close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı Kasım Ayı Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuruları

embedDownload
AKEDAġ ELEKTRĠK DAĞ.A.ġ. - LĠSANSSIZ ELEKTRĠK BAġVURULARI
BAġVURU BĠLGĠLERĠ
Sıra
No
Firma / ġahıs Adı
BaĢvuru Tarihi
BaĢvuru Değerlendirme
Ayı
Evrak Yönüyle Değerlendirme Sonucu
Kaynak Türü
Güç (kW)
Ġl Adı
Durumu
1
Oran Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
2
Oran Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
3
Teğet Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
4
Teğet Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
5
Medyan Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
6
Medyan Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
7
Çokgen Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
8
Çokgen Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
9
Çokgen Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
10
Grafik Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
11
Grafik Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
12
Grafik Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
13
Ottaman Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
14
Mikail Altın İnşaat Enerji Üretim
A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
15
Hipotez Enerji Üretim A.Ş
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
16
Hipotez Enerji Üretim A.Ş
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
17
Hipotez Enerji Üretim A.Ş
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
18
Referans Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
19
Referans Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
20
Koordinat Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
21
Koordinat Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
22
Koordinat Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
23
Msolar Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Gerekçe
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamlandı-İmza
beyannemesi tamamlandı
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamlandı-İmza
beyannemesi tamamlandı
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamlandı-İmza
beyannemesi tamamlandı
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamlandı-İmza
beyannemesi tamamlandı
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamlandı-İmza
beyannemesi tamamlandı
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamlandı-İmza
beyannemesi tamamlandı
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamladılar-İmza
beyannemesi tamamladılar
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamladılar-İmza
beyannemesi tamamladılar- Abone No tamamladılar
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamladılar-İmza
beyannemesi tamamladılar
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamladılar-İmza
beyannemesi tamamladılar
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamladılar-İmza
beyannemesi tamamladılar
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamladılar-İmza
beyannemesi tamamladılar
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamladılar-İmza
beyannemesi tamamladılar
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamladılar-İmza
beyannemesi tamamladılar
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamladılar-İmza
beyannemesi tamamladılar
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge eksik-İmza beyannemesi
eksik- Abone No tamamladılar
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamladılar-İmza
beyannemesi tamamladılar
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamladılar-İmza
beyannemesi tamamladılar
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamladılar-İmza
beyannemesi tamamladılar
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamladılar-İmza
beyannemesi tamamladılar
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamladılar-İmza
beyannemesi tamamladılar
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamladılar-İmza
beyannemesi tamamladılar
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamladılar-İmza
beyannemesi tamamladılar
DEĞERLENDĠRME SONUCU
Teknik Değerlendirme Sonucu
Trafo
Merkezi
Durumu
Gerekçe/Bağlantı GörüĢü
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
24
Msolar Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
25
Afşin Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
26
Afşin Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
27
Afşin Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
28
Matris Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
29
Matris Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
30
Matris Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
31
Mgüneş Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
32
Mgüneş Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
33
MNE Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
34
MNE Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
35
MNE Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
36
MNE Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
37
Mal Ternatif Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
38
Mal Ternatif Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
39
Mal Ternatif Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
40
Mtemiz Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
41
Mtemiz Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
42
Mtemiz Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
43
Malfa Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
44
Malfa Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
500,00
Kahramanmaraş
Olumlu
45
Malfa Enerji Üretim A.Ş.
25.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
46
Ulvi ÖZSOY
18.11.2014
Kasım 14
Güneş
980,00
Kahramanmaraş
Olumlu
47
Ulvi ÖZSOY Sağlık Merkezi
Lmt. Şti.
18.11.2014
Kasım 14
Güneş
980,00
Kahramanmaraş
Olumlu
48
Mustafa KARAATMACA
07.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamladılar-İmza
beyannemesi tamamladılar
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamladılar-İmza
beyannemesi tamamladılar
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamladılar-İmza
beyannemesi tamamladılar
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamladılar-İmza
beyannemesi tamamladılar
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamladılar-İmza
beyannemesi tamamladılar
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamladılar-İmza
beyannemesi tamamladılar
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamladılar-İmza
beyannemesi tamamladılar
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamladılar-İmza
beyannemesi tamamladılar
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamladılar-İmza
beyannemesi tamamladılar
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamlandı-İmza
beyannemesi tamamlandı
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamlandı-İmza
beyannemesi tamamlandı
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamlandı-İmza
beyannemesi tamamlandı
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamlandı-İmza
beyannemesi tamamlandı
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamlandı-İmza
beyannemesi tamamlandı
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamlandı-İmza
beyannemesi tamamlandı-Abone tamamlandı
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamlandı-İmza
beyannemesi tamamlandı
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamladılar-İmza
beyannemesi tamamladılar
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamladılar-İmza
beyannemesi tamamladılar
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamladılar-İmza
beyannemesi tamamladılar
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamlandı-İmza
beyannemesi tamamlandı
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamlandı-İmza
beyannemesi tamamlandı
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge ve
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belge tamamlandı-İmza
beyannemesi tamamlandı
Tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belgenin parsel no 3743 olup
ÇED, Tapunun parsel no 2936 dır. Farklılık
gösteriyordu düzeltidi.
Tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belgenin ve ÇED in parsel no
3743 olup Kira sözlşemesinin parsel no 2936 dır.
Farklılık gösteriyordu düzeltildi.
Olumlu Dekont eksikti tamamlandı
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumlu
TEİAŞ'ın Afşin-Elbistan Termik A TM için AKEDAŞ'a yeterli sayıda fider tahsisi
yapması halinde; Mevcut Çoğulhan Tevzi DM üzerinden Termik A TM.
-
Olumsuz
Gerilim düşümü ve güç kaybı yönünden uygun bir bağlantı noktası olmadığından
olumsuz sonuçlandı
-
Olumsuz
Gerilim düşümü ve güç kaybı yönünden uygun bir bağlantı noktası olmadığından
olumsuz sonuçlandı
-
TEİAŞ'ın Botaş PS5 TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Botaş PS5 TM
Çıkışlı 3x3AWG iletkenli Fider-1 enerji nakil hattının 3x3/0 AWG iletkenli olarak
Olumlu
yeniden tesis edilmesi koşuluyla 14016840 barkod nolu direk yanına Şirketimizin
uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Botaş PS5 TM.
PS-5
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge,
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belgenin aslı ve Kira Sözleşmesi
tamamlandı
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Olumlu
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge,
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belgenin aslı ve Kira Sözleşmesi
tamamlandı
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Olumlu
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge,
tarımsal kullanım bütünlüğü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin belgenin aslı ve Kira Sözleşmesi
tamamlandı
49
Seva Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti.
18.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Adıyaman
50
Nemrut Enerji San. ve Tic. A.Ş.
18.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Adıyaman
51
Perre Enerji San. ve Tic. Ltd.
Şti.
18.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Adıyaman
52
Güney Nova Enerji san. Ve Tic.
Ltd. Şti.
04.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Adıyaman
53
Rena Yönetim Danışmanlığı
Patent Marka Hizm. Tic. Ltd.
Şti.
18.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Adıyaman
54
Rena Yönetim Danışmanlığı
Patent Marka Hizm. Tic. Ltd.
Şti.
18.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Adıyaman
55
Mahmut DOKUMACI
28.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu Olumlu
56
DOK TARIM HAY. SAN. TİC.
LTD. ŞTİ.
28.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu Olumlu
57
R&D DOKPET PET. ÜR.
TEKEL MAD. OTOM. TAŞ.
GIDA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
28.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu Olumlu
58
Markim Dan. Metal Kimya
Tarım Hayv. Yapı San. ve Tic.
Ltd. Şti.
28.11.2014
Kasım 14
Güneş
300,00
Kahramanmaraş
59
Tekağaç Enerji Ltd. Şti.
28.11.2014
Kasım 14
Güneş
750,00
Kahramanmaraş
Olumlu Olumlu
60
Seydim Enerji Ltd. Şti.
28.11.2014
Kasım 14
Güneş
999,60
Kahramanmaraş
Olumlu Olumlu
61
Koçbey Enerji Ltd. Şti.
28.11.2014
Kasım 14
Güneş
999,60
Kahramanmaraş
Olumlu Olumlu
62
Akalp Süt ve Süt Ürünleri Tarım
Hay. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
28.11.2014
Kasım 14
Güneş
120,00
Kahramanmaraş
63
Nurullah DOKUMACI
28.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Adıyaman
Olumlu Olumlu
64
Doksun Enerji İnşaat Tekstil
Hayv. Turz. Otelcilik San. ve
Tic. Ltd. Şti.
