close

Enter

Log in using OpenID

4Ç14 Sanayi Şirketleri Kar Tahminleri

embedDownload
28 Ocak 2015
ARAŞTIRMA
4Ç14 Sanayi Şirketleri Kar Tahminleri
Borsa İstanbul’da işlem gören finans dışı şirketlerin 4. çeyrek kar açıklama dönemi bu hafta
başlıyor. Havacılık sektöründen THYAO ve PGSUS; güçlü marjlar, daha iyi fiyatlama ve
beklenen kur gelirleri nedeniyle ön plana çıkmaktadır. Baz etkisi ve son çeyrekteki güçlü
talep nedeniyle, otomotiv şirketlerinden TOASO ve FROTO’nun olumlu sonuçlar
açıklayacağını tahmin ediyoruz. Hammadde fiyatlarındaki gerilemeden ötürü BRISA ve
EREGL’nin finansallarının da olumlu olması bekliyoruz. 4Ç14’te TRKCM bir defaya mahsus
gelir yazarken, Adana Çimento ise bir defaya mahsus iştirak geliri elde edecektir. Öte yandan;
AKENR, MRDIN, TMSN, TTRAK ve TCELL’in 4Ç14 finansallarının görece daha zayıf kalacağını
tahmin ediyoruz.
Özet Tahminler
(mn TL)
4Ç13
3Ç14
4Ç14T
4Ç14T/4Ç13
4Ç14T/3Ç14
2013
2014
Değişim
Satışlar
52,271
59,065
56,425
8%
-4%
198,904
219,500
10%
FVAÖK
5,395
8,741
6,386
18%
-27%
24,505
27,661
13%
FVAÖK Marjı
10.3%
14.8%
11.3%
1 puan
-3.5 puan
12.3%
12.6%
3 puan
Net Kar
1,721
5,086
3,408
98%
-33%
11,298
15,875
41%
Kaynak: Garanti Yatırım
Araştırma kapsamımızdaki finans dışı şirketleri için,
4Ç14T/4Ç13: 4Ç14’te kapsamımızdaki sanayi şirketlerinin net karlarının, yıllık bazda %98 artmasını
bekliyoruz. Bu artışın %70’i 4 şirket kaynaklı olup (TTKOM, EREGL, THYAO ve MGROS), şirketler
özelindeki gelişmelerden kaynaklanmaktadır. 4Ç14’te TL’nin ABD$’na karşı yalnızca %2.2 değer
kaybetmesi nedeniyle, yıllık bazda kur farkı giderlerinin daha düşük olacağını tahmin ediyoruz. Yine
aynı dönemde; TL, Euro’ya karşı %1.6 değer kazanmıştır. Satışların yıllık bazda %8 artmasını
beklerken, FVAÖK’teki artış tahminimiz %18’dir. Ortalama FVAÖK marjında ise 1 puanlık iyileşme
gerçekleşmesini bekliyoruz.
4Ç14T/3Ç14: Mevsimsellik nedeniyle finansal sonuçların çeyreklik bazda kıyaslamak anlamlı
değildir. Net karların bir önceki çeyreğe göre %33 azalmasını bekliyoruz. Toplam net satışların %4,
FVAÖK’nın %27 azalmasını, ortalama FVAÖK marjının ise 3.5 puanlık daralma ile %11.3 olmasını
bekliyoruz.
2014T/2013: Araştırma kapsamımızda yer alan finans dışı şirketler için 2014’te yıllık bazda net
satışların, FVAÖK’nın ve net karların sırasıyla %10, %13 ve %41 artacağını tahmin ediyoruz.
[email protected]
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
28 Ocak 2014
ARAŞTIRMA
4Ç14 Sanayi Şirketleri Kar Tahminleri
Net Kar (mn TL)
Kod
Tavsiye
4Ç13
3Ç14
Değişim
4Ç14T
Yıllık
Çeyreksel
Tahmini
Açıklama Tarihi
ADANA*
TUT
20
39
31
54%
-21%
09.02
AEFES
TUT
-266
21
110
a.d.
