close

Enter

Log in using OpenID

1 Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Tic. A.Ş. Hakkında Özet Bilgi

embedDownload
Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Tic. A.Ş. Hakkında Özet Bilgi
1985 yılında bir mühendislik şirketi olarak kurulan Ulusoy Elektrik, bugün itibarıyla Türkiye’nin elektrik dağıtım
ekipmanı üretici şirketlerinden biri olarak sektörde yerini almaktadır.
Şirketin amaç ve konusu genel olarak elektrik, elektronik ve mekanik ile ilgili teçhizatın imali, ithalatı ve
ihracatını yapmaktır.
Şirket, Ankara Organize Sanayi Bölgesinde 26.000 metrekare ’si kapalı olmak üzere, 30.000 metrekarelik toplam
alana sahip fabrikasında faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Şirket, Ankara Organize Sanayi Bölgesi’nde, 30.000
metrekare ‘si kapalı olmak üzere,53.000 metrekarelik topla alana sahip olacak yeni fabrikanın yatırımına devam
etmektedir; söz konusu yatırımın 2014 yılsonu itibariyle tamamlanması planlanmaktadır.
Şirket’in iki tane bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; Cezayir’de faaliyet gösteren 15 Ekim 2009
yılında kurulmuş olan Sarl UE Algeria, ikincisi ise 2008 yılında kurulmuş olup 4,18 MW elektrik üretim lisansı
olan Bozat Elektrik Üretim A.Ş.’dir.
Ortaklık Yapısı
Ortaklar (30.06.2014)
Sait Ulusoy
Akgül Ulusoy
Kubilay Hakkı Ulusoy
Enis Ulusoy
Halka Açık Kısım
Toplam
Halka Arz Öncesi
Sermaye
(%)
21.204.000
53,0%
7.372.000
18,4%
5.712.000
14,3%
5.712.000
14,3%
0
0,0%
40.000.000
100,0%
Halka Arz Sonrası (Ek Satış Hariç)
Sermaye
(%)
11.428.000
28,6%
7.372.000
18,4%
4.600.000
11,5%
4.600.000
11,5%
12.000.000
30,0%
40.000.000
100,0%
Halka Arz Sonrası (Ek Satış Dahil)
Sermaye
(%)
9.961.600
24,9%
7.372.000
18,4%
4.433.200
11,1%
4.433.200
11,1%
13.800.000
34,5%
40.000.000
100,0%
Halka Arza İlişkin Bilgiler
Halka Arz Verileri
Talep Toplama Tarihleri:
Halka Arz Yöntemi:
Arz Eden Ortaklar:
Halka Arz Büyüklüğü:
Halka Arz Oranı:%
Ek Satışa Sunulan Pay Miktarı:
Ek Satış Dahil Halka Arz Oranı:%
Halka Arz Fiyat Aralığı:
Aracılık Yöntemi:
Tahsisat Grupları:
Satmama Taahhüdü:
Fiyat İstikrarı:
13-14 Kasım 2014
Ortak Satışı
Sait Ulusoy, Kubilay Hakkı Ulusoy, Enis Ulusoy
12.000.000 TL nominal değerli 12.000.000 adet pay
30,00%
1.800.000 TL nominal değerli 1.800.000 adet pay (halka arzın %15’i)
34,50%
13,40 -16,00 TL
En İyi Gayret Aracılığı
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar (%10)
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar (%20)
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar (%70)
Şirket ve Ortaklar için 1 (bir) yıl
Payların BİAŞ’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre
ile yapılması planlanmaktadır.
1
Finansal Tablolar
Bilançolar
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar
31.12.2011
35.841.974
12.522.554
244.380
16.775.187
987.176
2.824.154
1.706.862
781.661
31.12.2012
59.260.483
13.699.727
251.632
38.777.225
493.112
4.420.384
1.472.783
145.620
31.12.2013
113.958.985
45.760.964
278.968
53.373.519
2.956.626
8.959.518
1.676.237
953.153
30.06.2014
119.312.798
59.502.879
212.791
44.046.033
1.009.703
10.168.690
4.169.682
203.020
0
10.842.997
16.529.893
21.598.003
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
Yatırım amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12.348.170
502.636
10.673.263
542.871
66.685
199.246
363.469
14.403.962
437.108
12.161.989
1.038.547
85.097
550.924
130.297
25.832.407
437.108
23.380.813
1.837.971
176.515
0
0
28.101.002
0
26.399.000
1.445.750
152.080
0
104.172
TOPLAM VARLIKLAR
48.190.144
84.507.442
156.321.285
169.011.803
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli
Kısımları
Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında
Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.225.794
944.450
24.636.835
2.193.566
35.589.871
394.516
21.513.765
539.159
107.038
103.004
128.619
126.665
8.376.650
12.472.771
15.546.166
12.182.132
834.389
1.996.011
1.052.661
1.043.444
1.605.067
9.230
286.846
1.162.124
1.615.595
71.510
502.992
5.681.386
8.309.959
4.916.544
389.835
4.851.571
911.353
3.701.571
585.780
2.423.661
0
264.846
415.298
427.646
976.103
321.116
0
0
1.099.975
206.009
0
0
2.541.006
128.618
108.208
1.680.000
1.815.814
63.333
0
960.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlıklara
İlişkin Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Karşılıklar
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya
Giderler
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
Net Dönem Kar/Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
654.987
893.966
624.180
792.481
33.888.247
33.852.181
20.000.000
1.584.621
1.400.504
58.505.786
58.537.385
20.000.000
1.584.621
2.161.115
117.775.110
117.254.806
40.000.000
1.584.621
4.798.581
145.254.578
144.489.240
40.000.000
1.584.621
9.719.428
14.945
2.637
2.637
13.170
2.701.403
8.150.708
36.066
10.091.500
24.697.512
-31.599
-76.270
70.945.237
520.304
60.944.120
32.227.901
765.338
TOPLAM KAYNAKLAR
48.090.144
84.507.442
156.321.285
169.011.803
2
Gelir Tabloları (Milyon TL)
Hasılat
Satışların Maliyeti
Brüt Kar/Zarar
Genel Yönetim Giderleri
Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri
Araştıma Geliştirme Giderleri
Esas Faaliyetlerden diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden diğer Giderler
Esas Faaliyet Karı
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Finansal Gelirler
Finansal Giderler
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar
Dönem Vergi Gideri
Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı
Dönem Karı/Zararı
31.12.2013
259.991.162
-161.714.216
98.276.946
-3.381.365
-10.427.770
-1.047.226
11.403.626
-4.833.181
89.991.030
467.888
-12.065
0
-1.437.574
90.446.853
89.009.279
-17.323.532
-238.505
71.447.242
71.497.140
30.06.2013 30.06.2014
112.555.257 98.776.135
-75.249.738 -49.582.545
37.305.519 49.193.590
-1.250.093 -2.290.317
-3.797.667 -4.231.185
-368.980 -1.119.834
4.181.955
4.684.248
-2.306.570 -4.954.558
33.764.164 41.281.944
167.753
125.278
-2.781
-491.600
0
0
-723.585
-520.254
33.929.136 40.915.622
33.205.551 40.395.368
-6.921.394 -8.072.791
220.506
212.380
26.504.663 32.534.957
26.473.317 32.468.421
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
493 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content