close

Enter

Log in using OpenID

2014 haziran (karacaköy itirazları)

embedDownload
İMAR KOMİSYON RAPORU
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ;
İLGİ:a)10.12.2010 tarih ve 49 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı.
b)24.12.2010 tarih 993-12960 sayılı yazımız.
c)17.02.2011 tarih ve 260 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.
d)21.04.2011 tarih 10199 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama
Müdürlüğü’nün yazısı.
e)22.04.2011 tarih 1402-10874 sayılı dağıtım yazımız.
f)Askı tutanağı
g)08.03.2013 tarih ve 16 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı.
h)13.06.2013 tarih 1281-5998 sayılı yazımız.
ı)13.09.2013 tarih 1793 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı
j)05.12.2013 tarih 11951 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama
Müdürlüğü’nün yazısı.
k)18.12.2013 tarih 2319-9860 sayılı dağıtım yazımız.
l)Askı tutanağı.
m)15/01/2014 tarih, 277 sayılı dilekçe, (Karacaköy Mah. 6 parsel),
n)15/01/2014 tarih, 278 sayılı dilekçe, (Karacaköy Mah. 6 parsel),
o)14/01/2014 tarih, 235 sayılı dilekçe, (Karacaköy Mah. 67 parsel),
p)13/01/2014 tarih, 213 sayılı dilekçe, (Karacaköy Mah. 68 parsel),
r)10/01/2014 tarih, 197 sayılı dilekçe, (Karacaköy Mah. 72 parsel),
s)13/01/2014 tarih, 226 sayılı dilekçe, (Karacaköy Mah. 882 parsel),
Çatalca Belediye Meclisi’nin ilgi (a) kararı ile aynen uygun bulunan, 1/1000 ölçekli
Karacaköy Uygulama İmar Planı, ilgi (b) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir
Planlama Müdürlüğü’ne iletilmiş olup, ilgi (c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile
söz konusu plan tadilen uygun bulunmuş ve 08.04.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye
Başkanı’nca onanmıştır. 1/1000 ölçekli Karacaköy Uygulama İmar Planı İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (d) yazısı ile Çatalca Belediyesi’ne gereği
yapılmak üzere gönderilmiş ve İlgi (e) yazımız ile kamu kurum ve kuruluşlara dağıtımı
yapılmıştır. İlgi (f) askı tutanağı ile; 1/1000 ölçekli Karacaköy Uygulama İmar Planı 22.04.2011 –
22.05.2011 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır. İlgi (g) Çatalca Belediyesi'nin Meclis Kararı ile
1/1000 ölçekli Karacaköy Uygulama İmar Planında plan değişikliği yapılmıştır. İlgi (h) Çatalca
Belediyesi'nin yazısı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü'ne gereği
yapılmak üzere gönderilmiştir.
İlgi (ı) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile kabul edilmiş olup; İlgi (j)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü’nün yazısı ile Çatalca Belediyesine
bildirilmiştir. İlgi (k) yazımız ile kamu kurum ve kuruluşlara dağıtım yapılmıştır. İlgi (l) askı
tutanağı ile 1/1000 ölçekli Karacaköy Uygulama İmar Planı 18.12.2013-16.01.2014 tarihleri
arasında askıya çıkartılmıştır.
− İTİRAZ KONUSU İlgi (m, n,) dilekçeler ile Karacaköy Mahallesi 6 nolu parsel 1/1000 ölçekli Karacaköy
Uygulama İmar Planı plan değişikliğinde bir kısmı ön, arka, yan bahçe mesafeleri 3 mt E:0.10
Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı ön, arka, yan bahçe mesafeleri 3 mt E:0.14 Ayrık
Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı TAKS:0,20 Serbest Nizam 3 kat konut alanında, bir kısmı
7 ve 15 mt'lik yol alanında, bir kısmı da dini tesis alanında kaldığından, parselin dini tesis
alanından ve yol alanından çıkartılarak tamamının konut alanına dönüştürülerek
mağduriyetlerinin giderilmesini, ayrıca 18.madde imar uygulamasının parselin üzerinde
uygulanmamasını talep etmektedirler.
