close

Enter

Log in using OpenID

1.4 giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu

embedDownload
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :15.0
Adı :
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yılı : 2015
Ay : 1
Ekonomik
Kodlar
Cari Yıl (N)
GİDERİN TÜRÜ
630
164.693.847,52
GİDERLER HESABI
630
01
630
630
01
01
Memurlar
01
02
Sözleşmeli Personel
630
630
01
03
İşçiler
01
04
Geçici Personel
630
630
01
05
Diğer Personel
630
630
02
01
Memurlar
02
02
Sözleşmeli Personel
630
630
02
03
İşçiler
636.870,15
02
04
Geçici Personel
100.513,02
630
630
02
05
Diğer Personel
02
99
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları
630
03
630
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
563.934,14
630
630
03
03
Yolluklar
951.540,47
03
04
Görev Giderleri
482.662,64
630
630
03
05
Hizmet Alımları
645.068,62
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
630
630
03
08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
630
630
05
630
630
12
01
Vergi Gelirlerilerinin Ret ve İadesinden Kaynaklan
12
03
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinde
778,79
630
630
12
05
Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid
918,20
630
630
14
630
630
20
630
99
Personel Giderleri
130.108.770,45
126.182.054,47
42.050,42
3.323.420,63
534.525,78
26.719,15
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
02
26.739.209,06
44.156,58
4.533,18
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
03
12.065,56
2.764,39
296.292,48
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
296.292,48
Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler
12
14
05
20
02
99
99
9.765,16
2.658.035,82
Cari Transferler
05
27.535.047,15
4.082.952,32
4.081.255,33
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
3.792,82
Temizleme Ekipmanları
3.792,82
Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler
8.164,32
Kişilerden Alacaklardan Silinenler
8.164,32
Diğer Giderler
792,16
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler
792,16
GİDERLER TOPLAMI :
05/03/2015 10:01
164.693.847,52
Sayfa 1 / 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
56 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content