close

Enter

Log in using OpenID

18/11/2014 - İş Yatırım

embedDownload
Hisse Senedi / Orta Ölçekli Şirket / Demir-Çelik Temel
11/18/2014
Kardemir (D)
AL
Şirket Güncelleme
(Onceki: AL)
Yükselme Potansiyeli*
21%
Dönüşüm hikayesi hala devam ediyor
Kodu
Kardemir’in 3Ç14 net karı beklentilerin altında kaldı. Bunun en
önemli nedeni vergi cezası ile ilgili ayrılan 19mn TL tutarındaki karşılık
gideri ve operasyonel karlılığın tahminlerin aşağısında olmasıydı.
VAFÖK marjında üretim maliyetlerindeki düşüşün olumlu etkisi ile yıllık
bazda önemli bir iyileşme olmasına ragmen 3Ç14 VAFÖK 2Ç14’ün 3.9
puan altında gerçekleşti.
Fiyat Bilgileri
Satış gelirleri yılın ilk dokuz ayında %27 artış gösterdi. Bu dönemde
satış tonajı %15 büyürken TL bazlı ortalama fiyatlar %11 yükseldi.
VAFÖK marjı ise cazip hammadde maliyetleri ve kapasite ve verimlilik
artışı getiren yatırımlar sayesinde 9AY13’teki %16’dan 9AY14’te %25’e
taşındı. Kardemir 5nci yüksek fırın ve kangal üretim tesisi için yaptığı
yatırımları hızlandırarak 3Ç14’te 191mn TL yatırm harcaması
gerçekleştirdi. Yılbaşından bu yana gerçekleşen yatırımların tutarı
388mn TL’ye ulaştı ki bu rakam şirketin yıllık hedefi olan 200mn
ABD$’na yakın bir rakamdır. Net borç pozisyonu 3Ç14 itibarı ile
2Ç14’teki 836mn TL’den 1 milyar TL’ye ulaştı.
KRDMD
TL
F/K
PD/DD
FD/FAVÖK
7.2
1.6
6.5
7.1
1.3
5.9
4.3
1.0
4.3
Fiyat Perform ansı (%) 1 Ay
3 Ay
12 Ay
2
-1
0
98
81
83
TL
ABD $
BIST-100 Relatif
0
1
-6
Demir cevheri fiyatları son beş senenin en düşük seviyelerine
geldi. Fiyat düşüşünün arkasındaki neden olarak dünya piyasalarındaki Fiyat / BIST-100'e Göreceli Fiyat
arz fazlası gösterilirken piyasa oyuncuları, cevher üreticisi Vale’nin 3.00
Malezya’daki liman yatırımı ile birlikte Asya-Pasifik bölgesine daha hızlı
2.50
teslimat yapmasının 2015 ve 2016’da fiyatların düşük seyretmesine yol
2.00
açmasını bekliyor. Kardemir’in entegre bir üretici olarak yatırımlarının
hızla devam ettiği 2015 yılında düşük hammadde maliyetlerinden 1.50
faydalanmasını bekliyoruz.
1.00
300
250
200
150
100
Lütfen son sayfada yer alan önemli yasal uyarıya bakınız.
1
10/14
07/14
04/14
01/14
10/13
07/13
04/13
01/13
Yatırım teşviki değerlemeye olumlu katkıda bulunacak. Kardemir, 0.50
katma değeri yüksek ürünleri portföyüne katmaya yönelik yatırımlar 0.00
kapsamında yıllık 200 bin adet üretim kapasitesine sahip demiryolu
tekeri yatırımı yapıyor. Tesisin 2016 yılında devreye alınması
KRDMD Kapa nış (Sol)
bekleniyor. Şirket bu yatırımla ilgili 29 Nisan 2014’ten geçerli olmak
52 Hafta Fiyat Aralığı (TL)
0.90
üzere 342.5mn TL tutarında stratejik teşvik belgesi aldı. Teşvik belgesi
Yabancı Oranı (%)
KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi İndirimi oranı (%90,YKO
44
%50),
sigorta
primi
işveren
hissesi
desteği
(7
yıl),
42
ve faiz desteği içermektedir. Biz teşvik belgesine göre kullanılacak
40
toplam 177mn TL kurumlar vergisi indiriminin bugüne getirilmiş değerini
38
68mn ABD$ olarak hesapladık ve bunun şirketin hedef değerine %4
olumlu etkide bulunmasını bekliyoruz.
36
50
0
2.48
04/11
20/10
02/10
04/09
18/09
Yab ancı Oran ı…
3Ay Ort.
