close

Enter

Log in using OpenID

2014 YILI SICAK HADDELENMİŞ DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME BORU

embedDownload
2014 YILI
SICAK HADDELENMİŞ DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME BORU
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- AMAÇ : TTK Üzülmez T.İ.M ihtiyacı olarak aşağıda belirtilen cins ve
dikişsiz çelik çekme boru satın alınacaktır.
miktarda sıcak haddelenmiş
2- TEKNİK ÖZELLİKLER :
2.1 - Boru ebadı Ø 60,3 x 3,6 mm olacaktır.
2.2 - Borular DIN 2448’ e göre sıcak haddelenmiş dikişsiz çelik çekme boru olarak imal edilecektir.
2.3 - Borular St 35 kalite malzemeden imal edilecek ve boyları 3 mt. olacaktır.
2.4 – Boruların dış yüzeyleri temiz ve düzgün olacak, üzerlerinde çapak, tufal, katmer, çatlak, pas,
karıncalanma vb. kusurlar bulunmayacaktır.
2.5 - Boruların dışı oksidasyona karşı koruyucu bir boya ile boyanmış olacaktır.
2.6 - Boru başları ( her iki boru ucu ) düz olacaktır.
2.7 - Boru toleransları ilgili standartda belirtildiği gibi olacaktır.
3- KONTROL , MUAYENE VE KABUL
:
3.1 - Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul ilgili standartlarda belirtildiği gibi T.T.K Genel Müdürlüğü
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.
4- GENEL HÜKÜMLER :
4.1 - Firmalar teklifleri ile birlikte iki takım tanıtıcı katalog vereceklerdir.
4.2- Kısmi teslimat yapılmayacaktır.
4.3- Malzemelerin teslim yeri ilgili Müessese ambar sahasıdır.
4.4- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene
İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube
Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların
faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
4.5- Birime ait fatura bilgileri idari şartnamede belirtilmiştir;
5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ :
5.1 - Firmalar boruları 60 takvim günü içinde teslim edeceklerdir.
5.2 - Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.
Etinorm
015 036 0077
Malzemenin cinsi
Dikişsiz çelik çekme boru Ø60,3x3,6x3000 mm
Miktar
2400 metre
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
24 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content