close

Enter

Log in using OpenID

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

embedDownload
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :15.75
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Yılı : 2015
Ay : 1
Ekonomik Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
630
GİDERLER HESABI
Cari Yıl (N)
1.102.151.199,80
630
01
630
01
01
630
01
01
630
630
01
01
01
01
01
02
630
01
01
02
630
01
01
03
630
630
01
01
03
01
01
04
630
01
01
04
630
01
01
05
630
630
01
01
05
01
01
01
05
02
630
01
01
06
630
630
01
01
06
01
01
09
630
01
01
09
630
01
02
630
01
02
01
630
630
01
02
01
01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
01
02
01
02
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri
630
630
01
02
01
90
Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
01
02
02
630
01
02
02
01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatla
28.527,68
630
630
01
02
02
02
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazmina
135.411,59
01
02
02
90
Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
374.698,91
630
01
02
03
Ödenekler
253.480,35
630
630
01
02
03
01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
01
02
03
02
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ödenekleri
630
01
02
03
90
Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri
01
01
01
01
01
Personel Giderleri
871.259.699,52
Memurlar
810.687.814,73
Temel Maaşlar
501.882.575,01
Temel Maaşlar
501.882.575,01
Zamlar ve Tazminatlar
280.680.341,04
Zamlar ve Tazminatlar
280.680.341,04
Ödenekler
10.605.426,80
Ödenekler
10.605.426,80
Sosyal Haklar
17.477.572,29
Sosyal Haklar
17.477.572,29
01
7.754,50
Ek Çalışma Karşılıkları
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri
17.764,30
Ödül ve İkramiyeler
13.838,91
Ödül ve İkramiyeler
13.838,91
2.541,88
Diğer Giderler
01
2.541,88
Diğer Giderler
Sözleşmeli Personel
25/02/2015 15:26
25.518,80
Ek Çalışma Karşılıkları
Ücretler
52.558.116,98
51.002.717,14
2.274.987,80
47.048.784,70
1.678.944,64
538.638,18
Zamlar ve Tazminatlar
3.000,00
247.720,35
2.760,00
Sayfa 1 / 6
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :15.75
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Yılı : 2015
Ay : 1
Ekonomik Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
Cari Yıl (N)
689.622,77
630
01
02
04
630
01
02
04
01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
630
630
01
02
04
02
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
01
02
04
90
Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
630
01
02
06
630
630
01
02
06
01
02
09
630
01
02
09
01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
60,00
630
630
01
02
09
02
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Diğer Giderl
66.578,21
01
02
09
90
Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
630
01
03
630
01
03
01
630
630
01
03
01
01
03
01
630
01
03
02
630
630
01
03
02
01
03
02
630
01
03
03
630
630
01
03
03
01
03
03
630
01
03
04
630
630
01
03
04
01
03
04
630
01
03
05
630
630
01
03
05
01
03
05
630
01
03
09
630
630
01
03
09
01
03
09
630
01
04
630
01
04
01
630
630
01
04
01
01
Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
01
04
01
02
Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretle
Sosyal Haklar
01
663.575,58
10.955,28
Ödül ve İkramiyeler
4.202,33
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiy
4.202,33
69.456,21
Diğer Giderler
İşçiler
2.818,00
5.578.639,60
Ücretler
3.011.964,53
01
Sürekli İşçilerin Ücretleri
2.914.448,25
02
Geçici İşçilerin Ücretleri
97.516,28
İhbar ve Kıdem Tazminatları
584.548,96
01
Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı
569.433,49
02
Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı
15.115,47
Sosyal Haklar
695.330,07
01
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
665.921,44
02
Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
29.408,63
Fazla Mesailer
101.035,06
01
Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
100.702,42
02
Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
332,64
Ödül ve İkramiyeler
1.149.852,95
01
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
1.147.382,95
02
Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
2.470,00
Diğer Ödemeler
35.908,03
01
Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
34.365,60
02
Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
1.542,43
Geçici Personel
25/02/2015 15:26
15.091,91
Ücretler
2.375.269,12
2.363.177,57
25.088,72
206.827,19
Sayfa 2 / 6
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :15.75
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Yılı : 2015
Ay : 1
Ekonomik Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
630
01
04
01
04
630
630
01
04
01
90
01
04
03
630
01
04
03
630
01
05
630
01
05
01
630
630
01
05
01
630
02
01
630
02
01
06
630
630
02
01
06
02
01
06
630
02
02
630
02
02
04
630
630
02
02
04
02
02
06
630
02
02
06
630
630
02
02
06
02
03
630
02
03
04
630
02
03
04
630
02
03
06
630
630
02
03
06
02
03
06
630
02
04
630
02
04
04
630
630
02
04
04
02
04
06
630
02
04
06
04
05
02
657 Sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanlara Yapılacak
Ödem
Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler
2.125.975,82
5.285,84
Sosyal Haklar
12.091,55
657 S. Kan. 4/c Mad. Kapsamında Çalışanların Sosyal
Hakları
Diğer Personel
12.091,55
59.859,09
Ücret ve Diğer Ödemeler
59.859,09
Yurtdışı Öğrenimde Ödenen Aylıklar
59.859,09
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
198.172.824,69
Memurlar
190.811.044,84
Sosyal Güvenlik Kurumuna
190.811.044,84
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
117.757.900,30
02
Sağlık Primi Ödemeleri
73.053.144,54
Sözleşmeli Personel
6.111.885,07
7.363,74
İşsizlik Sigortası Fonuna
01
7.363,74
İşsizlik Sigortası Fonuna
Sosyal Güvenlik Kurumuna
6.104.521,33
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
3.994.686,10
02
Sağlık Primi Ödemeleri
2.109.835,23
İşçiler
919.559,09
