close

Enter

Log in using OpenID

2015 Kar Beklentileri

embedDownload
STRATEJİ RAPORU
Hisse Senedi
Araştırma
TÜRKİYE
26 Ocak 2015
2015 Kar Beklentileri
Kar büyümesi bazında 2015’te bankalar öne çıkacak. 2015’te bankaların karının %11, banka dışı sektörlerin ise %4 büyümesini bekliyoruz. Bankalar için kar büyümesi
beklentimiz piyasa beklentisinin 1 puan altında kalırken, Halkbank (TUT, Hedef Fiyat: TRY17.8) için beklentimizi saymazsak %13 ile piyasa beklentisinin 1 puan üstünde
kalıyor. Piyasanın Halkbank için 2015 net kar büyüme beklentisi %10 iken bizimki %3 seviyesinde bulunuyor, diğer sapma ise İşbankası (AL, Hedef Fiyat: TRY8.6) için
%14 büyüme beklentimizden kaynaklanıyor (piyasanın 3 puan üzerinde). 2015 GSYİH büyümesinin %4 olacağı beklentisiyle, sanayi kredi büyümesinin TL bazlı %15,
yabancı para cinsi %8, toplamda %14 büyüyeceğini öngörüyoruz. TL’nin %3.4 değer kaybedeceğini ve sabit fonlama maliyetlerinin %8-8.5 seviyesinde kalacağını
düşünüyoruz. 2015’te yatay faiz ortamı bekliyor ve net faiz marjlarını yatay-olumlu alıyoruz. Kamu bankalarının net faiz marjında 7 baz puan daralma (%3.3), ancak özel
bankalarınkinde 5 baz puan iyileşme bekliyoruz (%3.65). Banka dışı segmentte, FAVÖK büyümesi (yıllık %16, piyasanın beklentisinden 1 puan yukarıda) 2014’teki tek
seferlik hisse satışları ve yeniden değerleme kazançları sebebiyle yüksek kalan net karlara kıyasla bu sene daha güçlü performans kaydedecek. Enerji, elektrik, tarım
ekipmanları ve otomotiv sektörleri 2015’te sırasıyla %169, %62, %34 ve %28 FAVÖK büyümesi ile ivme kazanacak.
Tablo: Sektör net kar ve FAVÖK büyüme tablosu
Bankalar
Banka dışı
Tarım Ekipmanı
Beyaz Eşya
Otomotiv
Holdingler
Çimento
İnşaat
Gıda ve İçecek
Cam
Sigorta
Madencilik
Enerji
İlaç
GYO
Perakende
Çelik
Telekomünikasyon
Elektrik
Satışlar
2014T
FAVÖK
7%
21%
12%
3%
17%
14%
3%
6%
16%
8%
-2%
14%
15%
-3%
41%
25%
2%
36%
5%
-5%
16%
-5%
18%
16%
4%
15%
0%
-7%
-6%
-14%
10%
28%
4%
-12%
Kaynak: YKY Araştırma beklentileri
Net kar
1%
32%
-10%
-1%
16%
13%
15%
46%
43%
80%
18%
-14%
10%
-30%
54%
nm
71%
13%
nm
Satışlar
2015T
FAVÖK
9%
13%
11%
21%
12%
8%
11%
14%
9%
16%
34%
11%
28%
14%
5%
8%
24%
6%
7%
-4%
6%
-6%
18%
-3%
6%
27%
-1%
169%
33%
10%
19%
8%
7%
62%
Net kar
11%
4%
34%
18%
23%
21%
4%
3%
-3%
-43%
30%
2%
8%
45%
-37%
6%
8%
17%
nm
Satışlar
2016T
FAVÖK
13%
9%
6%
14%
14%
9%
2%
15%
9%
16%
11%
1%
14%
15%
10%
4%
34%
7%
11%
14%
6%
138%
18%
6%
7%
11%
5%
4%
15%
182%
17%
7%
7%
28%
Net kar
25%
24%
10%
5%
13%
23%
8%
5%
37%
19%
1%
13%
14%
14%
159%
22%
8%
7%
230%
Strateji
Araştırma kapsamındaki şirketlerle ilgili görüşlerimiz. Bankalar için iç piyasadaki faiz ortamının normalize olmasını ve yatay-olumlu net faiz marjları bekliyoruz. Marj
görünürlüğüne sahip olduğumuzu ancak özellikle kamu bankaları olmak üzere tüm bankaların bilançolarında görülmeye başlandığı üzere yavaşlayan ekonomiden dolayı
varlık kalitelerinin problem olmaya devam edeceğine inanıyoruz. En beğendiğimiz hisse yüksek karlılığı ve daha iyi varlık kalitesi yönetimine ragmen benzerlerine göre
