close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı iş güvenliği malzemeleri teknik şartnamesi

embedDownload
2014 YILI
İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
AMAÇ: Kurumumuz ihtiyacı olarak iş güvenliği malzemeleri satın alınacaktır.
Sıra
No
Etinorm
1
29 22 012
2
29 22 010
3
60 10 170
4
29 19 11
5
29 17 018
6
29 22 015
7
29 22 018
Malzemenin Cinsi
KULAK MUHAFAZASI: SNR Ses Seviyesini Düşürme: 30 dB
(SNR), EN352-1 standardına uygunluk. Baş bantlı, Yaylı
mekanizmalı, her ölçüde başa uygunluk özelliğinde olacaktır.
CE Belgeli olacaktır.
KULAK TIKACI: SNR Ses Seviyesini Düşürme:30 dB, EN 352-2
Avrupa Standardına uygun olacaktır. Tek kullanımlık, ipli, konik
yapılı, hipo alerjenik poli üretan, hijyenik, taşınabilir ambalajlı
olacak., CE Belgeli olaacaktır.
YARIM YÜZ MASKESİ: (7500 serisi veya dengi)EN 140 :1998
normuna uygun olacaktır. CE Belgeli olacak, yarım yüz (7502 orta
model veya dengi), hafif esnek, kullanımı kolay ve pratik, gaz buhar
ve partiküllere karşı koruma sağlayabilecek şekilde filtre (kartuş)
kullanıma uygun olacaktır. Filtre kapakları olacaktır.
Kaynakçı Gözlüğü: Gözlükler EN 166 standardına uygun
olmalıdır. Gözlük çerçevesi ve camları, kaynak kıvılcımlarına,
zararlı ışınlara karşı koruyucu olmalıdır. Anatomik olarak her türlü
yüz şekline uygun alın koruyucu ve alerjik olmayan, geniş elastik
kafabantlı olacaktır. CE Belgeli olacaktır.
Koruyucu Gözlük (Renkli): EN 166-Torna, freze,
mekanik bakım işleri, çapak alması, silikon burun yastığı olması,
asitler ve kortik solüsyonlarla çalışma ve tozlu ortamlar için
koruyucu olarak kullanılacaktır.Gözlük üzerinde 2C-1.2B-D 1F
ibareleri yer alacaktır. CE Belgeli olacaktır.
KULAK MUHAFAZASI (BARETE TAKILABİLEN)
BARETLE BİRLİKTE KOMPLE: Gürültü azaltma düzeyi :28 dB
(SNR),EN352 standardında olacaktır. Baret TS EN 397+A1,
EN397, BS 5240 ve bu standartlara eşdeğer veya iyi özelliklerdeki
standartlardan birine uygun olacaktır. Firmalar kulak muhafazalarına
ait sertifikaları ve baret için ilgili standartlara ait uygunluk belgeleri
teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
KULAK MUHAFAZASI (BARETE TAKILABİLİR): SNR Ses
Seviyesini Düşürme: 28 dB (SNR), EN352 standardına uygunluk.
Yaylı mekanizmalı ve her ölçüde başa uygunluk . CE Belgeli
olacaktır.
Sipariş
Miktarı
(adet)
187 Adet
3900 Adet
21 Adet
189 Adet
217 Adet
125 Adet
24 Adet
8
29 22 17
9
60 10 501
10
60 10 503
11
12
KAYNAKÇI MASKESİ SİPERLİ: Siperlik: 20x40 cm. ebadında 1
mm kalınlığında poli karbonat vizörün kenarı alüminyum destekli
olacaktır. Sıvı kimyasal maddeler, metal sıçramaları, taşlama işleri,
çapak alma, kıvılcımlara karşı, döküm işlerinde ve laboratuarda yüz
ve gözü korumak için kullanılır. Yüz siperi barete takılabilir
olacaktır. Yüz siperi yüzün tüm bölgesini koruyacak boyutta
olacaktır. EN 166 normlu ve CE Belgeli olacaktır.
GAZ FİLTRESİ:- 3M 6059 ABEK1 veya dengi olacaktır. Gaz
filtresi birçok kimyasal gaz için uyumlu olacaktır. Solvent, Etilen,
Tolüen, Keton, Kloroform, Aseton, Ester gibi birçok kimyasal gaza
karşı etkin olacaktır.
- Hafif ve nefes alma dirençleri az olacaktır.
