close

Enter

Log in using OpenID

banka promosyonu ihale şartnamesi a

embedDownload
OSMANİYE DEFTERDARLIĞI, TAPU MÜDÜRLÜĞÜ, KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ,
DERNEKLER İL MÜDÜRLÜĞÜ, KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, İL
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI, GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ, AİLE VE
SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ, BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GÖREV YAPAN
PERSONELİN MAAŞ VE DİĞER ÖZLÜK HAKLARI ÖDEMELERİNE İLİŞKİN
BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ
Banka Promosyonu İhale Numarası
: 2014/3- 36836310.774.01.05/329
1-Kurumun Adı
: Osmaniye Defterdarlığı
A) Adresi
: Adnan Menderes Mah. Musa ŞAHİN Bulvarı, Vilayet
Konağı, Defterdarlık Bloğu, Kat:3 -Osmaniye
B) Telefon ve Faks Numarası
: Santral: 826 18 33 Faks: 826 18 30
C) Elektronik Posta Adresi
[email protected]
2-İhale Konusu
: Osmaniye Defterdarlığı Banka Promosyon İhalesi
3-İhale Usulü
Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı
: 555 (± 100 değişebilir) (2014 Nisan ayı verilerine göre)
5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı
: 1.453.558,88.-TL (2014 Nisan ayı verilerine göre)
6-Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer
: Osmaniye Defterdar Yardımcısı Çalışma Odası
7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati
: 09/05/2014 Cuma Günü, Saat: 14.00
A- GENEL ŞARTLAR:
1- Osmaniye Defterdarlığı ve yukarıda adları yazılı kurumlarda 2014 Nisan ayında 657 Sayılı Devlet
Memurları kanununa göre çalışan ve maaş alan yaklaşık 555 (± 100 değişebilir) çalışan mevcuttur.
Bunların dışında promosyona dahil edilecek 657 Sayılı Kanuna göre, 4/c sözleşmeli personel ve geçi
kadrolu işçi bulunmaktadır. 2014 Nisan ayı verilerine göre aylık (maaş+ücret+Diğer Ödemeler)
1.453.558,88.-TL.-TL (BİRMİLYONDÖRTYÜZELLİÜÇBİNBEŞYÜZELLİSEKİZ-TL SEKSENSEKİZ Krş.)
yaklaşık nakit akışı bulunmaktadır. (Bu miktara kısmi zamanlı ücretli çalışan ücretleri, dahil edilmemiştir.)
2- Komisyonumuz ihale tekliflerini personelin işlem yapma konusunda sıkıntı çekmeyeceği yaygın servis
ağı bulunan ve promosyon miktarını en yüksek vermeyi taahhüt edebilecek bankalara vermeyi esas
almaktadır.
3- Osmaniye Defterdarlığı ve yukarıda adları yazılı kurumlarda Nisan 2014 ayı verilerine göre görev yapan
yaklaşık 555 (+,- 100 değişebilir) personelin maaş ödemeleri her aybaşından (her ayın 15’i aybaşı olarak
kabul edilecektir) iki gün önce kurum/birimin havuz hesabına aktarılır. Banka bu ödemeleri personel
hesaplarına Her ayın 15 inin başladığı gece saat 00.01’de aktararak hesap sahibi personelin kullanımına
hazır hale getirir. Ücret ve diğer ödemeler ise banka listesinin/EFT’nin yapıldığı gün aynı anda hesap sahibi
personelin kullanımına hazır hale getirir.
4- Yukarıda belirtilen şartname konusu işe ilişkin olarak yaygın servis ağı bulunan ve en yüksek
promosyon teklifi veren banka ile 3 (üç) yıllık maaş ödeme sözleşmesi yapılacaktır. Sözleşmede belirtilen
promosyon miktarı dağıtımı; yapılacak anlaşma ile ilk maaş ödemesinin yapılacağı 15 Haziran 2014
tarihinden itibaren 14 Haziran 2017 tarihine kadar olan süreyi kapsayacaktır. Protokol imzalandığında
sözleşme ve yapılan anlaşma karşılığı banka tarafından kişi başı verilecek olan promosyonun % 100’ü
tutarındaki para miktarı peşin olarak maaş ödemesi yapılan personelin hesabına 2014 yılı 15
Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır. Promosyon anlaşmasından sonra Kurumumuza ilk
atama ve açıktan atama olarak göreve başlayan personellere de promosyonları banka tarafından geriye
kalan süre hesap edilerek sisteme dahil olunan aydan itibaren aynı şartlarda dahil olunan ayda yine peşin
olarak ödenecektir.
5- Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince, ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi,
değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, Kurum veya personelden sözleşme süresince
yıllık kart ücreti, havale ücreti ve EFT ücreti veya her ne nam altında olursa olsun hiçbir masraf ve/veya ek
ücret vb. talep etmeyecektir.
6-Anlaşma yapılan banka; promosyonun tamamını 15 Haziran 14 Temmuz 2014 ayı içinde peşin olarak
personellerin hesaplarına aktaracak, ne kadar personelin hesabına ne kadar ödemenin yapıldığı bilgisi
banka tarafından 5 (beş) iş günü içerisinde kuruma yazılı olarak bildirecektir.
1
7- Anlaşma yapılan banka; ile sözleşme süresi 3 (üç) yıl süreyle geçerli olacaktır.
8- Anlaşma yapılan banka; yoğun insan hareketinin olduğu yerlerde bankamatik eksikliği varsa bu eksikliği
giderecektir.
9-2014 yılında banka ATM’lerinde kurum personeli için günlük minimum 1.500.00.-TL. (binbeşyüz) nakit
çekim limiti olacaktır. Bu limitin günün koşullarına göre kurumun talebi aranmaksızın banka tarafından
artırılması sağlanacaktır.
10- Anlaşma yapılan banka; kurum personelin bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla yapabilmesi için yeterli
personel görevlendirecek hesap açma işlemleri personelin kendi kurumunuzca gönderilen banka
personelleri tarafından her personel adına vadesiz maaş hesabı ve personelin isteği halinde ek hesap ve
fon hesabını banka açmak zorundadır. Banka Osmaniye şubelerinde personelimize özel hizmet verecek
bireyler portföy yöneticileri ve müşteri temsilcileri bulunduracaktır.
11- Çeşitli nedenlerle (Atama, Ücretsiz Doğum İzni, Askerlik, Emeklilik vb.) Kurum ile geçici ya da daimi
olarak ilişiği kesilen personelden hiçbir surette Banka tarafından ödenen promosyonların iadesi geri
istenmeyecektir.
12- Banka Genel Müdürlüğünce benimsenen “Banka Sosyal Sorumluluk Çalışmaları”nı da dikkate alarak
belirtilen Kurumlarımızın ihtiyaç duyduğu “Eğitim ve Yönetimde Sosyal Sorumluluk” amaçlı yardım ve
destekte bulunmak için belirtilen Kurumlarımızla ile işbirliği yapar.
B- BANKANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
1- Banka kurumların havuz hesabında bulunan personel maaşlarını her ayın 15’inde saat 00.01 itibarı ile
personelin kendi hesabına otomatik olarak aktaracaktır.
2- Banka kurumların havuz hesabında bulunan diğer özlük haklarından doğan diğer ödemeleri
bekletmeden (mümkünse aynı gün) personel hesabına aktaracaktır.
3- Personelin maaş, diğer özlük haklarından doğan diğer ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin anlaşma
yapılacak bankanın birden fazla şubeleri tarafından yapılması arzulanmaktadır.
4- Personele ilgili banka tarafından vadesiz mevduat hesabının otomatik olarak açılması ve her bir personel
adına ücretsiz ATM kartı düzenlenmesi/verilmesi.
5- Personelin istekleri doğrultusunda maaşının ücretsiz olarak İnternet ve telefon bankacılığı
hizmetlerinden faydalandırılması. İnternet ve telefon bankacılığını kullanan personelin yapacağı her türlü
işleminden her ne ad altında olursa olsun ücret alınmaması.
6- Diğer ilçelerdeki kurumlardan ücreti karşılığı geçici olarak görevlendirilen personelin sözleşme yapılan
bankada hesap açmaması halinde bu personelin farklı bankalarda bulunan hesaplarına kurumun havuz
hesabında bulunan ücretlerinin herhangi bir masraf alınmadan EFT’sinin/Havalesinin yapılması.
7- Personelimizin ilgili banka şubesindeki hesabına ait yıllık hesap işletim ücreti alınmaması.