34
21/08
AL tavsiyemizi koruyoruz. 3Ç14 finansallarının ardından Kardemir için
tahminlerimizde ufak düzeltmeler yaptık. Ayrıca İndirgenmiş Nakit
Akımlarını bir çeyrek ileri taşıdık. Bunun yanısıra vergi teşvikinin net
kara olumlu etkisini de tahminlerimize kattık. Bu değişikliklerin ardından
hedef fiyatımız %4,9 artarak 2.7 TL’ye yükseldi. %21 yukarı potansiyle
taşıyan hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz. Çelik fiyatlarında ve
talebinde ani ve hızlı düşüşler ya da yatırım programında yaşanacak
aksaklıkların tavsiyemizi değiştirebilecek en önemli riskler olduğunu
düşünüyoruz.
USD
Kapanış 17 11 2014
2.22
1.00
12 Aylık Hedef Fiyat TL
2.70
1.23
12 Aylık Önceki Hedef Fiyat TL
2.57
1.17
Piyasa Değeri (mn)
1,732
776
Halka Açık PD (mn)
1,583
709
Ortalama İşlem Hacmi (3Ay)
93.9
42.2
Hisse sayısı (mn)
780
Takas Saklama Oranı (%)
91.40
Çarpanlar
2014T 2015T 2016T
Başak Dinçkoç
[email protected]
+90 212 350 25 92
Kardemir (D)
Figür 1: Özet Finansallar (TL mn)
Gelir Tablosu (TL m n)
Satış Geliri
FAVÖK
Net Kar
Nakit Akım Tablosu (TL m n)
Net Kar
Amortisman Giderleri
İşletme Sermayesi Değ.
Faaliyetlerden Gelen Nakit Akımı
Sabit Sermaye Yatırımları
Serbest Nakit Akımı
Bilanço (TL m n)
Maddi Duran Varlıklar
Nakit & Nakit Benzerleri
Toplam Varlıklar
Kısa Vadeli Borçlar
Toplam Borç
Toplam Özsermaye
Rasyolar
Net Borç/FAVÖK
FAVÖK Marjı
Net Kar Marjı
Değerlem e Oranları
Firma Değeri/Satışlar
Firma Değeri/FAVÖK
Firma Değeri/Yatırım Sermayesi
Fiyat/Kazanç
Serbest Nakit Akım Verimi
Temettü Verimi
*Yıliçi ortalama PD kullanılmıştır.
2012G* 2013G*
1,154
1,240
212
225
133
69
2014T 2015T
1,571 1,710
372
408
240
242
2016T
2,351
562
399
2017T Faaliyet Konusu
2,647 Her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin,
598 kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışı.
368
133
56
(23)
192
268
(76)
69
65
30
177
288
(111)
240
84
(27)
297
323
(26)
242
95
(28)
309
286
23
399
102
(149)
351
237
115
368
103
(70)
401
115
286
867
82
1,486
57
373
783
1,087
6
1,769
135
578
851
1,329
7
2,083
90
680
1,101
1,521
7
2,339
85
712
1,309
1,656
10
2,794
81
732
1,690
1.4
18.3
11.5
2.5
18.2
5.5
1.8
23.6
15.3
1.7
23.9
14.2
1.3
23.9
17.0
1.1
22.6
13.9
0.9x
5.0x
0.8x
4.6x
-12%
6%
0.9x
4.7x
0.7x
13.5x
-12%
0%
1.5x
6.5x
1.3x
7.2x
-1%
0%
1.4x
5.9x
1.2x
7.1x
1%
3%
1.0x
4.3x
1.0x
4.3x
7%
5%
0.9x
4.0x
1.0x
4.7x
17%
11%
1,668
11 Ortaklık Yapısı
2,959
84
659
11%
1,894
21%
68%
Bolge Halkı İle Kardemi r A.Ş. E mekl ileri ve Halka
Açık Kısı m (D )
Kardemi r A.Ş. Çalı şanları (A)
Kaynak: Şirket ve İş Yatırım Tahminleri
Finansal Tablolar Kardemir D’nin hisse yapısına uyum sağlaması açısında 0,6844 ile çarpılmak suretiyle düzeltilmiştir.
Figür 2: Tahminlerde ve Değerlemede Değişim
Ne değişti?
