close

Enter

Log in using OpenID

3. sınıf 2.kurul - Bülent Ecevit Üniversitesi Fizik Bölümü

embedDownload
T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIF DERS PROGRAMI
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ III: İNFEKSİYON DERS KURULU PROGRAMI
15 Ekim 2014 – 28 Kasım 2014
(7 Hafta)
DİSİPLİN/BÖLÜM
Teorik
Mikrobiyoloji
Farmakoloji
Halk Sağlığı
Patoloji
İmmunoloji
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Genetik
Nükleer Tıp
Toplam
81
26
14
6
7
2
2
2
1
141
Prati
k
13
2
15
TOPLAM
AKTS
94
26
14
8
7
2
2
2
1
156
8
Pratik Sınav Tarihi: 27 Kasım 2014
Teorik Sınav Tarihi: 28 Kasım 2014
Dekan
Dekan Yardımcıları
Prof. Dr. Mustafa Aydın
Prof. Dr. Selçuk Keser
Doç. Dr. Nejat Demircan
Eğitim Başkoordinatörü
Dönem Koordinatörü
Doç. Dr. Nejat Demircan
Doç. Dr. Erol Aktunç
Dönem Koordinatör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Murat Damar
Yrd. Doç.Dr. Hatice Işık
Yrd.Doç.Dr. Muammer Bilici
Ders Kurulu Sorumlusu
Prof. Dr. Füsun Beğendik Cömert
DİSİPLİN/BÖLÜM
Mikrobiyoloji
Farmakoloji
Patoloji
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji
Halk Sağlığı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Genetik
Nükleer Tıp
İmmunoloji
Sayfa 1 / 8
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. Füsun Cömert
Doç. Dr. Canan Külah
Prof. Dr. Nur Banoğlu
Prof. Dr. Emine Yılmaz Sipahi
Prof.Dr. Zehra Kurçer
Doç. Dr Günnur
Özbakış-Dengiz
Prof. Dr. Şükrü Oğuz Özdamar
Prof.Dr. Banu Doğan Gün
Doç. Dr. Burak Bahadır
Doç. Dr. Figen Barut
Doç. Dr.Nilüfer Onak Kandemir
Doç.Dr. Gamze Yurdakan
Doç. Dr. Güven Çelebi
Doç. Dr. Nihal Pişkin
Prof..Dr.Mehmet Ali Kurçer
Doç.Dr.Ferruh Ayoğlu
Yrd. Doç. Dr. Bilgehan Açıkgöz
Doç. Dr. Mutlu Yüksek
Doç. Dr. Etem Pişkin
Prof. Dr. Ahmet Dursun
Yrd.Doç.Dr. Rabiye Uslu
Doç. Dr. İshak Özel Tekin
Doç. Dr. Mehmet Araslı
T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIF DERS PROGRAMI
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ III: İNFEKSİYON DERS KURULU PROGRAMI
15 Ekim 2014 – 28 Kasım 2014
(7 Hafta)
13.10.2014
PAZARTESİ
14.10.2014
SALI
15.10.2014
ÇARŞAMBA
16.10.2014
PERŞEMBE
17.10.2014
CUMA
Enfeksiyon hastalıkları
epidemiyolojisi
Prof Dr. M Ali Kurçer
İnfeksiyon hastalıklarının
patolojisine giriş ve bakteri
infeksiyonları
Doç. Dr. Nilüfer Onak
Kandemir
Enfeksiyon hastalıkları
epidemiyolojisi
Prof Dr. M Ali Kurçer
Stafilokokların Mikrobiyolojisi ve
İnfeksiyon Oluşturma
Mekanizmaları
Prof. Dr. Füsun Cömert
Antimikrobiyal
Kemoterapötiklerin Temel
Özellikleri
Stafilokokların Mikrobiyolojisi ve
İnfeksiyon Oluşturma
Mekanizmaları
Prof. Dr. Nur Banoğlu
