close

Enter

Log in using OpenID

Betonda Nitelik Denetimi – 11 Aralık 2014 YARDIM Ana ekran

embedDownload
BeNiDeneα -
Betonda Nitelik Denetimi – 11 Aralık 2014
YARDIM
Ahmet TOPÇU
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü, 26480 ESKİŞEHİR
E-Posta: [email protected]
Web: http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu
Buradaki görüntüler her sürümde yenilenmemiş olabilir, program ile farklılık gösterebilir.
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Çalışılacak dosya aç, veya yeni dosya adı tanımla
Denetlenecek beton sınıfını seç
Numune boyutunu (Küp veya Silindir) seç
Beton numune dayanımlarını ver
TS 500:2000 e göre uygunluk denetimi yap
TS EN 206:2014 ve TS 13515:2012 e göre uygunluk denetimi yap
Numune dayanım grafiği çiz
Sonuçları yazıcıya gönder
•
Program hakkında öz bilgileri görüntüler
•
Yardım dosyası(bu dosya) görüntülenir
•
Ana ekran:
Programı kapat
TS500:2000 e göre adım-adım betonda nitelik
denetimi ve kabul detaylı örneği
Verilerin depolandığı dosya adı
Dayanımları verilen grup sayısı
Veriler ekranı: Mevcut dosya açmak/yeni dosya tanımlamak, numune dayanımlarını vermek
1
2
Denetlenecek beton sınıfını seç
3
Numune boyutu seç
Beton temin edilen santralin KGS
belgesi Var/Yok seç(sadece TS EN
206:2014 için gereklidir)
Verilerin saklandığı dosyanın
adı(buradan değiştirilemez)
Verilerin numune
dayanımlarının bu birimde
olduğu varsayılır(birim
değiştirilemez)
4
▼ tıkla, açılan listeden çalışmak istediğin
klasörü seç. Veya listede olmayan bir klasör adı
yaz. Örnek: Yeni inşaat
AÇ düğmesini tıkla seçtiğin klasör açılsın.
Veya yeni bir klasör adı yazdınsa bu ad ile
boş bir dosya oluşturulsun
Burayı tıkla
(Pencere aktif
olur)
5
6
Açılan dosyanın içeriğini bu pencerede gör.
(Yeni ad ile dosya açtınsa satırlar boş
olacaktır)
Grup numaraları
sıralı verilmelidir
Buradaki bilgi
zorunlu değildir.
Boş bırakılabilir.
Tüm verileri Excel
tablosuna aktarır ve *.xls
dosya olarak saklar
Boş bırakılabilir
Tüm verileri Excel
tablosundan okur
Grup dayanımlarını
aralarında en az bir
boşluk bırakarak yaz
Gruptaki numune
sayısını program
hesaplar
Aktif satırı(mavi satır) siler
7
Boş bırakılabilir
Verilerde değişiklik yapmak için
veri girişini aç
8
Ana ekrana
dönülür
Verileri denetler, varsa
Hata/Uyarı bildirir
Deneyim kazanıncaya dek
1
2
….
8
sırasını izle.
TS 500:2000 e göre denetle ekranı: Bu ekranda veri girişi yoktur
Burayı tıkla.
Numune dayanımlarının sağlaması
(Pencere aktif olur, TS
gereken karakteristik dayanımı
500:2000 e göre partiler
oluşturulur, denetleme yapılır)
TS 500:2000, madde 3.4 deki koşulların
sağlanıp-sağlanmadığı kontrolü
Partide yer alan betonların kabul
edilip-edilmediği
5.partiyi oluşturan
gruplar
%10 olasılık koşulunun
sağlanıp-sağlanmadığı kontrolü
Numune dayanımlarından
hesaplanan beton sınıfı
Tüm numune dayanımlarından hesaplanan
değerler(çizim ve %10 olasılık koşulunun
kontrolü için kullanılırlar).
Numune verilerinin
grafiği çizilir
Sonuçlar yazıcıya
gönderilir
Grafik: Bu ekranda veri girişi yoktur
Tıkla, grafik çizilsin
Tıkla, yazdırma
ekranı görüntülensin
Yazdırma ekranı: Bu ekranda veri girişi yoktur. Sonuçlar yazıcıya gönderilebilir.
Tıkla, sonraki sayfa
görüntülensin
Tıkla, yazıcı seç,
kâğıt boyutu ayarla
Tıkla, yazıcıya
gitsin
TS EN 206:2014/TS 13515:2012 ye göre denetle ekranı: Bu ekranda veri girişi yoktur
Burayı tıkla.
(Pencere aktif olur, TS EN 206:2014/TS 13515:2014 e
göre denetleme yapılır)
TS EN 206:2014 ve TS 13515:2014 Madde 8.2.1.3
Basınç dayanımı için uygunluk kriterlerinin
sağlanıp-sağlanmadığı kontrolü
Tüm geçerli numune dayanımlarından
hesaplanan değerler.(çizim ve %5 olasılık
koşulunun kontrolü için kullanılırlar)
BeNiDene nedir? ekranı: Bu ekranda veri girişi yoktur, program hakkında kısa bilgi içerir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
959 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content