TL mn
Net Satışlar
Önceki
Yeni
Değişim
Önceki
Yeni
Değişim
Önceki
Yeni
Değişim
2014T
2014T
(%)
2015T
2015T
(%)
2016T
2016T
(%)
2,244
2,296
2,490
2,498
3,436
3,435
2.3%
0.3%
0.0%
VAFÖK
519
543
4.6%
595
597
0.3%
788
821
4.2%
Net Kar
295
351
18.8%
335
354
5.7%
468
583
24.7%
Hedef Fiyat (TL)
2.57
2.70
4.9%
Kaynak: İş Yatırım Tahminleri
Figür 3: 3Ç14 Finansal Tablolar
TL (mn)
Net Satışlar
Brüt Kar Marjı
Esas Faaliyet Karı
Esas Faaliyet Kar Marjı
Düzeltilmiş VAFÖK
Düzeltilmiş VAFÖK Marjı
Finansman Gideri - (Net)
Net Kar
Net Kar Marjı
3Ç14
564.5
19.9%
101.1
17.9%
131.9
23.4%
(28.5)
39.8
7.0%
3Ç13
462.9
18.0%
73.4
15.9%
97.4
21.0%
(39.3)
31.9
6.9%
Yıllık
22%
38%
35%
-28%
25%
Kaynak: Şirket ve İş Yatırım Tahminleri
2
2Ç14 Çeyreksel
530.8
6%
23.3%
114.0
-11%
21.5%
144.6
-9%
27.2%
6.5
-537%
99.2
-60%
18.7%
9AY14
1,644.9
21.7%
326.5
19.8%
417.5
25.4%
(17.9)
239.8
14.6%
9AY13
1,297.5
12.8%
138.4
10.7%
209.3
16.1%
(46.0)
44.1
3.4%
Yıllık
27%
136%
100%
-61%
444%
7
6
5
4
3
2
1
0
AL
TUT
SAT
GG
3
Gıda
Petrol
Gerç FD/FAVÖK
Holdingler
Bankacılık
Havayolları ve Hizmetleri
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
Tahmini FD/FAVÖK & Gerçekleşen FD/FAVÖK
Tahmini FD/Satışlar & Gerçekleşen FD/Satışlar
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Sektörel Öneriler
4
Tahmini FD/Satışlar
12
9
AL
GÖZDEN GEÇİRİLİYOR
ÖNERİMİZ YOK
10/21/2014
11/11/2014
11/11/2014
Gerç F/DD
10/21/2014
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
Gerç FD/Satışlar
Takip Listesi Öneri Dağılımı (%)
Şirket Sayısı
23
51
11/14
10/14
09/14
09/14
08/14
07/14
07/14
AL
AL
AL
GG
AL
TUT
TUT
GG
AL
TUT
GG
AL
AL
GG
AL
AL
TL
9/30/2014
9/9/2014
8/19/2014
7/29/2014
7/8/2014
6/17/2014
06/14
05/14
04/14
04/14
03/14
02/14
02/14
01/14
12/13
12/13
11/13
10/13
10/13
09/13
08/13
07/13
07/13
06/13
05/13
05/13
04/13
03/13
240
9/30/2014
9/9/2014
8/19/2014
Tahmini F/DD
7/29/2014
7/8/2014
5/27/2014
5/6/2014
4/15/2014
3/25/2014
3/4/2014
2/11/2014
1/21/2014
12/31/2013
12/10/2013
11/19/2013
11/11/2014
10/21/2014
9/30/2014
9/9/2014
8/19/2014
7/29/2014
7/8/2014
6/17/2014
5/27/2014
5/6/2014
4/15/2014
3/25/2014
3/4/2014
03/13
220
6/17/2014
20.00
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
2/11/2014
SAT
180
5/27/2014
Tahmini F/DD & Gerçekleşen F/DD
2.50
1/21/2014
02/13
01/13
200
5/6/2014
4/15/2014
3/25/2014
Gerç F/K
3/4/2014
2/11/2014
1/21/2014
12/31/2013
12/10/2013
11/19/2013
11/11/2014
10/21/2014
9/30/2014
9/9/2014
8/19/2014
7/29/2014
7/8/2014
6/17/2014
5/27/2014
5/6/2014
4/15/2014
3/25/2014
3/4/2014
2/11/2014
Tahmini F/K & Gerçekleşen F/K
0.00
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Ö.Y
Perakande - Ticaret
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
Çimento
Ulaştırma-Lojistik
Elektrik
Teknoloji
Tarım Kimyasalları
Otomotiv Parçası
Otomotiv
Meşrubat / İçecek
Tahmini FD/FAVÖK
Medya
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
1/21/2014
Tahmini F/K
İnşaat- Taahhüt
İletişim
Demir-Çelik Temel
Cam
Tekstil Entegre
Sigorta
Sağlık ve İlaç
Otomotiv Lastiği
Madencilik
Kimyasal Ürün
Kağıt ve Kağıt Ürünleri
12/31/2013
12/10/2013
01/13
140
12/31/2013
11/19/2013
160
Hayvancılık
12/10/2013
11/19/2013
260
Finansal Kiralama ve Faktoring
Diğer
9
8
Dayanıklı Tüketim Malları
Kardemir (D)
Fiyat / Öneriler
120
100
80
60
Kaynak : BIST/Is Yatırım tahminleri
BIST'e g oreceli performans
2.00
1.50
1.00
0.50
Kardemir (D)
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat
kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan
yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi
ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile
ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
264 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content