close

Enter

Log in using OpenID

Adı ve Soyadı:……………………………….. Sınıfı ve No:………… Tarih

embedDownload
2.SINIF TÜRKÇE
ETKİNLİK-4
Adı ve Soyadı:………………………………..
Sınıfı ve No:…………
Tarih: ……………...
ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK
Bir zamanlar bir çiftlikte yaşayan bir tavuk varmış. Bu tavuk diğer tavuklar gibi değilmiş,
çünkü yumurtaları altındanmış. Tavuğun sahibi her gün bu altından yumurtaları alıp,
pazara götürüyor, satınca da para kazanıyormuş. Çiftçi her gün biraz daha zengin
olmaya başlamış, çünkü tavuk her gün altın yumurtluyormuş. Kazandığı paralarla mutlu
olacağına, hırslanıp, daha fazlasını isteyen çiftçi kendi kendine ‘Ben zengin olmak için bu
tavuğun her gün altın yumurtlamasını beklemek zorunda değilim. Tavuğu kesersem,
bütün altınlar da hemen benim olur ve zengin olurum’ diye düşünmüş. Zengin olma hırsı ile
zavallı tavuğu kesen çiftçi, tavuğun içinden hiçbir şey çıkmadığını, onun da diğer
tavuklar gibi olduğunu görünce hatasını anlamış ama iş işten geçmiş. Bu aceleciliği ve hırsı
yüzünden elindeki altın yumurtlayan tavuktan da olmuş.
1. Yukarıda verilen metinde kaç tümce vardır?
…………………………..
2. Çiftlikte yaşayan tavuk niçin diğer tavuklar gibi değilmiş?
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
3. Çiftçi tavuğu niçin kesmiş?
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
4. Çiftçinin davranışını doğru buluyor musunuz? Neden?
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
5.Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını sözlükten bularak karşılarına yazınız.
çiftlik: …………………………………………………………………………………………………
çiftçi: ……………………………………………………………………………………………………
hırs: ……………………………………………………………………………………………………..
acele: …………………………………………………………………………………………………..
2.SINIF TÜRKÇE
ETKİNLİK-4
6.Aşağıdaki tabloda sözcükler yanlış yazılmıştır. Karşılarına doğru yazılışlarını yazınız.
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
ku rb a
….…………
ki p ri
….…………
gaçtı
….…………
anbar
…………….
ki b ri k
….…………
yidim
….…………
ya l n ı ş
…………….
suvan
….…………
tırafik
….…………
s a mı rs a k
……………
ya n l ı z
….…………
yimek
….…………
p a t e ti z
….…………
g i di yo m
….…………
pisiklet
….…………
s i p o rc u
….…………
ti ren
….…………
ziytin
….…………
Yanlış
7. Tabloda verilen sözcükler yanlış hecelenmiştir. Karşılarına doğru hecelemeyi
yazınız.
Yanlış Heceleme
Doğru Heceleme
Yanlış heceleme
ke-res-t-eci
mer-div-en
mak-i-nist
has-tan-e
hav-uz
mik-rof-on
ilk-öğ-re-tim
de-niz-al-tı
baş-öğ-ret-men
kap-or-ta-cı
ha-nım-e-li
se-ra-cıl-ık
köm-ür-lük
der-sha-ne
Doğru Heceleme
8. Tabloda verilen sözcükleri ses, hece, ünlü, ünsüz özelliklerine göre yanıtlayınız.
Sözcük
be z elye
dolaşm ak
ba şv u rm ak
a ld a t m a c a
da yanışma
küstahlaşmak
uyur gezer
ü stü n kö rü
Harf (Ses)
Sayısı
Sesli Harf
Sayısı
Sessiz Harf
Sayısı
Hece Sayısı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
176 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content