close

Enter

Log in using OpenID

2014 YILI 16.GRUP VANALAR SİPARİŞ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

embedDownload
2014 YILI 16.GRUP VANALAR SİPARİŞ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ
Sıra
No
Etinorm
Malzemenin Cinsi
Sip. Miktarı
(Adet)
Çalpara Çek-Valf: Flanşlı, çelik döküm, PN 40, Boyutlar
DIN 3202-F1,
TS 10873 Bağlantılar DIN 2545 (Flanş)
-Test sertifikası ile birlikte teslim edilecektir.
1
16 13 645
DN 200
L: 500
3
Kama Sürgülü Vana: Flanşlı, çelik döküm, (A tipi) PN
40, TS 516 Föy-4-1 (Test sertifikası ile birlikte teslim
edilecektir.)
2
16 19 190
DN 200
L: 550
3
Küresel Vana: Tam geçişli, ağır tip, standart boru dişi,
sızdırmazlık elemanları PTFE, pirinç (MS 58), PN 40, TS
3148 Test sertifikası ile birlikte teslim edilecektir.
3
4
16 28 083
R1’’
10
16 46 43
Klapeli Kripina: Çelik döküm, galvanizli çelik filtre,
flanşlı PN40 (Katalog üzerinde gösterilecek ve özellikleri
belirtilecektir) Test sertifikası ile birlikte teslim edilecektir.
DN 250
3
GENEL HÜKÜMLER:
1-Malzemeler TSE’ye uygun olacaktır.
2-Kontrol, muayene ve kabuller TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.
3-Vanalar ve çek-valfların testleri firmaca yapılacak ve düzenlenecek sertifikalar malzeme
tesliminde verilecektir.
4-Firmalar teklifleri ile birlikte tanıtıcı katalog verecekler ve marka belirteceklerdir.
5-Kısmi teslimat yapılamayacaktır.
6-Firmalar, siparişe bağlanan malzemeleri en geç 10 takvim günü sonuna kadar teslim
edeceklerdir.
7-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesin’ deki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve
İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.
8-Malzemeler; imalat, malzeme ve işçilik hatalarına karşı 1(bir) yıl firma garantisi altında
olacaktır.
9-Malzemeler taşınmaları sırasında zarar görmeyecek şekilde ambalajlanacaktır. Ambalaj
üzerine malzemenin cinsi ve ölçüsü okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılacaktır.
10-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için
firmalar ekli Muayene İstek doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene
ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların ise Satınalma Dairesi Başkanlığına
müracaat edecekledir. Firmaların Faturaları kestiği tarihte malzemeleri, muayene formunu
TTK’ ya teslim etmeleri gerekmektedir.
11-Malzemelerin ihtiyaç birimlerine göre dağlımı ekli listede gösterilmiştir.
FATURA DÜZENLEME (22 d’ye göre)
Yüklenici tarafından kesilecek faturalar 4 nüsha (1 asıl 3 suret) olarak aşağıda
belirtilen esaslara göre düzenlenecektir.
a) Faturalar, teknik şartnamede belirtilen mal/malların dağılımına uygun olarak ait
oldukları birim / birimler adına ayrı ayrı düzenlenecektir.
b) Kısmi teslimat yapılabileceğinin İdarece uygun görüldüğü hallerde; yüklenici
kısmi olarak teslim edeceği malın miktar ve cinsini İdareye (Makine ve İkmal Dairesi
Başkanlığına mektup, faks vs.) bildirecek ve İdareden hangi birime ne miktar ve cins
mal için fatura kesileceğinin bilgisini alacaktır. Faturalar, bu bilgi doğrultusunda
düzenlenecektir.
c) İdarece uygun görülen sipariş miktarı artırımlarında veya eksik teslimatlarda
fatura düzenleme (b) deki esaslara uygun olarak yapılacaktır.
d) Birimlere ait fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir;
VERGİ
DAİRESİ
FATURA ADRESİ
VERGİ
NUMARASI
Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi
KARAELMAS 859 006 4265
Baştarla Mahallesi, Şehirkapı Sokak, No:93
67040 Üzülmez ZONGULDAK
MALZEME DAĞILIMI
Sıra
No
Sipariş
Miktarı
(ad.)
Etinorm
Üzülmez
1
16 13 645
DN 200 , PN 40 Çalpara Çek-Valf
3
3
2
16 19 190
DN 200, PN 40 Kama Sürgülü Vana
3
3
3
16 28 083
R1” PN 40 Küresel Vana
10
10
4
16 46 43
DN 250 PN 40 Klapeli Kripina
3
3
Malzemenin Cinsi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
39 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content