close

Enter

Log in using OpenID

7.sınıf soruları

embedDownload
A
7. SINIF
2014 - 2015
TEMEL MATEMATİK
1. Bu testte Matematik alanlarına ait 3 bölümden oluşan 40 soru vardır.
2. 1. - 20. Sorular 1’er puan
3. 21. - 32. Sorular 2’şer puan
4. 33. - 40. Sorular 3’er puan olarak değerlendirilecektir.
1.
5,6 ve 5,65 sayıları sayı doğrusunda sıralandıklarında bu iki sayının tam ortasındaki sayı neye eşittir?
A) 5,025
B) 5,625
C) 5,62
3. Bir yarışmada , ilk dört juri Kemale 4,5, 4,6, 4,7 ve 5,0
puanlarını vermiştir. Beşinci juriden sonra Kemal’in
aldığı ortalama puan 4,8 ise, beşinci jurinin verdiği
puan neye eşittir?
D) 5,605
A) 4,8
B) 4,9
C) 5,1
D) 5,2
2. Sayı örüntüsü devam ettirildiğinde aşağıdaki sayılardan hangisi gözükecektir?
4.
7; 13; 19; 25; ... ?
A) 2 734
B) 3 526
7. Sınıf Matematik
C) 3 129
D) 4 183
3 sayısının 1 den büyük fakat 100 den küçük olan
katlarının ortalaması neye eşittir?
A) 51
C) 48
D) 52
Diğer Sayfaya Geçiniz.
1
A
B) 26
Kitapçığı
5. Aşağıdaki şekilde tüm üçgenler eşkenardır. Taralı bölgeyi aşağıdaki hangi kesirle ifade ederiz?
7. Aşağıdaki 3.şekil de 8 çizgi ve 9 tane birim kare
görülmektedir. Şekli büyütmeye devam edersek eğer,
20.şekildeki çizgilerin sayısı neye eşittir?
A) 25
A)
3
4
B)
1
2
C)
9
16
D)
B) 40
C) 38
D) 42
27
64
6. Cetvelde A ile gösterilen sayı neye eşittir?
8.
A) 3,08
B) 3,8
7. Sınıf Matematik
C) 4,0
D) 4,08
7. soruda, 64 kareli şekilde ki doğru sayısı neye
eşittir?
A) 32
C) 20
D) 30
Diğer Sayfaya Geçiniz.
2
A
B) 18
Kitapçığı
9.
7. soruda, 64 doğru olan şekildeki birim karelerin
sayısı neye eşittir?
A) 900
10.
B) 961
C) 1024
11. Aşağıdakilerden hangisi
dadır?
D) 128
A)
B) 81
7. Sınıf Matematik
C) 83
B)
18
22
C)
7
kesirleri arasın8
41
48
D)
8
9
12. Aşağıdaki işlemler yapıldığında en küçük kalan neye
eşittir?
2013 sayısı üç asal sayının çarpımıdır. Bu asal
sayıların toplamı neye eşittir?
A) 75
4
5
5
ve
6
D) 85
A) 4002 ÷ 4 B) 503 ÷ 5
C) 604 ÷ 6 D) 75 ÷ 7
Diğer Sayfaya Geçiniz.
3
A
Kitapçığı
13. Her bir dakikada miktarı iki katına çıkan sihirli bir
cisim bir kabın içine konulur. Kap bir saat sonra tamamen dolarsa kaçıncı dakikada kabın yarısı dolmuştur?
A) 59
B) 30
C) 15
14. Aşağıdaki kesirlerden hangisi
A)
399
1000
B)
7. Sınıf Matematik
199
500
C)
15. Aşağıdaki kesirlerden hangisi en büyüktür?
A)
B)
8
17
C)
11
23
D)
13
27
D) 2
2
e en yakındır?
5
41
100
7
15
D)
16. Üç ardışık sayı birlikte çarpıldığında cevap 3360 dır.
Bu üç sayının toplamı neye eşittir?
21
50
A) 45
C) 65
D) 80
Diğer Sayfaya Geçiniz.
4
A
B) 40
Kitapçığı
17. Can iki katı kadar şekeri Selinin şeker yediği zamanın yarısında yemektedir. Selin 10 dakikada 12 şeker
yemiştir. Aynı zamanda Canın yediği şeker sayısı neye
eşittir?
