close

Enter

Log in using OpenID

ANLATAMAM DERDİMİ.musx - TCMEB ÇAĞLAR MÜZİK KURSU

embedDownload
KAYNAK SELÇUK BALCI
DİZİ KEREM
DURAK SESİ LA dügah
SEYİR ÇIKICI
ARIZA SESİ Sİb2 segah
NOTA YAZIM AYDIN ÇAĞLAR
ÇAĞLAR MÜZİK KURSU
TEL 419 69 55-60 KIZILAY
ANLATAMAM DERDİMİ
usul türk aksak
metronom 105
œ
& 2ˆ3
8 Π..
&œ
5
œ
œ œ œ œ œ œ
du
man
œ
œ
œ œ œ
dag
dan
yu ka rı
œ
J
œ
œ œ œ
çağlar müzik kursu tel 419 69 55 60 kızılay
ben
ya
ra
ma dım
men
&œ œ œ
ri
10
&œ
15
sa
ra
œ
J
œ
ma dum
du
man da
œ œ œ
du
man da
dil
ru
ta ma
œ œ œ
dı
gı
sa
œ œ
J
rı
bu
da
gı
yor
œ œ œ
na
sıl
&œ œ œ
ta
ma
dı
saz
œ œ œ œ œ
&œ
œ œ
J
œ œ œ
&
œ œ œ œ œ œ
25
saz
30
saz
œ œ
J
sev
&œ
saz
œ
œ
œ
duman dağdan yukarıda yarini mi arıyor
ben yari saramadım da duman dağı sarıyor
çağlar müzik kursu tel 419 69 55--60 kızılay
œ
saz
rı
yor
a rı yor
œ œ
J
œ œ œ
ben
ya
œ œ œ œ œ œ
le rim de
i
di
ki
ya
œ œ
J
yü
saz
œ œ
J
œ
.. œ
rek
œ
œ
J
da
u
nu
œ œ
J
œ œ œ
saz
œ œ œ œ œ œ
saz
sa
œ œ œ
saz
œ œ
J
ri
sı
œ œ œ œ œ œ
saz
saz
sa
da
œ œ œ œ œ œ
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-- 60-- kızılay
35
œ œ œ
œ œ œ
œ œ
J
j
œ .. .. œ œ œ œ œ œ
ri ni mi
g öz
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
20
ya
j .œ
œ .
œ œ œ œ œ œ
da
ku
da
œ œ œ œ œ œ œ œ œ .
J
J .
œ
J
j %
œ
gözlerimdeki yaşıda mendil kurutamadı
bu nasıl sevda idi yürek unutmadı
Fine
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
83 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content