close

Enter

Log in using OpenID

2015 Yılı - Altınözü Devlet Hastanesi

embedDownload
TC
SAĞLIK BAKANLIĞI
ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ
YILLIK EĞİTİM PLANI
DOKÜMAN KODU:
EĞT.PL.01
YÜRÜRLÜK TARİHİ:
15.02.2012
01
REVİZYON NO:
REVİZYON TARİHİ:
SAYFA NO:
EĞİTİM KONUSU
KİŞİLER ARASI
İLETİŞİM VE GELİŞİM
EĞİTİMLERİ




ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ 2015 YILLIK EĞİTİM PLANI
KONU AYRINTILARI
İLGİLİ SAĞLIK
EĞİTİM
PERSONELİ
TARİHLERİ
Kişiler arası iletişim
TÜM SAĞLIK
15/01/2015
Hasta memnuniyeti
PERSONELİ ve 16/01/2015
Hasta Hakları
İLETİŞİM İÇİN
İletişim Becerileri
TÜM
SÜRE
2 SAAT
OCAK 2013
1/3
KİŞİ
SAYISI
84
28
EĞİTİMCİ
Eğitim
hemşiresi
HASTANE
ÇALIŞANLARI

KİMLİK
TANIMLAYICILARI
EĞİTİMİ
HASTA HAKLARI



Hasta kimliğinin nasıl
doğrulanacağı konularını
kapsayacaktır.


Hasta memnuniyeti
Hasta hakları ve
sorumlulukları
Etik ve hasta hakları

HASTA GÜVENLİĞİ









Güvenli cerrahi
uygulamaları
Hasta başı test cihazı
kullanımı ve bakımı
Transfüzyon güvenliği
Sözel istem uygulaması
Pembe kod
Örnek alım ve transferi
Mavi kod
İlaç güvenliği
Hasta transferi
Hasta düşmeleri

Çalışan hakları genelgesi

Kesici delici alet
yaralanmaları
Sağlık tarama programı
Risk yönetimi
Meslek hastalıkları ve
hukuki sonuçlar
Kişisel koruyucu
ekipmanlar ve güvenli
kullanımı
Hastane ve bölüm bazlı
temizlik
Beyaz kod

ÇALIŞAN HAKLARI
İŞ SAĞLIĞI VE
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
Hastaya hangi renk kimlik
tanımlayıcının kullanılacağı
Kimlik tanımlayıcının hangi
durumda değiştirileceği
Hasta ve ailesinin kimlik
tanımlayıcılar konusunda
nasıl bilgilendirileceği




TEMİZLİK


100
TÜM
HASTANE
ÇALIŞSNLARI
19/02/2015
20/02/2015
HASTA HAKLARI
BİRİM
SORUMLUSU
ENFEKSİYON VE
EĞİTİM
HEMŞİRESİ
3
SAAT
100
Tüm hastane
çalışanları
19/03/2015
20/03/2015
3
SAAT
EĞİTİM VE
ENFEKSİYON
HEMŞİRESİ
TC
SAĞLIK BAKANLIĞI
ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ
YILLIK EĞİTİM PLANI
DOKÜMAN KODU:
EĞT.PL.01
YÜRÜRLÜK TARİHİ:
15.02.2012
01
REVİZYON NO:
REVİZYON TARİHİ:
SAYFA NO:
CPR
STRES YÖNETİMİ


Temel yaşam desteği
Stresle başa çıkma yolları
ATIK YÖNETİMİ

Atıkların kaynağında
ayrıştırılması
Atıkların usulune uygun
toplanması ve taşınması
Geçici depolama alanlarının
oluşturulması
Tehlikeli madde sınıfını
gösteren simgeler



Tüm çalışanlar
16/04/2015
17/04/2015
2 SAAT
2/3
80
ENFEKSİYON
HEMŞİRESİ
Tüm hastane
personeli
21/05/2015
22/05/2015
2 SAAT
EĞİTİM
HEMŞİRESİ
100

PANİK DEĞER
KRİTERLERİ

HASTA HAKLARI VE
GÜVENLİĞİ

HKS EĞİTİMİ
MOBBİNG,MOBBİNG
LE MÜCADELEDE
HUKUKSAL HAKLAR
TIBBİ CİHAZ
KULLANIMI VE
KALİBRASYON
STERİLİZASYON VE
DEZENFEKSİYON
HASTANE ACİL
EYLEM PLANI
El hijyeninde 5
endikasyon
Labaratuvar panik
değerleri
Sağlık hukuku
Tüm hastane
çalışsnları
18/06/2014
19/06/2014
2 SAAT
100
Tüm hastane
çalışanları

21/07/2015
22/07/2015
2 SAAT
20/08/2015
21/08/2015
2 SAAT
Hks bütün formlar
80
Tüm hastane
çalışanları

Tıbbi cihazların
kullanımı ve bakımı

Sterilazyon ve
dezenfeksiyon
yöntemleri

Acil durum ve afet
planı
HEKİM
EĞİTİM
HEMŞİRESİ
100
TÜKENMİŞLİK
SENDROMU
EL HİJYENİ
OCAK 2013
Tüm sağlık
çalışanları
HASTA
HAKLARI
BİRİM
SORUMLUSU
KALİTE BİRİM
SORUMLUSU
KALİTE BİRİM
SORUMLUSU
EĞİTİM
HEMŞİRESİ
60
ENFEKSİYON
HEMŞİRESİ
2 SAAT
Tüm hastane
çalışanları
ENFEKSİYON
HEMŞİRESİ
EĞİTİM
HEMŞİRESİ
17/09/2015
18/09/2015
EĞİTİM
HEMŞİRESİ
EKG VE ARİTMİLER
SÖZEL ORDER
EĞİTİMİ
AKILCI İLAÇ
KULLANIMI
HASTANE TEMİZLİĞİ
Tüm sağlık
çalışanları

Akılcı ilaç kullanımında
hekim ve hemşirelerin
sorumlulukları
15/10/2015
16/10/2015
Tüm sağlık
çalışanları
Hizmet alım
personeli
Tüm sağlık
19/11/2015
20/11/2015
2 SAAT
70
HEKİM
EĞİTİM
HEMŞİRESİ
1 SAAT
70
HEKİM
ENFEKSİYON
HEMŞİRESİ
TC
SAĞLIK BAKANLIĞI
ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ
YILLIK EĞİTİM PLANI
DOKÜMAN KODU:
EĞT.PL.01
YÜRÜRLÜK TARİHİ:
15.02.2012
REVİZYON NO:
REVİZYON TARİHİ:
SAYFA NO:
personeli
Tüm sağlık
personeli
OCAK 2013
3/3
EĞİTİM
HEMŞİRESİ
80
BİLGİ GÜVENLİĞİ
TRİAJ
GÜVENLİ İLAÇ
UYGULAMALARI
01
80
EĞİTİM HEMŞ.
HEKİM
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
725 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content