A) 60
B) 12
C) 48
19. Yedi tane bütün kibritle kaç farklı üçgen oluşturulabilir?
Not: Kenarlarının sırası önemli değil, yani 3,3,1 ve 3,1,3
kenarlı üçgen aynıdır.
D) 24
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
20. Aşağıdaki dikdörtgenin benzerliği bozulmadan AC
kenarı 6 cm uzunluğuna çıkarılmak istenmektedir. Bu
durumda AB kenarı kaç cm ye çıkarılmalıdır?
18. Cafer bir TV programı hakkında 50 kişiyle mulakat
yaptı. Bunlardan 41 i komedi sevdiğini, 35 i aksiyon
filminden hoşlandığını 30 taneside her ikisinden de
hoşlandığını söylemiştir. Hiçbirinden hoşlanmayan
insan sayısı neye eşittir?
A) 11
B) 20
7. Sınıf Matematik
C) 0
D) 4
A) 7 cm
C) 9 cm
D) 10 cm
Diğer Sayfaya Geçiniz.
5
A
B) 8 cm
Kitapçığı
23. Kış aylarının başında, Kartepe kayak kulübüne kayıt
yaptırmak için başvuran en az 66 öğrenci vardı. Kulübe kayıtlar tamamlanıp ve çalışmalara başladıktan
sonra 11 erkek öğrenci kayıt yaptırdı ve 13 kız öğrenci
kaydını sildirdi. Bu durumda kulüpteki erkek ve kız
sayısı eşitlendi. Kulüp çalışmalara başlamadan önce,
aşağıdakilerden hangisi erkek kız oranının mümkün
olmadığını gösterir?
2. BÖLÜM: HER BİR DOĞRU CEVAP 2 PUAN DEĞERİNDEDİR.
21. Semih aşağıdaki gibi şekil örüntüsü oluşturmak için
karolar kullanmaktadır. 50.şekil de kullanılan karo
sayısı neye eşittir?
A)
A) 2500 B) 2401
C) 4901 D) 5000
4
7
B)
1
2
C)
9
13
D)
5
11
24. Özel yapılmış 4 e 7 bilardo masasının köşelerine cepler
konulmuştur. Bir top A köşesinden masanın kenarına
450 lik açıyla vurulur. Top bir köşedeki cebe düşene
kadar her bir kenardan 450 lik açıyla döner. Top hangi
cebe düşecektir?
22. En büyük kenar uzunluğu 11, tüm kenarları tamsayı
olan özdeş(eş) olmayan çeşitkenar üçgenlerin sayısı
neye eşittir?
A) 16
B) 20
7. Sınıf Matematik
C) 25
D)30
A) A
C) C
D) D
Diğer Sayfaya Geçiniz.
6
A
B) B
Kitapçığı
25.
a. b = 10! eşitliğini sağlayan a, b pozitif tamsayılarının toplamı en az kaçtır?
A) 2920
B) 3220
C) 3810
27. İlk dört üç basamaklı asal sayının toplamı N olsun.
N / 2 sayısının asal çarpanlarının toplamı neye eşittir?
D)3890
A) 12
B) 14
C) 17
D) 20
28. F.B bayrağı eşit yükseklikte 7 şeritten oluşmaktadır.
F.B bayrağının yüksekliği h ve uzunluğu 2h dir. Dört
lacivert şeridin alanı 1400 cm2 dir. F.B bayrağının yüksekliği neye eşittir?
26. Ferit standart 12 saatlik analog saate baktığında saat
2:36 yı göstermektedir. Ferit bir süre sonra tekrar baktığında saatin akrep ve yelkovanının toplam 247 derece
hareket ettiğini görür. Saat 3:00 dan sonra kaç dakika
hareket etmiştir?
A) 12
B) 14
7. Sınıf Matematik
C) 16
D) 18
A) 70 cm
C) 35 cm
D) 1225 cm
Diğer Sayfaya Geçiniz.
7
A
B) 200 cm
Kitapçığı
29.
{-9,-7,-5,-3,-1, 1, 3, 5, 7, 9 } sayı listesinden rastgele
n gibi bir tamsayı seçilir. n4 > 100 olma olasılığı neye
eşittir?
1
A)
5
3
B)
10
1
C)
2
31.
1 ve kendisi hariç , 19×29×59×79 sayısının çarpanlarının sayısı neye eşittir?
