close

Enter

Log in using OpenID

DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı TF1026

embedDownload
DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Kodu ve Adı
TF1026 - Histoloji ve Embriyoloji
Bölüm / Program
Tıp Fakültesi
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Tangül MÜDOK, Yard. Doç. Dr. Esra ÇİKLER
Dersin Yardımcıları
Araş. Gör. Nilüfer ULAŞ
Dersle İlgili Görüşme Saatleri
Cuma günleri, 11.00-13.00 saatleri
Temel mikroskop bilgilerini ışığında, ışık mikroskobunun
Dersin Amacı
etkin kullanımı ile genel histoloji ve embriyoloji temelinin
oluşturulmasıdır.
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Mikroskop çeşitlerini sınıflandırabilecek ve ışık
mikroskobunu etkin şekilde kullanabilecektir.
Öğrenme Çıktıları
ve
Alt Beceriler
1.1.
Işığın özelliklerini anlatır.
1.2.
Mikroskop
çeşitlerinin
kullanım
amaçlarını
belirler, ışık mikroskobunda farklı hücre tiplerini tanır.
1.3. Hücrenin organellerini tanır ve hücre bölünmelerini
açıklar.
1.4. Herhangi bir organel hasarının sonuçlarını yorumlar.
2. Epitel doku ve bağ dokularını histolojik özelliklerine
göre ayırt edebilecek ve özelleşmiş bağ dokularını
sınıflandırabilecektir.
2.1. Epitel dokunun histolojik özelliklerini belirtir, farklı
yapılarda bulunan farklı epitel türlerini tanımlar.
1
2.2. Bağ dokunun histolojik özelliklerini belirtir, farklı
yapılarda bulunan farklı bağ doku çeşitlerini tanımlar.
2.3. Özelleşmiş bağ dokularının histolojik özelliklerini
belirtir, aralarındaki farklılıkları tanımlar.
3. Gamet hücrelerini histolojik olarak tanımlayabilecek,
oogenez ve spermatogenez süreçlerini açıklayabilecektir.
3.1. Oosit ve spermatositleri tanır ve hücresel özelikleri
hakkında bilgi verir.
3.2. Oogenezin tüm basamaklarını sıralar ve ara
basamaklardaki hücreleri tanımlar.
3.3. Spermatogenezin tüm basamaklarını sıralar ve ara
basamaklardaki hücreleri tanımlar.
4. Fertilizasyonu tanımlayabilecek, implantasyon süreci
ile embriyonik gelişimin 2. ve 3. haftasında gerçekleşen
olayları anlatabilecektir.
4.1. Fertilizasyon ve implantasyon olaylarını açıklar.
4.2. Embriyonik gelişimin 2. ve 3. haftasında gerçekleşen
olayları özetler.
4.3. Embriyonik gelişimin 2. ve 3. haftasında meydana
gelen oluşumları tanımlar.
Üretken, özdeğerlerine saygılı, sorgulayan, anadilini etkili
kullanma,
Genel Yeterlilikler
bir
yabancı
dili
düşünebilme.
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
Hafta
Konular
1.
Mikroskoplar
2.
Işık mikroskopi-uygulama
3.
Hücrenin organelleri
4.
Hücrenin organelleri
5.
Nukleus-nukleolus
6.
Hücre bölünmeleri
2
kullanma,
eleştirel
7.
Epitel doku histolojisi
8.
Epitel doku histolojisi-uygulama
9.
Bağ doku histolojisi
10.
Bağ doku histolojisi
11.
Bağ doku histolojisi-uygulama
12.
Yağ doku histolojisi
13.
Yağ doku histolojisi-uygulama
14.
Kemik doku histolojisi
15.
Kemik doku histolojisi
16.
Kemik doku histolojisi-uygulama
17.
Kıkırdak doku histolojisi
18.
Kıkırdak doku histolojisi-uygulama
19.
Kas doku histolojisi
20.
Kas doku histolojisi-uygulama
21.
Nörohistoloji
22.
Nörohistoloji-uygulama
23.
Spermatogenez
24.
Oogenez
25.
Fertilizasyon
26.
İmplantasyon
27.
Embriyonik gelişimin 2. haftası
28.
Embriyonik gelişimin 3. haftası
Anlatım,
gösterme,
beyin
fırtınası,
laboratuvar
düzenli
olarak
derslere
katılmakla,
yer
almakla,
dersin
pratiklerine
çalışması.
Öğrenciler
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
tartışmalarda
katılmakla, verilen ödevleri hazırlamakla ve zamanında
teslim etmekle yükümlüdürler.
Dersin Koşulları
Ders Notu
3
Kierzsenbaum A.L., Histology and Cell
Biology, An Introduction to Pathology,
Third ed. SAUNDERS.
Gartner L.P., Hiatt J.L.: Color Text Book
of Histology. Second ed. SAUNDERS.
Moore K.M., Persaud T.V.N. Çev. Ed:
Yıldırım M., Okar İ., Dalçık H. Klinik
Yönleri ile İnsan Embriyolojisi. 6. Ed.
NOBEL TIP
Sadler
T.W:
Langman's
Medical
Embryology, Eleventh Edition. Lippincott
Williams & Wilkins, USA
Schoenwolf G.C.: Larsen’s Human
Embryology. 4. Ed. CHURCHILL
LIVINGSTONE ELSEVIER
Stevens A., Human Histology, Third Ed.
Junqueira L.C., Carneiro J. Çev. Ed:
Aytekin Y, Solakoğlu S.: Temel Histoloji.
NOBEL TIP
KAYNAKLAR
Önerilen
Kaynaklar
Gartner L.P., Hiatt J.L.: Color Atlas of
Histology, Fifth Edition.
Lippincott
Williams & Wilkins, USA
Welsch U. Çev. Ed.: Tekelioğlu M.:
Sobotta Histoloji Atlası. BETA
Moore K.M., Persaud T.V.N. Çev. Ed:
Yıldırım M., Okar İ., Dalçık H. Klinik
Yönleri ile İnsan Embriyolojisi. 6. Ed.
NOBEL TIP
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
252 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content