27.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Adıyaman
Olumlu Olumlu
65
Doksun Enerji İnşaat Tekstil
Hayv. Turz. Otelcilik San. ve
Tic. Ltd. Şti.
27.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Adıyaman
Olumlu Olumlu
66
Artı Solar Enerji A.Ş.
28.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu Olumlu
67
Rof Turz. Pet. Ür. Sağ. Taş. İnş.
Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Rof2 GES)
13.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu Olumlu
68
Rof Turz. Pet. Ür. Sağ. Taş. İnş.
Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Rof1 GES)
13.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu Olumlu
69
ELS Otm. Filo Kiralama Yakıt
İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti.
(ELS-2 GES)
13.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu Olumlu
70
ELİS Otm. Pet. Ür. İnş.
Tur.San. ve Tic. A.Ş. (ELİS-3
GES)
13.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu Olumlu
71
ELİS Otm. Pet. Ür. İnş. Tur.
Tic. ve San. Tic. A.Ş. (ELİS-2
GES)
13.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu Olumlu
72
73
Ekrem EKİNCİ
Mustafa TIRIS
28.11.2014
28.11.2014
Kasım 14
Kasım 14
Güneş
Güneş
500,00
1.000,00
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu Olumlu
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
Olumlu ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
Olumlu
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge
tamamlandı
Olumsuz
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge
farklı bri iş için alınmış, tarımsal kullanım bütünlüğü
bozan alanları kapsamadığına ilişkin belge eksik ve
Dekont eskik
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5) Bağlantı
başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine
ilişkin 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete
’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge
farklı iş için alınmış
TEİAŞ'ın Kahta TM için kapasite bildirmesi koşuluyla; Kahta TM çıkışlı 3x477
MCM iletkenli Kahta Sanayi Fideri (Fider 15) hattından beslenen Kahta DM
Olumlu çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13787543 barkod nolu direği
yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk
üzerinden Kahta TM.
Kahta
Olumlu
TEİAŞ'ın Adıyaman TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Adıyaman TM
Çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli Yaylakonak Fideri (Fider-2)'nın Çinarik KÖK binası
civarındaki 13741965 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir
noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Adıyaman TM.
Adıyaman
Olumlu
TEİAŞ'ın Adıyaman TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Adıyaman TM
Çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli Yaylakonak Fideri (Fider-2)'nın Çinarik KÖK binası
civarındaki 13741965 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir
noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Adıyaman TM.
Adıyaman
Olumlu
TEİAŞ'ın Adıyaman TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Adıyaman TM
Çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli Yaylakonak Fideri (Fider-2)'nın Çinarik KÖK binası
civarındaki 13741965 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir
noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Adıyaman TM.
Adıyaman
Olumlu
TEİAŞ'ın Kahta TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kahta TM çıkışlı
3x(477 MCM) iletkenli Fider-14 (Durak Fideri)'nin 13940445 barkod nolu direği
yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk
üzerinden Kahta TM.
Kahta
Olumlu
TEİAŞ'ın Kahta TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Kahta TM çıkışlı
3x(477 MCM) iletkenli Fider-14 (Durak Fideri)'nin 13940445 barkod nolu direği
yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk
üzerinden Kahta TM.
Kahta
TEİAŞ'ın Narlı TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Narlı TM Çıkışlı 3x3/0
AWG iletkenli Türkoğlu Evri Fideri (Fider-6)'nın Yaşıl Hes KÖK binası
Narlı
civarındaki 14027942 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir
noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Narlı TM.
TEİAŞ'ın Narlı TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Narlı TM Çıkışlı 3x3/0
AWG iletkenli Türkoğlu Evri Fideri (Fider-6)'nın Yaşıl Hes KÖK binası
Olumlu
Narlı
civarındaki 14027942 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir
noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Narlı TM.
TEİAŞ'ın Narlı TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Narlı TM Çıkışlı 3x3/0
AWG iletkenli Türkoğlu Evri Fideri (Fider-6)'nın Yaşıl Hes KÖK binası
Olumlu
Narlı
civarındaki 14027942 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir
noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Narlı TM.
Olumlu
-
-
-
TEİAŞ'ın Narlı TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Narlı TM Çıkışlı 3x3/0
AWG iletkenli Pompa 1 Fideri (Fider-2)'den beslenen 14024204 barkod nolu direk
Narlı
yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk
üzerinden Narlı TM.
