close

Enter

Log in using OpenID

bitki örtüsü

embedDownload
BİNA BİLGİSİ 2
“ÇEVRE TANIMI - İKLİM”
DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER
26 ŞUBAT 2014
1
19.02.2014
TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER
2
26.02.2014
ÇEVRE TANIMI - İKLİM
3
05.03.2014
DOĞAL ÇEVRENİN MİMARİ TASARIMA ETKİSİ (TOPOĞRAFYA)
4
12.03.2014
DOĞAL ÇEVRENİN MİMARİ TASARIMA ETKİSİ (GÜNEŞ)
5
19.03.2014
DOĞAL ÇEVRENİNMİMARİ TASARIMA ETKİSİ (RÜZGAR)
6
26.03.2014
DOĞAL ÇEVRENİNMİMARİ TASARIMA ETKİSİ (YEŞİL VE SU)
7
02.04.2014
8
09.04.2014
YAPILI ÇEVRENİN MİMARİ TASARIMA ETKİSİ
9
16.04.2014
YAPILI ÇEVRENİN MİMARİ TASARIMA ETKİSİ
10
23.04.2014
TATİL
11
30.04.2014
II. VİZE, SUNUMLAR
12
07.05.2014
II. VİZE, SUNUMLAR
13
14.05.2014
II. VİZE, SUNUMLAR
14
21.05.2014
II. VİZE, SUNUMLAR
15
28.05.2014
SOSYAL ÇEVRENİN MİMARİ TASARIMA ETKİSİ
GÜRÜLTÜNÜN MİMARİ TASARIMA ETKİSİ
I. VİZE
ÖNERİ MESLEKİ YAYINLAR
MİMARLIK ÜZERİNE ON KİTAP,
VİTRUVİUS
YAPI TASARIMI,
NEUFERT
İSTANBUL'UN TARİHSEL TOPOGRAFYASI,
WOLFGANG MÜLLER-WİENER
Çevre
• “bir şeyin yakını, muhit, etraf, dolay”
• “bir organizmanın yaşam ve gelişimini
etkileyen tüm dış koşul ve etkenler toplamı”
• “insanı çevreleyen ya da etkileyen faktörler”
insan
sistemi
çevre
sistemi
 Çevre, insanın fizyolojik ihtiyaçları ve bunlardan
doğan amaçları için bir takım olanaklar sağlar,
 Çevre, insanın amaçlarını gerçekleştirmesi için
gerekli olan özel davranış örüntülerine olanak
sağlar,
 Çevre, insanın
amaçlarını
gerçekleştirmesinde
gerekli olan psikolojik koşulları, belli simgesel ve
etkileyici görevleri yerine getirerek, destekler.
iklim
radyasyon
güneş süresi ve ışınımı
insan aktiviteleri
bulut – nem-yağış
nehirler
deniz-hava etkileşimi
hava akımları
rüzgar hızı ve yönleri
arazi kullanımı
TROPİKAL
ÇÖL /KURU
ILIMAN
KARASAL
KUTUP
dünya iklim haritası
tropikal iklim
Görüldüğü yerler:
Ekvatoral iklim ile çöl iklimi
arasında görülür (10-20° kuzey
ve güney enlemleri arasında
görülür)
Özellikleri:
* Bu iklim bölgesinde güneş ışınları
yılda iki kez dik açıyla düşer.
* Güneş ışınlarının dik geldiği yaz
dönemi yağışlı , kışlar kuraktır.
* Sıcaklık ortalaması bütün yıl 20
°C nin üstündedir.
* Yıllık yağış miktarı 1000-1200 mm
arasındadır.
* Bitki örtüsü savandır. Savanlar
uzun süre yeşil kalan , gür ve uzun
boylu ot topluluklarıdır. Savan bitki
örtüsü içinde yer altı sularının
yüzeye çıktığı yerlerde ve akarsu
boylarında ormanlar görülür.
Görüldüğü Yerler
• Dinamik yüksek basıncın etkili olduğu
dönenceler civarı 100 mm’nin altında yağış
alır. Bundan dolayı bu alanlarda çöl iklimi
görülür.
• Bu çöllerin başlıcaları; Kuzey Amerika‘da