432%
06.03
AKCNS
TUT
39
67
50
28%
-26%
23-27.02
AKENR
TUT
-57
-132
-44
a.d.
a.d.
23-27.02
AKSEN
AL
-56
21
-34
a.d.
a.d.
23-27.02
ANACM
AL
59
8
66
11%
717%
2-11.03
ANELE
AL
0
2
4
a.d.
75%
2-11.03
ARCLK
AL
156
156
166
6%
7%
30.01
ASELS
TUT
110
47
137
25%
192%
06.03
AYGAZ
AL
11
68
40
270%
-41%
20.02
BANVT
AL
-46
-7
-7
a.d.
a.d.
02.03
BIMAS
TUT
106
115
111
5%
-4%
03.03
BIZIM
23-27.02
TUT
5
4
5
-1%
22%
BOLUC
AL
9
35
21
126%
-40%
09.02
BRISA
TUT
35
53
55
54%
4%
23-27.02
CCOLA
AL
-49
128
20
a.d.
-84%
05.03
CIMSA
TUT
33
61
41
22%
-33%
02.03
EKGYO
AL
175
177
251
44%
42%
02.03
ENKAI
AL
319
320
391
22%
22%
04.03
EREGL
AL
152
437
442
191%
1%
09.02-13.02
FROTO
AL
125
122
167
33%
37%
17.02
INDES
AL
4
4
8
101%
94%
2-11.03
29.01
ISGYO
AL
24
18
25
3%
38%
KRDMD*
AL
56
40
55
-2%
39%
TUT
16
13
9
-43%
-27%
MGROS
AL
-157
36
88
a.d.
147%
11.03
PETKM
TUT
0
-53
-6
a.d.
a.d.
26-27.02
MRDIN
PGSUS
09.02
AL
-70
251
19
a.d.
-93%
04.03
TUT
173
122
107
-38%
-12%
2-11.03
TATGD
TUT
-11
139
2
a.d.
-99%
16.-20.02
TAVHL
TUT
54
251
74
38%
-70%
19.02
TCELL
AL
502
755
389
-23%
-48%
12.02
SISE
THYAO
AL
-144
1,373
159
a.d.
-88%
23-27.02
TKFEN
AL
-70
69
21
a.d.
-70%
05.03
TMSN
TUT
22
4
10
-56%
144%
11.03
TOASO
TUT
114
127
148
30%
16%
02.02
TRGYO
AL
206
-67
971
371%
a.d.
9-11.03
TRKCM
AL
41
48
129
213%
166%
2-11.03
TTKOM**
Not Yok
260
319
558
114%
75%
04.02
TTRAK
TUT
75
54
59
-21%
9%
16-20.02
TUPRS
TUT
114
377
192
70%
-49%
21.02
UNYEC
TUT
12
18
15
23%
-14%
09.02
*Tüm şirket
** Şirket tarafından yapılan konsensüs tahmini
2
[email protected]
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
28 Ocak 2015
4Ç14 Sanayi Şirketleri Kar Tahminleri
TLmn
ARAŞTIRMA
4Ç13
4Ç14T
Net Kar
FVAÖK
Marjı
29
20
30%
106
89
-266
5%
2,124
327
71
39
22%
337
AKENR
242
22
-57
9%
AKSEN
457
72
-56
16%
ANACM
370
34
59
9%
Kod
Satış
FVAÖK
ADANA*
98
AEFES
1,835
AKCNS
Yıllık Değişim
Net Kar
FVAÖK
Marjı
30
31
28%
152
110
7%
84
50
25%
3%
304
-5
-44
-2%
25%
493
58
-34
12%
8%
377
69
66
18%
2%
Satış
FVAÖK
FVAÖK
Net Kar
FVAÖK
Marjı
8%
4%
54%
-1.2 puan
16%
71%
a.d.
2.3 puan
18%
28%
3.1 puan
a.d.
a.d.
-11 puan
-19%
a.d.
