close

Enter

Log in using OpenID

Ders Bilgilerini PDF olarak indiriniz

embedDownload
SECE 417 AG GÜÇ SİSTEMLERİNİN TASARIMI
SECE 417
AG GÜÇ SİSTEMLERİNİN TASARIMI
Yıl / Yarıyıl
Ders Düzeyi
Yazılım Şekli
Bölümü
Ön Koşul
Öğretim Sistemi
Dersin süresi
Öğretim Üyesi
Öğretim Dili
4. Yıl / Güz Dönemi
Lisans
Seçmeli
Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Staj
Yok
2+0+0
AKTS : 3
Yok
Yüz yüze, Grup çalışması
14 Hafta. Haftada 2 saat.
PROF. DR. İSMAİL HAKKI ALTAŞ
1. Öğretim İngilizce, 2. Öğretim Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilere, rüzgar ve solar fotovoltaikler gibi AG yenilenebilir enerji sistemlerinde güç faktörü
iyileştirmesi, gerilim kontrolü ve güç kalitesi için kapasitör büyüklüğü ve seçimini göz önünde
bulundurarak, bu yenilenebilir enerji sistemlerinin şebekeye veya özerk yüklere entegre edilmesini
içeren tasarım ve analiz yapmayı öğretmektir.
Ders İçeriği
Geleneksel enerji santrallerinden(hidro, termal, nükleer) elektrik enerjisi üretimi, hidrolik, termal ve
nükleer enerji santrallerinin temel çalışma ilkeleri, Dünya enerji görünümü, yenilenebilir enerji sistemleri,
rüzgar ve solar FV’ den elektrik, rüzgar enerji dönüşümünde (RED) endüksiyon jeneratörünün asenkron
jeneratör olarak kullanılması, RED sistemlerinin modellenmesi ve simülasyonu, FV sistemlerin
modellenmesi ve simülasyonu, rüzgar ve FV enerji sistemlerinin kullanılması, güç sistemlerinin
kompanzasyonu, bara gerilim kontrolü, güç kalitesi ve güç filtreleme, güç kompanzasyonunda
kapasitörün optimum büyüklüğü ve konumu.
Ders Kitabı / Malzemesi
[1]
Altaş, İ.H., Ders sunum notları, Basılmamış, KTÜ
İlave Kaynak
[1]
Bosela, T.R., 1997, Introduction to Electrical Power System Technology, Prentice Hall
[2]
Keyhani, A., 2011, Design of Smart Power Grid Renewable Energy Systems, John Wiley & Sons.
[3]
Patel, M.R., 2005, Wind and Solar Power Systems: Design, Analysis, and Operation, Second Edition, CRC
Press.
[4]
Mukerjee, A. K. And Thakur, N.,2011, Photovoltaıc Systems: Analysıs And Desıgn, Phı Learning Pvt. Ltd.
[5]
Ders Bilgileri – ELKE 304 Otomatik Kontrol Sistemleri
Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ
Haftalık Ders Planı
Hafta
Konu
Önerilen Kaynak
Hafta 1
Geleneksel enerji üretim sistemlerinin gözden geçirilmesi
Hafta 2
Hafta 3
Hafta 4
Hafta 5
Hafta 6
Hafta 7
Hafta 8
Hafta 9
Hafta 10
Hafta 11
Hafta 12
Hafta 13
Hafta 14
Hafta 15
Dünya elektrik enerji talebi ve yenilenebilir enerji
Rüzgar enerji dönüşümü (RED) ve endüksiyon jeneratörü
Rüzgar enerji sistemi yapıları ve RED’ lerin tasarımı
Şebekeye bağlı RED’ ler
Fotovoltaikten (FV) elektrik
FV sistemlerinin modellenmesi ve boyutlandırılması
FV sistemlerin simülasyonu
Arasınav haftası
Şebekeye bağlı FV sistemler ve akıllı şebekeler
Akıllı şebekeye bağlı FV sistemlerinin çalışması
3-fazlı sistemlerde kapasitör
Güç faktörü iyileştirilmesi
Bara gerilim kontrolü
Kapasitörün optimun yerleştirilmesi ve büyüklüğü
Hafta 16
Dönem sonu sınavı
Ders notları PDF olarak
dersin web sayfasında ve
derste isimleri verilen
fotokopicilerden basılı
olarak alınabilir.
İlave kaynaklardan
faydalanılabilir. Her konu
ile ilgili olarak önerilen
kaynak kitaplar
kullanılabilir.
Öğrenci İş Yükü
Haftalık Süre
(Saat)
Hafta Sayısı
Dönem Toplamı
Yüz yüze eğitim
2
13
26
Sınıf dışı çalışma
2
10
20
Arasınav için hazırlık
2
8
16
Arasınav
2
1
2
Proje
2
10
20
Dönem sonu sınavı için hazırlık
2
5
10
Dönem sonu sınavı
2
1
2
İşlem Adı
Toplam iş yükü
96
2
Ders Bilgileri – ELKE 304 Otomatik Kontrol Sistemleri
Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ
Ölçme Yöntemi
Yöntem
Hafta no
Arasınav
Tarih
Süre (Saat)
Katkı Payı (%)
9
2
30
Dönem Projesi
3
20
20
Dönem Sonu Sınavı
16
2
50
Öğrenme Çıktıları
BÖÇK
ÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖÇ - 1 :
Geleneksel enerji üretim sistemleri hakkında yeterli bilgiye sahip
olacaklar.
8,11
1,3,6
ÖÇ - 2 :
Dünya enerji görünümü hakkında yeterli bilgiye sahip olacaklar.
8,11
1,3,6
ÖÇ - 3 :
Rüzgar enerji sistemleri bileşenleri hakkında yeterli bilgiye sahip
olacaklar.
2,3
1,3,6
ÖÇ - 4 :
Rüzgar enerji sistemlerini tasarlayıp kullanacaklar.
2,3,4,5
1,3,6
ÖÇ - 5 :
Solar FV sistemlerin analizi ve simülasyonu hakkında yeterli bilgiye
sahip olacaklar.
2,3
1,3,6
ÖÇ - 6 :
Solar FV sistemleri tasarlayıp kullanacaklar.
2,3,4,5
1,3,6
ÖÇ - 7 :
Akıllı şebekeye bağlı rüzgar ve solar FV sistemleri tasarlayıp
kullanacaklar.
2,3,4,5
1,3,6
ÖÇ - 8 :
3-fazlı güç sistemlerinde kapasitörün boyutu ve seçimi ile ilgili bilgiye
2,3,4,5
sahip olacaklar.
1,3,6
Güç faktörü iyileştirmesi ve güç kalitesi için kompanzatör
2,3,4,5
1,3,6
tasarlayacaklar.
Akıllı şebekeye bağlı yenilenebilir enerji sistemlerinin çalışmasını
2,3,4,5
ÖÇ - 10 :
1,3,6
yönetecekler.
BÖÇK : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü
Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ :
Öğrenme Çıktısı
ÖÇ - 9 :
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
185 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content