geride kalan çarpanları sebebiyle İşbankası olurken Vakıfbank (AL, Hedef Fiyat: TRY7.2) onu takip ediyor. Vakıfbank karlılıktaki iyileşme potansiyeli ve çekici değerlemesi
sebebiyle olumlu görünüyor, ancak bu seneki olası ikincil halka arzın hisse fiyatı üzerinde baskı oluşturabileceğini not edelim. Halkbank’ı katılım bankasına potansiyel
yatırım konusundaki belirsizlik, varlık kalitesinde bozulma ve sigortacılık işinden çıkma konusundaki belirsizlik sebebiyle beğenmiyoruz
Sigorta sektörünün güçlü büyüme kaydedeceğini düşünüyoruz, ancak emeklilik sistemindeki muhtemel katkı payı kesintileri sebebiyle 2016 için endişemizi koruyoruz. Öte
yandan, performans katkı payının 2016’da devreye girme ihtimali devlet katkı payının kesilmesinin olumsuz etkisini bir ölçüde kapatabilir.
Perakendeciler enflasyonun düşmesinden brüt marj tarafında olumlu etkilenirken, 2015’teki hızlanacak mağaza açılışları bu olumlu etkiyi sınırlayabilir. Migros (AL, Hedef
Fiyat: TRY28) perakendeciler içindeki en beğendiğimiz şirket olmaya devam ediyor.
Telekomünikasyon şirketleri regülasyonların etkisinin azalması sebebiyle satış büyümesinde hızlanma kaydederken mobil fiyatlamaların karışık sinyalleri nedeniyle mobil
operatörlerdeki marj iyileşmesi sınırlı kalabilir. Türk Telekom (AL, Hedef Fiyat: TRY8,31) en beğendiğimiz hisse olmaya devam ediyor.
Olumlu faiz oranları sebebiyle, Türkiye’nin gayrimenkul piyasasında ihtiyatlı-olumlu görüşümüzü korurken, genel seçimler ve regülasyon değişikliği risklerini de göz önünde
bulundurmamız gerektiğini belirtelim. En beğendiğimiz hisse defansif portföyü ve kira gelirlerindeki çarpıcı büyüme potansiyeli sebebiyle İş GYO (AL, Hedef Fiyat:TRY2.20)
olmaya devam ediyor.
Zayıf Avro ve düşük faiz oranları sebebiyle olumlu hafif araç piyasa koşulları otomotiv sektörünün iç piyasadaki marjlarını desteklerken Avro’daki zayıflık yüksek ihracat
bağımlılığı sebebiyle olumsuz etki yaratabilir. Tofaş (TUT, Hedef Fiyat: TRY15.70) al ya da öde kontratlarının Avro bazında belirlenmesi nedeniyle Avro’daki zayıflığa karşı
daha hassas durumda bulunuyor. Ford Otosan (AL, Hedef Fiyat: TRY34.89) sektördeki en beğendiğimiz hisse.
Beyaz eşya sektörünün iç pazar talebinin iyileşme beklentisi sebebiyle 2015’te iki haneli satış büyümesi kaydetmesini bekliyoruz. Ancak, zayıf Avro/USD düşük
hammadde maliyetlerinin olumlu etkisini büyük ölçüde ortadan kaldırarak ilk yarıda brüt marjdaki iyileşmeyi gölgeleyecektir.
Traktör üreticileri, devletin tarıma verdiği güçlü desteklerden ve iyileşen hava şartlarından faydalanacağı gibi, Avro’nun gevşemesi ve hammadde maliyetlerinin düşmesi ile
de marjlarını iyileştirecek. Kuraklık etkisinin son bulması ise gıda şirketlerinin, Tat Gıda (AL, Hedef Fiyat: TRY4,97) ve Pınar Süt (TUT, Hedef Fiyat: TRY23,50), marjları
açısından olumlu olacaktır (süt ve buğday fiyat artışlarında yavaşlama olabilir).
