close

Enter

Log in using OpenID

2 0 1 5 f i yatl i stes i 7. sınıf 8. sın

embedDownload
7-8 MART 2015 İSTANBUL
KINESIOTAPING STANDART KURS PROGRAMI
1. GÜN: KT1 - Temel Kavramlar
Saat
Süre
Uygulama / Durum
09:00
20
Kinesiotaping uygulamalarına giriş, Teori ve tarihçe
09:20
20
Kinesio Tape'in özellikleri, Farklılıkları, yararları ve parmak uygulama
09:40
30
5 temel fizyolojik etki mekanizmasına giriş, Cilt ve dolaşım üzerine etki
10:10
20
KT Cilt ve fasya üzerine etkileri
10:30
15
Sakrospinalis Uygulama
10:45
15
KT kas yaklaşımı Temel uygulama prensipleri
11:00
15
Ara
11:15
15
Eklem işlevleri üzerine etki
11:30
15
Biyolojik gerim bütünlüğü
11:45
15
Uygulama temelleri, Hazırlık, Dikkat edilmesi gereken durumlar
12:00
20
KT değerlendirme testlerine giriş
12:20
10
Sorular-cevaplar
12:30
60
Öğle yemeği
13:30
15
KT servikal fleksiyon testi
13:45
15
Servikal paraspinal uygulama
14:00
15
KT Servikal ekstansiyon testi
14:15
15
Anterior skalen kas uygulaması (I) D-P
14:30
15
KT Gövde fleksiyon testi
14:45
15
Latissimus Dorsi Uygulama
15:00
15
KT Pektoral kuşak testi
15:15
15
Pektoralis Major ve Romboid Uygulama
15:30
15
KT Kalça rotasyon testi
15:45
15
Gluteus Medius Uygulama
16:00
15
Ara
16:15
15
KT Bacak kaldırma testi
16:30
15
Quadriseps Femoris Uygulama
2. GÜN: KT2 - Gelişmiş Kavramlar ve Düzeltici Teknikler
Saat
Süre
09:00
09:10
09:25
10
15
10
09:35
10
09:45
10:05
20
15
10:20
10
10:30
10
10:40
10
10:50
11:00
11:10
11:30
12:30
12:40
12:50
13:00
13:20
13:30
13:40
13:55
14:05
14:20
14:30
14:40
14:50
15:10
15:25
15:40
15:50
16:00
16:10
16:30
10
10
20
60
10
10
10
20
10
10
15
10
15
10
10
10
20
15
15
10
10
10
20
15
Uygulama / Durum
Mekanik düzeltme, Y tekniği- Kuyruklara doğru germe
Mekanik düzeltme uygulaması: Patellar Düzeltme
Mekanik düzeltme, Omuz instabilitesi
Mekanik düzeltme, Omuz instabilitesi
Mekanik düzeltme uygulama, Omuz instabilitesi
Ara
Fasiya düzeltmeye giriş, İndirekt ve direkt uygulama, Fasiyal osilasyon ve
kaydırma. Kuyruklarda "Y" germe, Orta bölümde germe, "Kuzu başı"
uygulaması.
Fasiya düzeltme, Y tekniği- Orta bölümün merkezine doğru germe. Manuel
kavisli fasiyal düzeltme tekniği, orta bölümde germe.
Fasiya düzeltme, Y tekniği- Kuyruklarda germe. Manuel kaydırarak fasiyal
düzeltme tekniği, kuyruklarda germe.
"Y" şerit: Kuyruklarda geme
"Y" şerit: Orta bölümün merkezinde germe
Fasiya düzeltme uygulaması
Öğle yemeği
Boşluk düzeltme tekniğine giriş
Boşluk düzeltme "I" tekniği.
Boşluk düzeltme "Donut Delik" Uygulaması.
Boşluk düzeltme uygulaması
Boşluk düzeltme "Yıldız" Uygulaması
Boşluk düzeltme "Düğme delik & I Şerit" Uygulaması
Boşluk düzeltme uygulaması
Boşluk düzeltme "Ağ" Uygulaması.
Boşluk düzeltme "Ağ" Uygulaması.
Ligaman/Tendon düzeltme tekniklerine giriş
Ligaman düzeltme
Tendon düzeltme "I" & "Y" Teknikleri
Ligaman/Tendon düzeltme uygulaması
Ara
Akılcı İlaç Kullanımı Sunumu
Tendon düzeltme - Plantar fasiit uygulaması
İşlevsel düzeltme tekniğine giriş
İşlevsel düzeltme "Çadır ya da Köprü" Tekniği
İşlevsel düzeltme uygulaması
Dolaşım/Lenfatik düzeltme tekniğine giriş.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
78 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content