close

Enter

Log in using OpenID

2015 YILI İZOLE ELEKTRİKÇİ HALISI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1

embedDownload
2015 YILI
İZOLE ELEKTRİKÇİ HALISI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- AMAÇ : TTK Karadon, ve Kozlu TİM ihtiyacı olarak izole elektrikçi halısı satın alınacaktır.
2.- TEKNİK ÖZELLİKLER:
2.1- Kullanma Gerilimi: 20 kV
2.2- Kalınlığı: 3 mm
2.3- İzole Elektrikçi Halıları 1 m eninde olacaktır.
2.4- İzole Elektrikçi Halılarının ısıya dayanıklılığı Min. – 30 C ° ile + 90 C ° aralılığında
olacaktır.
2.5- İzole Elektrikçi Halıları IEC – 61111 veya EN 61111 veya TS EN 61111 standartlarına uygun
olacaktır.
2.6- İzole Elektrikçi Halılarının taban malzemesi elastomerik bileşiklerden imal edilmiş olup,
yüzeyi kaymaya karşı dirençli olacaktır.
2.7-İzole Elektrikçi Halılarında üretim hatası olarak hava kabarcığı, yırtık, çatlak, iplik dokuma v.b.
yalıtkanlığı azaltıcı etkenler olmayacaktır.
2.8-İzole Elektrikçi Halı üzerinde; imalatçı firma adı ve sembolü, üretim yılı, varsa raf ömrü, kullanım
gerilimi silinmeyecek şekilde bulunacaktır.
2.9-Halıların üst yüzeyi kaymayı önleyecek şekilde baklava dilimi veya tırtıllı olmalı, ayrıca elastromer ve
izole malzemeden üretilmelidir.
2.10-Akredite bir laboratuvardan alınmış, izole halının 30 kv test gerilimine dayanıklı olduğunu gösteren
test raporu verilecektir.
2.11-Malzemelerde Ulusal veya Avrupa Birliği normlarına uygunluk belgesi bulunmalıdır.
2.12-Kurumumuz tesislerinde kullanılacak olan izole halı 20 kV gerilim seviyesinde çalışmaya uygun
olacaktır.
2.13-Halılar; ısıya, neme ve aside karşı dayanıklı olmalıdır.
3. KONTROL, MUAYENE VE KABUL:
Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul T.T.K. Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve Karadon TİM ve Kozlu TİM yetkili elemanlarınca müştereken
yapılacaktır.
4- GENEL HÜKÜMLER :
4.1- Firmalar teklifleri ile birlikte imalatlarına ait iki takım tanıtıcı katalog verecekler ve teklif ettikleri
malzemelerin katalog kod numaralarını belirteceklerdir.
4.2- Firmalar teklifleri ile birlikte ISO 9000 Kalite Sistem Belgelerini ve standartlara uygunluk
belgelerini vereceklerdir.
4.3-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli
Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm
İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat
edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya
teslim etmeleri gerekmektedir.
5- SİPARİŞ MİKTARI TESLİM SÜRESİ VE DAĞILIM :
5.1- Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Malzemeler 30 takvim günü içinde
teslim edilecektir.
5.2. Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir. Faturalar, aşağıda belirtilen dağılıma uygun olarak idari şartnamedeki
fatura bilgilerine göre düzenlenecektir.
Sıra
No
1
Etinorm
42 13 42
Malzemenin Cinsi
İzole Halı 20Kv 3 mm
kalınlığında 1m eninde
10 m. boyunda
Karadon
Kozlu
Toplam Sipariş
600 Metre
100 Metre
700 Metre
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
40 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content