close

Enter

Log in using OpenID

21 Ekim 2014 Toplantı Sayısı

embedDownload
T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Tarih
Toplantı Sayısı
: 21 Ekim 2014
: 40
Karar:1
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim
Dalında görev yapmakta iken, 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca, yüksek lisans
eğitimini yapmak üzere kadrosu geçici olarak Gazi Üniversitesine aktarılan
Arş.Gör.Zeynep BAHADIR’ın TÜBİTAK’ın 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma
Burs Programı kapsamında, 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca 15.09.201414.09.2015 tarihleri arasında Köln/Almanya’da görevlendirilmesi hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim
Dalında görev yapmakta iken, 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca, yüksek lisans
eğitimini yapmak üzere kadrosu geçici olarak Gazi Üniversitesine aktarılan
Arş.Gör.Zeynep BAHADIR’ın, 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca TÜBİTAK’ın
2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı kapsamında, Köln
Üniversitesinde araştırma yapmak üzere 15.09.2014-14.09.2015 tarihleri arasında
yolluksuz ve gündeliksiz olarak Köln/Almanya’da görevlendirilmesinin uygun olduğuna
oy birliği ile karar verildi.
Karar:2
Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde ÖYP
kapsamında Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Eda CAN’ın, 2547 sayılı Kanunun
35. maddesi uyarınca doktora eğitimini tamamlamak üzere kadrosunun geçici olarak
İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne aktarılması hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde ÖYP
kapsamında Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Eda CAN’ın, Bölümünde alanı ile
ilgili doktora programı bulunmaması ve İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsünün kayıtlı öğrencisi olması nedeniyle, doktora eğitimini İstanbul Teknik
Üniversitesinde yapması ve kadrosunun geçici olarak 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 35. maddesi uyarınca İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne
aktarılmasının uygun olduğuna, gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
Karar:3
Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalında ÖYP
kapsamında Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Merve NENNİ’nin, 2547 sayılı
Kanunun 35. maddesi uyarınca doktora eğitimini tamamlamak üzere kadrosunun geçici
olarak Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne aktarılması hakkında
görüşüldü.
Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalında ÖYP
kapsamında Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Merve NENNİ’nin, Bölümünde
alanı ile ilgili doktora programı bulunmaması ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsünün kayıtlı öğrencisi olması nedeniyle, doktora eğitimini Hacettepe
Üniversitesinde yapması ve kadrosunun geçici olarak 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 35. maddesi uyarınca Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne
aktarılmasının uygun olduğuna, gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
Karar:4
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalında ÖYP
kapsamında Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Seçil Nergiz KARAMAN
ENGÜR‘ün, 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca yüksek lisans eğitimini
tamamlamak üzere kadrosunun geçici olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsüne aktarılması hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalında ÖYP
kapsamında Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Seçil Nergiz KARAMAN
ENGÜR‘ün, Bölümünde alanı ile ilgili yüksek lisans programı bulunmaması ve Dokuz
Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün kayıtlı öğrencisi olması nedeniyle,
yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesinde yapması ve kadrosunun geçici
olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35. maddesi uyarınca Dokuz Eylül
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne aktarılmasının uygun olduğuna, gereği için
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
Karar:5
Üniversitemiz Adana Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde ÖYP
kapsamında Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Açelya OĞLAKKAYA’nın, 2547
sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca yüksek lisans eğitimini tamamlamak üzere
kadrosunun geçici olarak İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne aktarılması
hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Adana Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde ÖYP
kapsamında Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Açelya OĞLAKKAYA’nın,
Bölümünde alanı ile ilgili yüksek lisans programı bulunmaması ve İstanbul Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsünün kayıtlı öğrencisi olması nedeniyle, yüksek lisans eğitimini
İstanbul Üniversitesinde yapması ve kadrosunun geçici olarak 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 35. maddesi uyarınca İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne
aktarılmasının uygun olduğuna, gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
Karar:6
Üniversitemiz Adana Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümünde
ÖYP kapsamında Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Ebru MELEKOĞLU’nun,
2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca doktora eğitimini tamamlamak üzere
kadrosunun geçici olarak Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne aktarılması
hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Adana Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümünde
görev yapmakta iken, 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca, yüksek lisans eğitimini
yapmak üzere kadrosu geçici olarak Hacettepe Üniversitesine aktarılan Arş.Gör. Ebru
MELEKOĞLU’nun, yüksek lisans eğitimini tamamlamış olması nedeniyle anılan kanun
hükümleri uyarınca doktora eğitimine de Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsünde devam etmesinin uygun olduğuna, gereği için Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
Karar:7
“Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2014 yılı Döner Sermaye
Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtım Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge”de
değişiklik yapılması hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığının 17.10.2014 tarih ve 2450
sayılı teklifi doğrultusunda; “Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2014 yılı
Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtım Usul ve Esaslarına İlişkin
Yönerge”nin bazı maddelerinde yapılan değişikliklerin kabulüne oy birliği ile karar
verildi.
Karar:8
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereğince, not intibak işlemlerinin 2014-2015 eğitimöğretim yılının başlangıcından itibaren uygulanması hakkında görüşüldü.
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereğince, not intibak işlemlerinin 2014-2015 eğitimöğretim yılının başlangıcından itibaren uygulanmasının uygun olduğuna oy birliği ile
karar verildi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
206 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content