8- Bankanın kullandığı bankacılık sisteminin elverdiği ölçüde maaş ve ücretlerin personel hesabına doğru
ve hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla maaş ve ek ders ücret listelerinin elektronik ortamda
bankaya ulaşmasını sağlayacak yazılımların kurumlara ücretsiz olarak verilmesi.
C- OSMANİYE DEFTERDARLIĞININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
1- Kurumumuz ve Kurumumuza bağlı birimlerde çalışan personel isim listeleri, maaş ve diğer ödemelerinin
tespit edilerek ilgili isteklilere ve anlaşma yapılan bankanın göstereceği şubelere verilmesi. (Miktarlar ihale
dosyası içinde görülecektir)
2- Kurumumuz ve Kurumumuza bağlı birimlerin maaş anlaşması sözleşmenin süresi (Maaş ödemenin ilk
ayı 15 Haziran 2014 olmak üzere) 14 Haziran 2017 tarihine kadar üç yıldır.
D- CEZAİ HÜKÜMLER
1- Anlaşmalı banka, yapılan protokole ve şartnamede belirtilen hükümlere uymadığı takdirde halen
yürürlükte olan yasal mevzuatlar çerçevesinde hukuki yollara başvurmasını kabul eder.
2- Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak
talep edemez ve davacı olamaz.
3- Anlaşma yapılan Bankanın herhangi bir sebepten dolayı kapanması halinde sözleşme kendiliğinden
sona erer. En az bir ay öncesinde haber vermek suretiyle taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sona
erdirebilir. Bu durumlarda taraflar hak iddia edemez.
2
4- Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği işleri Kurumun yazılı izni olmaksızın
tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu Bankaya ait
olmak üzere Kurum mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona
erdirir. Bu durumda Banka Kurumdan herhangi bir hak iddia edemez
5- İtilaf halinde Osmaniye Mahkemeleri yetkilidir.
E- DİĞER HÜKÜMLER
1- Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme eklerine tahakkuk edecek damga vergisi ile
yükümlülüğün yerine getirilmesine ait her türlü harç, resim ve vergiler ile KDV Bankaya aittir.
2- İhale Komisyonunun Kararı üzerine Kurum, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte
serbesttir. Bundan dolayı bir yükümlülük altına girmez.
F- ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İcra İflas Kanunu ve Bankalar Kanunu ile bankacılık iş ve işlemleri
ile ilgili burada zikredilmeyen diğer kanunlar, ilgili hükümler ve banka ile Müdürlüğümüz arasında vukuu
bulacak anlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla açılacak davalara ait hususlar saklı kalmak kaydıyla bu
madde hükümleri ile bu şartnamedeki diğer hükümlere uygun davranmadıkları anlaşılanlarla ilgili şikâyet
ayrıca değerlendirilir.
G- BANKA PROMOSYONU İHALESİ İÇİN İSTENİLECEK BELGELER
1- Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu (EK–1)
2- Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu (EK–2)
H- TEKLİFLERİN VERİLME BİÇİMİ VE SÜRESİ
1- Osmaniye Defterdarlığı ve 1. Sayfa başlığında yazılı Kurumların Banka Promosyonu İhalesine
katılmak isteyen bankalar, Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu (EK–1) ve Banka Promosyon
İhalesi Teklif Mektubu’nu (EK–2) ayrı ayrı ağzı banka tarafından kapatılmış, imzalanmış ve mühürlenmiş
zarflara koyacaktır.
2- Banka Promosyonu İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu (EK–1) ve Banka Promosyon İhalesi Teklif
Mektubu (EK-2) zarflarının üzerinde Banka Promosyonu İhale Kayıt Numarası, İhale adı, banka ve
şube adı, adres, telefon bilgileri yazılı olacaktır.
3- Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu (EK–2) 09 Mayıs 2014 Cuma Günü Saat 14.00’a (TRT
saati) kadar Osmaniye Defterdarlığı Personel Müdür v. Gülay KORKMAZ’ a Banka Yetkilisi tarafından imza
karşılığı teslim edilecektir.
4- Banka Promosyonu İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu (EK–1) ise ihale başladıktan sonra (09 Mayıs
2014 Cuma günü saat 14.00’da) İhale Komisyon Başkanı tarafından istenildiğinde Banka Yetkilisi
tarafından İhale Komisyon Başkanına teslim edilecektir.
5- İstekliler şartnameye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefonlardan görevli personel ile irtibat kurmak
suretiyle temin edebilir.
