close

Enter

Log in using OpenID

CAMPUS FİYAT LİSTESİ

embedDownload
CAMPUS FİYAT LİSTESİ
1 ŞUBAT 2014 – 31 AĞUSTOS 2014
SAYI : 100
CAMPUS ÜRÜNLERĐ FĐYAT LĐSTESĐ
CAMPUS Ürünleri (Seri a)
Çok (5)
Eğitim
Fiyatı
Eğitim
Saati
Kurum Kişi Yönetimi
4.000
1.000
10
Veri Aktarımı
3.000
Ajanda
3.000
750
7,5
Ziyaretçi Yönetimi
2.500
500
5
Anket Sınav Yönetimi
3.000
750
7,5
Mail + Sms Yönetimi
4.000
1.000
10
Görev Yönetimi
3.000
750
7,5
Belge Yönetimi (*)
9.000
1.200
12
Belge Đmza Defteri
2.500
500
5
Form Tasarımcısı
12.000
3.000
30
Personel Giriş + Çıkış Takibi
3.000
750
7,5
Üye Giriş + Çıkış Takibi (*)
3.000
750
7,5
Kontrollü Kapılar Yönetimi
2.500
500
5
Araç Giriş + Çıkış Takibi
3.000
750
7,5
Araç Giderleri Yönetimi
3.000
750
7,5
Proje Yönetimi
3.000
750
7,5
Seçim Yönetimi
2.500
500
5
Tartışma Yönetimi
8.000
1.000
10
Đzin Yönetimi (**)
4.000
1.000
10
Masraf Yönetimi
4.000
1.000
10
Avans Yönetimi (**)
4.000
1.000
10
Malzeme Đstek Yönetimi (**)
4.000
1.000
10
AVM Fatura Yönetimi (*)
4.000
1.000
10
Site Yönetimi (*)
5.500
1.500
15
Eğitim Kurumları Yönetimi
5.000
1.000
10
12.000
1.500
15
Elektrik Faturalama
4.000
1.000
10
Entes Elektrik Faturalama (*)
3.000
1.000
10
Fırsat Yönetimi
3.500
1.000
10
Okul Yönetimi
Sorunuz
El Terminali ile Elektrik Faturalama
2
Fiyatlar TL, KDV dahil değildir. Link Bilgisayar Campus Fiyat Listesi No:100 1Şubat 2014 – 31 Ağustos 2014
Servis Yönetimi
5.500
1.500
15
Sözleşmeye Dayalı Faturalama
4.000
500
5
Satış Yönetimi (***)
4.950
Çok (2)
Eğitim
Fiyatı
Eğitim
Saati
Site Yönetimi Giriş Modülü
1.200
500
5
Site Yönetimi Gelir Đşlemleri Modülü
1.500
500
5
Site Yönetimi Bütçe Usulü Aidat Belirleme Modülü
1.500
500
5
Kurum + Kişi Yönetimi, Fırsat Yönetimi, Ajanda
CAMPUS Site Yönetimi Modülleri ( Seri a)
Site Yönetimi Web Đşlemleri
Yıllık web hosting bedeli 240 TL. Yıllık web hosting bedeli için destek anlaşması
yapılır.
500
Site Yönetimi Yeni Nesil Muhasebe Entegrasyonu
200
Site Yönetimi El Terminali ile Sayaç Okuma
3.000
800
8
Site Yönetimi Sayaç Đşlemleri Modülü
1.500
500
5
Yeni Nesil Site Muhasebesi
1.000
300
3
CAMPUS ÜRÜNLERĐ FĐYAT LĐSTESĐ AÇIKLAMALARI
•
Kapasite çarpanları tablosu, yanında (*) işareti görülen modüller için geçerlidir.
Kapasite Çarpanları
Max Belge
Adet
GB
Max Üye
Adet
Max AVM
Adet
Max Site
Adet
Çarpan
(Entes Elektrik
Faturalama için)
Max Sayaç Çarpan
Adet
0
20,000
2
500
1
1
100
1
1
1
100,000
10
1,000
3
3
200
1.25
1.25
2
250,000
25
2,500
10
10
500
1.75
1.5
3
500,000
50
20,000
20
20
1.000
3
2.5
• Yanında (**) işareti görülen ürünler, müşteri talepleri doğrultusunda projelendirilmektedir.
• Veri Aktarımı modülü, Link Yeni Nesil veya Güneş Sistemi kullanıcılarına bedelsiz olarak verilir.
• Yanında (***) işareti görülen Satış Yönetimi ürünü tek kullanıcılı da satılmaktadır. Tek kullanıcılı fiyat, çok kullanıcılı fiyatın % 60’ı
•
•
•
•
•
alınarak hesaplanır.
Yeni Nesil Site Muhasebesi ürünü Site Yönetiminin satın alınması durumunda kullanılabilir. Fiyat iki kullanıcılı için belirlenmiştir.
Seri p ürünleri için % 15 fiyat farkı alınır.
Türkçe dışındaki diller için % 15 fiyat farkı alınır.
Kurum+Kişi Yönetimi modülü kendisinden pahalı bir modül ile birlikte satın alındığı durumlarda % 50 indirimlidir.
Daha yüksek kapasiteler, özel olarak değerlendirilir.
3
Fiyatlar TL, KDV dahil değildir. Link Bilgisayar Campus Fiyat Listesi No:100 1Şubat 2014 – 31 Ağustos 2014
• Aşağıdaki terminal farkı oranları tek seferdeki alımlar içindir.
Terminal Farkı Oranları
Adet
Yüzde
1
15
5
30
10
50
20
80
50
150
150
300
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tek kullanıcılı sürüm yoktur. (Satış Yönetimi hariç)
Fiyatlara KDV dahil değildir.
Kiralama ile kullanım için Link’e başvurunuz.
Fiyatlar tek veri tabanı (şirket) içindir.
Tüm modüller aynı kullanıcı sayısında olmalıdır.
Max belge hesabında tüm modüllerde yer alan metin araması yapılan dosyalar göz ününe alınır. Adet veya GB sınırından
hangisi önce aşılırsa kapasite aşılmış kabul edilir.
Campus’un standardı dışında OCR taleplerinde, OCR lisans bedeli ayrıca talep edilir.
Bayi indirimi % 25’dir.
Eğitim bedelleri için bayi indirimi yoktur. Eğitimi kendi verecek yeterliliğe sahip olan bayiler eğitimi kendileri verebilirler.
Lisans Yenileme Anlaşması,
o
Ürün satışını takip eden altı ay içinde yapılması şarttır.
o
Aylık anlaşma bedeli, ürünlerin anlaşma tarihindeki liste fiyatının % 1’idir.
WEB UYGULAMALARI
•
•
•
•
•
Üç veya daha fazla modül satın alan müşteriler için modül başına bir adet web formu ücretsiz olarak yapılır.
Sonraki her form için ortalama 3,000.- TL fiyat talep edilir.
Bu şekilde yapılan sayfalar Campus fomlarının bir alt kümesi şeklinde olmaldır.
Anket uygulama formunun web sürümü standart olarak fiyata dahildir.
Bunun dışındaki talepler ayrıca fiyatlandırılır.
ÇEVRE BĐRĐMLER
Link Campus ürünleri, kullanılmakta olan işletim sistemi, yazıcı, veri tabanı vb. çevre birimleri
sürümlerinin kısıtları dahilinde desteklenmektedir.
4
Fiyatlar TL, KDV dahil değildir. Link Bilgisayar Campus Fiyat Listesi No:100 1Şubat 2014 – 31 Ağustos 2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
202 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content