-4 puan
107%
11%
9.3 puan
2.4 puan
Satış
ANELE
166
12
0
7%
177
17
4
10%
7%
41%
a.d.
ARCLK
3,100
325
156
11%
3,436
385
166
11%
11%
18%
6%
0.7 puan
ASELS
727
144
110
20%
841
168
137
20%
16%
16%
25%
0.2 puan
AYGAZ
1,631
61
11
4%
1,418
55
40
4%
-13%
-10%
270%
0.1 puan
BANVT
379
-18
-46
-5%
440
-20
-7
-4%
16%
a.d.
a.d.
0.2 puan
BIMAS
3,132
153
106
5%
3,811
164
111
4%
22%
7%
5%
-0.6 puan
BIZIM
590
17
5
3%
635
20
5
3%
7%
22%
-1%
0.4 puan
BOLUC
66
17
9
25%
78
26
21
34%
19%
58%
126%
8.5 puan
BRISA
394
54
35
14%
578
110
55
19%
47%
105%
54%
5.4 puan
CCOLA
1,003
104
-49
10%
1,245
90
20
7%
24%
-13%
a.d.
-3.1 puan
CIMSA
215
55
33
26%
253
71
41
28%
18%
29%
22%
2.5 puan
EKGYO
370
83
175
23%
335
180
251
54%
-9%
116%
44%
31.1 puan
ENKAI
3,355
433
319
13%
3,865
583
391
15%
15%
35%
22%
2.2 puan
EREGL
2,581
511
152
20%
2,994
708
442
24%
16%
39%
191%
3.8 puan
FROTO
3,327
181
125
5%
3,797
252
167
6.6%
14%
39%
33%
1.2 puan
INDES
501
11
4
2%
747
18
8
2%
49%
57%
101%
0.1 puan
10.4 puan
ISGYO
49
34
24
70%
40
32
25
80%
-18%
-6%
3%
KARDM
515
120
56
23%
541
104
55
19%
5%
-13%
-2%
-4 puan
MRDIN
53
21
16
39%
39
11
9
29%
-26%
-45%
-43%
-10.1 puan
MGROS
1,815
121
-157
7%
2,072
120
88
6%
14%
-1%
a.d.
-0.9 puan
PETKM
1,192
48
0
4%
826
28
-6
3%
-31%
-42%
a.d.
-0.7 puan
PGSUS
SISE
580
8
-70
1%
662
55
19
8%
14%
633%
a.d.
7 puan
1,689
244
173
14%
1,745
303
107
17%
3%
24%
-38%
2.9 puan
TATGD
271
6
-11
2%
209
15
2
7%
-23%
141%
a.d.
5 puan
TAVHL
582
224
54
38%
649
243
74
37%
12%
9%
38%
-1 puan
TCELL
2,884
852
502
30%
3,111
918
389
30%
8%
8%
-23%
0 puan
THYAO
4,890
187
-144
4%
5,740
281
159
5%
17%
51%
a.d.
1.1 puan
TKFEN
976
-57
-70
-6%
1,081
61
21
6%
11%
a.d.
a.d.
11.5 puan
TMSN
143
27
22
19%
131
12
10
9%
-8%
-58%
-56%
-10.5 puan
TOASO
1,890
187
114
10%
2,261
236
148
10%
20%
27%
30%
0.6 puan
TRGYO
184
279
206
152%
158
236
971
149%
-14%
-15%
371%
-2.2 puan
TRKCM
490
77
41
16%
505
91
129
18%
3%
18%
213%
2.3 puan
TTKOM
3,296
1,278
260
39%
3,567
1,319
558
37%
8%
3%
114%
-1.8 puan
TTRAK
567
84
75
15%
715
93
59
13%
26%
11%
-21%
-1.7 puan
TUPRS
10,596
185
114
2%
9,619
214
192
2%
-9%
16%
70%
0.5 puan
UNYEC
60
19
12
31%
58
19
15
33%
-3%
3%
23%
2 puan
Toplam
52,271
5,395
1,721
10.3%
56,425
6,386
3,408
11.3%
8%
18%
98%
1 puan
*Tüm şirket
** Şirket tarafından yapılan konsensüs tahmini
3
[email protected]
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
28 Ocak 2015
4Ç14 Sanayi Şirketleri Kar Tahminleri
TLmn
ARAŞTIRMA
3Ç14
4Ç14T
Değişim
Satış
FVAÖK
Net Kar
FVAÖK
Marjı
ADANA*
110
37
39
33%
106
30
31
AEFES
3,057
606
21
20%
2,124
152
110
7%
-31%
-75%
432%
-12.7 puan
AKCNS
367
110
67
30%
337
84
50
25%
-8%
-24%
-26%
-5.1 puan
AKENR
367
30
-132
8%
304
-5
-44
-2%
-17%
a.d.