TEİAŞ'ın Narlı TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Narlı TM Çıkışlı 3x3/0
AWG iletkenli Pompa 1 Fideri (Fider-2)'den beslenen 14024204 barkod nolu direk
Olumlu
Narlı
yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk
üzerinden Narlı TM.
TEİAŞ'ın Narlı TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Narlı TM Çıkışlı 3x3/0
AWG iletkenli Pompa 1 Fideri (Fider-2)'den beslenen 14024204 barkod nolu direk
Olumlu
Narlı
yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk
üzerinden Narlı TM.
Olumlu
-
-
Gölbaşı TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Balkar Fideri (Fider 1) hattından beslenen
Balkar KÖK çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen
Olumlu Bağlarbaşı KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13680745 barkod
nolu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton
köşk üzerinden Gölbaşı TM.
Gölbaşı TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Balkar Fideri (Fider 1) hattından beslenen
Balkar KÖK çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen
Olumlu Bağlarbaşı KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13680745 barkod
nolu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton
köşk üzerinden Gölbaşı TM.
Gölbaşı TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Balkar Fideri (Fider 1) hattından beslenen
Balkar KÖK çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13679603 barkod
Olumlu
nolu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton
köşk üzerinden Gölbaşı TM.
TEİAŞ'ın Göksun TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Göksun TM Çıkışlı
3x3/0 AWG iletkenli Elbistan Fideri (Fider-2)'den beslenen Saraycık Monoblok
Olumlu Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 14044948 barkod nolu direk
yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk
üzerinden Göksun TM.
TEİAŞ'ın Narlı TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Narlı TM Çıkışlı
(3x3/0 AWG) iletkenli Fider-8'den beslenen Nato Monoblok Çıkışlı (3x3/0 AWG)
Olumlu
iletkenli Fider-8'in 14036332 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun
gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Narlı TM.
TEİAŞ'ın Narlı TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Narlı TM Çıkışlı
(3x3/0 AWG) iletkenli Fider-8'den beslenen Nato Monoblok Çıkışlı (3x3/0 AWG)
Olumlu
iletkenli Fider-8'in 14036332 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun
gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Narlı TM.
TEİAŞ'ın Narlı TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Narlı TM Çıkışlı
(3x3/0 AWG) iletkenli Fider-8'den beslenen Nato Monoblok Çıkışlı (3x3/0 AWG)
Olumlu
iletkenli Fider-8'in 14036332 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun
gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Narlı TM.
TEİAŞ'ın Narlı TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Narlı TM Çıkışlı
(3x3/0 AWG) iletkenli Fider-8'den beslenen Nato Monoblok Çıkışlı (3x3/0 AWG)
Olumlu
iletkenli Fider-8'in 14036332 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun
gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Narlı TM.
TEİAŞ'ın Narlı TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Narlı TM Çıkışlı
(3x3/0 AWG) iletkenli Fider-8'den beslenen Nato Monoblok Çıkışlı (3x3/0 AWG)
Olumlu
iletkenli Fider-8'in 14036332 barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun
gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Narlı TM.
-
Gölbaşı
Gölbaşı
Gölbaşı
Göksun
Narlı
Narlı
Narlı
Narlı
Narlı
Olumlu Olumlu
TEİAŞ'ın Botaş PS5 TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Botaş PS5 TM
Çıkışlı 3x3AWG iletkenli Fider-1 enerji nakil hattının 3x3/0 AWG iletkenli olarak
Olumlu
yeniden tesis edilmesi koşuluyla 14016876 barkod nolu direk yanına Şirketimizin
uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Botaş PS5 TM.
PS-5
Olumlu Olumlu
TEİAŞ'ın Botaş PS5 TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Botaş PS5 TM
Çıkışlı 3x3AWG iletkenli Fider-1 enerji nakil hattının 3x3/0 AWG iletkenli olarak
Olumlu
yeniden tesis edilmesi koşuluyla 14016876 barkod nolu direk yanına Şirketimizin
uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Botaş PS5 TM.
PS-5
PS-5
74
Güneko Enerji Üretim San. Tic.
A.Ş.
28.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu Olumlu
TEİAŞ'ın Botaş PS5 TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Botaş PS5 TM
Çıkışlı 3x3AWG iletkenli Fider-1 enerji nakil hattının 3x3/0 AWG iletkenli olarak
Olumlu
yeniden tesis edilmesi koşuluyla 14016876 barkod nolu direk yanına Şirketimizin
uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Botaş PS5 TM.
