 - TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1- Yan saplama civatası B-150-17, Martoperfaratör yan saplama B-150-25, Martoperfaratör
Rondelası B-150-28, Martoperfaratör şaft vidası somunu (yan saplama somunu) B-150-29,
Martoperfaratör burgu tutucusu B-150-33, Martoperfaratör tahdit mandalı pimi B-150-35, Tahdit
mandalı B-150-38 no’lu resimler üzerinde gösterilen şekil, malzeme, işleme işaretleri, ölçü,
tolerans, sertlik ve ilgili TS standardı izahatlara göre imal edilecektir.
2.2- Malzemeler CNC tezgahında işlenecektir.
2.3-Malzemelerin yüzeyleri kusursuz olacak çatlak, çapak, kaynakla dolgu, katmer veya
kullanılmalarına mani teşkil edebilecek herhangi bir kusur bulunmayacaktır.
2.4- B-150-33 resim no.lu Martoperfaratör burgu tutucusu dövme olarak imal edilecektir.
2.5 -Diş açma işlerinde sert metal plaketli vida uçları kullanılacaktır.
2.6-B-150-25 resim nolu saplama ve B-150-29 no’lu somunu birbirleri ile alıştırılıp teslim
edilecektir.
2.7-VVV işleme işaretli yüzeyler taşlanacaktır. Yüzey pürüzlüğü 0,4 , N5 mertebesinde olacaktır.
3 - KONTROL, MUAYENE VE KABUL
Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul ( ölçü, malzeme kalitesi ve sızdırmazlık ) TTK Genel
Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce
yapılacaktır.
4 - GENEL HÜKÜMLER
4.1-Firmalar teklifleri ekinde mevcut tezgah parklarını teknik özellikleri ile birlikte gösteren bir
listeyi ve imalatlarına ait referanslarını vereceklerdir.
4.2-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesindeki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal
Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.
4.3-Her malzeme dış etkilerden zarar görmeyecek şekilde ambalajlanacak ve ambalajların üzerine
malzemelerin ismi ve resim numarası yazılacaktır.
4.4-Alternatif firma tekliflerinin değerlendirilmesinde Kurumumuz tamamen serbesttir.
4.5-Firma imalata başlama zamanını bir hafta önceden Kurumumuza bildirecektir. .Kurumumuz
imalatı kontrol etme yetkisine sahip olacaktır.
4.6-Martoperfaratör yedeklerinden B-150-25 ve B-150-29 no.lu resimlerdeki malzemeler bütün
olup bunlar için kısmi teklif verilemeyecektir.
4.7-Kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ancak montaj sırasında ortaya çıkacak olan
imalat hatalı parçalar firmaya bildirildikten sonra bir hafta içinde yenisi ile ücretsiz olarak
değiştirilecektir.
5-SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ
5.1-Sipariş miktarı ve fatura adresi aşağıda belirtilmiştir.
5.2-Malzemenin teslim süresi 60 takvim günü olacaktır.
Sıra
No
Etinorm
1
817 085 0013
2
Malzemenin Cinsi
Martoperfaratör yan
saplama civatası
Martoperfaratör yan
812 085 0042
saplama
3
812 085 0025 Martoperfaratör Rondelası
4
812 085 0024
5
Martoperfaratör şaft vidası
somunu
Martoperfaratör burgu
812 085 0026
tutucusu
Resim No
Toplam Sipariş
Miktarı. (ad.)
B-150-17²
500
B-150-25
250
B-150-28
250
B-150-29
250
B-150-33
150
6
812 085 0052
Martoperfaratör tahdit
mandal pimi
B-150-35
1000
7
812 085 0051
Martoperfaratör Kilitleme
mandalı
B-150-38
500
FATURA ADRESİ
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, No: 2
67090 ZONGULDAK
VERGİ
DAİRESİ
VERGİ
NUMARASI
KARAELMAS 879 003 3931
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
30 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content