a.d.
-9.9 puan
AKSEN
599
148
21
25%
493
58
-34
12%
-18%
-61%
a.d.
-12.9 puan
ANACM
416
78
8
19%
377
69
66
18%
-9%
-11%
717%
-0.3 puan
Kod
Satış
FVAÖK
Net Kar
FVAÖK
Marjı
Satış
FVAÖK
Net Kar
FVAÖK
Marjı
28%
-4%
-19%
-21%
-5.1 puan
ANELE
197
16
2
8%
177
17
4
10%
-10%
5%
75%
1.4 puan
ARCLK
3,234
351
156
11%
3,436
385
166
11%
6%
10%
7%
0.4 puan
ASELS
659
123
47
19%
841
168
137
20%
27%
36%
192%
1.3 puan
AYGAZ
1,870
72
68
4%
1,418
55
40
4%
-24%
-23%
-41%
0 puan
BANVT
542
41
-7
7%
440
-20
-7
-4%
-19%
a.d.
a.d.
-12 puan
BIMAS
3,753
177
115
5%
3,811
164
111
4%
2%
-7%
-4%
-0.4 puan
BIZIM
628
18
4
3%
635
20
5
3%
1%
14%
22%
0.3 puan
BOLUC
87
35
35
40%
78
26
21
34%
-11%
-24%
-40%
-5.7 puan
BRISA
425
86
53
20%
578
110
55
19%
36%
28%
4%
-1.2 puan
CCOLA
1,925
371
128
19%
1,245
90
20
7%
-35%
-76%
-84%
-12 puan
CIMSA
289
102
61
35%
253
71
41
28%
-12%
-30%
-33%
-7 puan
EKGYO
646
205
177
32%
335
180
251
54%
-48%
-12%
42%
22 puan
ENKAI
3,022
513
320
17%
3,865
583
391
15%
28%
14%
22%
-1.9 puan
EREGL
2,951
673
437
23%
2,994
708
442
24%
1%
5%
1%
0.8 puan
FROTO
2,889
229
122
8%
3,797
252
167
6.6%
31%
10%
37%
-1.3 puan
INDES
470
11
4
2%
747
18
8
2%
59%
63%
94%
0.1 puan
ISGYO
129
30
18
23%
40
32
25
80%
-69%
6%
38%
56.8 puan
KARDM
565
132
40
23%
541
104
55
19%
-4%
-21%
39%
-4.1 puan
MRDIN
42
14
13
34%
39
11
9
29%
-8%
-20%
-27%
-4.4 puan
MGROS
2,295
157
36
7%
2,072
120
88
6%
-10%
-24%
147%
-1.1 puan
PETKM
863
11
-53
1%
826
28
-6
3%
-4%
152%
a.d.