Prof. Dr. Füsun Cömert
08:40
09:30
09:40
10:30
10:40
11:30
Mikrobiyolojide Örnek
Alma,Laboratuvara
Gönderme ve Sonuçların
Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Füsun Cömert
11:40
12:30
Mikrobiyolojide Örnek
Alma,Laboratuvara
Gönderme ve Sonuçların
Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Füsun Cömert
13:40
14:30
Tıbbi Virolojiye Giriş ve
Temel Prensipler
Doç. Dr. Canan Külah
Herpes Grubu Viruslar ve
Hastalık Oluşturma
Mekanizmaları
Doç. Dr. Canan Külah
Antibiyotiklerin Etki
Mekanizmaları
Prof. Dr. Nur Banoğlu
14:40
15:30
Herpes Grubu Viruslar ve
Hastalık Oluşturma
Mekanizmaları
Doç. Dr. Canan Külah
Streptokok, Pnömokok ve
Enterokoklar
Prof. Dr. Füsun Cömert
Antibiyotiklerin Etki
Mekanizmaları
Prof. Dr. Nur Banoğlu
15:40
16:30
16:40
17:30
Sayfa 2 / 8
T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIF DERS PROGRAMI
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ III: İNFEKSİYON DERS KURULU PROGRAMI
15 Ekim 2014 – 28 Kasım 2014
(7 Hafta)
20.10.2014
PAZARTESİ
21.10.2014
SALI
22.10.2014
ÇARŞAMBA
23.10.2014
PERŞEMBE
24.10.2014
CUMA
08:40
09:30
Anaerobik Mikroorganizmalar
Prof.Dr.Füsun Cömert
Sefalosporinler
Prof. Dr. Nur Banoğlu
Makrolid ve Linkozamidler
Doç. Dr. Günnur Özbakış
Dengiz
PRATİK
Mikrobiyoloji (1.Grup)
Gram Pozitif Kokların Difteri
Basilinin Mikrobiyolojik
İncelenmesi
Artropod ve zoonoz hastalıkların kontrolü
Prof.Dr. M Ali Kurçer
09:40
10:30
Anaerobik Mikroorganizmalar
Prof.Dr.Füsun Cömert
Diğer Beta – Laktam
Antibiyotikler
Prof. Dr. Nur Banoğlu
Sülfonamidler ve
Ko-trimoksazol
Prof. Dr. Emine Yılmaz
Sipahi
PRATİK
Mikrobiyoloji (1.Grup)
Gram Pozitif Kokların Difteri
Basilinin Mikrobiyolojik
İncelenmesi
Artropod ve zoonoz hastalıkların kontrolü
Prof.Dr. M Ali Kurçer
10:40
11:30
Penisilinler
Prof. Dr. Nur Banoğlu
Streptokok, Pnömokok ve
Enterokoklar
Prof. Dr. Füsun Cömert
Mikobakteriler-Lepra
Prof.Dr.Füsun Cömert
11:40
12:30
Penisilinler
Prof. Dr. Nur Banoğlu
Post-Streptokoksik
İnfeksiyon Oluşturma
Mekanizmaları
Prof. Dr. Füsun Cömert
Vibrio, Campylobacter
Prof. Dr. Füsun Cömert
13:40
14:30
Cinsel yolla bulaşan
Enfeksiyonların kontrolü
Prof.Dr. M Ali Kurçer
Sarmal Mikroorganizmalar
Doç.Dr.Canan Külah
Hepatit Virusları
Doç. Dr. Canan Külah
14:40
15:30
Cinsel yolla bulaşan
Enfeksiyonların kontrolü
Prof.Dr. M Ali Kurçer
Sarmal Mikroorganizmalar
Doç.Dr.Canan Külah
Fungal, Parazitik ve viral
infeksiyonların patolojisi
Doç.Dr.Figen Barut
15:40
16:30
Herpes Grubu Viruslar ve
Hastalık Oluşturma
Mekanizmaları
Doç. Dr. Canan Külah
Mesleki seçmeli ders
4.hafta
16:40
17:30
