close

Enter

Log in using OpenID

04 Kasım 2014 Toplantı Sayısı

embedDownload
T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Tarih
Toplantı Sayısı
: 04 Kasım 2014
: 41
Karar:1
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
Devletler Hukuku Anabilim Dalında ÖYP kapsamında Araştırma Görevlisi olarak görev
yapan Murat Can ARASAN’ın, 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca yüksek lisans
eğitimini tamamlamak üzere kadrosunun geçici olarak Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsüne aktarılması hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
Devletler Hukuku Anabilim Dalında ÖYP kapsamında Araştırma Görevlisi olarak görev
yapan Murat Can ARASAN’ın, Bölümünde alanı ile ilgili yüksek lisans programı
bulunmaması ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün kayıtlı öğrencisi olması
nedeniyle, yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesinde yapması ve kadrosunun geçici
olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35. maddesi uyarınca Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsüne aktarılmasının uygun olduğuna, gereği için Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
Karar:2
Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanları Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme
İlkeleri ile ilgili Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 07.02.2012 tarih ve 06/7 sayılı kararı
ile 06.03.2012 tarih ve 10/7 sayılı kararlarının yürürlükten kaldırılması hakkında
görüşüldü.
Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanları Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme
İlkeleri ile ilgili Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 07.02.2012 tarih ve 06/7 sayılı kararı
ile 06.03.2012 tarih ve 10/7 sayılı kararlarının yürürlükten kaldırılmasının uygun olduğuna
oy birliği ile karar verildi.
Karar:4
Üniversitemizde boş bulunan Doçent kadrolarından, bir kısmının Üniversitemiz
çeşitli birimlerine aktarılması ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi
uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından kullanım izni alınması hakkında
görüşüldü.
Üniversitemiz bünyesinde boş bulunan ve ekli listede belirtilen Doçent kadrolarının
bir kısmının, Üniversitemizin çeşitli birimlerine aktarılması ve 78 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 5. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından kullanım izni
alınmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:5
Üniversitemizde boş bulunan Uzman kadrolarından, bir kısmının Üniversitemiz
çeşitli birimlerine aktarılması ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi
uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından kullanım izni alınması hakkında
görüşüldü.
Üniversitemiz bünyesinde boş bulunan ve ekli listede belirtilen Uzman
kadrolarının, karşılarında gösterilen Üniversitemiz birimlerine aktarılması ve 78 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığından kullanım izni alınmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:8
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
için ilan edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Erol
KESİKTAŞ hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
için ilan edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Erol
KESİKTAŞ’ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi uyarınca anılan
kadroya tam gün statüde çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar
verildi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
193 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content