75
Ekogün Enerji Üretim San. Tic.
A.Ş.
28.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu Olumlu
Olumlu
TEİAŞ'ın Botaş PS5 TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Botaş PS5 TM
Çıkışlı 3x3AWG iletkenli Fider-1 enerji nakil hattının 3x3/0 AWG iletkenli olarak
yeniden tesis edilmesi koşuluyla 14016876 barkod nolu direk yanına Şirketimizin
uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Botaş PS5 TM.
PS-5
Olumlu Olumlu
TEİAŞ'ın Botaş PS5 TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Botaş PS5 TM
Çıkışlı 3x3AWG iletkenli Fider-1 enerji nakil hattının 3x3/0 AWG iletkenli olarak
Olumlu
yeniden tesis edilmesi koşuluyla 14016876 barkod nolu direk yanına Şirketimizin
uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Botaş PS5 TM.
PS-5
Olumlu Olumlu
TEİAŞ'ın Botaş PS5 TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Botaş PS5 TM
Çıkışlı 3x3AWG iletkenli Fider-1 enerji nakil hattının 3x3/0 AWG iletkenli olarak
Olumlu
yeniden tesis edilmesi koşuluyla 14016876 barkod nolu direk yanına Şirketimizin
uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Botaş PS5 TM.
PS-5
Olumlu Olumlu
TEİAŞ'ın Botaş PS5 TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Botaş PS5 TM
Çıkışlı 3x3AWG iletkenli Fider-1 enerji nakil hattının 3x3/0 AWG iletkenli olarak
Olumlu
yeniden tesis edilmesi koşuluyla 14016876 barkod nolu direk yanına Şirketimizin
uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Botaş PS5 TM.
PS-5
76
77
78
TDE Enerji Üretim San. Tic.
A.Ş.
TD Yeşil Enerji Üretim San.
Tic. A.Ş.
T Dinamik Enerji San. ve Dış.
Tic. A.Ş.
28.11.2014
28.11.2014
28.11.2014
Kasım 14
Kasım 14
Kasım 14
Güneş
Güneş
Güneş
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
79
Paksoy İnş. Mad. Müh. Tic.
Ltd. Şti.(Paksoy-1 GES)
19.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu Olumlu
Olumlu
80
Paksoy İnş. Mad. Müh. Tic.
Ltd. Şti.(Paksoy-2 GES)
28.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu Olumlu
Olumlu
81
Uğur ÖZCAN
19.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu Olumlu
Olumlu
82
Ali PEKCAN
21.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu Olumlu
Olumlu
83
Süleyman EMRE
21.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu Olumlu
Olumlu
84
Ayşe PEKCAN
21.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu Olumlu
Olumlu
85
Latif EMRE
21.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu Olumlu
Olumlu
86
Mevlüt CENGİZ
21.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu Olumlu
Olumlu
87
Hatice EMRE
21.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu Olumlu
Olumlu
88
Ülkü EMRE
21.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu Olumlu
Olumlu
89
Ali EMRE
21.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu Olumlu
Olumlu
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM
çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Nurhak Ekinözü Fideri(Fider-7)'den beslenen
13944432 barkod nolu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis
edilecek beton köşk üzerinden Doğanköy TM.
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM
çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Nurhak Ekinözü Fideri(Fider-7)'den beslenen
13944432 barkod nolu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis
edilecek beton köşk üzerinden Doğanköy TM.
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM
çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Nurhak Ekinözü Fideri(Fider-7)'den beslenen
13944432 barkod nolu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis
edilecek beton köşk üzerinden Doğanköy TM.
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM
Çıkışlı Tarımsal Sulama Fideri (Fider-2)'nin 13979780 barkod nolu direk
üzerinden Doğanköy TM.
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM
Çıkışlı Tarımsal Sulama Fideri (Fider-2)'nin 13979780 barkod nolu direk
üzerinden Doğanköy TM.
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM
Çıkışlı Tarımsal Sulama Fideri (Fider-2)'nin 13979780 barkod nolu direk
üzerinden Doğanköy TM.
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM
Çıkışlı Tarımsal Sulama Fideri (Fider-2)'nin 13979780 barkod nolu direk
üzerinden Doğanköy TM.
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM
Çıkışlı Tarımsal Sulama Fideri (Fider-2)'nin 13979780 barkod nolu direk
üzerinden Doğanköy TM.