Herpes Grubu Viruslar ve
Hastalık Oluşturma
Mekanizmaları
Doç. Dr. Canan Külah
Mesleki seçmeli ders
4.hafta
Fungal, Parazitik ve viral
infeksiyonların patolojisi
Doç.Dr.Figen Barut
Sayfa 3 / 8
PRATİK
Mikrobiyoloji (2.Grup)
Gram Pozitif Kokların Difteri
Basilinin Mikrobiyolojik
İncelenmesi
PRATİK
Mikrobiyoloji (2.Grup)
Gram Pozitif Kokların Difteri
Basilinin Mikrobiyolojik
İncelenmesi
PRATİK
Mikrobiyoloji (1.Grup)
Anaerobik Bakterilerin
Mikrobiyolojik İncelenmesi
PRATİK
Mikrobiyoloji (1.Grup)
Anaerobik Bakterilerin
Mikrobiyolojik İncelenmesi
Mikobakteriler
Prof.Dr.Füsun Cömert
Mikobakteriler
Prof.Dr.Füsun Cömert
Florokinolonlar
Prof. Dr. Emine Yılmaz Sipahi
Aminoglikozidler
Prof. Dr. Zehra Kurçer
T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIF DERS PROGRAMI
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ III: İNFEKSİYON DERS KURULU PROGRAMI
15 Ekim 2014 – 28 Kasım 2014
(7 Hafta)
27.10.2014
PAZARTESİ
08:40
09:30
09:40
10:30
PRATİK
Mikrobiyoloji (1.Grup)
Mikobakterilerin
Mikrobiyolojik İncelenmesi
PRATİK
Mikrobiyoloji (1.Grup)
Mikobakterilerin Mikrobiyolojik
İncelenmesi
28.10.2014
SALI
29.10.2014
ÇARŞAMBA
30.10.2014
PERŞEMBE
31.10.2014
CUMA
Tetrasiklin ve Kloramfenikol
Prof. Dr. Emine Yılmaz Sipahi
Dar spektrumlu antibiyotikler
Prof. Dr. Zehra Kurçer
Doç. Dr. İshak Özel Tekin
Tetrasiklin ve Kloramfenikol
Prof. Dr. Emine Yılmaz Sipahi
Antiseptik ve Dezenfektanlar
Prof. Dr. Zehra Kurçer
Neisserialar
Doç.Dr.Canan Külah
Gram Negatif Enterik Bakteriler
Doç.Dr.Canan Külah
Primer İmmün Yetmezlikler
Doç. Dr. İshak Özel Tekin
Primer İmmün Yetmezlikler
10:40
11:30
PRATİK
Mikrobiyoloji (1.Grup)
Antibiyotik Duyarlılık Testleri
Hepatit Virusları
Doç. Dr. Canan Külah
11:40
12:30
PRATİK
Mikrobiyoloji (1.Grup)
Antibiyotik Duyarlılık Testleri
Hepatit Virusları
Doç. Dr. Canan Külah
13:40
14:30
Gram Pozitif Sporsuz Bakteriler
Prof. Dr. Füsun Cömert
Salmonella, Shigella ve
Yersinia
Prof.Dr.Füsun Cömert
Non-Fermentatif Bakteriler
14:40
15:30
Haemophilus ve Bordetella
Pertusis
Prof. Dr. Füsun Cömert
Salmonella, Shigella ve
Yersinia
Prof.Dr.Füsun Cömert
Mikoplasma ve Ureoplasma
Cumhuriyet
Bayramı
Tatil
15:40
16:30
16:40
17:30
Sayfa 4 / 8
Neisserialar
Doç.Dr.Canan Külah
Gram Negatif Enterik Bakteriler
Doç.Dr.Canan Külah
Prof. Dr. Füsun Cömert
Doç.Dr.Canan Külah
T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIF DERS PROGRAMI
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ III: İNFEKSİYON DERS KURULU PROGRAMI
15 Ekim 2014 – 28 Kasım 2014
(7 Hafta)
03.11.2014
PAZARTESİ
04.11.2014
SALI
05.11.2014
ÇARŞAMBA
06.11.2014
PERŞEMBE
07.11.2014