İlgi (o) dilekçe ile Karacaköy Mahallesi 67 nolu parsel 1/1000 ölçekli Karacaköy
Uygulama İmar Planı plan değişikliğinde bir kısmı ön, arka, yan bahçe mesafeleri 3 mt E:0.10
Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da park alanında kaldığından, parselin park
alanından çıkartılarak tamamının konut alanına dönüştürülerek mağduriyetinin giderilmesini,
ayrıca 18.madde imar uygulamasının parselinin üzerinde uygulanmamasını talep etmektedir.
İlgi (p) dilekçe ile Karacaköy Mahallesi 68 nolu parsel 1/1000 ölçekli Karacaköy
Uygulama İmar Planı plan değişikliğinde bir kısmı ön, arka, yan bahçe mesafeleri 3 mt E:0.10
Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da park alanında kaldığından, parselin park
alanından çıkartılarak tamamının konut alanına dönüştürülerek mağduriyetinin giderilmesini,
ayrıca 18.madde imar uygulamasının parselinin üzerinde uygulanmamasını talep etmektedir.
İlgi (r) dilekçe ile Karacaköy Mahallesi 72 nolu parsel 1/1000 ölçekli Karacaköy
Uygulama İmar Planı plan değişikliğinde bir kısmı ön, arka, yan bahçe mesafeleri 3 mt E:0.10
Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 ve 15 mt'lik yol alanında, bir kısmı da park
alanında kaldığından, parselin park alanından ve yol alanından çıkartılarak tamamının konut
alanına dönüştürülerek mağduriyetlerinin giderilmesini, ayrıca 18.madde imar uygulamasının
parselin üzerinde uygulanmamasını talep etmektedir.
İlgi (s) dilekçe ile Karacaköy Mahallesi 882 nolu parsel 1/1000 ölçekli Karacaköy
Uygulama İmar Planı plan değişikliğinde bir kısmı ön, arka, yan bahçe mesafeleri 3 mt E:0.24
Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 20 mt'lik yol alanında, bir kısmı park alanında, bir
kısmı 1/100000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında bir kısmı da tarımsal niteliği korunacak
alanda kaldığından, parselin tarımsal niteliği korunacak alandan, park ve yol alanından
çıkartılarak tamamının konut alanına dönüştürülerek mağduriyetinin giderilmesini, ayrıca
18.madde imar uygulamasının parselin üzerinde uygulanmamasını talep etmektedir.
− MÜLKİYET DURUMU 08/04/2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Karacaköy Uygulama İmar Planına askı süresi
içerisinde yapılan ilgi (m, n, o, p, r, s) itiraz dilekçelerinde belirtilen parsellerin mülkiyetlerine
ilişkin bilgiler; itiraz dilekçelerinin eklerinde ibraz edilen tapu belgeleri baz alınmış olup özel
mülkiyette yer almaktadırlar.
- PLAN SÜRECİ İtiraza konu parseller 21/04/2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Nazım
İmar Planı, 22/07/2011 - 31/12/2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Nazım
İmar Planı plan değişikliği ve 08/04/2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Karacaköy Uygulama İmar
Planı, 01.10.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı
değişikliği ve 13.09.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı
Plan değişikliği içerisinde kalmaktadırlar.
- MER'İ PLANLARDAKİ DURUMU –
İlgi (m, n) dilekçeler ile Karacaköy Mahallesi 6 nolu parsel, 21/04/2010 tasdik tarihli
1/5000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Nazım İmar Planında bir kısmı 25ki/ha konut alanında, bir
kısmı 125ki/ha konut alanında, bir kısmı dini tesis alanında, bir kısmı park alanında, bir kısmı 20
mt'lik yol alanında, bir kısmı da 15 mt'lik yol alanında ve 18.madde imar uygulaması yapılacak
alan içerisindedir.
22/07/2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Nazım İmar Planı plan
değişikliğinde 20 mt'lik taşıt yolu 15 mt olarak belirlenmiştir.
31/12/2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Nazım İmar Planı plan
değişikliğinde parselin park alanında kalan kısmı 25ki/ha konut alanına alınmıştır.