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM
Çıkışlı Tarımsal Sulama Fideri (Fider-2)'nin 13979780 barkod nolu direk
üzerinden Doğanköy TM.
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM
Çıkışlı Tarımsal Sulama Fideri (Fider-2)'nin 13979780 barkod nolu direk
üzerinden Doğanköy TM.
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM
Çıkışlı Tarımsal Sulama Fideri (Fider-2)'nin 13979780 barkod nolu direk
üzerinden Doğanköy TM.
Doğanköy
Doğanköy
Doğanköy
Doğanköy
Doğanköy
Doğanköy
Doğanköy
Doğanköy
Doğanköy
Doğanköy
Doğanköy
90
Kasrik Elektrik Dağ. Har. İnş.
Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
28.11.2014
Kasım 14
Güneş
999,00
Adıyaman
Olumlu Olumlu
91
Özküpeli Süt Ürün. Tar. Soğt.
Sist. İnş. San. Ltd. Şti.
28.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Adıyaman
Olumlu Olumlu
92
Özküpeli Süt Ürün. Tar. Soğt.
Sist. San. Ltd. Şti.
28.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Adıyaman
Olumlu Olumlu
93
Özküpeli Süt Ürün. Tar. Soğt.
Sist. İnş. San. Ltd. Şti.
28.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Adıyaman
Olumlu Olumlu
94
Özküpeli Süt Ürün. Tar. Soğt.
Sist. İnş. San. Ltd. Şti.
28.11.2014
Kasım 14
Güneş
1.000,00
Adıyaman
95
Hakan ÇETİN
13.11.2014
Kasım 14
Güneş
-
Adıyaman
96
Hülya Gül ERGÜN
13.11.2014
Kasım 14
Güneş
-
Adıyaman
13.11.2014
Kasım 14
Güneş
-
Adıyaman
Olumsuz
13.11.2014
Kasım 14
Güneş
-
Adıyaman
13.11.2014
Kasım 14
Güneş
-
24.11.2014
Kasım 14
Güneş
11.11.2014
Kasım 14
Güneş
16.12.2014
Aralık 14
27.11.2014
Alternatif İnş. Toptan Gıda
Itriyat Tem. İh. Pvc İnş. Tah.
Ve Paz. Şti.
Malatya Ozon Sağ. Koz. Bit.
98 Ürünler Tar. Gıda San. ve Tic.
Ltd. Şti.
FYS Fidan Yapı Gıda Tekstil
99
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gülbağ Taş. Tar. Hay. İnş. Pet.
100
San. Tic. Ltd. Şti.
101 Bayhan ŞAHİN
97
102 Marges Enerji San. ve Tic. A.Ş.
103
104
105
106
107
İnci 1 Enerji Üretimi San. ve
Tic. A.Ş.
İnci 2 Enerji Üretimi San. ve
Tic. A.Ş.
İnci 3 Enerji Üretimi San. ve
Tic. A.Ş.
İnci 4 Enerji Üretimi San. ve
Tic. A.Ş.
İnci 5 Enerji Üretimi San. ve
Tic. A.Ş.
Başvuru Formu eksik-Tapu eksik-tek hat eksiktüketim belgesi eksik-tarım aslı değil-çed yok
Başvuru Formu eksik-Tek hat eksik-tüketim belgesi
Olumsuz
eksik-tarım aslı değil-çed yok
Adıçim
Adıçim
Kahta
Kahta
Gölbaşı
-
-
-
-
-
-
Başvuru Formu eksik-Tek hat eksik-tüketim belgesi
eksik-tarım aslı değil-çed yok
-
-
-
Olumsuz
Başvuru Formu eksik-Tek hat eksik-tüketim belgesi
eksik-tarım aslı değil-çed yok
-
-
-
Adıyaman
Olumsuz
Başvuru Formu eksik-Tek hat eksik-tüketim belgesi
eksik-tarım aslı değil-çed yok
-
-
-
300,00
Adıyaman
Olumsuz Tarım yazısı ve ÇED belgesi eksik
-
-
-
30,00
Adıyaman
Olumsuz Tapu eksik-dekont eksik-çed eksik
-
-
-
Güneş
999,00
Adıyaman
Olumsuz Tarım aslı değil-ÇED belgesi eksik
-
-
-
Kasım 14
Güneş
999,00
Adıyaman
Olumsuz Tarım aslı değil-ÇED belgesi eksik
-
-
-
27.11.2014
Kasım 14
Güneş
999,00
Adıyaman
Olumsuz Tarım aslı değil-ÇED belgesi eksik
-
-
-
27.11.2014
Kasım 14
Güneş
999,00
Adıyaman
Olumsuz Tarım aslı değil-ÇED belgesi eksik
-
-
-
27.11.2014
Kasım 14
Güneş
999,00
Adıyaman
Olumsuz Tarım aslı değil-ÇED belgesi eksik
-
-
-
16.12.2014
Aralık 14
Güneş
999,00
Adıyaman
Olumsuz ÇED belgesi eksik
-
-
-
AKEDAġ ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ.
