close

Enter

Log in using OpenID

bulbus oculı

embedDownload
BULBUS OCULI
HAZIRLAYAN: Prof.Dr.Orhan TACAR











Anteroposterior çapı 24
mm
Transvers çap 24 mm
Vertikal çapı 23.5 mm
Polus anterior
Polus posterior
Axis bulbi externus
Axis bulbi internus
Axis opticus
Fovea centralis
Equator
meridyani
Anteroposterior çapı;
Doğumda 17.5mm
Pubertede 20-21 mm
Erişkinde 24 mm

Emetrop göz
Ametrop göz
Hypermetropia
AP çap
20 mm
Myopia
AP çap
Astigmatism
29 mm
Bulbus oculi 3 tabakada
İncelenir.
Tunica fibrosa bulbi
Tunica vasculosa bulbi
Tunica interna bulbi
Tunica fibrosa
sclera



22 mm lik kısımdır(5/6)
Sert,sağlam ve sıkı bağ
dokusundan yapılmış.
Arkada kalın öne doğru
incelir.
Yapısı
Opak görünümü
Vagina bulbi
Spatium episclearalis
Spatium perichoroidale
sclera
Lamina cibrosa sclera
Lamina cribrosa sclera
Sclera’nın cornea ile birleşen ön kısmı
cornea
-Göz küresinin 1.3 cm2
-T.F.B 1/6 ön kısmı
-Esas refraksiyon yüzeyidir
-saydamdır.
Ön yüzünün;
Horizontal çapı 11.6 mm
Vertical çapı 10.6 mm
Arkadan görünüş çapı; 11.6 mm
Facies anterior
Facies posterior
Vertex
Limbus cornea
Yeni doğanlarda diğer organlara göre büyük
2 yaşında yetişkin çapına ulaşır.
Merkezi kalınlığı 0.52 mm
Periferde 0.70 mm
Cornea renksiz, saydam ve damarsızdır.
Yapısı ;
Ölümden sonraki durum;
Cornea’da damar yok
Sinir yönünden çok zengindir.
klinik





Cornea’nın epitel
tabakasının tahribi
Keratoplasti
Cornea anomalileri
Cornea ülserleri
Arcus senilis cornea
Tunica vasculosa bulbi(tractus uvealis)
•Choroidea
•Corpus ciliare
•iris
Choroidea




Göz küresinin 5/6 arka
kısmında yer alır.
Arkada 0.25 mm , ora
serrata’da 0.1 mm
Yapısal olarak yoğun
kapiller pleksus’lardan
oluşmuştur.
Venöz basıncın 20 mm Hg
üzerinde olması kan akımı
için gereklidir.
Corpus ciliare
Esas fonksiyonu
-Akomodasyon
-Lensi yerinde asılı
tutulması
Corpus ciliare’nin arka yüzü
4 mm genişliğinde
70-80 adet
Corpus ciliare’nin genel yapısı
1-scleral spur
2-meriodyonal lifler
3-ciliar epitel
4-trabecular yapı
5-Longitudinal lifler
6-Circüler lifler
7-Radial lifler
Akomodasyondaki fonksiyonu
Mm.ciliares kasılır.
 Fibriae zonulares gevşer.
 Lens kalınlaşır.


Parasimpatik innervasyonu
iris
İris (ön yüzü)
Anulus
İridis
minor
Anulus iridis
major
Membrana pupillaris
İris (arka yüzü)
Pupillar dilatation ve constriction
İrisin damarları
Circulus arteriosus iridis major
Circulus arteriosus iridis minor
İrisin sinirleri
klinik




Aniridi
Polikori
Ektopik pupilla
İris kolobomu
İris kolobomu
Tunica interna bulbi
Conjunctiva
posterior
chamber
iris
Schlemm’s
canal
Zonular fibers
Ora serrata
Ciliary body
vorticose vein
retina
choroid
sclera
central retina
artery and vein
(inner retina)
optic nerve
Globe
Renk körlüğü
Konjenital olarak bir veya daha çok
koninin eksikliği sonucu
 En yaygın olanı kırmızı ve yeşil rengini
alan koninin eksikliği
 Erkeklerde daha yaygın

Bu rakamların kaç olduğu görebiliyormusunuz?
Retina dekolmanı
Papilledema
Diabetik retinopati
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
8 499 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content