2.1 puan
PGSUS
1,109
335
251
30%
662
55
19
8%
-40%
-84%
-93%
-21.9 puan
SISE
1,666
310
122
19%
1,745
303
107
17%
5%
-2%
-12%
-1.2 puan
TATGD
224
13
139
6%
209
15
2
7%
-7%
19%
-99%
1.6 puan
TAVHL
817
413
251
51%
649
243
74
37%
-21%
-41%
-70%
-13.1 puan
TCELL
3,162
1,050
755
33%
3,111
918
389
30%
-2%
-13%
-48%
-3.7 puan
THYAO
7,171
1,567
1,373
22%
5,740
281
159
5%
-20%
-82%
-88%
-17 puan
TKFEN
1,055
73
69
7%
1,081
61
21
6%
2%
-16%
-70%
-1.3 puan
TMSN
90
10
4
11%
131
12
10
9%
45%
18%
144%
-2 puan
1,685
197
127
12%
2,261
236
148
10%
34%
20%
16%
-1.2 puan
TRGYO
97
40
-67
41%
158
236
971
149%
63%
497%
a.d.
108.7 puan
TRKCM
495
90
48
18%
505
91
129
18%
2%
2%
166%
-0.1 puan
TTKOM
3,512
1,362
319
39%
3,567
1,319
558
37%
2%
-3%
75%
-1.8 puan
TTRAK
690
77
54
11%
715
93
59
13%
4%
21%
9%
1.9 puan
TUPRS
11,812
488
377
4%
9,619
214
192
2%
-19%
-56%
-49%
-1.9 puan
UNYEC
60
22
18
37%
58
19
15
33%
-4%
-13%
-14%
-3.7 puan
Toplam
59,065
8,741
5,086
15%
56,425
6,386
3,408
11.3%
-4%
-27%
-33%
-3.5 puan
TOASO
*Tüm şirket
** Şirket tarafından yapılan konsensüs tahmini
4
[email protected]
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
28 Ocak 2015
4Ç14 Sanayi Şirketleri Kar Tahminleri
TLmn
ARAŞTIRMA
2013
2014T
Değişim
Satış
FVAÖK
Net Kar
FVAÖK
Marjı
ADANA*
396
98
68
25%
438
132
143
30%
10%
35%
111%
AEFES
9,196
1,449
2,609
16%
10,326
1,667
347
16%
12%
15%
-87%
0.4 puan
AKCNS
1,202
270
158
22%
1,416
396
255
28%
18%
47%
61%
5.5 puan
AKENR
771
166
-127
21%
1,106
49
-266
4%
43%
-70%
a.d.
-17 puan
AKSEN
1,786
312
-132
17%
2,003
334
23
17%
12%
7%
a.d.
-0.8 puan
ANACM
1,523
215
111
14%
1,588
280
82
18%
4%
30%
-27%
3.5 puan
1.8 puan
Kod
Satış
FVAÖK
Net Kar
FVAÖK
Marjı
Satış
FVAÖK
Net Kar
FVAÖK
Marjı
5.5 puan
ANELE
460
31
1
7%
598
51
9
9%
30%
65%
543%
ARCLK
11,098
1,163
598
10%
12,548
1,384
614
11%
13%
19%
3%
0.5 puan
ASELS
2,171
436
238
20%
2,622
503
383
19%
21%
15%
61%
-0.9 puan
AYGAZ
6,005
254
205
4%
6,779
241
256
4%
13%
-5%
25%
-0.7 puan
BANVT
1,655
86
-56
5%
1,944
116
11
6%
17%
35%
a.d.
0.8 puan
BIMAS
11,849
596
413
5%
14,520
642
424
4%
23%
8%
3%
-0.6 puan
BIZIM
2,247
69
40
3%
2,318
72
20
3%
3%
4%
-50%
0 puan
BOLUC
256
63
45
25%
327
116
100
36%
28%
85%
124%
10.9 puan
BRISA
1,489
252
144
17%
1,790
345
188
19%
20%
37%
30%
2.4 puan
CCOLA
5,186
875
247
17%
6,148
964
372
16%
19%
10%
50%
-1.2 puan
CIMSA
954
236
302
25%
1,077
331
201
31%
13%
40%
-34%
5.9 puan
EKGYO
2,331
909
1,061
39%
1,735
703
986
41%
-26%
-23%
-7%
1.5 puan
ENKAI
12,460
1,963
1,248
16%
13,309
2,047
1,479
15%
7%
4%
18%
-0.4 puan
EREGL
9,781
1,942
920
20%
11,589
2,545
1,657
22%
18%
31%
80%
2.1 puan
FROTO
11,405
744
641
7%
11,900
833
643
7%
4%
12%
0%
0.5 puan
INDES
1,615
47
5
3%
2,100
51
22
2%
30%
8%
328%
-0.5 puan
ISGYO
371
153
116
41%
237
112
85
47%
-36%
-27%
-27%
5.8 puan
KARDM
1,812
329
100
18%
2,185
522
295
24%
21%
58%
195%
5.7 puan
MRDIN
198
61
52
31%
196
66
56
34%
-1%
7%
7%
2.7 puan
MGROS
7,127
435
-463
6%
8,104
487
166
6%
14%
12%
a.d.