Cam sektöründeki marjlar, 2014 son çeyreğinde doğalgaza yapılan zam ile beraber yükselen enerji maliyetleri sebebiyle baskı altında kalabilir (2015 üçüncü çeyreğinde de
%5’lik bir zam daha yansıtıyoruz). Öbür yandan demir-çelik şirketleri, çelik fiyatlarındaki düşüşe rağmen oldukça olumlu seyreden demir cevheri fiyatları sayesinde güçlü
marjlarından faydalanmaya devam edecektir. Beğendiğimiz şirketler; Trakya Cam (AL, Hedef Fiyat: TRY3,82) ve Kardemir (AL, Hedef Fiyat: TRY2,58).
Düşen petrol fiyatlarının şirketler üzerindeki etkisi farklı olmaktadır. THY ve Pegasus bu gelişmeden en çok (muhtemelen gecikmeli olarak) fayda sağlayacak şirketler
olacak. Öbür yandan gelirlerinin önemli bir kısmını petrol ihraç eden ülkelerden elde eden şirketler bu gelişmeden gerek operasyonel gerekse yatırımcı algısı açısından
olumsuz etkilenecektir. Örneğin; Anadolu Efes, Anadolu Cam (Tut, Hedef Fiyat: TRY2,16), Enka İnşaat (AL, Hedef Fiyat: TRY6,50) ve Tekfen (AL, Hedef Fiyat:
TRY7,45). Yine de biz, müteahhitlik şirketlerinin hali hazırda oldukça sert bir şekilde cezalandırıldığını ve diğer iş kollarındaki olumlu gelişmelerinin görmezden gelindiğini
düşünüyoruz. Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ilk etapta Tüpraş (TUT, Hedef Fiyat: TRY60) için stok zararına yol açmasını bekliyoruz. Fakat gerek RUP projesinden gelen
Strateji
destek, gerekse şirketin güçlü ürün skalasının ileride karlılığına olumlu etki yapacağını düşünüyoruz.
Üretim fazlası olmasından dolayı elektrik piyasaları için kısa vadede olumsuz duruşumuzu sürdürsek de, araştırma kapsamımızdaki elektrik üreticilerinin şunlardan fayda
sağlayacağını düşünüyoruz; i) çok düşük baz etkisi, ii) yeni verimli kapasite ve/veya iii) daha iyi hidroloji. Aksa Enerji (AL, Hedef Fiyat: TRY3,95), gerek kömürle çalışan
elektrik santralinin devreye girecek olması, gerekse doğalgaz fiyatlarının uzun vadede olumlu trend göstermesi sebebiyle, bu sektörde beğendiğimiz şirket olarak öne
çıkmaktadır.
Yüksek temettü verimi olan şirketler daha iyi performans gösterebilir. Gösterge tahvil faizlerinin gerilemesiyle birlikte, 2015 ilk çeyreğinde yüksek temettü ödeyen
şirketlerin öne çıkabileceğini düşünüyoruz. Araştırmamız kapsamında olan ve %6 ve üzeri temettü verimliliği beklediğimiz sektör ve şirketler; Çimento şirketleri, Türk
Telekom (AL, Hedef Fiyat: TRY8,31), Ereğli (TUT, Hedef Fiyat: TRY4,94), (yalnızca 2014 karına bağlı olarak) Turkcell (TUT, Hedef Fiyat: TRY15,27), Türk Traktör
(TUT, Hedef Fiyat: TRY86,12) olarak öne çıkmaktadır.