- Yüzde iyi ve dengeli ağırlık oluşturacaktır.
- İkizkenar yamuk şekli sayesinde çok iyi bir görüş alanı
sağlayacaktır.
- Süngülü takma sistemi, kesin ve güvenli kenetleme sağlayacaktır.
- EN 141 Standardına uygun olacaktır.
PARTİKÜL FİLTRE: 3 M 5935 P3R veya dengi olacaktır.
Diğer filtrelere takılarak bu filtrelerin ömrünü uzatacak; toz, partikül
ve zerreciklerin solunmasını engelleyecektir.
- Filtre tutucu kapak ile diğer filtrelerin üzerinde ve tam yüz
maskelerinde de kullanılabilecektir.
- 3M™ 6000 ve 3M™ 7000 serisi maskeler ile tam uyumlu
olacaktır.
- EN 143 Standardına uygun ve CE belgeli olacaktır.
75 Adet
80 çift
30 çift
60 10 504
KAYNAKÇI GAZ MASKESİ: 3M 9928 veya dengi olacaktır.
İnce tozlara, metal dumanlarına ve Ozon gazına karşı solunum
korunmalı olacaktır. EN149:2001 FFP2 Maksimum kullanım düzeyi
- Parçacıklı maddeler: Tahsis edilmiş Koruma Faktörü:
10 x OEL (Nominal Koruma Faktörü 12 x OEL)
Maksimum kullanım düzeyi - Ozon: Tahsis edilmiş Koruma
Faktörü: 10 x OEL
(Nominal Koruma Faktörü 10 x OEL) CE belgeli olacaktır.
5 Adet
60 10 172
TOZ, SİS ve METAL DUMAN MASKESİ: 3M 9914veya dengi
olacaktır. Standart: EN149:2001 FFP2 NPF 4 Onay: CE İşaretli
Maksimum kullanım düzeyi: Tahsis edilmiş Koruma Faktörü 20 x
OEL (Nominal Koruma Faktörü 50 x OEL) Gelişmiş konfor, uyum
ve iletişim için üç-panel tasarımı
İnce parçacıklı maddelere karşı güvenli ve etkin koruma
sağlayacaktır. CE belgeli olacaktır.
100 Adet
GENEL HÜKÜMLER:
1- Firmalar teklifleri ile birlikte malzemelere ait CE sertifikalarını vereceklerdir. Ayrıca Türkçe
kullanım kataloğunu vereceklerdir.
2 - Malzemeler taşınması sırasında zarar görmeyecek şekilde ambalajıyla teslim edilecektir.
3 - Firma siparişe bağlanan malzemeyi en geç 10 takvim günü sonunda teslim edecektir. Kurumumuz
alternatif teklifleri ayrıca değerlendirecektir.
4 -Firmalar teklif verdikleri malzemeleri katalogları üzerinde gösterecekler ve birer adet numune
vereceklerdir. Aksi halde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5 - Firmalar tekliflerinde marka ve menşei belirteceklerdir.
6- Kontrol, muayene ve kabuller TTK Makina İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri
Şube Müdürlüğü ve İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı elemanlarınca müştereken
yapılacaktır.
7-Malzemeler imalat, malzeme ve işçilik hatalarına karşı bir yıl firma garantisi altında olacaktır.
8-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli
Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm
İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat
edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu
TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
9- Malzemelerin ihtiyaç birimine göre dağılımı ekli listede ve fatura kesim bilgileri aşağıda
gösterilmiştir.
FATURA ADRESİ
VERGİ
DAİRESİ
VERGİ
NUMARASI
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
KARAELMAS 879 003 3931
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak,
No: 2 67090 ZONGULDAK
Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi
Açık Hava Caddesi Kandilli
67390 Armutçuk- Kdz.Ereğli / ZONGULDAK
Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kılıç Mahallesi Yunus Caddesi No:79
67600 Kozlu ZONGULDAK
Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi
Baştarla Mahallesi, Şehirkapı Sokak, No:93
67040 Üzülmez ZONGULDAK
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi
Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65
67520 Kilimli ZONGULDAK
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kum Mahallesi, Demirci Deresi Mevkii, No: 815
74300 Amasra BARTIN
KDZ.EREĞLİ
859 008 5801
KARAELMAS 815 003 4586
KARAELMAS 859 006 4265
KARAELMAS 815 007 8618
BARTIN
815 003 4595
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
51 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content