Meksika Çölü ile Arizona Çölü, Güney
Amerika’da Atakama Çölü, Afrika’nın kuzeyinde
Büyük Sahra, güneyinde Kalahari, Ortadoğuda
iran ve Arabistan çölleri ile Avustralya‘nın iç
kesimlerinde bulunan Büyük Kum, Gibson ve
Büyük Viktorya çölleridir.
Özellikleri
• Bu iklimin en belirgin özelliği yağışların çok
az olmasıdır.
• Yağışlar genelde 100 mm den azdır.
• Bu iklim bölgesinde nem miktarının az
olmasından dolayı günlük sıcaklık farkı çok
fazladır (40 – 50 °C). .
Bitki Örtüsü
• Çöl bölgeleri bitki örtüsü yönünden son
derece fakirdir. Genelde kurakçıl otlar ve
kaktüslerden oluşur.
çöl iklimi
* yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve
yağışlıdır.
* yaz sıcaklığı güneş ışınlarının
düşme açısına, kuraklık ise alçalıcı
hava hareketlerine bağlıdır.
* en sıcak ay ortalaması 28-30°c , en
soğuk ay ortalaması 8-10 °c dir.
* kar yağışı ve don olayı çok ender
görülür.
* en fazla yağış kışın , en az yağış
yazın düşer.
* yıllık yağış miktarı yükseltiye göre
değişir. ortalama 600-1000 mm
arasındadır.
* bitki örtüsü maki dediğimiz bodur
bitki topluluğudur. maki; mersin,
defne, kocayemiş, zeytin, zakkum,
keçiboynuzu vb. bitkilerden oluşur.
* kış erken gelir, çok soğuk olur. kar
ortalama 80-90 gün toprak üstünde
kalır.
* yaz da erken gelir ve çok sıcak olur.
karlar hızla erir.
* en sıcak ay ortalaması 20 °c
civarındadır. bazen sıcaklık 30 °c ye
kadar çıkabilmektedir.
* en soğuk ay ortalaması –10 °c
civarındadır. bazı günler –40 °c ye
kadar sıcaklığın düştüğü de
gözlenebilmektedir.
* yıllık sıcaklık ortalaması 3-5 °c dir.
* yıllık sıcaklık farkı 40-50 °c ye
kadar ulaşabilmektedir.
* en fazla yağış ilkbahar ve yaz
dönemlerinde düşmektedir.
karasallık arttıkça yağışlar yaz
mevsimine kaymaktadır. ör. erzurum
–kars bölümünde olduğu gibi.
* en az yağış kışın düşmektedir ve
kar şeklindedir.
* yıllık yağış ortalaması 500-600 mm
civarındadır.
Sıcaklık ortalaması bütün yıl
boyunca 0°c nin altındadır.
sıcaklık, çoğu zaman -40°c ye,
hatta daha altına iner.
Yıllık sıcaklık
farkı 30°c dolaylarındadır.
güneşlenme süresi çok uzun
olmasına rağmen sıcaklık
yükselemez. çünkü güneş ışınları
yıl boyunca bu bölgelere
eğik açılarla gelir.
Sıcaklık düşük olduğundan
buharlaşma ile atmosfere karışan
nem azdır. dolayısıyla yağışlar son
derece az ve her zaman kar
şeklindedir. ortalama yağış yıllık
200mm civarındadır. bu sebeple
kutup iklimine soğuk çöl iklimi de
denir.
Zemin buzlarla kaplı olduğu için
bitki örtüsü yoktur.
yazlar sıcak ve kurak,
 kışlar soğuk ve kar
yağışlıdır.
 yıllık yağış miktarı azdır.
 yıllık ve günlük sıcaklık
farkları yüksektir.
 bitki örtüsü bozkırdır.

