close

Enter

Log in using OpenID

1.4 giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu

embedDownload
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :15.0
Adı :
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yılı : 2015
Ay : 2
Ekonomik
Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
630
GİDERLER HESABI
Cari Yıl (N)
299.205.617,84
630
01
630
630
01
01
Memurlar
01
02
Sözleşmeli Personel
630
630
01
03
İşçiler
8.066.625,86
01
04
Geçici Personel
1.540.048,66
630
630
01
05
Diğer Personel
630
630
02
01
Memurlar
02
02
Sözleşmeli Personel
630
630
02
03
İşçiler
02
04
Geçici Personel
630
630
02
05
Diğer Personel
02
99
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları
1.285.216,08
630
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
13.794.347,99
630
03
01
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
630
630
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
5.744.638,11
03
03
Yolluklar
2.434.738,11
630
630
03
04
Görev Giderleri
681.473,89
03
05
Hizmet Alımları
4.098.852,16
630
630
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
630
630
03
08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
630
630
05
630
630
07
630
630
11
11
630
12
630
12
01
Vergi Gelirlerilerinin Ret ve İadesinden Kaynaklan
630
630
12
03
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinde
2.163,48
12
05
Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid
1.422,00
630
13
Amortisman Giderleri
7.000,00
630
13
Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri
7.000,00
630
14
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
9.696,95
630
14
Kırtasiye Malzemeleri
2.684,81
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
02
Cari Transferler
05
03
07
01
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
220.140.312,62
210.420.528,82
86.390,13
26.719,15
52.798.441,09
44.902.726,58
93.007,00
6.260.478,38
252.479,87
4.533,18
30,00
66.936,00
751.804,94
15.874,78
2.678.906,12
2.678.906,12
Sermaye Transferleri
400.000,00
Yurtiçi Sermaye Transferleri
400.000,00
Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri
2.915,22
01
Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Ku
2.803,62
99
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri
11
Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler
01
01
24/03/2015 09:31
111,60
8.272.076,72
8.268.491,24
Sayfa 1 / 2
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :15.0
Adı :
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yılı : 2015
Ay : 2
Ekonomik
Kodlar
Cari Yıl (N)
GİDERİN TÜRÜ
630
14
03
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
2.255,48
630
630
14
05
Temizleme Ekipmanları
4.756,66
630
630
20
630
630
25
630
630
30
630
99
20
02
25
01
30
06
99
99
Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler
132.190,55
Kişilerden Alacaklardan Silinenler
132.190,55
Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan Varlıklardan Kay Gid
190,00
Genel BütKap Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Dev Var KayGid
190,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
638.850,46
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
638.850,46
Diğer Giderler
330.690,12
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler
330.690,12
GİDERLER TOPLAMI :
24/03/2015 09:31
299.205.617,84
Sayfa 2 / 2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
60 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content