CUMA
08:40
09:30
PRATİK
Mikrobiyoloji (1.Grup)
Enterik Bakterilerin
Mikrobiyolojik
İncelenmesi
Su ve besinlerle bulaşan
hastalıkların kontrolü
Doç.Dr. Ferruh N Ayoğlu
Fagositer hücreler ve
Hastalıkları
Doç. Dr. Mehmet Araslı
Antiviral İlaçlar
Prof. Dr. Nur Banoğlu
Antifungal İlaçlar
Prof. Dr. Zehra Kurçer
09:40
10:30
PRATİK
Mikrobiyoloji (1.Grup)
Enterik Bakterilerin
Mikrobiyolojik
İncelenmesi
Su ve besinlerle bulaşan
hastalıkların kontrolü
Doç.Dr. Ferruh N Ayoğlu
Aşılama
Doç. Dr. Mehmet Araslı
Antiviral İlaçlar
Prof. Dr. Nur Banoğlu
Antifungal İlaçlar
Prof. Dr. Zehra Kurçer
10:40
11:30
PRATİK
Mikrobiyoloji (2.Grup)
Enterik Bakterilerin
Mikrobiyolojik
İncelenmesi
Hepatit Virusları
Doç. Dr. Canan Külah
Tıbbi Mikolojinin Temel
Prensipleri
Doç.Dr.Canan Külah
Kızamık, Kızamıkçık ve
Kabakulak Virusları
Doç. Dr. Canan Külah
Dermatofitler
Doç.Dr.Canan Külah
11:40
12:30
PRATİK
Mikrobiyoloji (2.Grup)
Enterik Bakterilerin
Mikrobiyolojik
İncelenmesi
Tıbbi Parazitolojinin Temel
Prensipleri
Doç.Dr.Canan Külah
Fırsatçı Mikozlar
Doç. Dr. Canan Külah
Kızamık, Kızamıkçık ve
Kabakulak Virusları
Doç. Dr. Canan Külah
Dermatofitler
Doç.Dr.Canan Külah
13:40
14:30
HIV Virusunun Genel
Özellikleri ve Tanı
Yöntemleri
Doç. Dr. Canan Külah
Legionella, Francisella
Prof. Dr. Füsun Cömert
Anti-Tüberküloz İlaçlar
Doç. Dr. Günnur ÖzbakışDengiz
Actinomyces ve Nocardia
Mikrobiyolojisi
Prof. Dr. Füsun Cömert
14:40
15:30
HIV Virusunun Genel
Özellikleri ve Tanı
Yöntemleri
Doç. Dr. Canan Külah
Brucella
Prof.Dr.Füsun Cömert
Anti-Tüberküloz İlaçlar
Doç. Dr. Günnur
Gram Pozitif Aerob Sporlu
Bakteriler
Özbakış-Dengiz
Prof. Dr. Füsun Cömert
Fungal ve paraziter patojenlere
karşı immün yanıt
Doç. Dr. İshak Özel Tekin
15:40
16:30
Mesleki seçmeli ders
5.hafta
Subkütan Mikozlar
Doç.Dr.Canan Külah
16:40
17:30
Mesleki seçmeli ders
5.hafta
Gerçek Sistemik (endemik)
Mikozlar
Prof.Dr.Füsun Cömert
Sayfa 5 / 8
Riketsiyalar
Prof. Dr. Füsun Cömert
Viral gastroenteritler
Prof. Dr. Füsun Cömert
T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIF DERS PROGRAMI
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ III: İNFEKSİYON DERS KURULU PROGRAMI
15 Ekim 2014 – 28 Kasım 2014
(7 Hafta)
10.11.2014
PAZARTESİ
Antiprotozoal İlaçlar
11.11.2014
SALI
12.11.2014
ÇARŞAMBA
Bakteriyel patojenlere
karşı
immün yanıt
Doç. Dr. Mehmet Araslı
Viral patojenlere karşı
immün yanıt
Doç.Dr.Mehmet Araslı
08:40
09:30
Prof. Dr. Zehra Kurçer
Kan Parazitleri, Malaria
Doç. Dr. Canan Külah
09:40
10:30
Antimalaryal İlaçlar
Prof. Dr. Zehra Kurçer
Kan Parazitleri, Malaria
Doç. Dr. Canan Külah
10:40