Tablo: Kapsamımız içindeki en yüksek temettü ödemesi yapan şirketler
ADANA
MRDIN
AKCNS
TTKOM
KOZAL
CIMSA
EREGL
TCELL
TTRAK
PNSUT
TOASO
TKFEN
2013
2014
Hisse başına temettü Temettü Verimi (%) Hisse başına temettü Temettü Verimi (%)
0.71
8.9%
1.3
11.2%
0.46
9.4%
0.53
10.5%
0.75
6.8%
1.25
7.2%
0.26
3.6%
0.55
7.1%
1.89
5.6%
1.09
6.5%
1.15
9.9%
1.05
6.4%
0.23
10.5%
0.3
6.2%
0
0.0%
0.83
5.6%
5.62
9.3%
4.61
5.5%
1.07
6.5%
1.1
4.9%
0.65
5.3%
0.74
4.3%
0
0.0%
0.23
4.1%
Kaynak: Şirketler, YKY Araştırma beklentileri
Araştırma
PORTFÖY ÖNERİLERİ VE STRATEJİ
26 Ocak 2015
Model Portföy Güncellemesi
Tablo 1: YKY Portföy Önerileri
Şirket
Kod
Fiyat
HF
Endeksin üstünde getiri beklediğimiz hisseler
Ford Otosan
FROTO
32.05
34.89
İş Bankası
ISCTR
7.16
8.60
İş GYO
ISGYO
1.73
2.20
Migros
MGROS
23.60
28.00
Trakya Cam
TRKCM
3.52
3.82
Türk Telekom
TTKOM
7.70
8.31
Kar artış ivmesi yakalayan defansif şirketlere odaklanıyoruz. Hem defansif hem de cazip
değerlemelere sahip olan şirketleri seçme stratejimiz 2014’te oldukça başarılı oldu. En
beğendiğimiz şirketler BIST-100 endeksine rölatif %13 (nominal: %43) getiri sağlarken, piyasa nötr
portföyümüz ise %30 getiri sağladı. Hisse senetleri düşen petrol fiyatları ve enflasyon sayesinde
şimdilik daha iyi bir performans sergiledi. Öte yandan, küresel dalgalanmalar ve yakın zamanda
gerçekleşecek olan seçimlerle birlikte düşük ekonomik büyüme hızı, bizi tedbirli yaklaşıma iten
unsurlar olarak öne çıkıyor. Dinamik bir yapıya sahip olan model portföyümüz, hem defansif hem
de kuvvetli kar artışları yakalayan ve hisse fiyatına olumlu yansımasını beklediğimiz şirketleri
içermektedir.
En beğendiklerimiz: İş Bankası, Migros, Trakya Cam ve yeni eklediklerimiz Ford Otosan,
Türk Telekom, İş GYO. Ford Otosan’ı, güçlü kar artış ivmesi ve piyasa tahminlerinde beklediğimiz
yukarı yönlü muhtemel revizyonlara bağlı olarak en beğendiklerimiz listesine alıyoruz. Türk
Telekom’u ise, büyüme hızı ve %7 temettü verimliliği beklentisinden dolayı beğeniyoruz. İş
GYO’yu defansif portföy yapısı ve kira gelirlerindeki kayda değer büyüme potansiyeli sebebiyle
portföyümüze alıyoruz. Migros’u nakit yaratma gücü, sektörünün defansif yapısı ve gevşeyen Avro
kuruna bağlı olarak portföyümüze alıyoruz. İş Bankası’nı ise, sağlam karlılık ve üstün varlık
yönetim kalitesine rağmen benzerlerine göre düşük çarpanlarla işlem görmesine bağlı olarak en
beğendiklerimiz listesinde tutuyoruz. Trakya Cam, yeni kapasite artışları ve yükselen kapasite
kullanım oranlarıyla güçlü büyüme hikayesini devam ettiriyor.
Endeks altında getiri beklediklerimiz: Avivasa, Akenerji, Bizim Toptan, yeni eklediklerimiz,
Turkcell ve Tofaş. Turkcell ve Tofaş’ı benzerlerine oranla göre değerleme çarpanlarının çekici
olmaması sebebiyle endeks altında getiri beklediklerimiz listesine alıyoruz. Akenerji’nin, Egemer
santralinde yaşadığı teknik sorunları aşıncaya kadar baskı altında kalacağını düşünüyor ve
yükselen maliyetler ile düşen satış hacminin 2014 son çeyrek gelirleri üzerinde baskı yaratacağını
düşünüyoruz. Bizim Toptan’daki temkinli duruşumuzu sürdürüyor ve faaliyetlerindeki yeniden
yapılandırmadan fayda sağlamasının biraz daha zaman alacağını düşünüyoruz. Öte yandan
Avivasa’yı %32 özsermaye karlılığına rağmen yüksek çarpanları sebebiyle pahalı buluyoruz.
