close

Enter

Log in using OpenID

1 9 8 9 G Ö Ç Ü

embedDownload
1989 GÖÇÜ
ULUSLARARASI
BULGARiSTAN
SEMPOZYUMU
19 - 22 Haziran 2014
Istanbul
Universitesi
BULTÜRK
B U LT Ü R K
BGSAM
IBB
1989 GÖÇÜ 25.Yılında
Uluslararası BULGARISTAN
Sempozyumu
Türkiye Cumhuriyetin’deki Bulgaristan’dan göç etmiş soydaşlarımızın temsilcisi olan BULTÜRK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsünde, 19–22
Haziran 2014 tarihleri arasında “1989 Göçünün 25’inci yılı”
Uluslararası Bulgaristan Sempozyumu düzenlemektedir.
Göç psikolojisinin Bulgaristan Türkleri üzerinde meydana getirdiği etkilerin sosyo-kültürel ve ekonomik boyutlarıyla ele alınacağı ve göçlerin Bulgaristan’da kalan Müslüman azınlığın üzerindeki sonuçlar çeşitli boyutlarıyla analiz
edilecek sempozyuma katılmanızdan büyük onur duyacağız.
Bilgi:
Sempozyum açılış töreni akabinde ”Bulgaristan
Türklerine Hizmet” ödülleri takdim edilecektir.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Kadir TOPBAŞ;
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU; Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül; İstanbul Vali Yrd. Harun KAYA; Fatih Belediye Başkanı Mustafa DEMİR
Dr. Müjgan DENİZ
Genel Sekreter
Rafet ULUTÜRK
Genel Başkan
Sayın:
Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği, İstanbul
Üniversitesi, Bulgaristan Stratejik Araştırma Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa “1989 Göçünün 25.
Yılı” konulu Uluslararası bir Sempozyum düzenlemektedir.
19–22 Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan
bu sempozyumda, Türkiye’den ve Bulgaristan’dan katılacak bilim adamları tarafından göç konusu bilimsel açıdan ele alınacaktır. Bu anlamda çağ dışı insanlık dramlarının
bir daha yaşanmaması adına önemli konular ele alınacaktır.
Bu trajedilerin tekrarlanmaması için insanlarımızın
daha bilinçli ve duyarlı olmaları hususunda inancımız tam
ve sizlerinde katkılarınızı esirgemeyeceğinizden eminiz.
Derneğimizin ve işadamlarımız imkânları ile yakın tarihimiz ile ilgili bu kadar önemli bir olayın gündeme getirilmesinde bizlere destek veren tüm kurum, kuruluş ve şahıslara katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Bu davamıza destek veren herkesi aramızda
görmekten onur duyarız.
Saygılarımızla,
Dr. Müjgan DENİZ
Genel Sekreter
Rafet ULUTÜRK
Genel Başkan
1989 GÖÇÜ 25.Yılında
Uluslararası BULGARISTAN
Sempozyumu
PROGRAM
İSTANBUL
19 - 22 Haziran 2014
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Avrasya Enstitüsü; Vezneciler
Fatih / İstanbul
PROGRAM
19 Haziran 2014
21 Haziran 2014
Konukları karşılama ve
Otellere Yerleştirme
10.00 II. OTURUM
20 Haziran 2014
Dr. Müjgan DENİZ-Oturum Bşk.
Dr. İbrahim
KARAHASAN Çinar
Antonina JELYASKOVA
Prof.Dr.Cengiz HAKOV
Aziz ŞAKİR
09.30 - 10.00
Açılış Konuşmaları
Protokol Konuşmaları
“Bulgaristan Türklerine
Hizmet” Ödülleri Taktimleri
12.00 Öğlen Yemeği
Oturumlar
13.30 - I. OTURUM:
Prof. Dr. Mehmet
DALKILIÇ-Oturum Başkanı
Alptekin CEVHERLİ
Nurcan ÖZGÜR BAKLACIOĞLU
Ayşe DOĞAN KAYAPINAR
Doç. Dr. Mihail Gruev
Doç. Dr. Aleksey Kalyonski
Prof. Dr. Ramazan BİÇER
Dr. Erjada POROGONATİ
Ömer LÜTEM
Jelyu JELEV
Alpay DİNÇER
19.00 Akşam Yemeği
12.00 Öğlen Yemeği
13.30 III.OTURUM
Prof. Dr. Zeynep ZAFER-Bşk.
Prof. Dr.Stoyan DİNKOV
Doç. Dr.Hasine ŞEN
İsmail CİNGÖZ
Sevilcan YÜCE
15.00 IV. OTURUM
Dr.Sakin ÖNER- Oturum Bşk.
Abidin KARASU
Menderes KUNGÜN
Osman BÜLBÜL
Dr. Nejdet ÖZGÜR;
Sabri İSKENDER;
Aliş SAİT
19.00 Akşam Yemeği
22 Haziran 2014
Misafirleri Uğurlama
Uluslararası BULGARISTAN