08/04/2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Karacaköy Uygulama İmar Planı'nda ise bir
kısmı ön, arka, yan bahçe mesafeleri 3 mt E:0.10 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı
TAKS:0.20 serbest nizam 3 katlı konut alanında, bir kısmı 7 mt'lik yol alanında, bir kısmı 15
mt'lik yol alanında, bir kısmı 20 mt'lik yol alanında, bir kısmı dini tesis alanında, bir kısmı da
park alanında ve 18.madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır.
01/10/2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı plan
değişikliğinde 20 mt'lik taşıt yolu 15 mt olarak belirlenmiştir.
13/09/2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı plan
değişikliğinde park alanında kalan kısmı ön, arka, yan bahçe mesafeleri 3 mt E:0.14 Ayrık Nizam
2 katlı konut alanı olarak belirlenmiştir.
İlgi (o) dilekçe ile Karacaköy Mahallesi 67 nolu parsel, 21/04/2010 tasdik tarihli
Karacaköy Mahallesi Nazım İmar Planında bir kısmı 25ki/ha konut alanında, bir kısmı da park
alanında ve 18.madde imar uygulaması yapılacak alan içerisindedir.
22/07/2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Nazım İmar Planı plan
değişikliğinde 20 mt'lik taşıt yolu 15 mt olarak belirlenmiştir.
31/12/2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Nazım İmar Planı plan
değişikliğinde parselin 25ki/ha konut alanında kalan bir kısmı park alanına alınmıştır.
08/04/2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Karacaköy Uygulama İmar Planı'nda ise bir
kısmı ön, arka, yan bahçe mesafeleri 3 mt E:0.10 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da
park alanında ve 18.madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır.
01/10/2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı plan
değişikliğinde 20 mt'lik taşıt yolu 15 mt olarak belirlenmiştir.
13/09/2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı plan
değişikliğinde ön, arka, yan bahçe mesafeleri 3 mt E:0.10 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında
kalan bir kısmı park alanı olarak belirlenmiştir.
İlgi (p) dilekçe ile Karacaköy Mahallesi 68 nolu parsel, 21/04/2010 tasdik tarihli
Karacaköy Mahallesi Nazım İmar Planında bir kısmı 25ki/ha konut alanında, bir kısmı da park
alanında ve 18.madde imar uygulaması yapılacak alan içerisindedir.
22/07/2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Nazım İmar Planı plan
değişikliğinde 20 mt'lik taşıt yolu 15 mt olarak belirlenmiştir.
31/12/2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Nazım İmar Planı plan
değişikliğinde parselin 25ki/ha konut alanında kalan bir kısmı park alanına alınmıştır.
08/04/2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Karacaköy Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı
ön, arka, yan bahçe mesafeleri 3 mt E:0.10 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı da park
alanında ve 18.madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır.
01/10/2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı plan
değişikliğinde 20 mt'lik taşıt yolu 15 mt olarak belirlenmiştir.
13/09/2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı plan
değişikliğinde ön, arka, yan bahçe mesafeleri 3 mt E:0.10 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında
kalan bir kısmı park alanı olarak belirlenmiştir.
İlgi (r) dilekçe ile Karacaköy Mahallesi 72 nolu parsel, 21/04/2010 tasdik tarihli
Karacaköy Mahallesi Nazım İmar Planında bir kısmı 25ki/ha konut alanında, bir kısmı 20 mt'lik
yol alanında, bir kısmı da park alanında ve 18.madde imar uygulaması yapılacak alan
içerisindedir.
22/07/2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Nazım İmar Planı plan
değişikliğinde 20 mt'lik taşıt yolu 15 mt olarak belirlenmiştir.
31/12/2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Nazım İmar Planı plan
değişikliğinde parselin 25ki/ha konut alanında kalan bir kısmı park alanına alınmıştır.
08/04/2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Karacaköy Uygulama İmar Planı'nda ise bir kısmı
ön, arka, yan bahçe mesafeleri 3 mt E:0.10 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında, bir kısmı 7 mt'lik
yol alanında, bir kısmı 20 mt'lik yol alanında, bir kısmı da park alanında ve 18.madde imar
uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır.