Endeksin altında getiri beklediğimiz hisseler
Avivasa
AVISA
49.90
38.45
Akenerji
AKENR
1.23
1.40
Bizim Toptan
BIZIM
18.80
17.00
Turkcell
TCELL
14.80
15.27
Tofaş
TOASO
17.20
16.70
Getiri
9%
20%
27%
19%
9%
8%
-23%
14%
-10%
3%
-3%
Kaynak: YKY Araştırma
Endeksin üstünde getiri beklediğimiz hisseler
Kod
Portföy
Portföydeki
Giriş Tarihi Gün Sayısı Giriş Fiyatı Cari Fiyat
İş Bankası
ISCTR
15/05/2014
252
5.35
7.16
33.8%
Migros
MGROS
15/05/2014
252
19.57
23.60
20.6%
1.1%
Tekfen Holding TKFEN
21/11/2014
62
5.98
5.74
-4.0%
-12.7%
Trakya Cam
10/12/2013
408
2.35
3.52
Şirket
TRKCM
Nominal
Getiri
İMKB-100
Rel. Getiri
12.2%
49.6%
22.4%
Endeksin üstünde getiri beklediğimiz hisseler getiri
21.6%
14.9%
Endeksin üstünde getiri beklediğimiz hisseler 2014 getiri
43.1%
12.9%
Endeksin altında getiri beklediğimiz hisseler
Şirket
Kod
Portföy
Portföydeki
Giriş Tarihi Gün Sayısı Giriş Fiyatı Cari Fiyat
Nominal
Getiri
Akenerji
AKENR
13/05/2014
254
1.19
1.23
3.4%
Avivasa
AVISA
13/01/2015
9
47.60
49.90
4.8%
1.5%
Bizim Toptan
BIZIM
18/04/2014
279
20.38
18.80
-7.8%
-25.2%
Endeksin altında getiri beklediğimiz hisseler getiri
-1.9%
Endeksin altında getiri beklediğimiz hisseler 2014 getiri
12.9%
Piyasa nötr portföy
23.4%
Piyasa nötr portföy 2014
30.2%
İMKB-100 Getiri
İMKB-100 2014 Getiri
6.7%
33.8%
İMKB-100
Rel. Getiri
-13.5%
Araştırma
PORTFÖY ÖNERİLERİ VE STRATEJİ
26 Ocak 2015
Model Portföy Güncellemesi
Tablo 1: YKY Portföy Önerileri
Şirket
Kod
Fiyat
HF
Endeksin üstünde getiri beklediğimiz hisseler
Ford Otosan
FROTO
32.05
34.89
İş Bankası
ISCTR
7.16
8.60
İş GYO
ISGYO
1.73
2.20
Migros
MGROS
23.60
28.00
Trakya Cam
TRKCM
3.52
3.82
Türk Telekom
TTKOM
7.70
8.31
Kar artış ivmesi yakalayan defansif şirketlere odaklanıyoruz. Hem defansif hem de cazip
değerlemelere sahip olan şirketleri seçme stratejimiz 2014’te oldukça başarılı oldu. En
beğendiğimiz şirketler BIST-100 endeksine rölatif %13 (nominal: %43) getiri sağlarken, piyasa nötr
portföyümüz ise %30 getiri sağladı. Hisse senetleri düşen petrol fiyatları ve enflasyon sayesinde
şimdilik daha iyi bir performans sergiledi. Öte yandan, küresel dalgalanmalar ve yakın zamanda
gerçekleşecek olan seçimlerle birlikte düşük ekonomik büyüme hızı, bizi tedbirli yaklaşıma iten
unsurlar olarak öne çıkıyor. Dinamik bir yapıya sahip olan model portföyümüz, hem defansif hem
de kuvvetli kar artışları yakalayan ve hisse fiyatına olumlu yansımasını beklediğimiz şirketleri
içermektedir.