-0.1 puan
PETKM
4,159
231
49
6%
4,132
119
-3
3%
-1%
-49%
a.d.
-2.7 puan
PGSUS
2,404
412
92
17%
3,082
441
254
14%
28%
7%
177%
-2.8 puan
SISE
5,954
940
432
16%
6,832
1,271
498
19%
15%
35%
15%
2.8 puan
TATGD
793
47
2
6%
820
56
146
7%
3%
19%
5754%
0.9 puan
TAVHL
2,653
9,921
376
374%
2,719
1,183
566
43%
3%
-88%
51%
-330.5 puan
TCELL
11,408
3,431
2,330
30%
12,051
3,762
1,996
31%
6%
10%
-14%
1.1 puan
THYAO
18,777
2,330
683
12%
24,177
2,836
1,704
12%
29%
22%
150%
-0.7 puan
TKFEN
3,846
-24
-64
-1%
4,277
375
274
9%
11%
a.d.
a.d.
9.4 puan
TMSN
445
79
62
18%
441
47
30
11%
-1%
-41%
-52%
-7.2 puan
TOASO
7,038
811
434
12%
7,442
891
544
12%
6%
10%
25%
0.4 puan
TRGYO
344
363
191
106%
713
378
1,175
53%
108%
4%
517%
-52.5 puan
TRKCM
1,488
219
117
15%
1,953
340
286
17%
31%
55%
144%
2.7 puan
TTKOM
13,190
4,986
1,303
38%
13,547
5,178
1,964
38%
3%
4%
51%
0.4 puan
TTRAK
2,175
349
280
16%
2,736
353
255
13%
26%
1%
-9%
-3.2 puan
TUPRS
41,078
1,014
1,197
2%
40,305
950
1,439
2%
-2%
-6%
20%
-0.1 puan
UNYEC
232
74
55
32%
246
83
65
34%
6%
12%
18%
1.9 puan
Toplam
198,904
24,505
11,298
12%
219,500
27,661
15,875
13%
10%
13%
41%
0.3 puan
*Tüm şirket
** Şirket tarafından yapılan konsensüs tahmini
5
[email protected]
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
28 Ocak 2015
4Ç14 Sanayi Şirketleri Kar Tahminleri
ARAŞTIRMA
Kur Hareketleri
€/TL
$/TL
€/$
50-50 €-$/TL
Dönem
Son Gün
Dönem
Ort.
YBB ORT
Son Gün
Dönem
Ort.
YBB ORT
Son Gün
Dönem
Ort.
