close

Enter

Log in using OpenID

6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırmada

embedDownload
REFERANS
Yeminli Mali Müşavirlik
Bağımsız Denetim ve Danışmanlık
Duyuru
Konu: 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırmada Süre Uzatımı
30.11.2014 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına
Dair Kanun”da aşağıda belirtilen borçlarla ilgili olarak ilk başvuru ve ödeme süreleri uzatılmıştır.
·
Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK’ya) ait (Genel Sağlık Sigortası borçları hariç) alacaklar için 31
Aralık 2014 tarihine kadar yapılması gereken başvuru tarihi bir ay uzatılarak 02 Şubat 2015 tarihine,
02 Şubat 2015 tarihi olan peşin/ilk taksit ödeme süresi 02 Mart 2015 tarihine uzatılmıştır.
·
Vergi Daireleri ve Belediyeler ile Gümrük İdarelerine ait alacaklar için 01 Aralık 2014 tarihine
kadar yapılması gereken başvuru tarihi bir ay uzatılarak 31 Aralık 2014 tarihine, 31 Aralık 2014 tarihi
olan peşin/ilk taksit ödeme süresi 02 Şubat 2015 tarihine uzatılmıştır.
· Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini
süresinde yaptırmamış olanların, 31 Aralık 2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) araç muayenelerini
yaptırmaları ve hesaplanan tutarları ödeme tarihi 30 Haziran 2015 tarihine uzatılmıştır.
·
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden ve tarımsal sulamada
kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları için 01 Aralık 2014 tarihine kadar yapılması
gereken başvuru tarihi bir ay uzatılarak 31 Aralık 2014 tarihine, 31 Aralık 2014 tarihi olan peşin/ilk
taksit ödeme süresi 02 Şubat 2015 tarihine uzatılmıştır.
·
Kalkınma ajanslarının, il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarından olan
alacakları için 01 Aralık 2014 tarihine kadar yapılması gereken başvuru tarihi bir ay uzatılarak 31
Aralık 2014 tarihine, 31 Aralık 2014 tarihi olan peşin/ilk taksit ödeme süresi 02 Şubat 2015 tarihine
uzatılmıştır.
Bilgilerinize duyurulur.
İlgili Bakanlar Kurulu Kararına Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız
REFERANS
Duyuru içeriğinde yer alan açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup, REFERANS YMM A.Ş.
REFERANS Denetim YMM Ltd.Şti. ve REFERANS Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’ye içerikten kaynaklanan
veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
www.referansymm.com.tr
&
www.referansbd.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
618 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content