close

Enter

Log in using OpenID

benden nelerv çaldın yıllar.mus

embedDownload
YÖRE ÇORUM
KAYNAK AŞIK GÜLABİ
DİZİ KEREM
DURAK SESİ LA dügah
SEYİR ÇIKICI
ARIZA SESİ Sİb2 FA# eviç
nim sofyan

metronom q 76---80
% 1ˆ1 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& 4
a
5
cı
ma
dın
göz
ya
şı
œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ
ya
zın
me
#œ œ
za
&œ œ œ œ œ
9
1.
ta
şı
na
kü
bil
yaş
dim
&
œ
din
ba
şı
ma
ne
ler
çal
dın
yıl
lar
œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ
gur
di
bet
r
œ
ben
gam
œ œ œ œ œ œ œ
ben
ben
den
den
ler
ler
gah
tel
saz
saz
al
çal
dın
dın
yıl
yıl
lar
lar
nakarat
acımadın göz yaşıma
neler getirdin başıma
yazın mezarın taşına
beden neler çaldın yıllar
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
saz
œ #œ œ
el de
su çum
œ #œ œ
1
küçük yaşta gurbet elde
benden neler aldın yıllar
gah ağlayı gahı güle
benden neler çaldın yıllar
den
saz
saz
saz
ne
ne
tir
Fine
saz
ta
ne
ge
œ œ œ œ œ œ .. œ œ œ œ œ œ .. œ . œ œ œ œ ..
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
21
ben
müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
çük
me
ler
2.
œ œ #œ nœ œ œ œ œ œ œ œ
&
17
ne
œ œœœœœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ
saz
13çağlar
&
rın
œ œœœœœ
ma
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
&
NOTA YAZIM AYDIN ÇAĞLAR
ÇAĞLAR MÜZİK KURSU
TEL 419 69 55-60 KIZILAY
BENDEN NELER ÇALDIN YILLAR
ağ
tel
den
ke
œ œ œ œ œ œ œ
ne
der
ler
sar
al
dı
dın yıl
i
çi
lar
mi
œ œ # œ n œ œ œ œ œ œ œ œ%
la
a
saz
saz
yı
ağart
ga
tın
hı
sa
saz
saz
2
bilmedim nedir suçum
gam keder sardı içimi
tel tel ağarttın saçımı
benden neler çaldın yıllar
3
soldurdun gonca gülümü
zehir ettin her günümü
sonunda büktün belimi
benden neler aldın yıllar
gü
çı
le
mı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
84 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content