11:30
Rhabdoviruslar ve Kuduz
Doç. Dr. Canan Külah
11:40
12:30
Arboviruslar
Doç. Dr. Canan Külah
13:40
14:30
Sestodlar
Prof.Dr.Füsun Cömert
14:40
15:30
Sestodlar
Prof.Dr.Füsun Cömert
13.11.2014
PERŞEMBE
PRATİK
Mikrobiyoloji (1.Grup)
Dermatofitler ve Fırsatçı
Mikozlarda Sıklıkla Etken
Olan Mantarlar
PRATİK
Mikrobiyoloji (1.Grup)
Dermatofitler ve Fırsatçı
Mikozlarda Sıklıkla Etken
Olan Mantarlar
14.11.2014
CUMA
Solunum Sistemi Virus
İnfeksiyonları ve
İnfluenza
Prof. Dr. Füsun Cömert
Solunum Sistemi Virus
İnfeksiyonları ve
İnfluenza
Prof. Dr. Füsun Cömert
Kan Parazitleri, Malaria
Doç. Dr. Canan Külah
PRATİK
Mikrobiyoloji (2.Grup)
Dermatofitler ve Fırsatçı
Mikozlarda Sıklıkla Etken
Olan Mantarlar
Fırsatçı Parazitler
Doç.Dr.Canan Külah
PRATİK
Mikrobiyoloji (2.Grup)
Dermatofitler ve Fırsatçı
Mikozlarda Sıklıkla Etken
Olan Mantarlar
Prof. Dr. Füsun Cömert
Tremadotlar
Doç.Dr.Canan Külah
Antimikrobiyal İlaçların
Klinik Kullanımları
Prof. Dr. Nur Banoğlu
Toxoplasma Gondii
Doç. Dr. Canan Külah
Nematodlar
Prof. Dr. Füsun Cömert
Tremadotlar
Doç.Dr.Canan Külah
Antimikrobiyal İlaçların
Klinik Kullanımları
Prof. Dr. Nur Banoğlu
Ürogenital Sistem ve
Barsak Protozoonları
Doç. Dr. Canan Külah
Antihelmintik İlaçlar
Prof. Dr. Zehra Kurçer
Amiloidoz
Doç.Dr. Burak Bahadır
Nematodlar
15:40
16:30
Mesleki seçmeli ders
6.hafta
16:40
17:30
Mesleki seçmeli ders
6.hafta
Sayfa 6 / 8
Bulaşıcı hastalıklarda
bildirim sistemi
Doç.Dr. Ferruh N Ayoğlu
Bulaşıcı hastalıklarda
bildirim sistemi
Doç.Dr. Ferruh N Ayoğlu
T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIF DERS PROGRAMI
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ III: İNFEKSİYON DERS KURULU PROGRAMI
15 Ekim 2014 – 28 Kasım 2014
(7 Hafta)
17.11.2014
PAZARTESİ
08:40
09:30
19.11.2014
ÇARŞAMBA
Bağışıklama hizmetleri ve aşılar
Yrd.Doç.Dr.Bilgehan Açıkgöz
PRATİK
Patoloji (1.Grup)
İnfeksiyon Hastalıklarının
Patolojisi
PRATİK
Mikrobiyoloji (1.Grup)
Parazitler
PRATİK
Patoloji (1.Grup)
İnfeksiyon Hastalıklarının
Patolojisi
PRATİK
Mikrobiyoloji (1.Grup)
Parazitler
09:40
10:30
İnfeksiyon Hastalıklarında
Sintigrafik Görüntüleme
Yrd. Doç. Dr.Rabiye Uslu
Bağışıklama hizmetleri ve aşılar
Yrd.Doç.Dr.Bilgehan Açıkgöz
10:40
11:30
Onkojenik Viruslar
Doç. Dr. Canan Külah
Klamidyalar ve İnfeksiyon
Oluşturma Mekanizmaları
Prof. Dr. Füsun Cömert
11:40
12:30
Virüs Hastalıklarında Tanı
Yöntemleri ve Sonuçların
Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Canan Külah
Yüzeyel Mikozlar
Prof.Dr.Füsun Cömert
13:40
14:30
14:40
15:30
15:40
16:30
16:40
17:30
Hastane İnfeksiyonlarına Neden
Olan Etkenler
