close

Enter

Log in using OpenID

CAM SEKTÖRÜ - Yapı Kredi Yatırım

embedDownload
SEKTÖR NOTU
CAM SEKTÖRÜ
27 Ekim 2014
Araştırma
CAM SEKTÖRÜ
EBRD’nin Paşabahçe alımı değerlemeleri yükseltti
12
1.41 - 2.25
6.0
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
TRKCM
ANACM
04.14
01.14
0.5
10.13
Cam hisse satışından elde edeceği 101mnTL’nin şirketin net
borç/VAFÖK çarpanını 4.4x’dan 4.0’a indiriyor olması nedeniyle bu
işlemden en fazla fayda sağlayan şirket oluyor. Bununla birlikte,
özellikle Rusya pazarında devam eden zayıflık ve şirketin
benzelerine oranla %1’lik FD/VAFÖK primini dikkate alarak Tut
tavsiyemizi devam ettiyoruz. Diğer taraftan, Soda Sanayi’de sahip
olduğu %17.9 hissenin satışından elde edebileceği potansiyel
380mnTL’nin
şirketin
net
borç/VAFÖK
çarpanını
2.6’ya
düşürebilecek olması nedeniyle olumlu potansiyel yarattığını da
belirtelim.
13
1.83 - 2.90
BIST100 Rölatif Fiyat Performanslası
07.13
ƒ Nakit girişi Anadolu Cam’ın borçluluğunu düşürüyor. Anadolu
TUT (Önceki: TUT)
(TL)
TRY 3.43
TRY 3.54
TRY 0.05
5%
TRY 5,831 mn
04.13
ƒ Satış işlemi Trakya Cam’ın yatırım planlarını destekliyor.
Trakya Cam bu işlemden 152mnTL nakit girişi ve 115mnTL kar
rakamı elde edecek. Nakit girişinin büyük oranda Türkiye, Rusya ve
Romanya’da devam eden yatırımlarda kullanılacağını düşünüyoruz.
Trakya Cam 2016 yılına kadar ağır bir yatırım bütçesine sahip
olmakla birlikte, önümüzdeki üç yıla ilişkin %23’lük ortalama VAFÖK
büyümesine dayanarak Al tavsiyemizi sürdürüyoruz. Şişecam
yönetiminin Soda Sanayi’nin halka açıklık oranını artırmaya yönelik
planlarını dikkate alarak, Trakya Cam’ın şirketteki %10.7 hissesinin
önemli bir pozitif potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Trakya Cam söz
konusu hisselerin satışından (Soda Sanayi’nin mevcut değeri ile)
226mnTL elde edebilir (Trakya Cam’ın piyasa değerinin %11’i).
Sisecam
Price Data <SISE TI>
Mevcut Fiyat:
Hedef Fiyat:
Temettü:
Toplam Getiri:
Mevcut Piyasa Değerş (mn)
Hacim Verisi
Hisse adedi (mn)
3 aylık ortalama günlük hacim ($ mn)
01.13
CEO’su Paşabahçe hisse satış işleminin halka arz konusundaki
planlarını değiştirmediğini açıkladı. Paşabahçe halka arzı Şişecam
açısından çok önemli bir potansiyel olmakla birlikte, şirketin %3’lük
NAD iskontosunu dikkate alarak Tut tavsiyemizi sürdürüyoruz. Halka
arzın EBRD’nin alım fiyatı üzerinden gerçekleşmesi durumunda,
Şişecam’ın %3 olan NAV iskontosu %8’e yükselebilecektir.
TUT (Önceki: TUT)
(TL)
TRY 1.80
TRY 2.04
TRY 0.01
14%
TRY 799 mn
10.12
ƒ Şişecam benzer işlemlerle göz önünde olabilir. Şişecam
Anadolu Cam
Price Data <ANACM TI>
Mevcut Fiyat:
Hedef Fiyat:
Temettü:
Toplam Getiri:
Mevcut Piyasa Değerş (mn)
Hacim Verisi
Hisse adedi (mn)
3 aylık ortalama günlük hacim ($ mn)
07.12
ƒ Trakya Cam en beğendiğimiz hisse aolmaya devam ediyor.
Paşabahçe satışının yarattığı nakit akışını dikkate alarak, Trakya
Cam’ın hedef fiyatını 3.24TL’den 3.44TL’ye, Anadolu Cam’ın hedef
fiyatını ise 1.88TL’den 2.04TL’ye yükseltiyoruz. Ek olarak, Şiecam’ın
hedef fiyatını 3.02TL’Den 3.54’TL’ye arttırıyoruz. Şişecam’ın
NAD’inde Paşabahçe’nin değerini belirlerken %25 ağırlık ile
EBRD’nin alım fiyatı ve %75 ağırlık ile de 9.0x FD/VAFÖK çarpanı
ve son 4 çeyreklik VAFÖK rakamına dayalı değerlemeyi dikkate
alıyoruz.
AL (Önceki: AL)
(TL)
TRY 2.83
TRY 3.44
TRY 0.08
24%
TRY 2,091 mn
04.12
ve Kalkınma Bankası (EBRD) Paşabahçe’nin %15.4’ünü (%6.6
Trakya Cam’dan, %4.4 Anadolu Cam ve Soda Sanayi’den) 125mn
Euro karşılığında satın aldı. Söz konusu işlem Paşabahçe Cam için
daha önceki 1.3 milyar TL’lik değerlememize karşın 2.3 milyar TL’lik
toplam şirket değerine işaret ediyor.
Trakya Cam
Fiyat Verisi <TRKCM TI>
Mevcut Fiyat:
Hedef Fiyat:
Temettü:
Toplam Getiri:
Mevcut Piyasa Değerş (mn)
Hacim Verisi
Hisse adedi (mn)
3 aylık ortalama günlük hacim ($ mn)
01.12
ƒ Şişecam Paşabahçe’de EBRD ile ortaklığa gitti. Avrupa İmar
SISE
Akif Moroğlu
[email protected]
ÇEKİNCE:
Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca
araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek
zararlar konusunda kurumumuz ve kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların bilgi edinmeleri amacıyla
hazırlanmış olup, yatırımcıların yatırıma ilişkin kararlarını verirken bu rapordaki bilgilerden yararlanmaları, ancak bu rapordan etkilenmeyerek
kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı kurumumuz hiçbir sorumluluk
üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Bu
raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere
gösterilemez.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
229 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content