Türkiye'de karasal iklim,
iç Anadolu, doğu Anadolu
ve güneydoğu Anadolu
bölgeleri ile iç batı
Anadolu bölümünde
görülür
Mardin
en sıcak ay ortalaması 3445 °c, en soğuk ay
ortalaması 8-10 °c dir. yıllık
sıcaklık ortalaması 18 °c dir.
kar yağışı ve don olayı çok
ender görülür. en fazla yağış
kışın, en az yağış yazın
düşer. kışın görülen yağışlar
cephesel kökenlidir.
cephesel yağışlar en fazla bu
ikimde görülür.
yıllık yağış miktarı
yükseltiye göre değişir.
ortalama 400-600 mm
arasındadır. yağış rejimi
düzensizdir.
bitki örtüsü maki'dir.
bodrum
her mevsim yağışlıdır.
doğu karadeniz bölümünde en fazla
yağış sonbaharda, en az yağış
ilkbaharda düşer. yıllık yağış miktarı
2000-2500 mm’dir.
batı karadeniz bölümünde en fazla
yağış sonbaharda, en az yağış
ilkbaharda düşer. yıllık yağış miktarı
1000-1500 mm’dir.
orta karadeniz bölümünde ise en fazla
yağış kışın, en az yağış yazın düşer.
yıllık yağış miktarı 1000-1200 mm’dir.
karadeniz ikliminin görüldüğü
alanlarda kar yağışlı günlerin
ortalaması 18 gündür.
yıllık ortalama sıcaklık 13-15 °c’dir.
yıllık sıcaklık farkı 13-15 °c’dir.
bitki örtüsü alçak kesimlerde kışın
yaprağını döken yayvan yapraklı
ormanlardır. yükselti arttıkça bitki
örtüsü değişir ve karma yapraklı
ormanlara rastlanır.
Karadeniz ve Akdeniz
İklimleri arasında bir geçiş
iklimidir.
Doğal bitki örtüsü; nemli
orman, kuru orman alanları ile
maki (sürekli yeşil görünen
ağaççık-çalılıklar )
alanlarından oluşmaktadır.
Yazlar sıcak ve kurak ( ancak
Akdeniz Bölgesindeki kadar
sıcak ve kurak değil ), ilkbahar,
sonbahar ve kış ayları da ılık
ve yağışlı geçer.
Yıllık yağış ortalaması 500 mm
nin üzerinde olan yerlerde,
doğal ormanlar ( insan eli
değmeden ) kendiliğinden
yetişebilmektedir.
Bulunduğumuz yerin,
 enlem derecesi,
 denizden yüksekliği,
 denize yakınlığı veya uzaklığı,
•atmosferdeki nem derecesi,
 su ve hava akımlarının,
bileşimi sonucunda oluşan iklim,
mimariyi etkileyen faktörlerin başında
yer alır.
genel iklim özellikleri
arazi faktörleri

ısı

topografya

nem

bitki örtüsü

hava akımları

inşa edilmiş yapılar

güneşlenme
Tasarım Değişkenleri:

biçim-kabuk

doku-renk

yapı elemanları
Kent Isı Adaları
Vancouver, Sanayi Bölgesi ve otopark
alanı
Kaynak : Google Earth, 2008
Landsat 5’den alınma Isı Haritası, 2004.
Kaynak : Camilo Perez Arrau, 2008
Yoğun Kentleşmenin Ürünü:
Kent Isı Adaları
Boston, Massachusetts. Yüzey Isı Haritası, 2009.
Kaynak : Camilo Pérez Arrau, 2010
KENT ISI ADASI PROFİLİ
(Urban Heat Islands)
KENT ISI ADASI PROFİLİ
(Urban Heat Islands)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
5 200 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content