A) 8
3
D)
5
B) 10
C) 12
D) 14
30. Şekilde görüldüğü gibi bir evin köşesine kütükler yığılmaktadır. 6.yığında bulunan kütüklerin sayısı neye
eşittir?
32.
A) 35
B) 56
7. Sınıf Matematik
C) 36
D) 45
1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ile bölünebilen en
küçük sayı neye eşittir ?
A) 3×4×5×7×9 B) 5×7×8×9
C) 5×6×7×8×9 D) 5×6×8×9
Diğer Sayfaya Geçiniz.
8
A
Kitapçığı
35. Tam olarak 8 pozitif çarpanı olan kaç tane iki basamaklı pozitif tam sayı vardır?
3. BÖLÜM: HER BİR DOĞRU CEVAP 3 PUAN DEĞERİNDEDİR.
33.
a ≤ b ≤ c ve
25
1
1
1
=
+
+
eşitliğini
84
a
ab
abc
sağlayan tek bir (a,b,c) sıralı pozitif tamsayı üçlüsü
vardır. a+b+c toplamı neye eşittir?
34. Metin ve Salih birbirine karşı yarışır. Her bir yarışı kazanan x altın para , kaybeden y altın para alır. (x > y >
0 olmak üzere x ve y bir biriyle bağı olmayan tamsayılardır.) Bir çok yarıştan sonra Metin 42 para ve Salih
35 para kazanır.
Salih tam olarak 2 yarış kazandı ise, x in değeri neye
eşittir?
7. Sınıf Matematik
36. Üç asal sayının toplamı 125 dir. En büyük ve en küçük
olan asal sayıların farkı 50 . Bu üç asal sayının mümkün olan en büyük medyanı( ortancası) neye eşittir?
Diğer Sayfaya Geçiniz.
9
A
Kitapçığı
37.
1 den 81 e kadar olan tam sayılardan rastgele
seçilen bir tam sayının, iki tane bir basamaklı sayının
çarpımına eşit olması olasılığı
a
b
39. Sivas şehrini oluşturan sekiz mahallenin haritası
verilmiştir. Dört renk boya ile bu harita boyanacaktır
ancak iki komşu mahallenin renginin aynı olmaması
gerekmektedir. Buna göre, harita kaç farklı biçimde
boyanabilir?
ise, a +b neye
eşittir? ( a ve b aralarında asal iki sayıdır.)
38. Bir çiftçinin uzunluğu 45 m olan dikdörtgen şeklinde bir
arsası var. Bu çiftçi arsasını şekildeki gibi üç farklı ebatlı
dikdörtgen çitle çevreler.
40. Şekilde , ABC üçgeninde D noktası AC üzerinde, E
noktası BC üzerindedir. BD ve AE doğru parçaları F
noktasında kesişmektedir. CF ve DE doğru parçaları
G noktasında kesişmektedir. CDF üçgeninin alanı 55,
CFE üçgeninin alanı 66 ve CDE üçgeninin alanı 77 ise,
ABG üçgeninin alanı neye eşittir?
A3 ile gösterilen bölgelerin ebatları aynıdır. Bununla
birlikte A2 ile gösterilen bölge A3 in alanının 4 katıdır. A1 ile
gösterilen bölge A3 ün alanının 5 katıdır. Şekildeki doğrular
çitleri göstermektedir. Tüm çitlerin toplam uzunluğu 360
metre ise A3 ün alanı kaç m2 dir?
7. Sınıf Matematik
Diğer Sayfaya Geçiniz.
10
A
Kitapçığı
TÜRKÇE
1. Bu testte Türkçe alanlarına ait 20 soru vardır.
2. 1. - 8. Sorular 1’er puan
3. 9. - 20. Sorular 2’şer puan olarak değerlendirilecektir.
1. Yeryüzünde yüzlerce meslek var. Her meslekte çağ açmış
insanlar görev almış. Şöyle bir düşünelim: Bütün bu
insanları kim yetiştiriyor? Bütün bu mesleklerin temeli olan
meslek hangisidir? Elbette ki “öğretmenlik”. Bütün yetişmiş
insanları yetiştirenler de ancak ve ancak öğretmenlerdir.
4. Millet olarak bizim; başı dik, huzur içinde ve hür yaşamamızda en büyük dayanağımız Mehmetçiktir. Ona bu
anlamlı sözcükle seslenirken uzun cümlelere ihtiyacımız
yok. Yeryüzünde başka hangi millet, barışta vatanını ve
milletini bekleyen; savaşta bu mukaddes varlıklar uğruna
canını seve seve veren oğullarına böyle hitap etmiş veya
edebilir?
Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?
Paragrafta, Mehmetçikle ilgili olarak yazarın hangi
duygusundan söz edilemez?
A) Dünyaya yön veren insanlar her meslekten çıkabilir.
B) Tüm mesleklerin temeli öğretmenliktir.
C) Öğretmenlik bir meslek olarak görülemez.
D) Yetişmiş insanları da yetiştiren birileri vardır.
A) Sevgi
C) Övünç
B) Özlem
D) Beğenme
2. “Arkadaşım bütün yumurtalarını tek bir sepete koymayacak kadar …………. bir insandı.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) tedbirli
B) sağlıklı
C) isteksiz
D) sorunlu
5. “Önce rengi değişti… Üsküdar’ın ihtiyarları kayboldu
sonra… Hani, her ikindi sonrası ellerinde bastonları, bükük
belleriyle kıyısında düşüncelere dalan İstanbul beyefendileri vardı ya… Onlar da yok oldular birden… Sonra eskisi
gibi dans etmiyordu suda, güneşin ve ayın ışıkları… Deniz
kokusu yerine petrol ve kozmetik kokuları… Zaman her
şeyi bitirirdi de güzelliğin eskiyeceği hiç aklıma gelmezdi.”
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gözleme yer verilmemiştir?
Parçada yazarın asıl şikâyet ettiği aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Irmağın kenarında çok sayıda kurbağa vardı.
B)Suyun üstünde ise bütün güzellikleri ile nilüfer çiçekleri
görünüyordu.
C)Biraz ileriye doğru söğüt ağaçları ırmak boyunca sıralanıyordu.
D)Boş zamanlarında buraya gelip etrafı gözlemlemekten
çok hoşlanırdı.
7. Sınıf Türkçe
A) İstanbul beyefendilerinin artık olmaması.
B) Denizlerin kirlenmesi.
C) Güzelliklerin eskimesi.
D) İhtiyarların sokaklara eskisi gibi çıkmaması.
Diğer Sayfaya Geçiniz.
1
A
Kitapçığı
6. “Dün akşam gördüğüm oyun iyi miydi değil miydi, bir şey
söyleyemeyeceğim. İyi olmasa da tutmalıyız, övmeliyiz o
oyunu, bizim de onun için. Bir yandan da Türkçe ne yazılırsa, yermeye kötülemeye kalkıyoruz. Yazarlarımızı böyle
boyuna kırarsak Türk tiyatrosu nasıl kurulur?”
2. BÖLÜM: HER BİR DOĞRU CEVAP 2 PUAN DEĞERİNDEDİR.
9. Ali, aşağıdaki cümlelerde imla hatası
yapılmayanlar için iki basamak yukarıya
çıkacak; imla hatası yapılanlar için ise
bir basamak aşağıya inecektir.
Bu düşüncelerde olan birinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?
Buna göre Ali, ilk basamaktan başlayarak, kaçıncı
basamakta olmalıdır?
A) Türk bir yazarın kötü eseri sahneye konulmamalı.
B) Türk tiyatrosunun gelişmesi yerli yazarların elindedir.
C) Yerli oyunlar kötü de olsa övgüyü hak etmektedir.
D) Türkçe eserleri yermek, bize bir şey kazandırmaz.
-------
Aldığım kalem sende kalmış.
Onlarla sen de gidecekmisin?
O kadar sıcaktı ki dilim yandı.
Senden sonra kitapcıya gideceğiz.
Seni o da affetmeyecektir.
Oradan birşey bile alamadık mı?
A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 5.
7. “Her şeyin eskisi ortadan kalkar, kaybolur, piyasadan çekilir, fakat kitabın böyle değil…”
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle devam
ettirilirse cümlenin anlamı bozulur?
10.
A) Zaman, kitapların önemini kaybetmesine sebep olmaz.
B) Kitaplar hiçbir zaman etkisini kaybetmez.
C) Kitabın eskisi yenisi olmaz.
D) Eski kitaplarda anlatılanlar yenilenmelidir.
FİİLLER
İŞ-KILIŞ
DURUM
OLUŞ
Görmeyeli daha bir
yaşlanmışsın.
Elindeki suya atma.
