close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Öğretim Yılı Bitirme Ödevi

embedDownload
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali Osman AYDIN
Prof. Dr. Murat TEKER
Prof. Dr. M. Şahin DÜNDAR
Prof. Dr. Ahmet TUTAR
Prof. Dr. Salih Zeki YILDIZ
Prof. Dr. Mehmet KANDAZ
Prof. Dr. Mahmut ÖZACAR
Prof. Dr. Mustafa ARSLAN
Prof. Dr. Mustafa KÜÇÜKİSLAMOĞLU
Prof. Dr. Abdil ÖZDEMİR
Doç. Dr. Mustafa İMAMOĞLU
Doç. Dr. Arif BARAN
Doç. Dr. Recep Ali KUMBASAR
Doç. Dr. İlkay ŞİŞMAN
Doç. Dr. Mustafa GÜLFEN
Doç. Dr. M. Nilüfer YARAŞIR
Doç. Dr. Mustafa ZENGİN
Doç. Dr. Uğursoy OLGUN
Doç. Dr. Mehmet NEBİOĞLU
Doç. Dr. Kudret YILDIRIM
Yrd Doç. Dr. Gülnur ARABACI
Yrd Doç. Dr. Aynur MANZAK
Yrd Doç. Dr. Hüseyin KARACA
Yrd Doç. Dr. Esra ALTINTIĞ
Yrd Doç. Dr. Aysel KÜÇÜK
Yrd Doç. Dr. Hüseyin ALTUNDAĞ
Yrd. Doç. Dr. Kemal KARADENİZ
Yrd. Doç. Dr. Semra YILMAZER KESKİN
Yrd. Doç. Dr. Murat TUNA
Yrd. Doç. Dr. Hayriye GENÇ
2014-2015 Öğretim Yılı Kimya Bölümü Bitirme Ödevi Konu Başlıkları
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
Endüstriyel Prosesler, Yakıtlar Ve Yanma Teknolojileri
Liç Prosesleri, Metal Kimyası
Bor ve Bor Teknolojileri, Nanoteknoloji ve Uygulamaları
Adsorpsiyon
Katalizörler ve Kataliz
Tekstil elyaf ve boyanması 4. Polimerler
Nanobilim ve Analitik Kimya
Otomasyon ve Akışkan Ortamlarda Analiz
Çevresel Örneklerde Metal ve Tür Tayinleri
Brominasyon
Ninhidrin ve Türevleri
Fluoresans Bileşikler 4. Fluorenonlar
Surfaktantlar ve Sekuesterantlar
Polimer Metal Kompleksleri ve fluoresans uygulamakarı
Geçiş Metal Kompleksleri ve oksidatif kataliz
Ftalosiyaninler, 3. Crown Eterler
Oksimler
4. Likid Kristaller
Likit Kristaller
Nanomateryallerin Sentezi ve Uygulamaları
Katalizör ve Fotokatalizörlerin Geliştirlmesi ve Uygulamaları
Güneş Pilleri ve Alternatif Enerji Kaynakları 4. Koloit ve Yüzey Kimyası
Yeni Sulfonamit bileşiklerinin sentezi
İlaç aktif maddelerin Yük Transfer Kompleksleri
Tetrazol ve triazol bileşiklerinin sentezi
Heterohalkalı Bileşikler
Radikalik Reaksiyonlar
Organik Reaksiyonlarda Kullanılan Katalizörler
Optik sensörler yapımları ve geliştirilmeleri
Kütle Spektrometresi ve İlaç Endüstrisindeki Yeri ve Önemi
Spektroskopik ve kromatografik yöntemlerle yapılan ilaç analizleri.
Eser elementlerin tayini için yeni ön-deriştirme tekniklerinin geliştirilmesi
Atık suların arıtılması için yeni yöntemlerin geliştirilmesi
Analitik kimyanın tıp, gıda, çevre vb. alanlardaki uygulamaları
Sülfür Kimyası
Hetereosiklik Bileşikler
Organik Sentez Dizaynı
Solvent Ekstraksiyonu İle Metallerin Selektif Olarak Ayrılması
Sivi Membran Prosesiyle Metalerin Ayrılması Ve Geri Kazanılması
Sulu Çözeltilerden Metallerin Elektrokimyasal Yöntemle Ayrılması
Nanoteknolojide Elektrokimyasal Prosesler
Enerji Depolama/Dönüştürme Sistemleri
Elektrokimyasal Sensörler
Cevher Hazırlama İşleme Yöntemleri, Kimyasal Sensörler
Cevherlerden Liç İşlemi İle Metallerin Kazanılması
Şelat oluşturucu reçineler ve polimerler
Ftalosiyaninlerin Sentez ve Kullanım Alanları
Metal Kompleksleri
Elektrokromik, Sensör Malzemeler
Organik sentezler
İlaç Kimyası
İnsektisit, herbisit, pestisitler
Nano Teknoloji Malzemeler
Polimer Kimyası ve Antibakteriyel Kompozit Malzemeler
Kolloid ve Yüzey Kimyası 4. Elektrokimyasal ve Optik Sensörler
Organik Kimyada Asimetrik Sentez Yöntemleri
İki Boyutlu NMR
Organik Sentezlerde Koruyucu Gruplar
Biyotransformasyonlar
İlaç Analogları Sentezi
Tabii Ürünler 4. İlaç Metabolizması
İlaçlar ve Antioksidanlar
Enzimler ve Karakterizasyonu
Enzim İmmobilizasyonu ve Biyosensörler
Emülsiyon tipi sıvı membranlar ile organik asitlerin ayrılması
Destekli sıvı membranlarla metal iyonları ve organik asitlerin ayrılması
Polimerik membran hazırlama ve karakterizasyonu
Homojen ve Heterojen Katalitik Uygulamalar
Zeolit Sentezi ve Uygulamaları
Adsorban sentezi ve Adsorpsiyon uygulamaları
Zeolit sentezi ve yapı tayini
Katı atıkların değerlendirilmesi
Zeolit uyguluma alanları 4-Aktif Karbon Uygulamaları
Kromatografik ve spektroskopik yöntemler ve uygulamaları
İlaç analiz teknikleri
Kimyasal yöntemlerle kömür ve su analizleri
Ayırma-Zenginleştirme Teknikleri
Kimyasal Türleme ve Fraksiyonlama 4. Çözünürleştirme Teknikleri
Çevre ve Çevre Kirliliği 5. Atomik Spektroskopi
Polimer Endüstrisi 4. Kompleks Bileşikler
Polimer Sentezi ve Yapı Aydınlatılması
Kauçuk
Biyotransformasyonlar
Enzimler ve Biyosensörler
Enzim İmobilizasyonu
Schiff baz Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
Metal İçeren Polimer Sentezi ve Karakterizasyonu
Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Uygulama Özellikleri
Organik Sentez
Azot Kimyası
Yukarıda belirtilen konularda ve ilgili öğretim üyesinden bitirme ödevi almak istiyorum.
Adı ve Soyadı
:..........................................
Öğrenci İmza/Tarih
Öğrenci No /SINIF
:.........................../...............
.../...../.....
Öğretim Üyesi İmza/Tarih
1
Tercih
2
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
67
File Size
184 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content