close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru Şartları - Fırat Üniversitesi

embedDownload
Menu ve Toolbar
ve Toolbar oluşturma
Toolbox
T
lb
penceresinin
i i Windows
Wi d
F
Forms
grubundan
b d
alacağınız
l
ğ
M
MenuStrip
St i bileşenini
bil
i i tıklayarak
t kl
k
component tray’da yer almasını sağlayın. MenuStrip elemanı aktif hale geldiğinde form üzerinde
“Type Here” ifadesi kutu içinde yer alacaktır. Buradan MenuItems seçilerek alt menü
seçeneklerine geçilir. İstenilen harfin başına “&” karakteri konarak Alt+”karakter” kısayolu
k ll l bili Properties
kullanılabilir.
P
ti penceresindeki
i d ki Shortcut
Sh t t özelliğine
ö lliği aitit kutudan
k t d istenilen
i t il kısayol
k
l seçilir.
ili Bu
B
menuItems yanında otomatik olarak gösterilecektir. Menü seçenekleri arasına bölme çizgisi
koymak için sadece “-” eksi karakterini girmeniz yeterlidir.
Context Menü oluşturma : Sağ fare tıklandığında aktif hale gelen menülerdir.
Private Sub Form1_Load(..)
‘context menu tanımla
Dim cm As New
Ne ContextMenu()
Conte tMen ()
Dim m1 As New MenuItem(“menuitem1”)
Dim m2 As New MenuItem(“menuitem2”)
Dim m3 As New MenuItem(
MenuItem(“menuitem3”)
menuitem3 )
cm.MenuItems.Add(m1)
cm.MenuItems.Add(m2)
cm.MenuItems.Add(m3)
Me.ContextMenu=cm
Toolbax
T
lb penceresinden
i d alacağınız
l
ğ
“T
“ToolStrip”
lS i ” elemanı
l
pencere ü
üzerine
i
bir toolbar yerleştirmenizi sağlayacktır.
ToolStrip1.Buttons.Add(“Aç”)
p
( ç)
Yazdırma İşlemleri
Yazdırma İşlemleri
Windows Forms grubundan alacağınız Button kontrolünü
ve PrintDocument bileşenini form üzerine yerleştirin,
Button için Text özelliğini değiştirin “Metin
Metin Yazdır”
Yazdır yapın
ve Name özelliğini de btnMetinyazdir olarak değiştirin.
Yazdırılacak ifade için
ç e değişkeninin
ğş
Graphics
p
sınıfına
ait olan DrawString metodu kullanılacaktır. DrawString
metodu şu yapıya sahiptir:
e.Graphics.DrawString(Yazdırılacak_metin,
Kullanılacak_font_özellikleri, metin_rengi,
yazdırılacak_konum)
d l
k k
)
Yazdırma İşlemleri
Yazdırma İşlemleri
Private
P
i t Sub
S b btnMetinyazdir_Click(ByVal
bt M ti
di Cli k(B V l sender
d As
A System.Object,
S t
Obj t ByVal
B V l e As
A
System.EventArgs) Handles btnMetinyazdir.Click
PrintDocument1.Print()
End Sub
Private Sub PrintDocument1_PrintPage(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System Drawing Printing PrintPageEventArgs) Handles PrintDocument1.PrintPage
System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs)
PrintDocument1 PrintPage
e.Graphics.DrawString(" Bu Metin Yazılacaktır...", New Font("Arial", 35,
FontStyle.Bold), Brushes.Black, 50, 50)
End Sub
Private Sub btnonizleme_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles btnonizleme.Click
PrintPreviewDialog1.Document = PrintDocument1
PrintPreviewDialog1.ShowDialog()
End Sub
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
798 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content