Ekmek iyice bayatlamış.
Tatilde bir güzel
dinlendik.
Yukarıdaki tablonun doğru olarak işaretlenmiş hali
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
+
+
+
+
+
8. Aşağıda geçen deyimlerden hangisi yanlış kullanılmıştır?
+
C)
A)Bu işin yapılmadığını duyarsa, küplere biner.
B)Gördüğüm en korkak, en gözü kara insandı.
C)Sınavlar başlayınca iki ayağım bir pabuca girdi.
D)Para kazanmak gittikçe zorlaşıyor, ekmek aslanın
ağzında.
7. Sınıf Türkçe
+
+
+
+
D)
+
+
+
+
+
Diğer Sayfaya Geçiniz.
2
A
+
Kitapçığı
11.
15.
O
K
U
M
A
Y
A
Z
I
L
N
L
A
Ş
M
A
I
Y
T
A
S
Y
A
H
L
A
O
C
A
I
K
R
A
M
İ
E
S
K
İ
M
I. Akşamki toplantıya sen de gelmelisin.
II. Ben de sizinle geliyorum.
III. Çok bekledim ama gelmedi.
IV. Programdan sonra mutlaka gelecek.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde zaman anlamı çekimli fiilde verilmemiştir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Yukarıdaki bulmacada aşağıdaki fiil çekimlerinden
hangisi yoktur?
A) Emir
B) Dilek Şart
C) Şimdiki Zaman
D) Duyulan ( Anlatılan) Geçmiş Zaman
16.
-I-
-II-
Bilim Kurgu
Korku
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı
bir birleşik fiil kullanılmıştır?
A) Okula gelmiş mi gelmemiş mi bilemem.
B) Bütün diziyi diskete kaydettim.
C) Sıranın kendisine geldiğini hissetmişti.
D) Artık onu hiçbir şey memnun etmiyor.
Gerilim
Tarihi
-III-IV-
Elif’in kütüphaneden seçtiği kitabın türü isim köklü bir kelimedir. Buna göre Elif, kaç numaralı kitabı seçmiştir?
A) I
13. “etmek” fiili, aşağıdakilerin hangisinde yardımcı fiil
değildir?
B) II
C) III
D) IV
A) En sonunda bizi de kabul etti.
B) Aldığın kalem o kadar eder mi?
C) Masanın üzerindeki tüm delilleri yok etti.
D) Sanki bizimle alay ediyor.
14.
“Güle ne
Bülbüle ne güle ne
Ben derdimi söyledim
Baktım gülen gülene”
17. Aşağıdakilerin hangisinde henüz gerçekleşmemiş bir
eylem bildirilmektedir?
A) Geçen hafta buraya gelmiştik.
B) Söylediklerime kimse kulak asmıyor.
C) Sen de onunla birlikte gelmelisin.
D) Tabaktakilerin hepsini yememeliydin.
Yukarıdaki dörtlükte kaç tane çekimli fiil kullanılmıştır?
A) Bir
7. Sınıf Türkçe
B) İki
C) Üç
D) Dört
Diğer Sayfaya Geçiniz.
3
A
Kitapçığı
18. “Atatürk çocukları çok severdi. Onun dilinde çocuk sevgi
demekti… Sevdiklerine hangi yaşta olursa olsun “çocuk”
diye seslenirdi. Bütün Türk çocukları onun öz çocuğu
gibiydi.”
Yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) İlk cümlede zarf kullanılıştır.
B) Paragrafın her cümlesinde ek fiil kullanılmıştır.
C) Son cümlede çekimli fiil kullanılmamıştır.
D) Üçüncü cümle geniş zamanla çekimlenmiştir.
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili bir hata yapılmıştır?
A) Türkçe, Ural-Altay dil grubundadır.
B) İstanbul’da da ne çok Sivas’lı varmış.
C) Dün akşam saat 20.30’da gelmişler.
D) “Şu Çılgın Türkler” kitabını yeni bitirdim.
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, fiillerde anlam (zaman)
kaymasına örnek olarak verilebilir?
A) Bundan sonra ben de buraya gelmiyorum.
B) Ödevini yapmaya bir saat sonra başlayacak.
C) Geçen hafta olanlardan hiç ders almamış.
D) Her sene aynı yere geliriz biz.
7. Sınıf Türkçe
Diğer Sayfaya Geçiniz.
4
A
Kitapçığı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
647 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content