YBB ORT
Son Gün
Dönem
YBB ORT
2014/12
2.3269
2.2620
2.1886
2.8272
2.8235
2.9055
1.2150
1.2482
1.3276
2.5771
2.5427
2.5471
2014/09
2.2772
2.1640
2.1641
2.8746
2.8670
2.9330
1.2623
1.3249
1.3553
2.5759
2.5155
2.5486
2014/06
2.1226
2.1111
2.1641
2.8979
2.8953
2.9663
1.3653
1.3715
1.3707
2.5103
2.5032
2.5652
2014/03
2.1557
2.2163
2.2163
2.9699
3.0362
3.0362
1.3777
1.3699
1.3699
2.5628
2.6262
2.6262
2013/12
2.1304
2.0270
1.9027
2.9344
2.7595
2.5277
1.3774
1.3613
1.3285
2.5324
2.3933
2.2152
2013/09
2.0365
1.9684
1.8626
2.7502
2.6066
2.4529
1.3505
1.3242
1.3169
2.3934
2.2875
2.1577
2013/06
1.9248
1.8386
1.8097
2.5137
2.4013
2.3760
1.3060
1.3060
1.3130
2.2193
2.1199
2.0929
2013/03
1.8087
1.7807
1.7807
2.3189
2.35083
2.3508
1.28208
1.32015
1.32015
2.0638
2.0657
2.0657
2012/12
1.7776
1.7860
1.7921
2.3452
2.31747
2.3041
1.3193
1.2976
1.2857
2.0614
2.0517
2.0481
2012/09
1.7847
1.7954
1.7941
2.3085
2.2460
2.2997
1.2935
1.2510
1.2818
2.0466
2.0207
2.0469
2012/06
1.8065
1.7984
1.7934
2.2742
2.3056
2.3257
1.2589
1.2820
1.2968
2.0404
2.0520
2.0595
2012/03
1.7729
1.7886
1.7886
2.3664
2.3451
2.3451
1.3348
1.3111
1.3111
2.0697
2.0668
2.0668
2011/12
1.8889
1.8318
1.6714
2.4438
2.4655
2.3239
1.2938
1.3459
1.3904
2.1664
2.1487
1.9977
2011/09
1.8512
1.7296
1.6193
2.5007
2.4413
2.2780
1.3509
1.4115
1.4068
2.1760
2.0854
1.9486
Kaynak: Rasyonet
2011/06
1.6157
1.5597
1.5650
2.3397
2.2463
2.1976
1.4481
1.4402
1.4042
1.9777
1.9030
1.8813
2011/03
1.5363
1.5704
1.5704
2.1822
2.1489
2.1489
1.4204
1.3684
1.3684
1.8593
1.8596
1.8596
2010/12
1.5376
1.4590
1.5006
2.0551
1.9803
1.9890
1.3366
1.3573
1.3255
1.7964
1.7197
1.7448
2010/09
1.4434
1.5076
1.5140
1.9693
1.9481
1.9918
1.3643
1.2921
1.3156
1.7064
1.7279
1.7529
2010/06
1.5737
1.5325
1.5172
1.9292
1.9502
2.0137
1.2259
1.2726
1.3273
1.7515
1.7413
1.7654
2010/03
1.5157
1.5019
1.5019
2.0405
2.0771
2.0771
1.3462
1.3830
1.3830
1.7781
1.7895
1.7895
2009/12
1.4873
1.4813
1.5469
2.1427
2.1882
2.1506
1.4407
1.4772
1.3902
1.8150
1.8348
1.8487
2009/09
1.4770
1.4927
1.5688
2.1611
2.1323
2.1380
1.4632
1.4284
1.3628
1.8191
1.8125
1.8534
2009/06
1.5247
1.5629
1.6077
2.1523
2.1290
2.1409
1.4116
1.3622
1.3317
1.8385
1.8460
1.8743
2009/03
1.6682
1.6518
1.6518
2.2163
2.1527
2.1527
1.3286
1.3032
1.3032
1.9423
1.9023
1.9023
Kaynak: Rasyonet
6
[email protected]
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
ARAŞTIRMA
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup,
yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü
yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından
Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı
izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda
yayınlanamaz, iktisab edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve
münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda
kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Garanti Yatırım
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak
No.1 34337 Beşiktaş, İstanbul
Telefon: 212 384 11 21
Faks: 212 352 42 40
E-mail: [email protected]
Tavsiye Tanımları
AL
Hisse senedinin 12-aylık getirisinin, BIST100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir.
TUT Hisse senedinin 12-aylık getirisinin, BIST100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir.
SAT Hisse senedinin 12-aylık getirisinin, BIST100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
256 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content