close

Enter

Log in using OpenID

18.02.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

embedDownload
T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Tarih
Toplantı Sayısı
: 18 Şubat 2014
: 07
Karar:1/1
Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı için ilan
edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Bahar KARAKAYA
hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı için ilan
edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Bahar
KARAKAYA’nın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi uyarınca anılan
kadroya tam gün statüde çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar
verildi.
Karar:1/2
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı için ilan edilen
Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Rukiye AKDOĞAN hakkında
düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı için ilan edilen
Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr. Rukiye AKDOĞAN’ın 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi uyarınca anılan kadroya tam gün statüde
çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:1/3
Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı için
ilan edilen Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Emel Ceyhun
SABIR hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı için
ilan edilen Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr. Emel Ceyhun
SABIR’ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi uyarınca anılan kadroya
tam gün statüde çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:2
2012 İlkbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) neticesinde Adana Numune
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Asistanı olarak görev yapan Dr.Kuntay
KAPLAN’ın, uzmanlık eğitimine Üniversitemizde devam etmesine esas olmak üzere Tıp
Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında serbest bulunan 4.derece Araştırma Görevlisi
kadrosuna Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından kullanım izni alınması hakkında
görüşüldü.
2012 İlkbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) neticesine istinaden Adana
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Asistanı olarak görev yapan
Dr.Kuntay KAPLAN’ın, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 23.
maddesinin 8. fıkrası uyarınca, uzmanlık eğitimine Üniversitemizde devam etmesine esas
olmak üzere Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında serbest bulunan 4.derece
Araştırma Görevlisi kadrosuna 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi
uyarınca kullanım izni alınmasının uygun olduğuna ve gereği için Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
Karar:3
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde ÖYP kapsamında
Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Meryem DEDELER’in, 2547 sayılı Kanunun 35.
maddesi uyarınca, yüksek lisans eğitimini tamamlamak üzere kadrosunun geçici olarak
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne aktarılması hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde ÖYP kapsamında
Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Meryem DEDELER’in, Anabilim Dalında alanı ile
ilgili yüksek lisans programı bulunmaması ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsünün kayıtlı öğrencisi olması nedeniyle, yüksek lisans eğitimini Ankara
Üniversitesinde yapması ve kadrosunun geçici olarak 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 35. maddesi uyarınca Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne
aktarılmasının uygun olduğuna, gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
Karar:4
Üniversitemiz İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Toplum ve İletişim
Anabilim Dalında ÖYP kapsamında Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Umut Can
ÇELİK’in, 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca, yüksek lisans eğitimini tamamlamak
üzere kadrosunun geçici olarak Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne
aktarılması hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü Toplum ve İletişim
Anabilim Dalında ÖYP kapsamında Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Umut Can
ÇELİK’in, Anabilim Dalında alanı ile ilgili yüksek lisans programı bulunmaması ve
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün kayıtlı öğrencisi olması nedeniyle,
yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesinde yapması ve kadrosunun geçici olarak
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35. maddesi uyarınca Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsüne aktarılmasının uygun olduğuna, gereği için Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
Karar:5
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim
Dalında ÖYP kapsamında Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Sezgin BAŞ’ın, 2547
sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca, yüksek lisans eğitimini tamamlamak üzere
kadrosunun geçici olarak Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne aktarılması
hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim
Dalında ÖYP kapsamında Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Sezgin BAŞ’ın,, Anabilim
Dalında alanı ile ilgili yüksek lisans programı bulunmaması ve Uludağ Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsünün kayıtlı öğrencisi olması nedeniyle, yüksek lisans eğitimini Uludağ
Üniversitesinde yapması ve kadrosunun geçici olarak 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 35. maddesi uyarınca Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne
aktarılmasının uygun olduğuna, gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
Karar:6
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Mehmet KANADAŞI,
Prof.Dr.Mesut DEMİR ve Doç.Dr.İsmail HANTA’nın 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Kanununun 7. maddesi ve “Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Görevlendirme ve Şirket Kurabilmelerine Dair
Yönetmeliğin 5. ve 6. maddeleri uyarınca Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesinde şirket
kurabilme ve şirkete yönetici olabilme talepleri hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Mehmet KANADAŞI,
Prof.Dr.Mesut DEMİR ve Doç.Dr.İsmail HANTA’nın 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Kanununun 7. maddesi ve “Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Görevlendirme ve Şirket Kurabilmelerine Dair
Yönetmeliğin 5. ve 6. maddeleri uyarınca Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesinde
“KADE SAĞLIK DANIŞMANLIK EĞİTİM VE YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ” ünvanı ile şirket kurma ve şirkete yönetici olma taleplerinin uygun olduğuna oy
birliği ile karar verildi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
74 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content