close

Enter

Log in using OpenID

Anadolu Efes (TUT)

embedDownload
10 Mart 2014
ARAŞTIRMA
Anadolu Efes (TUT)
4Ç13 Finansal Sonuçlar - Negatif
2014-sonu Hedef Hisse Fiyatı (TL)
24.75
Potensiyel Getiri
6%
Mevcut Piyasa Değeri (TLmn)
Açıklanan
Kons.
Garanti
Tahmini
1,835
1,985
2,234
140
200
260
FVAÖK Marjı (%)
7.6%
10.1%
11.6%
Net Kar (TLmn)
-309
-93
-56
4Ç13
Net Satışlar (TLmn)
Fiyat Performans (TL)
35.00
30.00
25.00
20.00
AEFES
2012
2013
2014T
2015T
Net Satışlar (TLmn)
4,320
9,196
11,529
12,936
FVAÖK (TLmn)
890
1,449
1,928
2,208
Net Kar (TLmn)
610
2,609
603
754
20.6%
15.8%
16.7%
17.1%
22.7
5.3
23.0
18.4
FVAÖK Marjı
F/K (x)
01.14
12.13
AEFES.TI / AEFES.IS
Bloomberg/Reuters:
52 Hafta Aralığı (TL):
1 ay
3 ay
12 ay
4%
18%
14%
20.85 / 31.46
Ort. Günlük Hacim (mn TL) 3 ay:
2.7
YBB TL Getiri:
1%
Ödenmiş Sermaye (mnTL):
592
Halka Açıklık Oranı (%):
Özet Finansallar
BIST100
Hisse Senedi Bilgileri
Relatif Performans:
2014’de hem Türkiye'de hem de Rusya’da hacimlerde yüksek tek
hane daralma öngörülmektedir. Toplam bira hacimlerinde düşük
tek hane daralma beklenirken, Marjlarda ise network ve maliyet
optimizasyon programı çerçevesinde iyileşme öngörülmektedir.
11.13
07.13
06.13
05.13
04.13
10.00
03.13
15.00
02.13
Türkiye operasyonlarının brüt kar marjı 2.3 puan daralarak %64
seviyesinde gerçekleşirken, FVAOK marjı bir defaya mahsus yeni
lansman ve operasyonel giderlerin etkisiyle %8.3 seviyesinde
(4C12: %31) gerçekleşmiştir. EBI operasyonlarında ise artan
maliyetler, düşük birim fiyatlar ve kur etkisiyle, brüt marj 5.5 puan
daralarak %36.3, FVAOK marjı ise 6.3 puan daralarak %4.6
seviyesinde gerçekleşmiştir.
FVAÖK (TLmn)
01.13
Anadolu Efes’in konsolide net satış gelirleri, yıllık bazda benzer
seviyede kalarak, 1,835mn TL seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’de
4Ç13’de bira operasyonlarının satış hacmi, alkol satış yasa
değişikliği, rekabet ve fiyat artışlarının etkisiyle %24 oranında
daralmıştır. EBI tarafında ise Rusya pazarındaki regülasyonlar ve
vergi artışları nedeniyle satış hacmi %3 oranında azalmıştır.
Türkiye satışlarındaki daralma artan %24 seviyesinde
gerçekleşirken, yurtdışı operasyonlarında fiyat rekabeti, satışlarda
daha düşük marjlı modern kanalların payının artması,
promosyonlardaki artış ve vergi artışlarının fiyatlara kademeli
olarak yansıtılması nedeniyle satışlar %14 oranında daralmıştır.
13,855
10.13
2014-sonu hedef hisse fiyatımız 24.60TL ile Anadolu Efes için
“TUT” olan tavsiyemizi sürdürüyoruz.
23.40
09.13
Beklentilerin üzerinde hacim daralması ve artan maliyet ve
operasyonel giderler nedeniyle Şirket'in satışları ve FVAOK
marjı da beklentilerin oldukça altında gerçekleşti.
Mevcut Hisse Fiyatı (TL)
08.13
Anadolu Efes’in 4Ç13 finansal sonuçlarında, beklentilerden
daha yüksek, 309mn TL net zarar açıkladı.
FD/FVAÖK (x)
18.9
11.6
8.7
7.6
Analist: Irem Okutgen
FD/Satışlar (x)
3.89
1.83
1.46
1.30
+90 (212) 384 1135
Hisse başı kar (TL)
1.03
4.41
1.02
1.27
[email protected]
48
1
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
ARAŞTIRMA
Anadolu Efes Biracilik Özet Finansal Sonuçlar
(mn TL)
4Ç12*
1Ç13
Net Satışlar
Değişim
2Ç13
3Ç13
4Ç13
12A12*
12A13 4Ç13/4Ç12* 4Ç13/3Ç13
12A13/12A1
2*
3%
1,828
1,698
2,865
2,798
1,835
8,910
9,196
0%
-34%
Brüt Kar
799
734
1,317
1,224
721
4,092
3,996
-10%
-41%
-2%
Faaliyet Karı
59
54
408
393
-77
1,078
769
a.d.
a.d.
-29%
FVAÖK
225
208
578
573
140
1,716
1,520
-38%
-76%
-11%
Net Diğer Gelir/Gider
5
2
-2
-13
21
0
7
347%
a.d.
4785%
Finansal Gelirler (net)
0
-48
-178
-161
-162
36
-549
a.d.
a.d.
a.d.
Vergi
-9
-9
-32
-37
29
-125
-49
a.d.
a.d.
a.d.
Net Kar
258
2,592
119
164
-309
1,042
2,853
a.d.
a.d.
174%
Net Nakit
-487
-2,382
-2,738
-2,854
-2,967
-487
-2,967
Çalışma Sermayesi
837
1,572
1,652
1,660
1,097
837
1,097
6,772
10,248
10,363
10,970
13,462
6,772
13,462
Brüt Kar Marjı
43.7%
43.2%
46.0%
43.7%
39.3%
45.9%
43.5%
-4.4 puan
-4.4 puan
-2.5 puan
Faaliyet Kar Marjı
3.2%
3.2%
14.2%
14.1%
a.d.
12.1%
8.4%
a.d.
a.d.
-3.7 puan
FVAÖK Marjı
12.3%
12.3%
20.2%
20.5%
7.6%
19.3%
16.5%
-4.7 puan
-12.8 puan
-2.7 puan
Net Kar Marjı
14.1%
152.6%
4.1%
5.9%
a.d.
11.7%
31.0%
a.d.
a.d.
19.3 puan
Özsermaye
Rasyolar
*Proforma Finansallar
2
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
ARAŞTIRMA
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup,
yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü
yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların
sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler
A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir
şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisab edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen
kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız
doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız
saklıdır.
Garanti Yatırım
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak
No.1 34337 Beşiktaş, İstanbul
Telefon: 212 384 11 21
Faks: 212 352 42 40
E-mail: [email protected]
Hisse Senedi Tavsiye Tanımları
AL
Hisse senedinin 2014-sonuna kadar getirisinin, BIST100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir.
TUT
Hisse senedinin 2014-sonuna kadar getirisinin, BIST100 endeksinin getirisinin yakın olması beklenmektedir.
SAT
Hisse senedinin 2014-sonuna kadar getirisinin, BIST100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir.
3
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
213 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content