close

Enter

Log in using OpenID

Bakanlık Atamalı Personelin Kimlik Çıkarılma Süreci

embedDownload
Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Bakanlık Atamalı Personelin Kimlik Çıkarılma Süreci
Bakanlık Atamalı Personelin Kimlik
Çıkarılma Đşlemleri
Kimlik
Talep
Formu
2 Adet
Resim
Çalışan Personel Đçin Kimlik
Çıkarılması
Çalışan Personelin Kimlik
Talep Yazısının Gelmesi
Emekli Personel Đçin Kimlik
Çıkarılması
Emekli
Kimliği
Defterdar Đmzasıyla Talep Yazısı
Bakanlığa Gönderilir.
Emekli Olan Personelin
Kimliği Bakanlıktan Gelir
Bakanlıktan Gelen Kimlik
Tutanak Karşılığı Kişiye
Teslim Edilir
Giden Evrak Süreci
Tutanak
Defterdar Đmzasıyla Tutanak
Bakanlığa Gönderilir
Kimlik
Bakanlıktan Kimlik Gelmesi
Süreç Arşivlenir
Gelen Evrak Süreci
Bakanlıktan Gelen Kimlik Tutanak
Karşılığı Kişiye Teslim Edilir
Tutanak
Defterdar Đmzasıyla Tutanak
Bakanlığa Gönderilir
Başvuru Arşivlenir
Hazırlayan:
Onaylayan:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
38 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content