close

Enter

Log in using OpenID

DERS BİLGİLERİ

embedDownload
DERS BİLGİLERİ
Ders Adı
Kodu
Yarıyılı
T+U Saati
Ulusal Kredisi
AKTS
AYET VE HADİSLERLE
ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ
DKB252
4
2+0
2
4
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Yüz Yüze / Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Ders, ilköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi programında yer alan
konularla ilgili ayet ve hadisleri bir öğretim materyali olarak kullanmayı,
ayet ve hadislerin hangi yöntem ve tekniklerle verilmesi gerektiği bilgi ve
becerisini, Kur’an ve hadis kullanımını geliştirmeyi amaçlamaktadır.
İlköğretim DKAB programında Kuran ve hadislerin kullanımı, Din
öğretiminde ayet ve hadislerden yararlanma ilke ve yöntemleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde kuran ve hadis
kullanmanın önemini kavrar
2) Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde ayet ve
hadislerin hangi yöntem ve tekniklerle verilmesi
gerektiğini bilir
3) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde ilgili ayet ve
hadisleri seçer.
Öğretim
Yöntemleri
Ölçme
Yöntemleri
1,2
1,2
1,2
1
1,2
1
Öğretim
Yöntemleri:
1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
1-Sınav 2-Ödev 3-Seminer 4-Proje Ödevi
Ders İçeriği
Haftalar Konular
1
Ayet ve Hadislerdeki Kavramların Açıklanması
2
Ayet ve Hadislerdeki Anahtar Kavramların belirlenmesi
3
Ayet ve Hadislerdeki Boşlukları Tamamlama
4
Ayet ve hadislerdeki ilkeleri bulma
5
Ayet ve hadislerdeki ilkeleri bulma
6
Cümle Oluşturma
7
Ayetlerin resimlerle ifadesi
8
Vize Sınavı
9
Ayet ve hadiste verilen bakış açısını bulma
10
Ayet ve hadiste verilen değerleri bulma
11
Anahtar kavramı ayet ve hadislerle ifade etme
12
Görüş alma
13
Konuyla ilgili olan ayet ve hadislerin tespiti
14
Konuyu Kuran kıssalarıyla verme
15
Konuyu Kuran kıssalarıyla verme
16
Final Sınavı
Ön Hazırlık
KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer
Kaynaklar
Ayet ve hadislerle İslami hayat : temel kavramlar, itikat, ibadet, ahlak, muamelat,
siyaset, iktisat, yasama, adab, cihad, siyer. / İzzeddin Belik ; trc. İbrahim Cücük,
Vecdi Akyüz, Salim Öğüt ; yay.haz. Mehmet Erdoğan. -- İstanbul : İklim Yayınları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
40
1
60
Kısa Sınav
Ödev
Toplam
100
Yıl içinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır.
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim
problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış
bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar.
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri
çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik
perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama
araçlarını kullanır.
Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması
yapar.
Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve
yaratıcı davranış sergiler.
X
X
X
X
X
X
X
8
Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
X
9
Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
X
Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı
duyarlı davranış gösterir.
Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda
12
kullanır.
11
X
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç) 14 x toplam ders saati
14
2
28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
14
2
28
Ara Sınav ve sınav hazırlık çalışmaları
1
24
24
Kısa Sınav
0
0
0
10
10
28
28
Ödev
Final sınavı ve sınav hazırlık çalışmaları
1
1
Toplam İş Yükü
118
Toplam İş Yükü / 30 (s)
3,93
Dersin AKTS Kredisi
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
257 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content