Prof. Dr. Füsun Cömert
Granülomatöz iltihabi
hastalıklarınpatolojisi: TBC,
lepra sifiliz
Doç. Dr. Nilüfer Onak
Kandemir
Granülomatöz iltihabi
hastalıklarınpatolojisi: TBC,
lepra sifiliz
Doç. Dr. Nilüfer Onak
Kandemir
20.11.2014
PERŞEMBE
18.11.2014
SALI
PRATİK
Patoloji (1.Grup)
İnfeksiyon Hastalıklarının
Patolojisi
PRATİK
Patoloji (1.Grup)
İnfeksiyon Hastalıklarının
Patolojisi
21.11.2014
CUMA
Ateş patogenezi ve ateş şekilleri
Doç. Dr. Nihal Pişkin
İnfeksiyon, İmmünite ve Konak
İlişkileri
Doç. Dr. Güven Çelebi
PRATİK
Mikrobiyoloji (2.Grup)
Parazitler
Salgın inceleme ve kontrolü
Doç.Dr. Ferruh N Ayoğlu
PRATİK
Mikrobiyoloji (2.Grup)
Parazitler
Salgın inceleme ve kontrolü
Doç.Dr. Ferruh N Ayoğlu
PRATİK
Patoloji (2.Grup)
İnfeksiyon Hastalıklarının
Patolojisi
Adenoviruslar, Pox Grubu
Viruslar ve Oluşturdukları
Hastalıklar
Doç. Dr. Canan Külah
Adenoviruslar, Pox Grubu
Viruslar ve Oluşturdukları
Hastalıklar
Doç. Dr. Canan Külah
PRATİK
Patoloji (2.Grup)
İnfeksiyon Hastalıklarının
Patolojisi
Adenoviruslar, Pox Grubu
Viruslar ve Oluşturdukları
Hastalıklar
Doç. Dr. Canan Külah
Prionlar
Doç. Dr. Canan Külah
Mesleki seçmeli ders
7.hafta
PRATİK
Patoloji (2.Grup)
İnfeksiyon Hastalıklarının
Patolojisi
Allerjik Hastalıkların
Etyopatogenezi
Doç. Dr. Mutlu Yüksek
Mesleki seçmeli ders
7.hafta
PRATİK
Patoloji (2.Grup)
İnfeksiyon Hastalıklarının
Patolojisi
Anaflaksi
Doç. Dr. Mutlu Yüksek
Picornaviruslar, Hastalık
Oluşturma Mekanizmaları
Doç. Dr. Canan Külah
Konjenital İnfeksiyon Yapan
Etkenler
Doç.Dr.Canan Külah
Sayfa 7 / 8
T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIF DERS PROGRAMI
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ III: İNFEKSİYON DERS KURULU PROGRAMI
15 Ekim 2014 – 28 Kasım 2014
(7 Hafta)
24.11.2014
PAZARTESİ
25.11.2014
SALI
08:40
09:30
PRATİK
Mikrobiyoloji (1.Grup)
Serolojik tanı yöntemleri
09:40
10:30
27.11.2014
PERŞEMBE
28.11.2014
CUMA
Gen Tedavisi
Prof.Dr. Ahmet Dursun
PRATİK SINAV
TEORİK SINAV
PRATİK
Mikrobiyoloji (1.Grup)
Serolojik tanı yöntemleri
Gen Tedavisi
Prof.Dr. Ahmet Dursun
PRATİK SINAV
TEORİK SINAV
10:40
11:30
PRATİK
Mikrobiyoloji (2.Grup)
Serolojik tanı yöntemleri
Virus Hastalıklarında Tanı
Yöntemleri
Doç. Dr. Canan Külah
PRATİK SINAV
11:40
12:30
PRATİK
Mikrobiyoloji (2.Grup)
Serolojik tanı yöntemleri
Virus Hastalıklarında Tanı
Yöntemleri
Doç. Dr. Canan Külah
13:40
14:30
26.11.2014
ÇARŞAMBA
Artropodlar
Doç.Dr.Canan Külah
14:40
15:30
15:40
16:30
16:40
17:30
Sayfa 8 / 8
TEORİK SINAV
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
220 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content