Adıyaman Lisanssız Elektrik Üretim BaĢvuruları
Trafo Merkezi
Adıçim
Adıyaman
Gölbaşı
Kahta
Karakaya
Ps 4B
Genel Toplam
Toplam Kapasite (kW)
12.000
7.000
15.000
15.000
2.000
2.000
53.000
Trafo Merkezi
Toplam Kapasite (kW)
2.000
2.000
20.000
2.000
15.000
5.000
6.000
5.000
2.000
59.000
Olumlu BaĢvuru Adet
11
30
19
23
0
0
83
Olumlu BaĢvuru (kW)
10.107,00
25.485,00
14.923,80
22.180,00
72.695,80
Kalan Kapasite(kW)
1.893,00
18.485,00
76,20
7.180,00
2.000,00
2.000,00
19.695,80
-
AKEDAġ ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ.
KahramanmaraĢ Lisanssız Elektrik Üretim BaĢvuruları
Andırın
Çağlayan
Doğanköy
Göksun
Kahramanmaraş-2
Kılavuzlu
Kılılı
Narlı
Ps-5 Tm
Genel Toplam
Olumlu Olumlu
Olumlu BaĢvuru Adet
0
0
50
4
10
3
1
18
10
96
Olumlu BaĢvuru (kW)
46.790,20
4.000,00
8.755,10
2.500,00
441,60
15.315,81
9.500,00
87.302,71
Kalan Kapasite(kW)
2.000,00
2.000,00
26.790,20
2.000,00
6.244,90
2.500,00
5.558,40
10.315,81
7.500,00
28.302,71
-
Not-1: Kapasiteler Hidrolik Kaynaklı Olmayan Başvurular İçin Düzenlenmiştir.
Not-2: Başvuru değerlendirme sonucu olumlu bulunanlarla ilgili olarak, alternatif bağlantı görüşü oluşturulanların, listenin ilan tarihinden
itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak başvuruda bulunmaları halinde, Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu Şirketimiz tarafından şahsen veya
vekâleten tebellüğ ettirilerek verilecek olup bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden
geçersiz hale gelecektir.
Not-3:Yukarıda
kırmızı renkle gösterilen kapasitelerin artırılması için TEİAŞ a görüş sorulacaktır.
Olumsuz
Adıçim TM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli Tileyli Fideri (Fider 2) hattından beslenen
Beşyol DM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen Yoldüzü
Olumlu KÖK çıkışlı 3x(1/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen 13875510
barkod nolu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek
beton köşk üzerinden Adıçim TM.
Adıçim TM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Besni Fideri(Fider-6)'dan beslenen
Şambayat DM Çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13742617 barkod
Olumlu
noldu direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton
köşk üzerinden Adıçim TM.
TEİAŞ'ın Kahta TM için kapasite bildirmesi koşuluyla; Kahta TM çıkışlı 3x3/0
AWG iletkenli Akıncılar Fideri (Fider 11) hattından beslenen Narince DM çıkışlı
Olumlu 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13994565 barkod nolu direği yanına
Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden Kahta
TM.
TEİAŞ'ın Kahta TM için kapasite bildirmesi koşuluyla; Kahta TM çıkışlı 3x477
MCM iletkenli Durak Fideri (Fider 14) hattından beslenen Menzil DM çıkışlı
Olumlu 3x(1/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen 13916129 barkod nolu
direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk
üzerinden Kahta TM.
Gölbaşı TM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Tut Fideri(Fider-5)'den beslenen Besni
DM Çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13742553 barkod noldu
Olumlu
direği yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk
üzerinden Gölbaşı TM.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
275 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content