close

Enter

Log in using OpenID

Arş. Gör. Dr. Mehmet AĞAR - Tıp Fakültesi

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
: Mehmet AĞAR
Ünvanı
: Araştıma Görevlisi
Öğrenim Durumu:
Derece
İlkokul
Ortaokul
Lise
Tezsiz Yüksek Lisans
Tıpta Uzmanlık
Bölüm/Program
Üniversite
Cengiz Topel İlkokulu/MALATYA
Atatürk Ortaokulu Okulu/MALATYA
Akıncı Lisesi/MALATYA
Tıp fakültesi
İnönü Üniversitesi
Göğüs Cerrahisi
Harran Üniversitesi
Yıl
Görev Yeri
Yıl
Görevler:
Görev
Unvanı
Pratisyen Dr.
Pratisyen Dr.
Araş.Gör.Dr.
Patnos 1.Nolu Sağlık Ocağı /AĞRI
Özel Sevgi Hastanesi / MALATYA
Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi
2008-2010
2010-2013
2013-Halen
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
1- Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
2- Türk Akciğer Kanseri Derneği
3- Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
4- Türk Toraks Derneği
5- Akciğer Sağlığı Ve Yoğun Bakım Derneği
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda
(proceedings) basılan bildiriler :
sunulan
ve
bildiri
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler :
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
kitaplarında
D1. Ş.Günay, İ.Eser, M.Özbey, M.Ağar, İ.C. Kürkçüoğlu, "Suriye İç Savaşı Nedeniyle
Oluşan Göğüs Travmalı Hastalardaki Deneyimlerimiz", Journal of Clinical and Analytical
Medicine , "", 1-3 pp., 2013, DOI: 10.4328/JCAM.2247, İlgili atıf indekslerince taranıyor
D2. Ş.Günay, İ.Eser, M.S.Aydın, M.Özbey, M.Ağar, İ.C.Kürkçüoğlu, "Ateşli Silah
Yaralanmasına Bağlı Şilotoraks Olgusu", Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisi , "11",
1-2 pp., 2014, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Mahmut Özbey, Şamil Günay, İrfan Eser, Mehmet Ağar, Can İbrahim Kürkçüoğlu
10. Ulusal Acil Tıp Kongresi Dahilinde ’10. Ulusal Acil Tıp Kongresi’ bildiri kitapçığındaki
‘Trakeobronşial Yaralanmalı 4 Olgunu Analizi’ P-0194, Antalya, Türkiye, Mayıs-2014
E2. Şamil Günay, İrfan Eser, Mahmut Özbey, Mehmet Ağar, İbrahim Koruk, İbrahim
Can Kürkçüoğlu 6.Ulusal Akciğer Kongresi Dahilinde ‘6.Ulusal Akciğer Kongresi’ bildiri
kitapçındaki ‘Tüp Torakostomi Uygulanan Hastalarda Profesyonel Fizyoterapi Şart mı?’ P087 Antalya, Türkiye, Mayıs-2014
E3. Şamil Günay, İrfan Eser, Mahmut Özbey, Mehmet Ağar, İbrahim Can Kürkçüoğlu
6.Ulusal Akciğer Kongresi Dahilinde ‘6.Ulusal Akciğer Kongresi’ bildiri kitapçındaki
‘Klavikula Fraktürlerinde Göğüs Cerrahisi Yaklaşımları’ P-132 Antalya, Türkiye, Mayıs2014
E4. Şamil Günay, İrfan Eser, Mahmut Özbey, Mehmet Ağar, İbrahim Can Kürkçüoğlu
10. Ulusal Acil Tıp Kongresi Dahilinde ’10. Ulusal Acil Tıp Kongresi’ bildiri kitapçığındaki
‘Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Şilotoraks Olgusu’ P-0372, Antalya, Türkiye, Mayıs-2014
E5. İrfan Eser, Şamil Günay, Mehmet Ağar, Mahmut Özbey, İbrahim Can Kürkçüoğlu
6.Ulusal Akciğer Kongresi Dahilinde ‘6.Ulusal Akciğer Kongresi’ bildiri kitapçındaki ‘HİPEC
Deneyimlerimiz’ P-137 Antalya, Türkiye, Mayıs-2014
E6. Şamil Günay, İrfan Eser, Ali Akal, Mehmet Ağar, Mahmut Özbey, İbrahim Can
Kürkçüoğlu 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi Dahilinde ’10. Ulusal Acil Tıp Kongresi’ bildiri
kitapçığındaki ‘Savaşa Bağlı Fiziksel ve Ruhsal Travma’ P-0187, Antalya, Türkiye, Mayıs2014
F. Sanat ve tasarım etkinlikleri :
G. Diğer yayınlar :
(Yukarıdaki maddelerde yer alan başlıklardaki kategorilere girmeyen ve belirtilmek istenen tüm eserler bu
maddenin altında belirtilecektir.)
H. Kurs katılımları:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
91 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content