01/10/2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı plan
değişikliğinde 20 mt'lik taşıt yolu 15 mt olarak belirlenmiştir.
13/09/2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı plan
değişikliğinde ön, arka, yan bahçe mesafeleri 3 mt E:0.10 Ayrık Nizam 2 katlı konut alanında
kalan bir kısmı park alanı olarak belirlenmiştir.
İlgi (s) dilekçe ile Karacaköy Mahallesi 882 nolu parsel, 21/04/2010 tasdik tarihli
Karacaköy Mahallesi Nazım İmar Planında bir kısmı tarımsal niteliği korunacak alanında, bir
kısmı park alanında, bir kısmı da 20 mt'lik yol alanında, ve 18.madde imar uygulaması yapılacak
alan içerisindedir.
31/12/2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Nazım İmar Planı plan
değişikliğinde parselin kuzey kısmından geçen 20 mt'lik yol kısmen 882 nolu parselden geçecek
şekilde doğu yönüne kaydırılmış, yolun kaydırılmasıyla açığa çıkan alan park alanına alınmıştır.
08/04/2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Karacaköy Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı
tarımsal niteliği korunacak alanda, bir kısmı park alanında, bir kısmı 20 mt'lik yol alanında, bir
kısmı plan dışında ve 18.madde imar uygulaması yapılacak alan içerisinde kalmaktadır.
13/09/2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı plan
değişikliğinde park alanında kalan bir kısmı ön, arka, yan bahçe mesafeleri 3 mt E:0.24 Ayrık
Nizam 2 katlı konut alanı olarak belirlenmiştir.
-DEĞERLENDİRME VE SONUÇ İlgi (m, n, o, p, r, s) itiraz dilekçelerinde belirtilen parseller ile ilgili 21/04/2010 tarih onaylı
1/5000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Nazım İmar Planına uygun olarak 08/04/2011 tarih onaylı
1/1000 ölçekli Karacaköy Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır. İlgi (m, n, o, p, r, s) dilekçelerde
yapılan itirazlar parsellerin imar planındaki genel durumlarına yapılmıştır. Ancak, askıya çıkan
plan 13.09.2013 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı
değişikliğidir. 13.09.2013 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı
değişikliği 31.12.2012 tarih onaylı 1/5000 ölçekli Karacaköy Nazım İmar Planı değişikliğine
uygun olduğundan ilgi dilekçelerdeki itirazlar yoğunluk artırmakta ve plan bütünlüğünü
bozmaktadır.
1/1000 ölçekli Karacaköy Uygulama İmar Planı plan değişikliğine askı süreci içinde
yapılan 6 adet plan itirazının 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddelerine göre incelenmek ve
karar alınmak üzere Çatalca Belediye Meclisine havalesi olunmuştur.
-KOMİSYON GÖRÜŞÜİlgi (m, n, o, p, r, s, ) dilekçeler ile Karacaköy Mahallesi 6, 67, 68, 72, 882 nolu
parsellerde kayıtlı yerlere ilişkin 13.09.2013 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Karacaköy Uygulama
İmar Planı değişikliğine yapılan itirazlar incelenmiş olup, söz konusu parsellere ait 1/1000 ölçekli
plan değişikliği 31.12.2012 tarih onaylı 1/5000 ölçekli Karacaköy Nazım İmar Planı değişikliğine
göre yapıldığından ve 1/1000 ölçekli Karacaköy Uygulama İmar Planı'nda 18.madde imar
uygulaması yapılacak sınırlar içerisinde kaldığından 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesi
uyarınca yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile ilgili Esaslar Hakkındaki Yönetmelik
hükümleri doğrultusunda 18.madde imar uygulamasına giren bütün parsellerden max. %40
oranında DOP payı alınarak uygulama yapılacağından komisyonumuzca uygun bulunmamıştır.
Erhan GÜZEL
Süleyman KOLCUOĞLU
Komisyon Başkanı
Ayhan TUTUN
Üye
İmza
Üye
İmza
İmza
Mesut ÜNER
Ersin TAŞKIN
Üye
Üye
İmza
İmza
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
50 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content