close

Enter

Log in using OpenID

Ataması Valilikçe Yapılan Kadroların Dökümü Süreci

embedDownload
Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Ataması Valilikçe Yapılan Personelin Kadrolarının
Döküm İșlemi Süreci
Nisan, Ağustos, Aralık Aylarında
Herzaman, Diğer Aylarda Değişiklik
Olması Durumunda
PEROP'tan Đl Atamalı
Personelin Kadro Dökümünün
Alınması
Dökümün Personel Genel
Müdürlüğüne Gönderilmesine
Đlişkin Yazı Hazırlanması
Defterdar Tarafından
Đmzalaması
Giden Evrak Süreci
Dosyaya Kaldırılarak
Sonlandırıldı
Hazırlayan:
Onaylayan:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
35 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content