close

Enter

Log in using OpenID

1 ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2014-2015

embedDownload
ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU
2014-2015EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
2. SINIF EYLÜL AYI BÜLTENİ
Sayın Velimiz,
Eylül ayı süresince 2. sınıflar İngilizce derslerinde kitabımızın ilk ünitesi olan
‘Welcome ’ bölümü işlenmiştir. Classroom language (sınıfta kullanılan dil) – greetings
(selamlaşma kalıpları), colours(renkler )ve numbers- (sayılar), days of the week (haftanın
günleri), months (aylar), Alphabet (alfabe) ’ konuları işlenmiş ve bu konular çalışma
kâğıtları, powerpoint sunumları ve çeşitli oyunlarla tekrar edilerek pekiştirilmiştir.
Tanışma ve sınıf içi kuralları pekiştirme ayımız olan Eylül ayında, önce birbirimizi
tanımak için ‘greetings (selamlaşma kalıpları)’ konusu işlenmiştir. Öğrencilerimiz ‘What is
your name? (ismin ne?)’- ‘My name is…(Adım…)’ ‘How are you? (Nasılsın?) - I’m
great/ok/happy/sad (iyiyim-üzgünüm-mutluyum)’ ‘Good Morning(günaydın)/Good Afternoon
(iyi öğlenler) /See you(görüşmek üzere) /Hello (merhaba)kalıplarını öğrenmiş çeşitli şarkı,
alıştırma ve rol çalışmaları ile bu kalıpları pekiştirmişlerdir. Ayrıca bu ay içerisinde yıl
boyunca kullanacakları portfolyo ve handout dosyalarına kapak hazırlamışlar ve bu
dosyaları nasıl kullanacaklarını öğrenmişlerdir. Yine sene içinde derslerde söz hakkı almak
için kullandıkları isim çubuklarını hazırlamışlardır.
Eylül ayında ikinci olarak, classroom language (sınıfta kullanılan dil) konuları
işlenmiştir. Ayrıca sınıf içerisinde İngilizce derslerinde kullanacakları sınıf dilini tanımışlardır
(I’m sorry I’m late, Toilet please, May drink water? May I get my books?, Help me please.
Vb.) Çeşitli oyun, şarkı ve çalışma kâğıtları ile bu konular pekiştirilmiştir.
Öğrenciler sınıf kurallarının ne olduğunu anlayabilirler. Sınıf kurallarının daha hızlı
yerleşmesini sağlamak amacıyla online “Class Dojo’’ programında sınıflar oluşturulmuş,
öğrencilere verilen karakter ve sınıf kuralları kapsamında belirlenen ikonlarla sınıf yönetimi
desteklenmeye çalışılmıştır. Buna ek olarak, sınıf içinde de özellikle İngilizce konuşulmasını
desteklemek amacıyla her sınıfta‘’Star Students’’ panoları oluşturulmuştur. 10 adet sticker
alan öğrenciye yıldız verilmekte ve bunlar portfolio dosyasında toplanmaktadır.
NOT: Öğretmenlerimizin ders saatlerinin farklılık göstermesi sebebiyle hafta
içinde yapılan çalışma kağıtlarının zamanlarında farklılıklar olabilir. Ancak cuma günü
tüm sınıflar o hafta aynı konuları çalışma kağıtlarını ve aktivitelerini tamamlamış ve
eşitlenmiş olmaktadırlar. Bilginize.
1
KAZANIMLAR - EYLÜL:
1. HAFT
A
-Öğrendiği selamlaşma kalıplarını kullanarak kendini
tanıtır. (Örnek: Teacher: Hello!
Student: Hello!
Teacher: What’s your name?
Student : My name’s …
Teacher: Nice to meet you
Student: Nice to meet you too.
Teacher: How old are you?
Student: I’m … years old.
-Sınıf içinde kullanılan dili anlar ve temel kalıpları
kullanır. (Örnek: Toilet please, Help me, please, May I
drink some water?, I’m sorry, I’m late.vb)
- 1’den 20’ye kadar sayıları söyleyip yazar.
-20’den 50’ye kadar sayıları tanır.
2. HAFT
A
-Alfabeyi “e, h, g, c, y’’ harfleri dışında genel olarak
söyleyebilirler.
-Adını heceler (Örnek: A:How do you spell your
name?
B: K-A-A-N)
-Haftanın günlerini söyleyip yazar
-Ayları ve doğum gününü söyle
(Örnek: A: When is your birthday?
B: My birthday is in September/on 4th September.)
-Rutinlerdeki soruları yanıtlar
(Örnek: What’s the day today? It’s Monday
What’s the weather like today? It’s sunny.
Who is away? Everybody is here./ Ozan is away.)
3. HAFT
A
-Kitaptaki karakterleri tanır.
- Sorulan soruları yanıtlar ,kendini tanıtabilir.
(Örnek: A: What’s your name?
B: My name is….
A: How old are you?
B: I’m 9.
A:Nice to meet you
B: Nice to meet you.
2
EKİM AYI KAZANIMLARI:








Öğrenciler there is/there are kalıbını kullanarak hayvan ve bitkilerin renk ve sayılarını
ifade edebilirler. (There are four mushrooms, There are five insects etc…)
Öğrenciler hayvanların ve bitkilerin renkleri, ve sayılarıyla ilgili soru sorup
cevaplayabilirler. (How many trees are there? There are three trees.)
Öğrenciler resimdeki objeleri tanıyabilirler. (It is a spaceship. It is space.)
Öğrenciler heceleme yapabilirler.(N-A-T-U-R-E)
Öğrenciler standard yazı formundaki kelimeleri, birkaç kez bakarak ya da kapatarak
yazabilirler.
Öğrenciler basit ifadeleri ve cümleleri yazabilirler. (There are three flowers. There is a
blue pond.)
Students can write the words that are dictated.
Öğrenciler haftanın günlerini ve doğum tarihlerini söyleyebilirler. (When is your
birthday: My birthday is on 10th of September, What’s the day today? It’s Sunday,
etc.)
Birlikte yapalım:






bbc.co.uk/cbeebies
learnenglishkids.britishcouncil.org
eslkidslab.com
http://www.primarygames.com/math/learnnumbers/
http://learninggamesforkids.com
learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
327 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content