close

Enter

Log in using OpenID

Anatomi II - Zirve Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

embedDownload
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ
Uygula
Ders
Dersin
Yarıy
Teorik Ders
ma
Dersin Adı
Kred
Kodu
ılı
Saati
Ders
isi
Saati
Anatomi II
2
4
2
5
AKTS
7
Ön Koşul Dersleri
Dersin Türü
Uzmanlık / Alan Dersleri
Türkçe
Dersin Dili
Dersin Koordinatörü
e-posta:
Dersi Verenler
e-posta:
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme Çıktıları
e-posta:
İnsan vücudunun yapısı konusunda bilgi sahibi olmak, genetik bozuklukların kavranması
İntrauterin hayatın oluş ve gelisme biçimlerinin ve genetik bozuklukların kavranması
1) Dolaşım sistemi anatomisini öğrenmek
2) Solunum sistemi anatomisini öğrenmek
3) Sindirim sistemi anatomisini öğrenmek
4) Boşaltım sistemi anatomisini öğrenmek
5) Endokrin sistemin anatomisini öğrenmek
6) Üreme sistemini ve genital organları öğrenmek
7) Duyu organlarımızın anatomisini anlamak.
8) Vücudumuzun boyun, göğüs ve karın bölgelerini topoğrafik anatomik olarak
öğrenmek
9) Temel embriyolojik kavramları, embriyo ve fetüsün normal gelisim
süreçlerini ögrenmek
10) Temel genetik kavramlar, konjenital malformasyonlar ve kromozom anomalileri
hakkında yeterli düzeyde bilgi edinmek
İnsan vücudundaki organ ve sistemlerin anatomisinin öğrenilmesi insan embriyolojisi,
genetik yapı ve bozuklukların öğrenilmesi İnsan embriyolojisi, genetik yapı ve
bozuklukların öğrenilmesi
Dersin İçeriği
DERSİN HAFTALIK KONULARI
Hafta
Konular
Vücudumuzun boyun, göğüs ve karın bölgelerini topoğrafik anatomik
1
olarak öğrenmek
2
Dolaşım sistemi anatomisini öğrenmek
3
Solunum sistemi anatomisini öğrenmek
4
Sindirim sistemi anatomisini öğrenmek
5
Sindirim sistemi anatomisini öğrenmek
6
Boşaltım sistemi anatomisini öğrenmek
7
Boşaltım sistemi anatomisini öğrenmek
8
Endokrin sistemin anatomisini öğrenmek
9
ARA SINAV
10
Endokrin sistemin anatomisini öğrenmek
11
Duyu organlarının anatomisini öğrenmek
12
Duyu organlarının anatomisini öğrenmek
13
Üreme sistemini ve genital organları öğrenmek
14
Üreme sistemini ve genital organları öğrenmek
Ön Hazırlık
KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Sobotta Anatomi Atlası, Gray’s Anatomi (Prof.Dr.Mehmet Yıldırım)
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Dersi veren öğretim üyesi tarafından Abis servisi üzerinden yapılacaktır.
Ödevler
Sınavlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
Ara Sınav
1
20
ÖĞRENCİNİN
HAFTALIK BİREYSEL
ÇALIŞMA SAATİ
30
1
20
30
1
3
60
100
40
100
KATKI PAYI
Ödev
Proje
Laboratuar
Arazi Çalışması
Seminer ve Sunum
Uygulama
Diğer
Final Sınavı
TOPLAM
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Ders Kategorisi
Destek Dersleri
Temel Mesleki Dersler
Uzmanlık / Alan Dersleri
X
Beşerî, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri
N
o
1
2
3
4
5
Program Yeterlilikleri
Temel – Klinik Tıp Bilimleri ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim dalında yeterli altyapıya sahip olma; bu
alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri analitik düşünme ile beraber kullanabilme becerisi,
Sağlığı etkileyen unsurları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun kanıta
dayalı yöntemler ve yeni teknikler seçme ve uygulama becerisi,
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve
kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi,
Sağlık bilimlerinde multidisipliner araştırma tasarlama, kayıt tutma, uygun veri toplama, sonuçları analiz
etme ve yorumlama becerisi,
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, tıp- sağlık bilimlerine yönelik veri tabanları
ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
x
x
x
x
x
6
Bireysel olarak ve sağlık ekibi içerisinde otonomi, etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni,
7
Bilgilerin hızla yenilendiği sağlık alanında yaşam boyu öğrenmenin mutlak gerekliliği bilinci; bilimsel
gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
x
x
8
Mesleki deontoloji ve etik bilince sahip olma
x
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1 Düşük
2 Düşük - Orta
3 Orta
4 Yüksek
5 Mükemmel
AKTS(ECTS) / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
16
Sür
esi
(
Saa
t)
16
5
1
30
30
1
1
30
40
30
40
Etkinlik
ler
Toplam
İş
Yükü)
256
80
Ödevler
Sunum/Seminer Hazırlama
Arasınavlar
Proje
Laboratuar
Arazi Çalışması
Uygulama
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 30
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ:
HAZIRLAYAN:
GÜNCELLEME TARİHİ:
436
14.53
15
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
111 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content