close

Enter

Log in using OpenID

8. Sınıf deneme sınavı

embedDownload
2013 – 2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
II. DÖNEM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER
DERSİ
YAZILIYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI
A.
Aşağıda verilen soruları yanıtlayınız.
B.
Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.
1.
Renklendirme yöntemine göre çizilmiş bir
fiziki haritada Marmara Bölgesi’nde yeşil
rengin, Akdeniz Bölgesi’nden daha fazla olmasının nedeni nedir?
1.
Marmara Bölgesi’nin ülke ekonomisine en
önemli katkısı sanayi ve ticaret sektörü alanındadır.
Marmara Bölgesi, Akdeniz Bölgesi’ne göre
yükseltisi az ve alçak yerleri göstermektedir.
Deniz seviyesine yakın, alçak yerler harita
gösterilirken yeşil renk kullanılmaktadır.
2.
Ülkemizde buğday üretimi en çok Konya Ovası’nda yapılır.
3.
Ege Bölgesi’nde dağlar kıyıya dik uzanırken,
Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi’nde dağlar kıyıya
paralel uzanır.
4.
Ülkemizdeki en büyük baraj Atatürk Barajı’dır.
5.
GAP Projesi’yle, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sulama imkânları artırılıp bölgede üretimi
yapılan ürün çeşidi ve miktarı da arttırılmaya çalışılmıştır.
C.
Aşağıda verilen ifadelerin sonuna doğru ise
“D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde hayvancılığın en önemli ekonomik faaliyet olmasının nedeni tarım alanlarının sınırlı olmasıdır.
2.
Antalya’da Nisan ayında denize girilirken,
Erzurum’da kar yağışının görülme nedeni
nedir?
Ülkemizde değişik iklim tiplerinin görülmesinden kaynaklanmaktadır.
3.
Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörler nelerdir?
– İklim
– Yeryüzü şekilleri
– Ticaret
– Turizm
4.
– Göçler
– Toprağın yapısı
– Su kaynakları
– Yer altı kaynaklar
Türkiye’de görülen doğal afetler nelerdir?
– Deprem
– Sel
– Heyelan
– Orman yangını
– Çığ
– Erozyon
2.
5.
Bölgelerimizde ekonomik faaliyetler göz
önünde bulundurularak buğday üretiminin
hangi bölgemizde daha fazla üretildiğini ve
nedenini yazınız.
İç Anadolu Bölgesi, geniş ova ve platolara
sahiptir. Yaz aylarının kurak ve yağışsız
geçmesi tahıl ürünleri özellikle buğday üretimi için en elverişli bölgedir.
3.
D
Karasal iklimin bitki örtüsü, ilkbahar
yağışlarıyla yeşeren, yaz sıcaklıklarıyla kuruyan otlardan oluşan makidir.
Y
Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde
daha çok taş evler bulunmaktadır.
D
4.
Doğu Anadolu Bölgesi’nin en seyrek
nüfuslu bölgesi olma nedenleri yükseltinin fazla olması, iklimin elverişsiz,
sanayi ve ticaretin gelişmemiş olmasıdır.
3.
D
“Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılamazlarsa, elde edilen zaferler sürüp gidemez,
az zamanda söner.”
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal
Atatürk’ün bu düşüncesi doğrultusunda
gerçekleştirilen faaliyettir?
5.
Hava ve çevre koşulları nedeniyle
toprağın, akarsular ve rüzgâr tarafından aşınıp taşınması olayına heyelan
(yer kayması) denir.
A)
B)
C)
E)
Y
4.
D.
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
Lozan Antlaşması’nın imzalanması
Şeker fabrikasının açılması
TBMM’nin açılması
Lâtin Alfabesinin kabulü
Cevap: B
23 Nisan 1920’de egemenliğin millete ait
olduğu ilk meclis, hangi şehrimizde kurulmuştur?
A) İstanbul
C) Ankara
1.
Aşağıdakilerden hangisi
olumsuz etkilemez?
A)
B)
C)
D)
doğal
B) Erzurum
D) Sivas
çevreyi
Cevap: C
Orman yangınları
Fabrika atıkları
Av yasağına uyulmaması
Ağaçların aşılanması
Cevap: D
5.
4
2.
Cevap: D
1
2
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Var olan ancak bilinmeyen bir şeyi ortaya
çıkaran kimseye kâşif denir.
B) Gayrimenkul; ev, arsa, tarla gibi taşınmaz
malların genel adıdır.
C) Hoşgörü, her şeyi anlayışla karşılayarak
olabildiğince saygılı olma durumudur.
D) İzinsiz olarak çoğaltılan her türlü esere icra
denir.
3
Yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli yerlerden hangisinde sanayi tesisleri daha
yaygındır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Cevap: D
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
229 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content