Sempozyumu
BİLDİRİ ÇAĞRISI
Binlerce yıllık bir öyküdür göç. Biraz umudun, biraz tedirginliğin, biraz
heyecanın ama en çok da hüznün öyküsüdür. İnsanlar doğdukları toprakları daha
iyi bir yaşam umuduyla geride bırakır yepyeni topraklara doğru yola çıkarlar. Fakat 89 göçü yeni bir doğuşun bir belirsizliğe doğru gidişattır. Bulgaristan’da her
şeyini bırakarak tekrar yeni bir başlangıc yapanların belirsiz bir yolculuğuydu.
Türkiye’deki Bulgaristan Göçmeni soydaşlarımızın temsilcisi olan
Derneğimiz ve İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü tarafından,19-22
Haziran 2014 tarihleri arasında “1989 Göçünün 25’inci yılında Uluslararası
Bulgaristan Sempozyumu” düzenlemekteyiz. Tüm akademisyenlerimizi ve
bilim insanlarımızı bu önemli sempozyumda bildiri sunmaya davet ediyoruz.
19-22 Haziran 2014 tarihlerinde BULTÜRK ile İstanbul Büyükşehir ve
İstanbul Üniversitesi işbirliğinde Seyyid Halil Paşa Medresesi’nde düzenlenecek olan bu sempozyuma bildiri ile katılmak isteyen akademisyenler, bildirilerini 12 Haziran 2014 tarihine kadar tarafımıza ulaştırmalıdırlar. Göç olgusunun
Bulgaristan Türkleri’nin üzerinde meydana getirdiği etkilerin sosyo-kültürel
ve ekonomik boyutlarıyla ele alınacağı ve ayrıca, göçlerin Bulgaristan’da kalan
Müslüman-Türk azınlık üzerindeki sonuçlarının da çeşitli boyutlarıyla analiz
edileceği bu sempozyumda sunulacak olan bildiri konuları aşağıdaki gibidir:
-1989 göçü öncesindeki Bulgaristan’da yaşayan Türklerin durumu,
-Göçü doğuran faktörler, tarihsel süreç ve sebepleri
-Büyük göç sürecinde yaşananlar, göçün getirdikleri ve götürdükleri,
-Türkiye’ye göç edenlerin buraya kazandırdıkları ve göçün Türkiye ve Bulgaristan
Devleti üzerindeki etkileri.
-Göç sonrasında her iki tarafta oluşan yeni toplum yapısı ve toplumsal travmalar,
-Göçten sonra Müslüman-Türk azınlığın Bulgaristan’daki sosyo-kültürel durumu.
-Göçün ülke ekonomileri ve insanların yaşam kalitesi üzerindeki etkileri.
-Bulgaristan’ın Tarihi, Kültürü, sosyo-ekonomik durumu
- Bulgaristan’ın geçmiş ve güncel sorunları
Dr. Müjgan DENİZ
Genel Sekreter
Rafet ULUTÜRK
Genel Başkan
Organizasyon:
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bulgaristan Stratejik Araştırma Merkezi
Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği
İrtibat: Dr. Müjgan Deniz
+90 - 212 - 511 63 47 / 0532 547 20 22
+ 90 212 418 89 89 E.Posta; [email protected]
Düzenleme Komitesi
Dr. Müjgan DENİZ
Dr. Nedim BİRİNCİ
Dr. Halide AKINCI
Müh. Şakir ARSLANTAŞ
Nesrin SİPAHİ KIRATLI
Derya Alkaya YILDIRIM
Z. Müh. İsmail Erdem
Pervin MAŞAOĞLU
Renginar GÜLER
Neriman ERALP
Bilim Kurulu
Prof. Dr. Mehmet DALKILIÇ
Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Prof. Dr. Gülfetin ÇELİK
Doc. Dr. Hasine ŞEN
Dr. Aziz ŞAKİR
Web: www.bulturk.org.tr
1989 GÖÇÜ 25.Yılında
BULTÜRK
Balkanlar’dan
Türkiye’ye göçler
Balkan Harbi ile başlamış ve halen de devam etmektedir. Ancak, bu göçlerden en yoğunu ve en çarpıcı olanı 89
göçü olarak bilinen 1989 insanlık dramının adıdır.
Buna göç demek son derece yanlıştır.
Çünkü göç insanların kendi rızaları ile bir yerden başka bir yere taşınmasıdır. 1989 yılında Bulgaristan’daki Türkler, dünya
tarihinde görülmemiş, eşi benzeri olmayan bir zulüm ile yurtlarından kovuldular. Totaliter rejimin baskısı şiddeti
ve soykırımdan kaçıştır, tehcirdir, ama asla ve asla göç değildir.
www.bghaber.org
BULTÜRK DERNEĞİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 500 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content