İşbu şartname A-B-C-D-E-F-G-H olmak üzere 8 (sekiz) ana maddeden ve 3 (Üç) sayfadan ibarettir ve
Osmaniye Defterdarlığının 18.02.2014 tarih ve 36836310.774.01.05/329 sayılı onayı ile kurulan komisyon
marifeti ile hazırlanmış olup, yine aynı komisyon tarafından gelen teklifler arasından en uygun olanı seçilip
nihai karar alınacaktır.
BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU
BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
Cengiz BİBER
Gülay KORKMAZ
Bayazıt ASLAN
Defterdar Yardımcısı
Personel Müdürü v.
Muhasebe Memuru
Harcama Yetkilisi
Gerçekleştirme Görevlisi
Kamu-Sen Sendikası Yetkilisi
3
(EK-1)
BANKA PROMOSYON İHALESİ BANKA YETKİLİSİ MEKTUBU
[
]
Sayı :
Konu : Banka Promosyon İhalesi
…../…../2014
Banka Promosyonu İhale Numarası
: 2014/3- 36836310.774.01.05/329
1-Bankanın Adı
:
A) Adresi
:
B) Telefon ve Faks Numarası
:
C) Elektronik Posta Adresi
:
D) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Nosu
:
: Osmaniye Defterdarlığı ve Diğer Kurumlar
Banka Promosyon İhalesi
2-İhale Konusu
3-İhale Usulü
: Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı
: 555 (± 100 değişebilir) (2014 Nisan ayı
verilerine göre)
5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı
: 1.453.558,88.-TL (2014 Nisan ayı verilerine
göre)
6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri
: Osmaniye Defterdar Yardımcısı
Çalışma Odası
7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati
: 09/05/2014 Cuma günü, Saat 14.00’da
BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
1………………………………… Bankasını temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam yetkili
olarak ve verilen tüm yeterlik şartlarını ve bilgilerini gözden geçirip tamamını anlayarak, Banka Promosyon
ihalesine yeterlik için değerlendirilmek üzere başvurmaktayız.
2- Banka Promosyonu İhale Komisyonu daha fazla bilgi için Bankamızla irtibat kurabilir.
3- Aşağıdaki isim ve imzalar Bankamız adına hareket etmeye tam yetkilidirler. İmza sahipleri olarak bu
başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru olduğunu bildiririz.
Sıra
Adı ve Soyadı
Bankadaki Görevi
İmzası
1.yetkili
2.yetkili
3.yetkili
Adı SOYADI
………….Bankası Yetkilisi
İmza
NOT: 1- İhaleye katılacak banka yetkililerinin isim ve banka kaşelerinin yanlarında bulundurması
gerekmektedir.
2- Yetki verilecek personel için bu formun orijinali kullanılacaktır. Formun içeriğinde değişiklik
yapılmayacaktır.
4
(EK-2)
BANKA PROMOSYON İHALESİ TEKLİF MEKTUBU
[
]
Sayı :
…../…../2014
Konu : Banka Promosyon İhalesi
Banka Promosyonu İhale Numarası
: : 2014/3- 36836310.774.01.05/329
1-Bankanın Adı
:
A) Adresi
:
B) Telefon ve Faks Numarası
:
C) Elektronik Posta Adresi
:
D) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Nosu
:
: Osmaniye Defterdarlığı ve Diğer Kurumlar
2-İhale Konusu
Banka Promosyon İhalesi
3-İhale Usulü
: Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı
: 555 (± 100 değişebilir) (2014 Nisan ayı
verilerine göre)
5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı
: 1.453.558,88.-TL (2014 Nisan ayı verilerine
göre)
6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri
: Osmaniye Defterdar Yardımcısı
Çalışma Odası
7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati
: 09/05/2014 Cuma günü, Saat 14.00’da
Banka Promosyonu İhale Komisyonunca 09/05/2014 Cuma günü, saat 14.00 de ihalesi yapılacak
olan Banka Promosyon İhalesi işine ait şartname incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama
yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin
kabulünü arz ederiz.
Banka Promosyonu olarak kişi başına ……………..TL ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.
Saygılarımla.
Adı SOYADI
………….Bankası Yetkilisi
İmza
NOT: Bu formun orijinal hali kullanılarak teklif verilecektir. Formun içeriğinde herhangi bir değişiklik
yapılmayacaktır.
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
69 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content