close

Enter

Log in using OpenID

09.05.2014 - Dilin Afetleri

embedDownload
İLİ
TARİHİ
: HAKKÂRİ
: 09.05.2014
DİLİN AFETLERİNDEN KORUNMAK
Muhterem Müslümanlar
Sosyal bir varlık olarak yaratılan
insan, değişik özelliklerle donatılmıştır.
Bunlardan biriside konuşma ve söz söyleme
özelliğidir. Şüphesiz konuşma ve söz söyleme
kabiliyeti, Allah tarafından bize verilmiş
önemli bir nimettir. Ve bunun vasıtası da iki
çenemiz arasında bulunan dilimizdir. Bir
Müslüman boş ve faydasız söz söylemekten
dilini korumalıdır. Çünkü insanın dili
serkeşlik ve isyanda uzuvların en şiddetli
olanı bozgunculuk ve düşmanlığı en fazla
olandır. Yüce Allah’ın Müminin özelliklerini
sayarken “Onlar ki faydasız işlerden ve boş
sözlerden yüz çevirirler.” (1) buyurması ve
’’Ya Rasulullah! Benim için en çok
korktuğun şey nedir? diye soran Süfyan b.
Abdullah’a peygamberimizin (s.a.s) kendi
dilini eliyle tutup işte bu (2) diye cevap
vermesi, dikkatlerimizi dilin kötülüklerine
çekmektedir.
Aziz kardeşlerim
İnsan diliyle hem kendisine hem de
başkalarına çok büyük zararlar verebilir. Oysa
Müslüman elinden ve dilinden insanların
zarar görmediği kişidir. (3) Peygamberimiz
(s.a) hadisi şeriflerinde ‘’Mümin dil uzatıcı,
lanet okuyucu, kötü iş yapan ve kötü söz
söyleyen değildir.” (4) başka bir hadiste de
’’Bela söze bağlıdır.” (5) buyurarak dilimize
sahip çıkmamız gerektiğini, diline hakim
olamayan bir insanın ise birçok bela ve
felaketlerle karşılaşacağını haber vermektedir
Muhterem Müslümanlar
Yalan söylemek, gıybet yapmak,
dedikodu yapmak iftira etmek, lanet okumak,
insanlarla alay etmek, kötü ve çirkin sözler
sarf etmek, yersiz ve zamansız konuşmak,
hakikati inkâr etmek gibi hasletler dilin
afetlerinden bazılarıdır. Bu gibi fiiller Allah
ve insanlar nezdinde kişinin onurunu kıran
itibarını küçük düşüren, toplum arasında bela
ve fitnelere sebebiyet veren ve en önemlisi
Allah’ın azabına sebebiyet veren fiillerdir. Bir
uyarıcı ve müjdeci olarak gönderilen Hz.
peygamber (a.s) ;’’Diline hakim olana, evine
ailesine geniş davranana ve günahlarına
ağlayanlara müjdeler olsun. (6) buyurarak
bizlere ışık olmaktadır. Bizlerde bu müjdelere
nail olmak istiyorsak susmak selamettir deyip
dilimize sahip çıkacağız.
Muhterem Müslümanlar
Susmakta yedi tane hikmet vardır.
Susmak, zahmet çekmeksizin yapılan bir
ibadettir. Susmak, takıya gerek duyurmayan
bir süstür. Susmak, padişah olunmadan elde
edilen bir heybettir. Susmak, duvarsız bir
kaledir. Susmak kimseden özür dilemek
zorunda bırakmayan bir haslettir. Susmak,
kiramen kâtibin meleklerinin rahatlamasıdır.
Susmak ayıplar için bir örtüdür. Denildiğine
göre susmak alim için bir süs, cahil için bir
örtüdür.
Hutbemi bir ayet mealiyle bitirmek
istiyorum. “Görmedin mi, Allah güzel bir
sözü nasıl misal getirdi? (güzel bir söz)
kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir
ağaç gibidir. Bu ağaç Rabbinin izni ile her
zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye
Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir
sözün durumu da yerden koparılmış,
ayakta durma imkanı olmayan kötü bir
ağacın durumu gibidir.” (7)
_____________________
1- Müminun suresi 3
2- Müslim iman 1/65 Ahmed b.Hanbel 111/413 ibnu
mace 11/1314
3-Buhari Müslim Ebu Davud tirmizi nesei(babu iman)
4-Tirmizi birr ve sıla 1977
5- Camiüs sağir 1,110
6-Taberani,müsne düşşamiyyin 1/313 heysemi mecmua
10/299
7-İbrahim suresi 26
Hazırlayan : Yasin AŞKAN
Belediye Camii İmam-Hatibi
HAKKARİ
Redaksiyon : İl Hutbe Komisyonu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
146 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content