01
İşsizlik Sigortası Fonuna
68.880,55
İşsizlik Sigortası Fonuna
68.880,55
Sosyal Güvenlik Kurumuna
850.678,54
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
847.375,13
02
Sağlık Primi Ödemeleri
Geçici Personel
25/02/2015 15:26
Cari Yıl (N)
3.303,41
306.354,77
1.434,63
İşsizlik Sigortası Fonuna
01
01
1.434,63
İşsizlik Sigortası Fonuna
Sosyal Güvenlik Kurumuna
304.920,14
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
302.712,14
Sayfa 3 / 6
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :15.75
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Yılı : 2015
Ay : 1
Ekonomik Kodlar
630
02
04
630
02
99
06
630
02
99
00
630
630
02
99
00
630
03
02
630
03
02
03
630
630
03
02
03
03
03
630
03
03
01
630
03
03
01
GİDERİN TÜRÜ
02
00
2.208,00
Sağlık Primi Ödemeleri
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve
Zamları
23.980,92
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve
Zamları
23.980,92
23.980,92
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
03
Cari Yıl (N)
3.699.115,17
24.819,60
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
90
Enerji Alımları
24.819,60
Diğer Enerji Alımları
24.819,60
Yolluklar
3.070.523,10
3.993,33
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
01
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
3.066.529,77
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
3.066.529,77
Görev Giderleri
490.333,21
630
03
03
02
630
630
03
03
02
03
04
630
03
04
02
630
03
04
02
630
630
03
04
02
03
05
630
03
05
09
630
03
05
09
03
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
630
630
03
05
09
90
Diğer Hizmet Alımları
03
09
630
03
09
08
630
03
09
08
630
11
630
11
01
630
11
01
99
630
11
01
99
01
3.993,33
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yasal Giderler
490.333,21
04
Mahkeme Harç ve Giderleri
485.488,11
90
Diğer Yasal Giderler
4.845,10
49.908,07
Hizmet Alımları
49.908,07
Diğer Hizmet Alımları
600,00
49.308,07
63.531,19
Tedavi ve Cenaze Giderleri
25/02/2015 15:26
03
00
Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri
63.531,19
Tutuklu ve Hükümlülerin Tedavi ve Sağlık Malzemesi
63.531,19
Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri
443,38
Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Ku
443,38
Diğer Döviz Mevcutlarının Değerlemesinden Kaynakla
443,38
Diğer Döviz Mevcutlarının Değerlemesinden Kaynakla
443,38
Sayfa 4 / 6
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :15.75
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Yılı : 2015
Ay : 1
Ekonomik Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
Cari Yıl (N)
630
12
630
12
01
630
12
01
01
630
630
12
01
01
01
Gelir Vergisi
37.425,44
12
01
01
03
Gelir Vergisi Tevkifatı
16.520,82
630
630
12
01
01
09
Ücretlerde Vergi İndirimi
12
01
05
630
12
01
05
630
12
03
630
12
03
630
630
12
03
05
12
03
06
630
12
03
06
630
12
05
630
12
05
630
630
12
05
01
12
05
09
630
12
05
09
630
14
630
14
01
630
14
01
00
630
14
01
00
630
14
03
630
14
03
00
630
630
14
03
00
14
04
630
14
04
00
630
14
04
00
Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler
25.684.220,38
Vergi Gelirlerilerinin Ret ve İadesinden Kaynaklan
25.652.870,03
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
25.652.663,09
25.598.716,83
206,94
Damga Vergisi
01
206,94
Damga Vergisi
16.752,57
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinde
05
01
Kurumlar Karları
14.190,57
Döner Sermayeler
14.190,57
2.562,00
Kira Gelirleri
01
2.562,00
Taşınmaz Kiraları
14.597,78
Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid
01
25/02/2015 15:26
67,72
Faiz Gelirleri
09
67,72
Diğer Faizler
14.530,06
Diğer Çeşitli Gelirler
01
00
00
00
14.530,06
Diğer Çeşitli Gelirler
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
19.102,90
Kırtasiye Malzemeleri
14.192,57
Kırtasiye Malzemeleri
14.192,57
Kırtasiye Malzemeleri
14.192,57
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
1.284,89
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
1.284,89
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
1.284,89
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
3.564,53
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
3.564,53
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
3.564,53
Sayfa 5 / 6
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :15.75
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Yılı : 2015
Ay : 1
Ekonomik Kodlar
630
14
06
630
14
06
00
630
14
06
00
630
14
99
630
14
99
00
630
630
14
99
00
630
20
02
630
20
02
09
630
630
20
02
09
630
30
06
630
30
06
07
630
630
30
06
07
630
99
99
630
99
99
00
630
99
99
00
GİDERİN TÜRÜ
00
00
20
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri
60,91
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri
60,91
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri
60,91
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
0,00
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
0,00
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
0,00
Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler
286,82
Kişilerden Alacaklardan Silinenler
286,82
286,82
Diğer Mevzuat Hükümleri Gereğince Silinenler
90
30
01
99
00
286,82
Fazla veya Yersiz Olarak Kaydedilen Alacaklar ve Faizleri
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
3.312.340,64
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
3.312.340,64
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
3.312.340,64
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
3.312.340,64
Diğer Giderler
3.166,30
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler
3.166,30
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler
3.166,30
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler
3.166,30
GİDERLER TOPLAMI :
25/02/2015 15:26
Cari Yıl (N)
1.102.151.199,80
Sayfa 6 / 6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
72 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content