En beğendiklerimiz: İş Bankası, Migros, Trakya Cam ve yeni eklediklerimiz Ford Otosan,
Türk Telekom, İş GYO. Ford Otosan’ı, güçlü kar artış ivmesi ve piyasa tahminlerinde beklediğimiz
yukarı yönlü muhtemel revizyonlara bağlı olarak en beğendiklerimiz listesine alıyoruz. Türk
Telekom’u ise, büyüme hızı ve %7 temettü verimliliği beklentisinden dolayı beğeniyoruz. İş
GYO’yu defansif portföy yapısı ve kira gelirlerindeki kayda değer büyüme potansiyeli sebebiyle
portföyümüze alıyoruz. Migros’u nakit yaratma gücü, sektörünün defansif yapısı ve gevşeyen Avro
kuruna bağlı olarak portföyümüze alıyoruz. İş Bankası’nı ise, sağlam karlılık ve üstün varlık
yönetim kalitesine rağmen benzerlerine göre düşük çarpanlarla işlem görmesine bağlı olarak en
beğendiklerimiz listesinde tutuyoruz. Trakya Cam, yeni kapasite artışları ve yükselen kapasite
kullanım oranlarıyla güçlü büyüme hikayesini devam ettiriyor.
Endeks altında getiri beklediklerimiz: Avivasa, Akenerji, Bizim Toptan, yeni eklediklerimiz,
Turkcell ve Tofaş. Turkcell ve Tofaş’ı benzerlerine oranla göre değerleme çarpanlarının çekici
olmaması sebebiyle endeks altında getiri beklediklerimiz listesine alıyoruz. Akenerji’nin, Egemer
santralinde yaşadığı teknik sorunları aşıncaya kadar baskı altında kalacağını düşünüyor ve
yükselen maliyetler ile düşen satış hacminin 2014 son çeyrek gelirleri üzerinde baskı yaratacağını
düşünüyoruz. Bizim Toptan’daki temkinli duruşumuzu sürdürüyor ve faaliyetlerindeki yeniden
yapılandırmadan fayda sağlamasının biraz daha zaman alacağını düşünüyoruz. Öte yandan
Avivasa’yı %32 özsermaye karlılığına rağmen yüksek çarpanları sebebiyle pahalı buluyoruz.
Endeksin altında getiri beklediğimiz hisseler
Avivasa
AVISA
49.90
38.45
Akenerji
AKENR
1.23
1.40
Bizim Toptan
BIZIM
18.80
17.00
Turkcell
TCELL
14.80
15.27
Tofaş
TOASO
17.20
16.70
Getiri
9%
20%
27%
19%
9%
8%
-23%
14%
-10%
3%
-3%
Kaynak: YKY Araştırma
Endeksin üstünde getiri beklediğimiz hisseler
Kod
Portföy
Portföydeki
Giriş Tarihi Gün Sayısı Giriş Fiyatı Cari Fiyat
İş Bankası
ISCTR
15/05/2014
252
5.35
7.16
33.8%
Migros
MGROS
15/05/2014
252
19.57
23.60
20.6%
1.1%
Tekfen Holding TKFEN
21/11/2014
62
5.98
5.74
-4.0%
-12.7%
Trakya Cam
10/12/2013
408
2.35
3.52
Şirket
TRKCM
Nominal
Getiri
İMKB-100
Rel. Getiri
12.2%
49.6%
22.4%
Endeksin üstünde getiri beklediğimiz hisseler getiri
21.6%
14.9%
Endeksin üstünde getiri beklediğimiz hisseler 2014 getiri
43.1%
12.9%
Endeksin altında getiri beklediğimiz hisseler
Şirket
Kod
Portföy
Portföydeki
Giriş Tarihi Gün Sayısı Giriş Fiyatı Cari Fiyat
Nominal
Getiri
Akenerji
AKENR
13/05/2014
254
1.19
1.23
3.4%
Avivasa
AVISA
13/01/2015
9
47.60
49.90
4.8%
1.5%
Bizim Toptan
BIZIM
18/04/2014
279
20.38
18.80
-7.8%
-25.2%
Endeksin altında getiri beklediğimiz hisseler getiri
-1.9%
Endeksin altında getiri beklediğimiz hisseler 2014 getiri
12.9%
Piyasa nötr portföy
23.4%
Piyasa nötr portföy 2014
30.2%
İMKB-100 Getiri
İMKB-100 2014 Getiri
6.7%
33.8%
İMKB-100
Rel. Getiri
-13.5%
ÇEKİNCE
Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru
olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda kurumumuz ve kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların bilgi
edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların yatırıma ilişkin kararlarını verirken bu rapordaki bilgilerden yararlanmaları, ancak bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu raporun ticari
amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı kurumumuz hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini
içermemektedir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
334 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content